Demander à Google

Vous avez cherché: fremstillingsmåde (Danois - Suédois)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Danois

Suédois

Infos

Danois

fremstillingsmåde for stål

Suédois

ståltillverkningsprocess

Dernière mise à jour : 2014-11-14
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Danois

Den specielle fremstillingsmåde bevirker en krystallisering af ingredienserne. _BAR_

Suédois

Den speciella framställningsprocessen medför kristallisering av dessa ingredienser. _BAR_

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Danois

Jeg glæder mig over Parlamentets tidsplanlægning, fremstillingsmåde og strategi i år.

Suédois

Jag välkomnar den tidpunkt, den modell och det tillvägagångssätt som parlamentet valde i år .

Dernière mise à jour : 2012-03-22
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Danois

Vi hilser derfor velkommen, at der er stillet et forslag, som omsætter det nuværende kaos til en let forståelig fremstillingsmåde.

Suédois

Det är därför välkommet att det ligger ett förslag på bordet som bringar den nuvarande härvan av föreskrifter till en översiktlig helhet .

Dernière mise à jour : 2012-03-22
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Danois

Den internationale handelspolitik sigter kun mod fri handel med varer og tjenesteydelser og tillader ikke, at der sondres mellem produkter på grundlag af deres fremstillingsmåde.

Suédois

Den internationella handelspolitiken syftar enbart till frihandel för varor och tjänster, och tillåter inte en urskiljning av varorna efter hur de producerats.

Dernière mise à jour : 2012-03-22
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Danois

Der er ikke tale om en ny fremstillingsmåde, men en fremstilling, der har været kendt og kontrolleret længe, og hvor det er vigtigt at sondre mellem objektive og potentielle farer.

Suédois

Det handlar inte om en ny process, utan om en process som nu är välkänd, som behärskas på ett korrekt sätt och för vilken det är viktigt att särskilja påvisbara och potentiella risker.

Dernière mise à jour : 2012-03-22
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Danois

Betegnelser som saft, frugtsaft, nektar, frugtsaft af koncentrat eller sågar frugtholdigt gør det vanskeligt for forbrugeren at registrere eller bedømme et produkts virkelige kvalitet eller fremstillingsmåde.

Suédois

Beteckningar som juice, fruktjuice, nektar, fruktjuice från koncentrat eller till och med innehåller frukt gör det svårt för konsumenterna att se eller värdera en produkts verkliga kvalitet eller produktionssätt.

Dernière mise à jour : 2012-03-22
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Danois

Der er ikke noget, der tyder på, at den østrigske kundekreds ikke vil være bevidst om og ikke vil bemærke de egenskaber, der adskiller øl og vin for så vidt angår deres sammensætning og fremstillingsmåde.

Suédois

Ingenting tyder på att den österrikiska allmänheten inte skulle vara medveten om och inte skulle lägga märke till de karaktärsdrag som skiljer öl och vin åt avseende sammansättning och framställningsmetod.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Danois

Fremstillingsmåden kan angives i benævnelsen.

Suédois

Framställningsprocessen får inkluderas i benämningen.

Dernière mise à jour : 2014-11-10
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Danois

(39) I visse vine med oprindelse i Ungarn og Schweiz, der er af en særlig kvalitet, og som produceres i begrænsede mængder, er grænseværdierne for det totale alkoholindhold eller det totale syreindhold henholdsvis overskredet eller ikke nået som følge af traditionelle fremstillingsmåder.

Suédois

(39) Hos vissa viner med ursprung i Ungern och Schweiz, som är av en särskild kvalitet och som produceras i begränsade kvantiteter, överskrids, respektive underskrids, gränsvärdena för den totala alkoholhalten eller den totala syrahalten på grund av särskilda traditionella framställningsmetoder.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Danois

1.6 Det anbefales, at Kommissionen overvejer at inddele alkoholiske drikke i to hovedkategorier og indføre en ensartet grundsats for alle alkoholholdige drikkevarer i hver af disse to kategorier som beskrevet i punkt 7.3 til 7.10 nedenfor, hvor alle alkoholiske drikke beskattes på grundlag af deres fremstillingsmåde, indvirkning på sundheden og alkoholindhold.

Suédois

1.6 Vi rekommenderar kommissionen att överväga att dela in alkoholdrycker i två huvudkategorier och att för samtliga alkoholdrycker i dessa båda kategorier införa en standard vilken beskrivs i punkterna 7.3 till 7.10 nedan. Den bygger på att samtliga alkoholdrycker beskattas utifrån framställningssätt, hälsoeffekter och hur mycket alkohol de innehåller.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Danois

2.3 EØSU støtter indføjelsen af dimethyldicarbonat (DMDC) som ny ønologisk fremstillingsmåde, men understreger, at vinsektoren vil stå uden nogen tekniske alternativer, hvis Generaldirektoratet for Sundhed og Forbrugerbeskyttelse beslutter at nedsætte det tilladte maksimumindhold af sulfitter og samtidig sænker eller helt forbyder indholdet af DMDC, fordi det forøger indholdet af methanol.

Suédois

2.3 EESK stöder tillsats av dimetyldikarbonat (DMDC) som ny oenologisk metod, men understryker att om generaldirektoratet för hälsa och konsumentskydd beslutar att minska det högsta tillåtna innehållet av sulfiter och att samtidigt minska eller ta bort DMDC, eftersom det ökar innehållet av metanol, skulle vinsektorn stå utan tekniska alternativ.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 5
Qualité :

Référence: Anonyme

Danois

Alkoholindholdet i gærede drikkevarer afhænger af forskellige faktorer, som hænger sammen med de anvendte råvarer og fremstillingsmåden.

Suédois

Alkoholhalten i alla jästa drycker kan variera (och gör det också) till följd av att olika faktorer påverkar råvarorna och framställningssättet.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Danois

Kontrolorganet foretager kontrol af fremstillings- og konserveringsmetoden af mælken i kvægbrugsbedrifterne, overvågning af fremstillingsmåden i mejerierne og hos kageproducenterne, gennemgang af dokumentation, lagerbeholdninger, udtagning af stikprøver og prøver af produktet.

Suédois

Kontrollorganet kommer att kontrollera den metod som används för framställning och konservering av mjölken vid boskapsuppfödningsanläggningarna. Det kommer också att genomföra inspektion av produktionsmetoder i mejeri- och bagerianläggningar, granskning av dokumentation och lager, provtagning och produkttestning.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 6
Qualité :

Référence: Anonyme

Danois

Medlemsstaterne kan ikke forbyde eller begrænse handel med de i artikel 1 nævnte varer med henvisning til deres sammensætning, fremstillingsmåde, præsentation eller mærkning, hvis de opfylder bestemmelserne i dette direktiv, og, hvor det er relevant, i fællesskabsretsakter, der er vedtaget til gennemførelse af dette direktiv, jf. dog artikel 4, stk. 7.

Suédois

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 4.7 får medlemsstaterna inte förbjuda eller begränsa handeln med sådana produkter som avses i artikel 1 om de står i överensstämmelse med detta direktiv, och i förekommande fall gemenskapsrättsakter som antagits för att genomföra detta direktiv, av skäl som hänför sig till produkternas sammansättning, framställningssätt, presentation eller märkning.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 6
Qualité :

Référence: Anonyme

Danois

Minimumskvalitetskravene til disse produkter bør defineres på grundlag af traditionelle og loyale fremstillingsmåder og med sigte på at undgå fremstilling af produkter, som der ikke er efterspørgsel efter, og som ville forårsage forvridninger på markedet.

Suédois

För dessa produkter bör lägsta kvalitetskrav fastställas som utgår från traditionella och sunda framställningsmetoder och i syfte att undvika marknadsstörningar eller framställning av produkter utan efterfrågan.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Danois

c) gøre sig bekendt med samtlige dokumenter vedrørende inspektionsbesøgenes genstand med forbehold af de bestemmelser, som begrænser adgangen hertil for så vidt angår beskrivelse af fremstillingsmåden, og som var gældende i medlemsstaterne den 21. maj 1975.

Suédois

c) granska alla dokument av betydelse för inspektionen under iakttagande av de bestämmelser som gällde i medlemsstaterna den 21 maj 1975 och som innebär inskränkningar i rätten att kräva redovisning av tillverkningsmetoder.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 5
Qualité :

Référence: Anonyme

Danois

c) gøre sig bekendt med samtlige dokumenter vedrørende inspektionsbesøgenes genstand med forbehold af sådanne i medlemsstaterne på den 9. oktober 1981 gældende bestemmelser, som begrænser adgangen hertil for så vidt angår beskrivelse af fremstillingsmåden.

Suédois

c) granska alla dokument som avser föremålet för inspektionen, om inte annat följer av de bestämmelser som den 9 oktober 1981 gäller i medlemsstaterna och som innebär inskränkningar i rätten att kräva redovisning av tillverkningsmetoder.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 5
Qualité :

Référence: Anonyme

Danois

d) beskrivelse af fremstillingsmåden

Suédois

d) Beskrivning av tillverkningsmetoden.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 5
Qualité :

Référence: Anonyme

Danois

Denne koefficient vælges ud fra det kriterium, at sikkerhedsniveauet skal være passende; den vil normalt være lig 7, forudsat at de anvendte materialer er af en meget god, kontrolleret kvalitet, og at fremstillingsmåden er afpasset efter de forventede brugsforhold.

Suédois

Värdet skall väljas så att en tillräcklig säkerhetsnivå kan garanteras; i regel är detta värde lika med sju, förutsatt att det material som används visar sig vara av mycket hög kvalitet och tillverkningsmetoden är lämplig för avsedd användning.

Dernière mise à jour : 2014-10-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK