Demander à Google

Vous avez cherché: ankestyrelsen (Danois - Anglais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Danois

Anglais

Infos

Danois

Den person, som afgùrelsen vedrùrer, og kommunen eller amtskommunen, kan anmode Ankestyrelsen om at optage en sag til behandling.

Anglais

It does not, however, cover accidents sustained while travelling to or from work.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

I relation til bilag X til forordning (EF) nr. 4/2009, der blev fastsat ved Kommissionens gennemførelsesforordning (artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 4/2009), er de relevante danske administrative myndigheder følgende: Statsforvaltningen og Social-, Børne- og Integrationsministeriet (Ankestyrelsen, Familieretsafdelingen).

Anglais

Thus, for the purposes of Annex X to Regulation (EC) No 4/2009 established by the Commission Implementing Regulation (Article 2(2) of Regulation (EC) No 4/2009), the relevant Danish administrative authorities are: The Regional State Administration (Statsforvaltningen) and the Ministry of Social Affairs, Children and Integration (the National Social Appeals Board, Division of Family Affairs) (Social-, Børne- og Integrationsministeriet (Ankestyrelsen, Familieretsafdelingen)).

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

Den Sociale Ankestyrelse

Anglais

Social Security Appeal Board

Dernière mise à jour : 2014-11-14
Fréquence d'utilisation : 5
Qualité :

Référence: IATE

Danois

Sociale Ankestyrelse, Dagpengeudvalget, Amaliegade 25, Postboks 3061, 1021 København K.

Anglais

appeal with ‘Den Sociale Ankestyrelse Dagpengeudvalget’, Amaliegade 25, PO. Box 3061, 1021 Copenhagen K (The Social Appeals Board, Daily Cash Benefits Committee).

Dernière mise à jour : 2014-11-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Danois

Afgørelser truffet af amtskommunens social- og sundhedsforvaltning, amtskommunens sygehusforvaltning, af revaliderings- og pensionsnævnet eller af kommunen på amtskommunens vegne kan indbringes for Den Sociale Ankestyrelse.

Anglais

If you disagree with its decision you may lodge an appeal with the Social Board of Appeal (Den Sociale Ankestyrelse) within four weeks of receiving the decision. The period allowed for appeal is extended to six weeks if you are staying in another European country.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Danois

Afgørelser, der er truffet af de kommunale myndigheder i København og Frederiksberg, skal indbringes direkte for Den sociale Ankestyrelse.

Anglais

Appeals against decisions taken by the municipal authorities of Copenhagen or Frederiksberg should be submitted directly to the Social Appeals Board.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Danois

Amtskommunens afgørelser om sygesikring, sygehusbehandling og fødselshjælp kan indbringes for Den Sociale Ankestyrelse.

Anglais

Appeals against the county authority’s decision on health insurance, hospital treatment or maternity care can be lodged with the Social Appeals Board (Ankestyrelsen).

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Danois

Arbejdsskadestyrelsen træffer afgørelse, om der fore ligger en arbejdsulykke eller en erhvervssygdom, og om der er krav på erstatning og om dennes størrelse. Hvis De er utilfreds med en afgørelse truffet af Arbejdsskadestyrelsen, kan De inden for en frist på fire uger efter, at De har fået meddelelse om afgørelsen, indbringe den for Den sociale Ankestyrelse.

Anglais

The following persons are entitled to these pensions: (i) Danish nationals; early retirement pension to the County Rehabilita tion and Pensions Commission (Amtets Revaliderings- og Pensionsnævn) and will itself take a decision on general early retirement pensions and increased genera! early retirement pensions.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Danois

Den Sociale Ankestyrelse Amaliegade 25 Postboks 3042 1021 Kùbenhavn K

Anglais

Entitlement to both child benefit and child allowance is subject to the following conditions:

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Danois

Den Sociale Ankestyrelse kan dog optage en sag til behandling, naÊr den skùnner, at sagen har principiel eller generel betydning.

Anglais

It also covers sudden injuries caused by lifting, listed occupational diseases, and harm sustained by a live-born child before birth as a result of the mother's work during pregnancy or any harmful exposure affecting the parents prior to conception.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Danois

Den sociale Ankestyrelse er ligeledes kompetent til at behandle klager over

Anglais

This Board is likewise competent to deal with appeals concerning: ing:

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Danois

Den sociale Ankestyrelses adresse findes i adresselisten bagest i vejledningen.

Anglais

For the address of the Social Appeals Board (Den sociale Ankestyrelse), see the list of addresses in the back of this guide.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Danois

Efter at cirkulæret om begrænsning af de offentlige udgifter til unge mellem 18 og 21 år, der har besluttet at flytte hjemmefra (1), var ble vet underkendt af Den sociale Ankestyrelse, fremsatte den pågældende mi nister et forslag til ændring af bistandsloven med henblik på at gøre en sådan nedsættelse af bistandshjælpen til de unge lovmæssig.

Anglais

The government decided that in 1984 the monthly levy of BFR 500 would be reduced to BFR 375. Family law was changed in the sense that young people between the ages of 21 and 25 no longer require their parents' approval to marry (repeal of the "acte respectueux").

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Danois

Hvis De er utilfreds med en afgørelse truffet af Sikringsstyrelsen, kan De inden for en frist på 4 uger efter, at De har fået meddelelse om afgørelsen, indbringe den for Den sociale Ankestyrelse.

Anglais

If you disagree with a decision of the National Social Security Office, you may lodge an appeal with the Social Appeals Board (Den sociale Ankestyrelse) within four weeks of receiving the decision.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Danois

Hvis afgørelsen er truffet af de kommunale myndigheder i København og Frederiksberg, eller hvis den hører til de afgørelser, der i første instans træffes af amtets revaliderings- eller pensionsnævn, eller som træffes af Sikringsstyrelsen, kan De klage til Den sociale Ankestyrelse.

Anglais

In the case of decisions of the Municipal Authorities of Copenhagen or Frederiksberg or decisions which were originally taken by the County Rehabilitation and Pensions Commission or by the National Social Security Office (Sikringsstyrelsen), you may appeal to the Social Appeals Board (Den sociale Ankestyrelse).

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Danois

Hvis afgørelsen hører til de afgørelser, der i før ste instans træffes af statsamtets revaliderings- eller pensionsnævn, eller som træffes af Direktoratet for Social Sikring og Bistand, kan De klage til Den sociale Ankestyrelse.

Anglais

You should submit your claim fora pension to the lo cal social and health department (social og-sund-hedsforvaltningen) of your place of residence.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Danois

Hvis afgørelsen hører til de afgørelser, der i første in stans træffes af amtets revaliderings- eller pensionsnævn, eller som træffes af Direktoratet for Social Sikring og Bistand, kan De klage til Den sociale Ankestyrelse.

Anglais

Entitlement to a full ordinary retirement pension (folkepension) is acquired after 40 years of residence in Denmark between the ages of 15 and 67. Persons with a shorter period of residence have the right to a pension of 1 /40th of the full pension rate for each year they resided in Denmark between the ages of 15 and 67.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Danois

Hvis afgørelsen hører til de afgørelser, der i første in stans træffes af amtets revaliderings- og pensionsnævn, eller som træffes af Direktoratet for Social Sikring og Bistand, kan De klage til Den Sociale Ankestyrelse.

Anglais

If the decision is taken in the first instance by the county's Rehabilitation and Pensions Commission or if it is taken by the Ministry of Social Affairs, you may lodge an appeal with the Social Board of Appeal (Den Sociale Ankestyrelse).

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Danois

Hvis en afgørelse om børnetilskud er truffet af de kommunale myndigheder i København og Frederiksberg, kan den indbringes for Den sociale Ankestyrelse.

Anglais

Appeals against decisions on family allowances by the municipal authorities of Copenhagen or Frederiksberg may be lodged with the Social Appeals Board (Den sociale Ankestyrelse).

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Danois

Sager af principiel betydning kan dog efterprøves af Den sociale Ankestyrelse.

Anglais

However, cases involving matters of principle may be examined by the Social Appeals Board (Den sociale Ankestyrelse).

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK