Demander à Google

Vous avez cherché: dominikaanisen (Finnois - Maltais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Finnois

Maltais

Infos

Finnois

Dominikaanisen tasavallan presidentti,

Maltais

Il-President tar-Repubblika Domenikana,

Dernière mise à jour : 2014-11-14
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

Kirje nro 1 Dominikaanisen tasavallan hallitukselta

Maltais

Ittra Nru 1, minn għand il-Gvern tar-Repubblika Domenikana

Dernière mise à jour : 2014-11-14
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

DOMINIKAANISEN TASAVALLAN JA YHTEISÖN VÄLINEN, AKT-VALTIOIDEN SOKERISTA TEHTYÄ PÖYTÄKIRJAA KOSKEVA KIRJEENVAIHTO

Maltais

SKAMBJU TA' ITTRI BEJN IR-REPUBBLIKA DOMENIKANA U L-KOMUNITÀ LI TIKKONĊERNA L-PROTOKOLL DWAR IZ-ZOKKOR ACP

Dernière mise à jour : 2014-11-14
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

Hyväksytään yhteisön puolesta maitojauheen tuontisuojaa Dominikaanisessa tasavallassa koskeva Euroopan yhteisön ja Dominikaanisen tasavallan yhteisymmärryspöytäkirja.

Maltais

Il-Memorandum ta'Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika Dominikana rigward il-protezzjoni ta'l-importazzjoni tal-ħalib tat-trab fir-Repubblika Dominikana qiegħed hawnhekk jiġi approvat f'isem il-Komunità.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

Koska Dominikaanisen tasavallan markkinatilanne on muuttunut siten, että maitojauhealan kilpailu on kasvanut, kiintiötä ei enää käytetä kokonaisuudessaan.

Maltais

Minħabba bidla fil-qagħda tas-suq fir-Repubblika Dominikana, ikkaratterizzata minn aktar kompetizzjoni għat-trab tal-ħalib, il-kwota ma għadhiex tintuża għal kollox.

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

maitojauheen tuontisuojaa Dominikaanisessa tasavallassa koskevan Euroopan yhteisön ja Dominikaanisen tasavallan yhteisymmärryspöytäkirjan hyväksymisestä (98/486/EY)

Maltais

dwar l-approvazzjoni ta'Memorandum ta'Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika Dominikana rigward il-protezzjoni fuq l-importazzjoni tal-ħalib tat-trab fir-Repubblika Dominikana(98/486/KE)

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu vienti edellyttää, että Dominikaanisen tasavallan toimivaltaisille viranomaisille esitetään jokaisesta lähetyksestä oikeaksi todistettu jäljennös tämän artiklan mukaisesti annetusta vientitodistuksesta ja asianmukaisesti vahvistettu jäljennös vienti-ilmoituksesta.

Maltais

2. Esportazzjonijiet kif hemm referenza għalihom fil-paragrafu 1 għandhom ikunu suġġetti għall-preżentazzjoni lill-awtoritajiet kompetenti tar-Repubblika Dominikana ta'liċenzja ta'esportazzjoni maħruġa bi qbil ma'dan l-Artikolu u kopja tad-dikjarazzjoni ta'esportazzjoni awtorizzata kif dovut għal kull kunsinna.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

CARIFORUM-valtioiden sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen talouskumppanuussopimuksen [8], jonka allekirjoittaminen ja väliaikainen soveltaminen on hyväksytty neuvoston päätöksellä 2008/805/EY [9], 16 artiklassa ja liitteessä III olevassa 2 lisäyksessä vahvistetaan maitojauheen tariffikiintiö, joka aiemmin sisältyi maitojauheen tuontisuojaa Dominikaanisessa tasavallassa koskevaan Euroopan yhteisön ja Dominikaanisen tasavallan yhteisymmärryspöytäkirjaan [10], joka hyväksyttiin neuvoston päätöksellä 98/486/EY [11].

Maltais

L-Artikolu 16 u l-Appendiċi 2 tal-Anness III għall-Ftehim ta’ Sħubija Ekonomika bejn l-Istati tal-CARIFORUM minn naħa waħda, u l-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-oħra [8], jipprovdi għall-kwota tariffarja ta’ trab tal-ħalib li qabel kienet tinstab fil-Memorandum ta' Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika Domenikana dwar il-protezzjoni fuq l-importazzjoni tat-trab tal-ħalib fir-Repubblika Domenikana [9], jipprovdi għall-kwota tariffarja ta’ trab tal-ħalib li qabel kienet tinstab fil-Memorandum ta' Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika Domenikana dwar il-protezzjoni fuq l-importazzjoni tat-trab tal-ħalib fir-Repubblika Domenikana [10], approvat bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 98/486/KE [11].

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

Dominikaaniseen tasavaltaan suuntautuvan viennin vientitodistusten vakuuksien vapauttamiseksi on yhdenmukaistamisen ja yksinkertaistamisen vuoksi sekä viejän hallinnollisen taakan helpottamiseksi aiheellista edellyttää asetuksen (EY) N:o 800/1999 16 artiklan 3 kohdassa säädettyä kuljetusasiakirjaa.

Maltais

Biex il-garanziji għal-liċenzji tal-esportazzjoni lejn ir-Repubblika Domenikana jiġu rilaxxati huwa xieraq, li jintalab id-dokument tat-trasport kif ipprovdut fl-Artikolu 16(3) tar-Regolament (KE) Nru 800/1999, bl-iskop li jintlaħqu l-armonizzazzjoni u s-simplifikazzjoni u sabiex jeħfief il-piż amministrattiv tal-esportatur.

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

esitettäessä asetuksen (EY) N:o 376/2008 32 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu todiste sekä asetuksen (EY) N:o 800/1999 16 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu kuljetusasiakirja, jossa määräpaikaksi mainitaan Dominikaaninen tasavalta;”

Maltais

mal-preżentazzjoni tal-prova msemmija fl-Artikolu 32(2) tar-Regolament (KE) Nru 376/2008 flimkien mad-dokument tat-trasport imsemmi fl-Artikolu 16(3) tar-Regolament (KE) Nru 800/1999 fejn titniżżel bħala destinazzjoni r-Repubblika Domenikana;”

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

Dominikaanista tasavaltaa koskevia vientitukia on eriytetty, jotta voidaan ottaa huomioon alennetut tullit, joita sovelletaan tuontitariffikiintiöön kuuluvassa tuonnissa neuvoston päätöksellä 98/486/EY [2] hyväksytyn, maitojauheen tuontisuojaa Dominikaanisessa tasavallassa koskevan Euroopan yhteisön ja Dominikaanisen tasavallan yhteisymmärryspöytäkirjan [3] mukaisesti.

Maltais

Rifużjonijiet tal-esportazzjoni għar-Repubblika Dominikana ġew differenzjati biex jitqiesu d-dazji doganali mnaqqsa applikati fuq l-importazzjonijiet taħt il-kwota tariffarja skont il-Memorandum ta' Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika Dominikana rigward il-protezzjoni fuq l-importazzjoni tal-ħalib tat-trab fir-Repubblika Dominikana [2], approvat bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 98/486/KE [3].

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

Kiintiön käytön maksimoimiseksi Dominikaanista tasavaltaa koskevien vientitukien eriyttäminen olisi lopetettava.

Maltais

Biex jikber kemm jista' jkun l-użu tal-kwota, għandha titħassar id-differenzjazzjoni tar-rifużjonijiet tal-esportazzjoni għar-Repubblika Dominikana.

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 990/2013, annettu 15 päivänä lokakuuta 2013, asetuksen (EY) N:o 1187/2009 muuttamisesta maidon ja maitotuotteiden Amerikan yhdysvaltoihin ja Dominikaaniseen tasavaltaan viennin osalta (EUVL L 275, 16.10.2013, s. 3).

Maltais

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 990/2013 tal-15 ta’ Ottubru 2013 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1187/2009 fir-rigward tal-esportazzjonjiet tal-ħalib u tal-prodotti tal-ħalib lejn l-Istati Uniti tal-Amerika u r-Repubblika Dominikana (ĠU L 275, 16.10.2013, p. 3)

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

Asetuksen (EY) N:o 1187/2009 III luvussa olevassa 3 jaksossa vahvistetaan menettely, jonka mukaisesti myönnetään vientitodistukset Dominikaaniseen tasavaltaan vietäville tietyille maitotuotteille kyseistä maata varten avatussa kiintiössä.

Maltais

It-Taqsima 3 tal-Kapitolu III tar-Regolament (KE) Nru 1187/2009 jiddetermina l-proċedura għall-allokazzjoni ta’ liċenzji tal-esportazzjoni għal ċerti prodotti tal-ħalib li għandhom ikunu esportati lejn ir-Repubblika Dominikana skont kwota miftuħa għal dak il-pajjiż.

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

asetuksessa (EY) N:o 1187/2009 tarkoitetussa kiintiössä Dominikaaniseen tasavaltaan vietäviä tiettyjä maitotuotteita koskeviin vientitodistushakemuksiin sovellettavasta jakokertoimesta

Maltais

li jistabbilixxi l-koeffiċjenti ta’ allokazzjoni għal-liċenzji tal-esportazzjoni għal ċerti prodotti tal-ħalib li għandhom jiġu esportati lejn ir-Repubblika Dominikana skont il-kwota msemmija fir-Regolament (KE) Nru 1187/2009

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

Dominikaaninen tasavalta (DO)

Maltais

Ir-Repubblika Dominikana (DO)

Dernière mise à jour : 2014-11-17
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

Dominikaaninen tasavalta

Maltais

DOP

Dernière mise à jour : 2014-11-14
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Finnois

Dominikaaninen tasavalta

Maltais

Ir-Repubblika Domenikana

Dernière mise à jour : 2014-11-14
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: IATE

Finnois

Minulla on kunnia vahvistaa, että Dominikaaninen tasavalta ei halua nyt eikä myöhemmin liittyä AKT-ETY-yleissopimuksen liitteenä olevaan AKT-valtioiden sokeria koskevaan pöytäkirjaan.

Maltais

Għandu l-unut li ninfurmak li r-Repubblika Domenikana tixtieq li la issa u anqas fil-ġejjieni, ma taċċedi għall-Protokoll ACP taz-zokkor anness mal-Konvenzjoni ACP-KEE.

Dernière mise à jour : 2014-11-14
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Finnois

Näin ollen Dominikaaninen tasavalta sitoutuu olemaan pyytämättä liittymistä mainittuun pöytäkirjaan.

Maltais

Ir-Repubblika Domenikana għalhekk tintrabat li ma tapplikax sabiex taċċedi ma l-imsemmi Protokoll.

Dernière mise à jour : 2014-11-14
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK