Demander à Google

Vous avez cherché: prosenttiarvo (Finnois - Anglais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Finnois

Anglais

Infos

Finnois

Prosenttiarvo

Anglais

Present value

Dernière mise à jour : 2011-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

Prosenttiarvo

Anglais

Present value (PV)

Dernière mise à jour : 2011-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

FV( prosenttiarvo; saanto; jaksoja)

Anglais

FV(present value; yield; periods)

Dernière mise à jour : 2011-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

Vääntömomentin prosenttiarvo tarkoittaa suhdetta enimmäisvääntömomenttiin säädetyllä moottorin kierrosnopeudella.

Anglais

The percent torque is relative to the maximum torque at the commanded engine speed.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

Napsauta tästä aloittaaksesi sellaisen harjoituksen, jossa prosenttiarvo puuttuu.

Anglais

Click here to start a sequence of exercises where the percent value is omitted.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Finnois

Mozilla – Valitse View-valikko, napsauta kohtaa Text Zoom ja valitse haluamasi prosenttiarvo tai pienempi tai suurempi

Anglais

Mozilla - Select View menu, click on Text Zoom, and choose a percentage size or select Larger or Smaller.

Dernière mise à jour : 2014-06-03
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Avertissement : cet alignement peut être incorrect.
Veuillez le supprimer, au besoin.

Finnois

Se koostuu seuraavista osatekijöistä: Korko [arvo prosentteina, tai tapauksesta riippuen viitekorko ja luotonantajan marginaalin prosenttiarvo]

Anglais

Interest rate [value in percentage or, where applicable, indication of a reference rate and percentage value of creditor’s spread]

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

Kussakin ryhmässä on luultavasti kaksi muita ristiriitaisempaa kysymystä. Ensimmäinen on lyijyn, kadmiumin, elohopean ja kromin määrä pakkauksissa, toinen kunkin ehdotetun materiaalin kierrätyksen ja uudelleenkäytön prosenttiarvo.

Anglais

There are perhaps two issues which are the most controversial amongst the various groups: the first is the levels of concentration of lead, cadmium, mercury and chromium present in packaging and the second is the particular percentage of recycling and recovery for each of the materials proposed.

Dernière mise à jour : 2012-03-21
Fréquence d'utilisation : 5
Qualité :

Finnois

Tutkimuksen 5 osassa 1 keskimääräinen lähtötilanteen prosenttiarvo ennustetusta FEV1-arvosta lumelääkehoitoa saaneilla potilailla oli 79,3 % ja ivakaftoria saaneilla potilailla 76,4 %.

Anglais

In part 1 of study 5, the mean FEV1 percent predicted at baseline in placebo-treated patients was 79.3% while in ivacaftor-treated patients this value was 76.4%.

Dernière mise à jour : 2017-04-26
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

Alaryhmäanalyysissä potilaille, joilla oli vahvistettu geneettinen variantti R117H-5T, ero keskimääräisessä absoluuttisessa muutoksessa lähtötilanteesta viikon 24 loppuun mennessä prosenttiarvossa ennustetusta FEV1-arvosta ivakaftorin ja lumelääkkeen välillä oli 5,3 % (95 % CI: 1,3, 9,3).

Anglais

In a subgroup analysis in patients with a confirmed R117H-5T genetic variant, the difference in the mean absolute change from baseline through week 24 in percent predicted FEV1 between ivacaftor and placebo was 5.3% (95% CI 1.3, 9.3).

Dernière mise à jour : 2017-04-26
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

Tutkimuksessa 2 hoitoero ivakaftorin ja lumelääkkeen välillä keskimääräisessä absoluuttisessa muutoksessa (95 % CI) prosenttiarvossa ennustetusta FEV1-arvosta lähtötilanteesta viikon 24 loppuun mennessä potilailla, joiden lähtötilanteen FEV1-arvo oli yli 90 % ennustetusta, oli 6,9 prosenttiyksikköä (-3,8, 17,6).

Anglais

The treatment difference between ivacaftor and placebo for the mean absolute change (95% CI) in percent predicted FEV1 from baseline through week 24 in patients with baseline predicted FEV1 greater than 90% in study 2 was 6.9 percentage points (-3.8, 17.6).

Dernière mise à jour : 2017-04-26
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

Keskimääräinen (SD) kokonaismuutos prosenttiarvossa ennustetusta FEV1-arvosta lähtötilanteesta viikolla 24 (eksploratiivinen päätetapahtuma) oli 1,8 (17,81).

Anglais

The mean (SD) overall change in percent predicted FEV1 from baseline at week 24 (exploratory endpoint) was 1.8 (17.81).

Dernière mise à jour : 2017-04-26
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

Potilailla, jotka satunnaistettiin lumelääke-ivakaftori-hoitojärjestykseen osassa 1, todettiin lisäksi 3,3 %:n (9,3 %) keskimääräinen (SD) muutos prosenttiarvossa ennustetusta FEV1-arvosta ivakaftorin 16 lisähoitoviikon jälkeen.

Anglais

For patients randomised to the placebo/ivacaftor treatment sequence in part 1 there was a further mean (SD) change of 3.3% (9.3%) in percent predicted FEV1 after the additional 16 weeks of treatment with ivacaftor.

Dernière mise à jour : 2017-04-26
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

Seurantakäynnillä 4 viikkoa ivakaftorin annon päättymisen jälkeen keskimääräinen (SD) absoluuttinen muutos prosenttiarvossa ennustetusta FEV1-arvosta osan 2 viikolta 16 oli -7,4 % (5,5 %) .

Anglais

At the follow up visit 4 weeks after ivacaftor dosing had ended, the mean (SD) absolute change in percent predicted FEV1 from part 2 week 16 was -7.4% (5.5%).

Dernière mise à jour : 2017-04-26
Fréquence d'utilisation : 4
Qualité :

Finnois

1 FVC-prosenttiarvon pieneneminen ei ole kliinisesti merkitsevä tällä aikavälillä, ja kasvavien lapsipotilaiden absoluuttiset keuhkotilavuudet jatkoivat kasvamista suhteessa pituuden muutoksiin.

Anglais

1 The decrease in percent predicted FVC is not clinically significant over this timeframe, and absolute lung volumes continued to increase commensurate with changes in height in growing paediatric patients.

Dernière mise à jour : 2017-04-26
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

Taulukossa 4 on esitetty tulokset keskimääräisestä (SD) absoluuttisesta muutoksesta prosenttiarvossa ennustetusta FEV1-arvosta kummassakin potilasryhmässä.

Anglais

Table 4 shows the results of the mean (SD) absolute change in percent predicted FEV1 for both groups of patients.

Dernière mise à jour : 2017-04-26
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Finnois

Keskimääräinen absoluuttinen muutos lähtötilanteesta viikon 16 loppuun mennessä prosenttiarvossa ennustetusta FEV1-arvosta (primaarinen tehon päätetapahtuma) oli 1,5 prosenttiyksikköä ivakaftoriryhmässä ja -0,2 prosenttiyksikköä lumelääkeryhmässä.

Anglais

The mean absolute change from baseline through week 16 in percent predicted FEV1 (primary efficacy endpoint) was 1.5 percentage points in the ivacaftor group and -0.2 percentage points in the placebo group.

Dernière mise à jour : 2017-04-26
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Finnois

Primaarinen tehon päätetapahtuma kummassakin tutkimuksessa oli keskimääräinen absoluuttinen muutos lähtötilanteesta prosenttiarvossa ennustetusta FEV1-arvosta 24 hoitoviikon aikana.

Anglais

The primary efficacy endpoint in both studies was the mean absolute change from baseline in percent predicted FEV1 through 24 weeks of treatment.

Dernière mise à jour : 2017-04-26
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

Hoitoero ivakaftorin ja lumelääkkeen välillä keskimääräisessä suhteellisessa muutoksessa (95 % CI) prosenttiarvossa ennustetusta FEV1-arvosta lähtötilanteesta viikon 24 loppuun mennessä oli 17,1 % (13,9, 20,2) tutkimuksessa 1 ja 15,8 % (8,4, 23,2) tutkimuksessa 2.

Anglais

The treatment difference between ivacaftor and placebo for the mean relative change (95% CI) in percent predicted FEV1 from baseline through week 24 was 17.1% (13.9, 20.2) in study 1 and 15.8% (8.4, 23.2) in study 2.

Dernière mise à jour : 2017-04-26
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

Keskimääräinen absoluuttinen muutos lähtötilanteesta viikon 8 loppuun mennessä prosenttiarvossa ennustetusta FEV1-arvosta (primaarinen tehon päätemuuttuja) oli 7,5 % ivakaftorijaksolla ja -3,2 % lumelääkejaksolla.

Anglais

The mean absolute change from baseline through week 8 in percent predicted FEV1 (primary efficacy endpoint) was 7.5% in the ivacaftor period and -3.2% in the placebo period.

Dernière mise à jour : 2017-04-26
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK