Demander à Google

Vous avez cherché: lyddæmpningssystemet (Danois - Suédois)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Danois

Suédois

Infos

Danois

5.5. Godkendelsesmærket skal være let læseligt og må ikke kunne slettes, når lyddæmpningssystemet er monteret på køretøjet.

Suédois

5.5 Typgodkännandemärket skall vara tydligt läsbart och outplånligt när ljuddämpningssystemet är monterat på fordonet.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 5
Qualité :

Référence: Anonyme

Danois

3.3. På anmodning fra den tekniske tjeneste, som udfører godkendelsesprøvningerne, skal fabrikanten af lyddæmpningssystemet indlevere:

Suédois

3.3 På begäran av den tekniska tjänst som utför provningarna skall ljuddämpningssystemets tillverkare lämna

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 5
Qualité :

Référence: Anonyme

Danois

Fabrikanten af lyddæmpningssystemet eller dennes bemyndigede repræsentant kan anmode den administrative myndighed, som har udstedt godkendelse af lyddæmpningssystemet til en eller flere køretøjstyper, om en udvidelse af godkendelsen til at omfatte andre køretøjstyper.

Suédois

Tillverkaren av ljuddämpningssystemet eller hans vederbörligen befullmäktigade ombud får ansöka om att den myndighet som meddelat typgodkännande av ljuddämpningssystemet för en eller flera fordonstyper utökar godkännandet till ytterligare fordonstyper.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Danois

5.4. Til hver del af lyddæmpningssystemet, som er i overensstemmelse med en type, der er godkendt i henhold til dette regulativ, skal der være påmonteret et internationalt godkendelsesmærke bestående af:

Suédois

5.4 På varje komponent av ett ljuddämpningssystem som överensstämmer med en godkänd typ skall ett internationellt typgodkännandemärke anbringas bestående av:

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 5
Qualité :

Référence: Anonyme

Danois

6.1.2. Lyddæmpningssystemet eller dets komponenter skal være konstrueret og kunne monteres således, at de under hensyntagen til køretøjets brugsvilkår er modstandsdygtige over for de korrosionsfremkaldende faktorer, de udsættes for.

Suédois

6.1.2 Ljuddämpningssystemet eller dess komponenter skall konstrueras, tillverkas och kunna monteras så att rimlig motståndskraft mot det slag av korrosion som det utsätts för erhålls under fordonets driftsförhållanden.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 5
Qualité :

Référence: Anonyme

Danois

10.1. Godkendelser, som er udstedt for en type lyddæmpningssystem i henhold til dette regulativ, kan inddrages, hvis forskrifterne i punkt 9 ovenfor ikke er opfyldt, eller hvis lyddæmpningssystemet eller dets komponenter ikke har bestået den i punkt 9.2 foreskrevne kontrol.

Suédois

10.1 Typgodkännande när det gäller en typ av ljuddämpningssystem som beviljats enligt dessa föreskrifter kan återkallas om kraven i punkt 9 ovan inte uppfylls, eller om ljuddämpningssystemet eller komponenter utan framgång genomgått provningen i punkt 9.2 ovan.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 5
Qualité :

Référence: Anonyme

Danois

2.1. "lyddæmpningssystem": et komplet sæt komponenter, der er nødvendige for at dæmpe støjen fra et motorkøretøjs motor og udstødning

Suédois

2.1 ljuddämpningssystem: en fullständig uppsättning komponenter som krävs för att begränsa det buller som avges av ett motorfordons motor och avgassystem.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 5
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Danois

2.2. "komponent til lyddæmpningssystem": én af de separate komponenter, som tilsammen udgør udstødningssystemet (f.eks. selve lyddæmperen, ekspansionskammeret, resonatoren)

Suédois

2.2 komponent i ett ljuddämpningssystem: en av de separata komponenter som tillsammans utgör avgassystemet (t.ex. själva ljuddämparen, expansionskammare, resonator).

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 5
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Danois

2.3. "lyddæmpningssystemer af forskellige typer": lyddæmpningssystemer, som afviger væsentligt med hensyn til:

Suédois

2.3 ljuddämpningssystem av olika typ: ljuddämpningssystem som skiljer sig åt på sådana väsentliga punkter som

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 5
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Danois

2.5. "godkendelse af et udskiftningslyddæmpningssystem eller dets komponenter": godkendelse af hele eller dele af et lyddæmpningssystem, som kan tilpasses til en eller flere specificerede typer af motorkøretøjer med hensyn til begrænsning af støjniveauet

Suédois

2.5 typgodkännande av ett utbytesljuddämpningssystem eller delar av sådana system: godkännande av ett helt eller delar av ett ljuddämpningssystem som kan anpassas till en eller flera angivna motorfordonstyper med avseende på dämpning av deras bullernivåer.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 5
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Danois

3.2.2. en beskrivelse af det samlede lyddæmpningssystem med angivelse af hver enkelt komponents relative placering samt monteringsvejledning

Suédois

3.2.2 En beskrivning av det fullständiga ljuddämpningssystemet där placeringen av var och en av dess komponenter visas i förhållande till varandra, jämte monteringsanvisningar.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 5
Qualité :

Référence: Anonyme

Danois

3.3.2. en prøve af det oprindelige lyddæmpningssystem, som køretøjet var udstyret med, da det blev indgivet til typegodkendelse

Suédois

3.3.2 ett provexemplar av det originalljuddämpningssystem som monterades på fordonet när det lämnades in för typgodkännande,

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 5
Qualité :

Référence: Anonyme

Danois

5) "Separat teknisk enhed": en anordning som for eksempel et lyddæmpningssystem som reservedel, som et særdirektiv indeholder krav til, og som er bestemt til at være en del af et køretøj, der kan typegodkendes uafhængigt af et køretøj, hvis der i særdirektivet udtrykkeligt åbnes mulighed herfor, men kun til en eller flere nærmere bestemte køretøjstyper.

Suédois

5. separat teknisk enhet: anordning, till exempel en avgasljuddämpare, tillhandahållen som reservdel, som skall uppfylla kraven i ett särdirektiv och som är avsedd att vara en del av ett fordon och kan typgodkännas separat, dock endast i samband med en eller flera specificerade fordonstyper, om det finns uttryckliga bestämmelser om detta i särdirektivet.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Danois

5.6. En komponent må forsynes med mere end ét godkendelsesnummer, hvis den er blevet godkendt som komponent til mere end ét lyddæmpningssystem; i dette tilfælde er det ikke nødvendigt at gentage cirklen.

Suédois

5.6 En komponent får märkas med mer än ett typgodkännandenummer om den har godkänts som en del av mer än ett utbytesljuddämpningssystem. I så fall behöver inte cirkeln upprepas.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Danois

59 _BAR_ 0 _BAR_ — _BAR_ Lyddæmpningssystemer som reservedele _BAR_

Suédois

59 _BAR_ 0 _BAR_ — _BAR_ Reservljuddämparsystem _BAR_

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Danois

6.2.1.2. De må ikke overstige de støjværdier, som måles på samme køretøj som det, der er nævnt under punkt 6.2.1 ovenfor, når dette er udstyret med et lyddæmpningssystem af den type, som var monteret på køretøjet ved typegodkendelsen.

Suédois

6.2.1.2 de får inte överskrida de bullervärden som uppmättes på det fordon som avses i punkt 6.2.1 när detta är försett med ett ljuddämpningssystem som motsvarar den typ som var monterat på fordonet när det inlämnades för typgodkännande.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 5
Qualité :

Référence: Anonyme

Danois

6.4. Yderligere specifikationer vedrørende lyddæmpningssystemer eller komponenter hertil, som er fyldt med fibermaterialer

Suédois

6.4 Ytterligare specifikationer avseende ljuddämpningssystem eller komponenter fyllda med fibermaterial

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 5
Qualité :

Référence: Anonyme

Danois

8.1. Enhver ændring af udskiftningslyddæmpningssystemet anmeldes til den administrative myndighed, som har udstedt godkendelse af den pågældende type lyddæmpningssystem.

Suédois

8.1 Alla ändringar av utbytesljuddämpningssystemets typ skall anmälas till den myndighet som beviljade typgodkännandet av ljuddämpningssystemet.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Danois

9.1. Alle udskiftningslyddæmpningssystemer eller dele heraf, der er påmonteret et godkendelsesmærke som forskrevet i dette regulativ, skal være i overensstemmelse med den godkendte type lyddæmpningssystem og skal opfylde kravene i punkt 6 ovenfor.

Suédois

9.1 Varje utbytesljuddämpningssystem eller komponent i ett sådant system som är försett med ett typgodkännandemärke enligt dessa föreskrifter skall överensstämma med det godkända ljuddämpningssystemets typ och uppfylla kraven i punkt 6.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 5
Qualité :

Référence: Anonyme

Danois

Absorberende fibermaterialer må kun anvendes i lyddæmpningssystemer eller disses komponenter, når det gennem passende konstruktions- og fremstillingsmidler er sikret, at systemets effektivitet i trafikken er tilstrækkelig til at opfylde de eksisterende bestemmelser.

Suédois

Absorberande fibermaterial får användas i ljuddämpningssystem eller komponenter endast när det genom lämplig konstruktion och tillverkning kan säkerställas att systemets effektivitet i trafik är tillräcklig för att uppfylla gällande föreskrifter.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK