Demander à Google

Vous avez cherché: jakosuunnitelmataulukkojen (Finnois - Anglais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Finnois

Anglais

Infos

Finnois

Kansallisten ilmailun jakosuunnitelmataulukkojen kirjaaminen EUTL:ään

Anglais

Entry of national aviation allocation tables into the EUTL

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että ilmailun kansalliset jakosuunnitelmataulukot sisältävät liitteessä XI esitetyt tiedot.

Anglais

Member States shall ensure that national aviation allocation tables include the information set out in Annex XI.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansalliset jakosuunnitelmataulukot sisältävät liitteessä X esitetyt tiedot.

Anglais

Member States shall ensure that national allocation tables include the information set out in Annex X.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

Kansallinen ilmailun jakosuunnitelmataulukko kaudelle 2013–2020 (54 artikla)

Anglais

National aviation allocation table for the 2013-2020 period (Article 54)

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

Kansallinen jakosuunnitelmataulukko kaudelle 2013–2020 (51 artikla)

Anglais

National allocation table for the 2013-2020 period (Article 51)

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

kunkin jäsenvaltion ilmailun kansallinen jakosuunnitelmataulukko, mukaan luettuna tiedot 55 artiklan mukaisesti mahdollisesti tehdyistä muutoksista,

Anglais

the national aviation allocation table of each Member State, including indications of any changes made to the table in accordance with Article 55;

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

kunkin jäsenvaltion kansallinen jakosuunnitelmataulukko, mukaan luettuna tiedot 52 artiklan mukaisesti mahdollisesti tehdyistä muutoksista,

Anglais

the national allocation table of each Member State, including indications of any changes made to the table in accordance with Article 52;

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

Kansallisen valvojan on ilmoitettava kunkin ilma-aluksen käyttäjän ja kunkin vuoden osalta, olisiko ilma-aluksen käyttäjälle jaettava päästöoikeuksia kyseiseksi vuodeksi ilmailun kansallisessa jakosuunnitelmataulukossa.

Anglais

The national administrator shall indicate for each aircraft operator and for each year whether or not the aircraft operator should receive an allocation for that year in the national aviation allocation table.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

Kansallisen jakosuunnitelmataulukon kirjaaminen EUTL:ään

Anglais

Entry of national allocation tables into the EUTL

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

Kansallisen valvojan on ilmoitettava kansallisessa jakosuunnitelmataulukossa kunkin toiminnanharjoittajan, kunkin vuoden ja kunkin liitteessä X esitetyn oikeusperustan osalta, olisiko laitokselle jaettava päästöoikeuksia kyseiselle vuodelle vai ei.

Anglais

The national administrator shall indicate in the national allocation table for each operator, for each year and for each legal basis set out in Annex X, whether or not an installation should receive an allocation for that year.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

Kansallisen valvojan on tehtävä muutokset EUTL:ssä olevaan ilmailun kansalliseen jakosuunnitelmataulukkoon, jos

Anglais

The national administrator shall carry out changes to the national aviation allocation table in the EUTL where:

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

Kansallisen valvojan on tehtävä muutokset EUTL:ssä olevaan kansalliseen jakosuunnitelmataulukkoon, jos

Anglais

The national administrator shall carry out changes to the national allocation table in the EUTL where:

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

Keskusvalvojan on 1 päivästä helmikuuta 2013 alkaen varmistettava, että unionin rekisteri siirtää yleiset päästöoikeudet automaattisesti EU:n jakotililtä asiaa koskevan kansallisen jakosuunnitelmataulukon mukaisesti kyseessä olevalle avoimelle tai estetylle päästöoikeustilille ja että tässä yhteydessä noudatetaan 105 artiklassa tarkoitetuissa tiedonsiirto- ja teknisissä eritelmissä vahvistettuja laitteisto-, verkko-, ohjelmisto- ja turvallisuusvaatimuksia.

Anglais

From 1 February 2013, the central administrator shall ensure that the Union Registry transfers general allowances automatically from the EU Allocation Account in accordance with the relevant national allocation table to the relevant open or blocked operator holding account, having regard to the modalities of the automatic transfer specified in the data exchange and technical specifications provided for in Article 105.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

Komissio hylkää muutoin kansallisen ilmailun jakosuunnitelmataulukon kohtuullisen ajan kuluessa ja ilmoittaa kyseiselle jäsenvaltiolle viipymättä päätöksestään sekä sen perusteluista ja esittää perusteet, joita on noudatettava, jotta seuraavat ilmoitukset hyväksyttäisiin.

Anglais

It shall otherwise reject the national aviation allocation table within a reasonable period and inform the Member State concerned without delay, stating its reasons and setting out criteria to be fulfilled for a subsequent notification to be accepted.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

Komissio määrää keskusvalvojan kirjaamaan kansallisen ilmailun jakosuunnitelmataulukon EUTL:ään, jos se katsoo, että kansallinen ilmailun jakosuunnitelmataulukko on direktiivin 2003/87/EY, erityisesti jäsenvaltioiden mainitun direktiivin 3 e artiklan 4 kohdan mukaisesti laskemien ja julkistamien päästöoikeuksien jaon, mukainen.

Anglais

The Commission shall instruct the central administrator to enter the national aviation allocation table into the EUTL if it considers that the national aviation allocation table is in conformity with Directive 2003/87/EC, in particular with the allocations calculated and published by Member States under Article 3e(4) of that Directive.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

Komissio määrää keskusvalvojan kirjaamaan kansallisen jakosuunnitelmataulukon EUTL:ään, jos se katsoo, että kansallinen jakosuunnitelmataulukko on direktiivin 2003/87/EY, päätöksen 2011/278/EU ja komission direktiivin 2003/87/EY 10 c artiklan 6 kohdan nojalla antamien päätösten mukainen.

Anglais

The Commission shall instruct the central administrator to enter the national allocation table into the EUTL if it considers that the national allocation table is in conformity with Directive 2003/87/EC, Decision 2011/278/EU and decisions adopted by the Commission pursuant to Article 10c(6) of Directive 2003/87/EC.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

Komissio määrää keskusvalvojan tekemään vastaavat muutokset EUTL:ssä olevaan kansalliseen ilmailun jakosuunnitelmataulukkoon, jos se katsoo, että kansalliseen jakosuunnitelmataulukkoon tehdyt muutokset ovat direktiivin 2003/87/EY mukaisia ja, kun kyseessä ovat erityisvarannosta jaettavat päästöoikeudet, erityisesti mainitun direktiivin 3 f artiklan 7 kohdan mukaisesti laskettujen ja julkistettujen päästöoikeuksien jakojen mukaisia.

Anglais

The Commission shall instruct the central administrator to make the corresponding changes to the national aviation allocation table held in the EUTL if it considers that the change to the national aviation allocation table is in accordance with Directive 2003/87/EC, in particular with the allocations calculated and published pursuant to Article 3f(7) of that Directive in case of allocations from the special reserve.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

Komission on ensimmäisen alakohdan mukaisen ilmoituksen vastaanottaessaan määrättävä keskusvalvoja tekemään vastaavat muutokset EUTL:ssä säilytettävään kansalliseen jakosuunnitelmataulukkoon, jos se katsoo, että kansalliseen jakosuunnitelmataulukkoon tehtävät muutokset ovat direktiivin 2003/87/EY, päätöksen 2011/278/EU ja komission direktiivin 2003/87/EY 10 c artiklan 6 kohdan mukaisesti antamien päätösten mukaisia.

Anglais

On receiving a notification pursuant to the first subparagraph, the Commission shall instruct the central administrator to make the corresponding changes to the national allocation table held in the EUTL. if it considers that the changes to the national allocation table are in conformity with Directive 2003/87/EC, Decision 2011/278/EU and decisions adopted by the Commission in accordance with Article 10c(6) of Directive 2003/87/EC.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

Kyseisen jäsenvaltion on toimitettava tarkistettu kansallinen ilmailun jakosuunnitelmataulukko komissiolle kolmen kuukauden kuluessa.

Anglais

That Member State shall submit a revised national aviation allocation table to the Commission within three months.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

Kyseisen jäsenvaltion on toimitettava tarkistettu kansallinen jakosuunnitelmataulukko komissiolle kolmen kuukauden kuluessa.

Anglais

That Member State shall submit a revised national allocation table to the Commission within three months.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK