Vous avez cherché: insincerity (Anglais - Polonais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Anglais

Polonais

Infos

Anglais

insincerity

Polonais

szczerość

Dernière mise à jour : 2012-11-24
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Wikipedia

Anglais

in the broad sense, it would be uncleanness, dishonesty, insincerity, in general.

Polonais

w obszernym znaczeniu byłaby to jakakolwiek nieczystość, nieuczciwość, nieszczerość.

Dernière mise à jour : 2018-02-13
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Wikipedia

Anglais

and this reticence to praise the worthy accomplishments of his friends grew out of his abhorrence of flattery and insincerity.

Polonais

ta powściągliwość, gdy idzie o chwalenie wartościowych osiągnięć jego przyjaciół, powstała z jego wstrętu do schlebiania i nieszczerości.

Dernière mise à jour : 2018-02-13
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Wikipedia

Anglais

but the people were not slow to discern the dishonesty and insincerity in these questions asked by the jewish rulers.

Polonais

ludzie jednak nie byli tak niepojętni, żeby nie zauważyć nieuczciwości i nieszczerości w pytaniach zadawanych przez przywódców żydowskich.

Dernière mise à jour : 2018-02-13
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Wikipedia

Anglais

secrecy, insincerity, and hypocrisy may obscure sex problems, but they do not provide solutions, nor do they advance ethics.

Polonais

tajemniczość, nieszczerość i hipokryzja mogą przesłonić problemy seksualne, ale nie dają rozwiązań, ani też nie przyspieszają rozwoju etyki.

Dernière mise à jour : 2018-02-13
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Wikipedia

Anglais

there is nothing in this dying word of our lord that would suggest insincerity on his part, and surely nothing in it that would suggest the doctrine of the trinity!

Polonais

w tych słowach konania naszego pana nie ma nic takiego, co by wskazywało na nieszczerość lub na rozpacz, ani też nic, co by popierało naukę o trójcy.

Dernière mise à jour : 2018-02-13
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Wikipedia

Anglais

he leaves all the "house of sons" thus free, in order that each by his own conduct may manifest the sincerity or the insincerity of the covenant which he made.

Polonais

on zostawia cały "dom synów” w ten sposób wolnymi w celu, aby każdy przez swe własne prowadzenie się mógł okazać szczerość lub nieszczerość przymierza, jakie uczynił.

Dernière mise à jour : 2018-02-13
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Wikipedia
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Anglais

all that was worth anything and valuable and decent is dead, and their is nothing in the past i want, i have come to terms with the lies and insincerity and now see it all as it was, and have no emotions toward the past.

Polonais

to naprawde jest straszne zrobiła to dlatego bo zmusiła ją wytwórnia i co ona teraz z tego ma? nie ma sławy,nie wydaje juz płyt,nie jest z robbiem i co njważniejsze nie ma synka.

Dernière mise à jour : 2018-02-13
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Wikipedia

Anglais

it also points, however, to the insincerity of politicians who outwardly declare support for equality between women and men but, in practice, do not observe it, and this is why expectations are not as we would wish.

Polonais

jednakże wskazuje się również na hipokryzję polityków, którzy otwarcie deklarują wsparcie na rzecz równości kobiet i mężczyzn, ale w praktyce tego nie czynią. dlatego właśnie oczekiwania nie są takie, jak byśmy sobie tego życzyli.

Dernière mise à jour : 2012-02-29
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Wikipedia

Anglais

it also points, however, to the insincerity of politicians who outwardly declare support for equality between women and men but, in practice, do not observe it, and this is why expectations are not as we would wish.

Polonais

jednakże wskazuje się również na hipokryzję polityków, którzy otwarcie deklarują wsparcie na rzecz równości kobiet i mężczyzn, ale w praktyce tego nie czynią. dlatego właśnie oczekiwania nie są takie, jak byśmy sobie tego życzyli.

Dernière mise à jour : 2012-02-29
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Wikipedia

Anglais

all we can hope for is that those who are the lord's true saints are not, and never have been, fully [r2692 : page 267] satisfied with the position in which they are, and the work which they are doing; but realize a heart-hunger for something better, more satisfactory, and more in harmony with the divine character and power--that these who have ears, and who have already heard to some extent the true gospel, might now hear the true ring of the shepherd's voice, and thus be called away from babylon and its confusion of error, its jargon of contradiction and insincerity, to the green pastures and still waters of divine truth--present truth--that thus separated (delivered from babylon's bondage) they might be more fully united with the shepherd himself, and become co-workers together with god in his work, learning to exercise the golden rule in their own hearts, in their own lives, and to help others of the household of faith and the bride of christ to do the same.

Polonais

wszystko, czego spodziewać się możemy jest to, że ci, którzy są prawdziwie pańscy, nie są i nigdy nie byli zupełnie zadowoleni z pozycji, w jakiej się znajdują i z pracy, jaką wykonują; a raczej odczuwają w swych sercach pewnego rodzaju głód za czymś lepszym i będącym w większej harmonii z boskim charakterem i z jego mocą – że ci, którzy mają uszy i którzy do pewnego stopnia już usłyszeli prawdziwą ewangelię, mogą teraz słyszeć głos prawdziwego pasterza i wyjść z babilonu, z jego zamętu błędów i różnych sprzeczności, a iść na zielone pastwiska i nadal pić boską prawdę – teraźniejszą prawdę – i że tak odłączeni (wybawieni z niewoli babilońskiej) będą mogli być bardziej zjednoczeni z samym pasterzem i stać się współpracownikami bożymi w jego dziele, ucząc się jak stosować złotą regułę w swym własnym sercu i życiu, i jak dopomagać innym domownikom wiary, aby to czynili.

Dernière mise à jour : 2018-02-13
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Wikipedia

Anglais

christ is inviting you to partake in building and preserving a new world amidst the corruption of our civilization. so do not be deceived by the thought that you can change people of our earth by means of your abilities, for whoever trusts human activities shall lose his message, become futile in words and in conduct, and people shall mock him. so do not reject the message of the gospel for it alone creates in you an ability to be the salt of the earth; otherwise people will reject you because of the insincerity of your love.

Polonais

chrystus zaprasza do udziału w budowie i zachowaniu nowy świat pośród zepsucia naszejanacywilizacji. więc nie dajcie się oszukać przez myśl, że można zmienić ludzi naszejanaziemi za pomocą swoich umiejętności, dla tego, kto wierzy, działalność człowieka traci wiadomość, stają się daremne w słowa i zachowania, a ludzie będą wyśmiewać go. więc nie odrzucić przesłanie ewangelii bo sam tworzy w tobie zdolność do bycia solą ziemi, inaczejanaludzie będą cię odrzucić z powodu nieszczerości twojejanamiłości.

Dernière mise à jour : 2018-02-13
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Wikipedia

Anglais

in the third place, with others, for —like in the case of jesus— lies, deception, insincerity, dishonesty, disloyalty and low-mindedness..., drive us up the wall and, therefore, we should be able to apply to ourselves the principle: «do unto others as you would have them to do unto you».

Polonais

po trzecie, z innymi, ponieważ - tak jak jezusa – wszystkich nas drażni kłamstwo, oszustwo, brak szczerości, uczciwości, lojalności, szlachetności... i dlatego powinniśmy przestrzegać zasady: «jak chcecie żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie».

Dernière mise à jour : 2018-02-13
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Wikipedia

Anglais

we asked for one month's extension, but the council was simply unwilling to give us that extension; and the fact that the council is absent today, and has not been interested in talking to the european parliament, only demonstrates that they simply do not want to involve the european parliament; it demonstrates their insincerity.

Polonais

zwróciliśmy się o przedłużenie o jeden miesiąc, lecz rada po prostu nie zechciała nam takiego przedłużenia udzielić; to, że rada jest dziś nieobecna oraz niezainteresowana rozmową z parlamentem europejskim dowodzi tylko, że zwyczajnie nie chcą oni angażować parlamentu europejskiego; dowodzi ich nieszczerości.

Dernière mise à jour : 2012-02-29
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Wikipedia

Anglais

we asked for one month's extension, but the council was simply unwilling to give us that extension; and the fact that the council is absent today, and has not been interested in talking to the european parliament, only demonstrates that they simply do not want to involve the european parliament; it demonstrates their insincerity.

Polonais

zwróciliśmy się o przedłużenie o jeden miesiąc, lecz rada po prostu nie zechciała nam takiego przedłużenia udzielić; to, że rada jest dziś nieobecna oraz niezainteresowana rozmową z parlamentem europejskim dowodzi tylko, że zwyczajnie nie chcą oni angażować parlamentu europejskiego; dowodzi ich nieszczerości.

Dernière mise à jour : 2012-02-29
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Wikipedia

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK