Vous avez cherché: kuntoutuslaitoksissa (Finnois - Anglais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Finnois

Anglais

Infos

Finnois

sen vuoksi komitea kehottaa jäsenvaltioiden hallituksia kehittämään eri asumis- ja tukimuotoja, jotka ovat tarkoituksenmukaisia henkilöille, jotka asuvat edelleen kotonaan tai asuvat palvelutaloissa, vanhainkodeissa tai pitkäaikaishoitoa tarjoavissa kuntoutuslaitoksissa.

Anglais

the committee therefore urges national governments to develop a range of accommodation and support which is appropriate to individuals remaining at home, sheltered accommodation, residential care or long-term nursing care.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

sairaalassa tai hoito- tai kuntoutuslaitoksessa tapahtuneen hoidon johdosta; hoito alkoi … ja päättyi … (6)

Anglais

in-patient treatment from … to …(dates) in a hospital or in a prevention or rehabilitation centre (6)

Dernière mise à jour : 2014-11-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

kuntoutuslaitokset

Anglais

rehabilitation institutions

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

muut alat ovat kestävä energiantuotanto [10], soveltava tutkimus ja teknologioiden kehittäminen [11], korkean teknologian palvelut [12], tietokoneohjelmien kehittäminen [13], laatupalvelut [14], kaivostoiminta [15], mineraalien ja marmorin louhinta ja käsittely [16], tehomaanviljely ja kalankasvatus [17], maatalouden tai maatalousteollisuuden osuuskunnat [18], maatalous- ja kalatuotteiden pakkaaminen [19], kaupunkisuunnittelu [20], julkiset pysäköintialueet [21], nestekaasu- ja nestepolttoaineyritykset [22], syrjäseutuliikenne [23], yhteisyritykset [24], suuret kansainvälistä kauppaa harjoittavat yritykset [25], kauppayritykset [26], hoito- ja kuntoutuslaitokset sekä asuntopalveluja vammaisille tarjoavat yritykset [27], erityiset matkailuyritykset [28], majataloiksi tai kulttuurikeskuksiksi kunnostettavat luostarit [29], insinööritoimistot [30], perinteisissä tai suojelluissa rakennuksissa sijaitsevat yritykset tai yritykset, jotka tuottavat perinteisiä tai suojatulla alkuperänimikkeellä varustettuja hyödykkeitä [31].

Anglais

the other sectors are sustainable energy production [10], applied research and technology development [11], high-tech services [12], software development [13], quality services [14], mining [15], quarrying and treatment of minerals and marble [16], intensive agriculture and fishery [17], agricultural and agro-industrial cooperatives [18], packaging of agriculture products and fish [19], urban development [20], public car parking [21], liquid gas and fuels undertakings [22], transport to remote landlocked areas [23], large joint ventures [24], large international trade companies [25], trade undertakings [26], therapy and rehabilitation centres and disabled homes [27], specific tourism undertakings [28], monasteries for erecting hostels and cultural centres [29], engineering [30], undertakings in listed buildings or with traditional production or with a name of origin [31].

Dernière mise à jour : 2014-11-13
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

palvelukokonaisuuksien rakentamisessa ja toteutuksessa ovat mukana mm. sosiaaliviranomaiset, kunnat, kuntoutuslaitokset ja työttömien omat yhdistykset.

Anglais

the participants in building and implementation of service entities include social welfare authorities, municipalities, rehabilitation institutions and organisations of the unemployed.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

tähän kuuluvat lyhyen tai pitkän ajan sairaalapalvelut yleis- ja erikoissairaaloissa, parantoloissa, hoitokodeissa, mielisairaaloissa, kuntoutuslaitoksissa, leprasairaaloissa ja muissa hoitolaitoksissa, joissa on majoitus, kuten sotilassairaalat ja vankilasairaalat.

Anglais

• advice and representation in civil cases • advice and representation in criminal actions

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

rikos on tehty oppilaitoksessa, nuorten yhteisössä, nuorisolle tarkoitetussa vapaa-ajan keskuksessa tai huumausaineiden väärinkäyttäjien hoito- ja kuntoutuslaitoksessa tai niiden läheisyydessä;

Anglais

the offence was committed in or near schools, youth clubs and leisure centres, or institutions for the treatment and rehabilitation of drug addicts;

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

muita toimia ovat terveyspalvelujen kehittäminen, mukaan luettuina huumeidenkäyttäjien kuntoutuslaitokset, tuenantaminen osuuskunnille ja keskinäisille yhdistyksille sekä neuvojen antaminen turvallisuuden ja rikollisuudelta suojelunalalla.

Anglais

other measures include the improvement of health services, including drug rehabilitation centres, provision of support forco-operatives and mutual associations, and the provision of advice on security and protection against crime.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

rikos on tehty oppilaitoksessa, nuorten yhteisössä, nuorisolle tarkoitetussa vapaa-ajan keskuksessa tai huumausaineiden väärinkäyttäjien hoito- ja kuntoutuslaitoksessa tai niiden läheisyydessä.

Anglais

the offence took place in or near schools, youth clubs or leisure centres, or institutions for the treatment and rehabilitation of drug addicts.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

fysioterapiaa, korvattavia hammashoitoja ja kuntoutuslaitoksessa tai ulkomailla annettavia hoitoja koskevalle omavastuuosuudelle on erillinen yläraja.

Anglais

a second costsharing ceiling applies to physiotherapy, dental treatment that is eligible for reimbursement, fees for accommodation at rehabilitation centres, and treatment abroad.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

keskeisiä alueellisia yhteistoimijoita ovat maakuntien liitot, lääninhallitukset, työvoimatoimistot, työsuojelupiirit, kauppa- ja teollisuusministeriön alueelliset yksiköt, elinkeino elämän, yrittäjien, palkansaajien, työnantajien ja tuottajien eri järjestöt, kunnat, koulutus, tutkimus- ja kuntoutuslaitokset ja -yksiköt.

Anglais

the main regional collaborators are the regional councils, the provincial state offices, the employment offices, the labour protection districts, the regional units of the ministry of trade and industry, various organisations in

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

kun huumeidenkäytössä ilmenee eu:ssa uudenlaisia suuntauksia, on sekä ennaltaehkäisyyn ja haittojen vähentämiseen tähtäävien toimien valikoimaa että hoito- ja kuntoutuslaitoksia ja –palveluita mukautettava vastaamaan asiakkaiden uudenlaisiin tarpeisiin.

Anglais

as new patterns and trends in drug use in the eu emerge, the range of prevention and harm reduction activities as well as treatment and rehabilitation facilities and services needs to adjust to new types of needs of clients.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

2.6 sosiaalipalvelujen valikoima on äärettömän laaja ja niiden piiriin kuuluvat muun muassa vanhainkodit, vammaishuollon laitokset, hätätilanteessa oleville tarkoitetut majoitus­keskukset, lastenkodit, turvakodit, maahanmuuttaja- ja pakolaiskeskukset, kuntoutuslaitokset, hoitokodit, sosiaalisen asuntotuotannon, nuorisotyön sekä sosiaali- ja koulutustoimen laitokset, oppilasasuntolat, päiväkodit, lastentarhat, sosiaali-, terveys-, uudelleenkoulutus- ja ammattikoulutuskeskukset sekä avustus-, koti- ja perhetukipalvelut.

Anglais

2.6 the range of social services is enormous and covers, amongst others, retirement homes, homes for people with disabilities, shelters for people in distress, homes for children, battered wives, immigrants and refugees, nursing homes, residential care homes, organisations providing social housing or youth protection, social action and educational organisations, residential schools, day centres, crèches and nurseries, medical centres, health, rehabilitation and vocational training centres and personal care services, including those provided in the home and family care services.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

tarvitaan vaihtoehtoisia akuutin sairauden jälkeisiä geriatrisia kuntoutuslaitoksia sairaalojen ulkopuolella sairaalapaikkojen vapauttamiseksi ja sen mahdollistamiseksi, että vanhukset voisivat elää aktiivisina ja itsenäisinä mahdollisimman pitkään

Anglais

the need to provide alternative geriatric or post-acute facilities for rehabilitation outside hospitals in order to free up space in hospitals and to enable active and independent living for the elderly as far as possible.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

mietin kuitenkin, onko mietintö laadittu todellisen maailman sijaan idealistisessa maailmassa, jossa vankilat eivät toimi niinkään tuomittujen yksilöiden rangaistuslaitoksina vaan kuntoutuslaitoksina.

Anglais

but does it perhaps not relate, i wonder, to a world that is ideal rather than realistic, a world in which prisons should indeed function not just for punishing sentenced individuals but mainly for rehabilitating them?

Dernière mise à jour : 2012-02-29
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK