Demander à Google

Vous avez cherché: mittemaksukohustuslastest (Estonien - Letton)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Estonien

Letton

Infos

Estonien

6.2 Mittemaksukohustuslastest isikutele osutatavad teenused

Letton

6.2 Pakalpojumu sniegšana ar nodokli neapliekamajām personām.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Référence: Anonyme

Estonien

Käesoleva direktiivi korrektsele kohaldamisele kaasaaitamiseks peaks iga käibemaksukohustuslasena registreeritud maksukohustuslane esitama koondaruande maksukohustuslastest ja käibemaksukohustuslasena registreeritud juriidilistest isikutest mittemaksukohustuslastest, kellele ta on osutanud maksustatavaid teenuseid, millele kohaldatakse pöördmaksustamist.

Letton

Lai veicinātu pareizu šīs direktīvas piemērošanu, katram nodokļa maksātājam, kas ir identificēts PVN nolūkā, būtu jāiesniedz kopsavilkuma paziņojums par PVN nolūkā identificētiem nodokļa maksātājiem un personām, kas nav nodokļa maksātāji, kuriem tas ir sniedzis tādus pakalpojumus, par ko uzliek nodokli un kas atbilst mehānismam, saskaņā ar kuru nodokļa maksātājs pats aprēķina un nokārto maksājamo nodokļa summu.

Dernière mise à jour : 2014-11-17
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Estonien

(11) Samuti tuleks üleminekuperioodi ajal maksustada sihtkohaliikmesriikides nende liikmesriikide maksumäärade ja tingimuste kohaselt ühendusesiseseid soetamisi, mida on teatud summa ulatuses sooritanud maksukohustusest vabastatud maksukohustuslased või mittemaksukohustuslastest juriidilised isikud, samuti ka mõningaid ühendusesiseseid kaugmüügitehinguid ja uute veovahendite tarnet eraisikutele või asutustele, kes ei ole maksukohustuslased või siis on sellest vabastatud, sest need tehingud võiksid erisätete puudumisel põhjustada olulist konkurentsimoonutamist liikmesriikide vahel.

Letton

(11) Ir arī lietderīgi, ka šajā pārejas periodā konkrētas vērtības iegādēm Kopienas iekšienē, ko veic nodokļa maksātāji vai juridiskas personas, kuras nav nodokļa maksātājas, konkrēti tālpārdošanas veidi Kopienas iekšienē un jaunu transportlīdzekļu piegāde personām vai no nodokļa atbrīvotām struktūrām, vai struktūrām, kas nav nodokļa maksātājas, arī būtu jāuzliek nodoklis galamērķa dalībvalstī, piemērojot šīs dalībvalsts likmes un nosacījumus, ciktāl šādi darījumi, nepastāvot īpašiem noteikumiem, varētu radītu ievērojamus konkurences izkropļojumus starp dalībvalstīm.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Référence: Anonyme

Estonien

(3) Komisjon esitas 29. detsembril 2003 maksukohustuslaste vahelise teenuste osutamise koha direktiivi ettepaneku, mida muudeti komisjoni 22. juuli 2005. aasta ettepanekuga, et hõlmata maksukohustuslaste poolt mittemaksukohustuslastest tarbijatele osutatavaid teenuseid. Muudetud ettepaneku kohaselt tuleb kõikide raadio-ja televisiooniringhäälinguteenuste ja elektrooniliselt osutatavate teenuste suhtes kohaldada tarbimiskohajärgset maksustamist.

Letton

(3) Komisija 2003. gada 29. decembrī iesniedza priekšlikumu Direktīvai par pakalpojumu sniegšanas vietu nodokļu maksātājiem, kuru grozīja ar 2005. gada 22. jūlija priekšlikumu, lai iekļautu pakalpojumus, ko nodokļu maksātāji sniedz klientiem, kuri nav nodokļu maksātāji. Saskaņā ar grozīto priekšlikumu visiem apraides un elektroniski sniegtiem pakalpojumiem nodokļus uzliks patēriņa vietā.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Référence: Anonyme

Estonien

6.2.1 Kui ettevõtja/maksukohustuslane osutab teenuseid mittemaksukohustuslastest isikutele, siis ei tule tagasipööratud maksustamise menetluse kohaldamine algusest peale kõne alla. See tähendaks, et juhul, kui kohaldatakse maksustamist tarbimiskohas, peaks teise liikmesriigi ettevõtja end teenuse osutamise riigis käibemaksukohustuslasena registreerima ja täitma sealseid käibemaksukohustusi. Kõnealuse halduskoormuse ja seega ka ühendusesiseste kaubandustõkete vähendamiseks on tarvis mittebürokraatlikke eeskirju.

Letton

6.2.1 Ja uzņēmējs/ar nodokli apliekamā persona sniedz pakalpojumus ar nodokli neapliekamajām personām, jau no paša sākuma ir izslēgts, ka varētu izmantot apgrieztās maksas procedūru. Tas nozīmē, ka, pakalpojumu apliekot ar nodokli tā patēriņa vietā, uzņēmējam no citas ES dalībvalsts būtu jāreģistrējas pakalpojuma sniegšanas valstī kā PVN maksātājam un jāpilda minētajā valstī noteiktās PVN saistības. Lai mazinātu šo administratīvo slogu un tādējādi arī Kopienas tirdzniecības sakaru kavēšanu, ir nepieciešami nebirokrātiski noteikumi.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Référence: Anonyme

Estonien

Ühtse turu loomisel 1. jaanuaril 1993 kaasati ühisesse käibemaksusüsteemi erisätted, et näha ette maksustamine sihtkohas seoses uute transpordivahendite ühendusesisese müügiga, ühendusesisese müügiga, mille puhul on vabastatud maksukohustuslased või mittemaksukohustuslastest juriidilised isikud, kelle ostud ületavad teatavat künnist, ning kaugmüügiga eratarbijatele. On selge, et motiiv kõnealuste erikordade kehtestamiseks 1993. aastal -st ebapiisavalt ühtlustatud maksumäärade risk, mis toob kaasa konkurentsi moonutused -on jätkuvalt aktuaalne. Seepärast ei tee komisjon ettepanekut nende süsteemide kaotamiseks, vaid selle asemel nende kohaldamise lihtsustamiseks.

Letton

Kad 1993. gada 1. janvārī sāka darboties Vienotais tirgus, īpaši pasākumi tika iekļauti kopējā PVN sistēmā, lai nodrošinātu aplikšanu ar nodokli galamērķī gadījumā ar jaunu transportlīdzekļu Kopienas iekšējo realizāciju, Kopienas iekšējo realizāciju no aplikšanas ar nodokli atbrīvotām personām vai ar nodokli neapliekamām juridiskajām personām, kuru iepirkumi pārsniedza zināmu slieksni, un tālpārdošanai privātiem patērētājiem. Ir acīmredzams, ka joprojām pastāv loģiskais pamats šo speciālo shēmu izveidošanai 1993. gadā – t.i. nepietiekami saskaņotu nodokļu likmju risks, kas noved pie konkurences deformēšanas. Tādēļ Komisija neierosina atcelt šīs shēmas, tomēr tā vietā vienkāršot šo shēmu piemērošanu.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 9
Qualité :

Référence: Anonyme

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK