Demander à Google

Vous avez cherché: tariifiinformatsiooni (Estonien - Maltais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Estonien

Maltais

Infos

Estonien

a) tariifiinformatsiooni puhul, kui:

Maltais

(a) fil-każ ta'informazzjoni dwar tariffi:

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Estonien

g) Euroopa siduva tariifiinformatsiooni süsteem (EBTI/RTCE);

Maltais

(g) is-sistema vinkolanti Ewropea dwar informazzjoni dwar tariffi (EBTI/RTCE);

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Estonien

3. A) Siduva tariifiinformatsiooni taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid:

Maltais

3. (A) Applikazzjonijiet għal informazzjoni ta'tariffi li torbot għandha tinkludi dawn il-partikolaritajiet li ġejjin:

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Estonien

a) koopia siduva tariifiinformatsiooni taotlusest (esitatud lisas 1B);

Maltais

(a) kopja ta'l-applikazzjoni għall-informazzjoni vinkolanti tat-tariffa (li tinsab fl-Anness 1B);

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Estonien

1. Siduva tariifiinformatsiooni puhul edastavad liikmesriikide tolliasutused viivitamatult komisjonile:

Maltais

1. Fil-każ ta'informazzjoni vinkolanti tat-tariffa, l-awtoritajiet doganali ta'l-Istati Membri għandhom, minnufih, jittrasmettu lill-Kummissjoni dan li ġej:

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Estonien

1. Taotluse korral teeb toll otsuseid siduva tariifiinformatsiooni või siduva päritoluinformatsiooni kohta.

Maltais

Artikolu 24, 25 u 26 m’għandhomx japplikaw għall-appelli magħmula bil-għan li jannullaw, jirrevokaw jew jemendaw deċiżjoni meħuda minn awtorita` ġudizzjarja.Artikolu 24

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Estonien

1. Toll annab siduvat tariifiinformatsiooni kirjaliku taotluse alusel komiteemenetlusega kindlaksmääratud korras.

Maltais

1. L-awtoritajiet doganali għandhom joħorġu informazzjoni li torbot dwar it-tariffa fuq talba bil-miktub, waqt li jaġixxu skond il-proċedura tal-kumitat.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Estonien

"Siduva tariifiinformatsiooni taotlused esitatakse lisas 1B esitatud näidisele vastaval vormil."

Maltais

"L-applikazzjonijiet għal informazzjoni ta'tariffa li torbot għandhom isiru permezz ta'formola li taqbel mal-kampjun muri fl-Anness 1B."

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Estonien

1. Toll annab siduvat tariifiinformatsiooni või siduvat päritoluinformatsiooni kirjaliku taotluse alusel komiteemenetlusega kindlaksmääratud korras.

Maltais

1. L-awtoritajiet doganali għandhom joħorġu nformazzjoni li torbot dwar tariffi jew informazzjoni li torbot dwar oriġini fuq talba bil-miktub, skond il-proċedura tal-kumitat.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Estonien

7. Siduva tariifiinformatsiooni kohast tariifset klassifikatsiooni võib lõikes 6 ettenähtud tingimustel kohaldada ainult:

Maltais

7. Il-klassifika fl-informazzjoni li torbot dwar it-tariffa tista'tiġi applikata, fuq il-kondizzjonijiet stipulati fil-paragrafu 6, għall-iskop biss li:

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Estonien

2. a) Lõike 1 kohaldamisel võetakse siduva tariifiinformatsiooni puhul arvesse järgmisi tähtpäevi:

Maltais

2. (a) Għall-informazzjoni ta'tariffa li torbot, għall-iskopijiet tal-paragrafu 1 ta'hawn fuq, l-informazzjoni li għandha tittieħed in konsiderazzjoni għandha tkun din l-ġejja:

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Estonien

b) tollivõla tekkimisel seaduse alusel tasumisele kuuluva tollimaksu summa ületab summat, mis on määratud siduva tariifiinformatsiooni alusel;

Maltais

(b) fejn l-ammont ta'dazju legalment dovut jeċċedi dak stabbilit skond il-bażi ta'informazzjoni tat-tariffa li torbot;

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Estonien

2. Siduva tariifiinformatsiooni taotlus esitatakse ainult ühe kaubaliigi kohta. Siduva päritoluinformatsiooni taotlus esitatakse ainult ühe kaubaliigi kohta ja ühe päritoluga seotud asjaolude kogumi kohta.

Maltais

2. Applikazzjoni għal informazzjoni tat-tariffa li torbot għandha jkollha x'taqsam ma'tip wieħed biss ta'oġġetti. Applikazzjoni għal informazzjoni ta'oriġini li torbot għandha jkollha x'taqsam ma tip ta'oġġetti u sett wieħed ta'ċirkostanzi li jagħtu oriġini.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Estonien

j) taotleja märkus, kas temale teadaolevalt on siduvat tariifiinformatsiooni identse või sarnase kauba kohta ühenduses juba taotletud või välja antud;

Maltais

(j) indikazzjoni mill-applikant jekk sa fejn jaf hu, l-informazzjoni tat-tariffa li torbot għal oġġetti identiċi jew simili tkun diġà saret applikazzjoni dwarha jew li kienet diġa maħruġa mill-Komunità;

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Estonien

(1) Siduva tariifiinformatsiooni taotluste ühtse kohaldamise tagamiseks ja siduva tariifiinformatsiooni turvalisuse parandamiseks tuleb siduva tariifiinformatsiooni jaoks kehtestada ühine taotluse vorm.

Maltais

(1) Biex jiġi żgurat trattament uniformi ta'l-applikazzjonijiet għall-informazzjoni ta'tariffa li torbot (BTI), jeħtieġ li tidħol formola ta'applikazzjoni komuni għall-BTI.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Estonien

2. a) Tariifiga seotud küsimused: toll võib nõuda, et informatsiooni saaja teataks neile tolliformaalsuste täitmise ajal, et ta omab tollivormistuses oleva kauba kohta siduvat tariifiinformatsiooni.

Maltais

2. (a) Materji ta'tariffi: l-awtoritajiet doganali jistgħu jitolbu lill-okkupant, meta jkun qiegħed jaqdi l-formalitajiet doganali, li jinforma'l-awtoritajiet doganali li huwa għandu fil-pussess tiegħu informazzjoni tat-tariffa li torbot f'dak li jirrigwarda l-oġġetti li jkunu qegħdin jgħaddu mid-dwana.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Estonien

On asjakohane sätestada, et liikmesriikide tolliasutuste väljastatavale siduvale tariifiinformatsioonile, mis käsitleb kombineeritud nomenklatuuri kaupade klassifitseerimist, kuid mis ei ole kooskõlas käesoleva määrusega, võib siduva tariifiinformatsiooni valdaja tugineda veel kolme kuu vältel vastavalt nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta määruse (EMÜ) nr 2913/92 (millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik) [2] artikli 12 lõikele 6.

Maltais

Huwa xieraq li jkun stiplulat li informazzjoni tariffarja li torbot u li nħarġet mill-awtoritajiet tad-dwana tal-Istati Membri rigward il-klassifikazzjoni ta' oġġetti fin-Nomenklatura Magħquda, iżda li mhijiex skont dan ir-Regolament, tkun tista', għal perjodu ta' tliet xhur, tibqa’ tkun invokata mid-detentur, skont l-Artikolu 12(6) tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92 tat-12 ta' Ottubru 1992 li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali tal-Komunità [2].

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Estonien

On asjakohane sätestada, et liikmesriikide tolliasutuste väljastatud siduvale tariifiinformatsioonile, mis käsitleb kombineeritud nomenklatuuri kaupade klassifitseerimist, kuid mis ei ole kooskõlas käesoleva määrusega, võib siduva tariifiinformatsiooni valdaja tugineda veel kolme kuu vältel vastavalt nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta määruse (EMÜ) nr 2913/92 (millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik) [2] artikli 12 lõikele 6.

Maltais

Huwa xieraq li jkun stiplulat li informazzjoni tariffarja vinkolanti maħruġa mill-awtoritajiet doganali tal-Istati Membri, li għandha x'taqsam mal-klassifikazzjoni tal-prodotti fin-Nomenklatura Magħquda, iżda li ma tikkonformax ma' dan ir-Regolament tista', għal perjodu ta' tliet xhur, tibqa’ tkun invokata mid-detentur, skont l-Artikolu 12(6) tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92 tat-12 ta' Ottubru 1992 li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali tal-Komunità [2].

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Estonien

On asjakohane sätestada, et liikmesriikide tolliasutuste väljastatud siduvale tariifiinformatsioonile, mis käsitleb kombineeritud nomenklatuuri kaupade klassifitseerimist, kuid mis ei ole kooskõlas käesoleva määrusega, võib siduva tariifiinformatsiooni valdaja tugineda veel kolme kuu vältel vastavalt nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta määruse (EMÜ) nr 2913/92 (millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik) [2] artikli 12 lõikele 6.

Maltais

Huwa xieraq li jkun stipulat li informazzjoni tariffarja li torbot u li nħarġet mill-awtoritajiet tad-dwana tal-Istati Membri rigward il-klassifikazzjoni ta’ oġġetti fin-Nomenklatura Magħquda, iżda li mhijiex skont dan ir-Regolament, tkun tista’, għal perjodu ta’ tliet xhur, tibqa’ tkun invokata mid-detentur, skont l-Artikolu 12(6) tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92 tat-12 ta’ Ottubru 1992 li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali tal-Komunità [2].

Dernière mise à jour : 2014-11-12
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme

Estonien

On asjakohane sätestada, et liikmesriikide tolliasutuste väljastatud siduvale tariifiinformatsioonile, mis käsitleb kombineeritud nomenklatuuri kaupade klassifitseerimist, kuid mis ei ole kooskõlas käesoleva määrusega, võib siduva tariifiinformatsiooni valdaja tugineda veel kolme kuu vältel vastavalt nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta määruse (EMÜ) nr 2913/92 (millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik) [2] artikli 12 lõikele 6.

Maltais

Huwa xieraq li jkun stipulat li informazzjoni tariffarja li torbot u li nħarġet mill-awtoritajiet tad-dwana tal-Istati Membri rigward il-klassifikazzjoni ta’ oġġetti fin-Nomenklatura Magħquda, iżda li mhijiex skont dan ir-Regolament, tkun tista’, għal perjodu ta’ tliet xhur, tibqa’ tkun invokata mid-detentur, skont l-Artikolu 12(6) tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92 tat-12 ta’ Ottubru 1992 li jwaqqaf il-Kodiċi Doganali tal-Komunità [2].

Dernière mise à jour : 2014-11-12
Fréquence d'utilisation : 5
Qualité :

Référence: Anonyme

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK