Demander à Google

Vous avez cherché: palauttamispolitiikan (Finnois - Maltais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Finnois

Maltais

Infos

Finnois

palauttamispolitiikka

Maltais

politika ta' ritorn

Dernière mise à jour : 2014-11-14
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Finnois

(1) Brysselissä 4 ja 5 päivänä marraskuuta 2004 kokoontunut Eurooppa-neuvosto vaati tehokasta maastapoistamis-ja palauttamispolitiikkaa, joka perustuu yhteisiin normeihin, joiden mukaisesti henkilöt palautetaan inhimillisellä tavalla ja heidän ihmisoikeuksiaan ja ihmisarvoaan täysin kunnioittaen.

Maltais

(1) Il-Kunsill Ewropew ta'Brussell ta'l-4 u l-5 ta'Novembru 2004 sejjaħ għat-twaqqif ta'politika effettiva ta'tkeċċija u ripatrijazzjoni, mibnija fuq standards komuni, għar-ritorn ta'persuni b’mod uman u b’rispett sħiħ tad-drittijiet fundamentali u tad-dinjità tagħhom.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

(1) Neuvoston 28 päivänä helmikuuta 2002 hyväksymässä laittoman maahanmuuton ja ihmiskaupan torjuntaa Euroopan unionissa koskevassa kokonaisvaltaisessa toimintasuunnitelmassa(2), joka perustuu komission neuvostolle ja Euroopan parlamentille 15 päivänä marraskuuta 2001 antamaan tiedonantoon laitonta maahanmuuttoa koskevasta yhteisestä politiikasta, todetaan, että takaisinotto-ja palauttamispolitiikka ovat keskeinen osa laittoman maahanmuuton torjuntaa. Sitä varten kokonaisvaltaisessa toimintasuunnitelmassa korostetaan tarvetta yksilöidä konkreettisia toimenpiteitä, kuten yhteisen lähestymistavan määrittäminen ja jäsenvaltioiden välinen yhteistyö palauttamistoimenpiteiden täytäntöönpanossa. Siksi olisi määriteltävä yhteiset säännöt palauttamismenettelyjä varten.

Maltais

(1) Il-Pjan komprensiv għall-ġlieda kontra immigrazzjoni illegali u t-traffikar fil-bnedmin fl-Unjoni Ewropea [2], approvat mill-Kunsill fit-28 ta'Frar 2002, li bena fuq il-Komunikazzjoni tal-15 ta'Novembru 2001 mill-Kummissjoni lill-Kunsill u lill-Parlament Ewropew dwar politika komuni dwar immigrazzjoni illegali jiddikjara li l-ammissjoni mill-ġdid u l-politika ta'ritorn huma komponent integrali u vitali tal-ġlieda kontra immigrazzjoni illegali. Għal dak l-iskop, il-Pjan Komprensiv jemfasizza n-neċessita li jiġu emfasizzati numru ta'miżuri prattiċi li jinkludu l-istabbiliment ta'approċċ konġunt u kooperazzjoni bejn Stati Membri fir-rigward ta'l-implimentazzjoni ta'miżuri ta'ritorn. Standards komuni għandhom għalhekk jiġu adottati għal proċeduri ta'ritorn.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

(2) Olisi sovittava selkeistä, läpinäkyvistä ja tasapuolisista säännöksistä, joilla säännellään tehokasta palauttamispolitiikkaa, joka on yksi osa hallittua maahanmuuttopolitiikkaa.

Maltais

(2) Jinħtieġ li jitfasslu regoli ċari, trasparenti u ġusti biex ikun hemm politika tar-ritorn effettiva bħala element meħtieġ ta'politika tal-migrazzjoni li tkun immexxija tajjeb.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

25. Kaikki toimenpiteet tehokkaan, yhteisiin normeihin, läheiseen yhteistyöhön ja vastavuoroiseen tekniseen apuun perustuvan maastapoistamis-ja palauttamispolitiikan toteuttamiseksi on pantu täytäntöön. Komissio on esittänyt palauttamismenettelyjä koskevan lainsäädäntöehdotuksen. Valmistelutoimet palauttamisen hallinnointiin tarkoitettua taloudellista tukea varten on käynnistetty.

Maltais

25. Il-miżuri kollha, skedati għall-istabbiliment ta'politika effettiva ta'tkeċċija u ta'ripatrijazzjoni bbażati fuq standards komuni u fuq kooperazzjoni eqreb u għajnuna teknika reċiproka, twettqu. Għalhekk, il-Kummissjoni ppreżentat proposta leġiżlattiva dwar il-proċeduri tar-ritorn. L -azzjonijiet perparatorji għall-appoġġ finanzjajru għall-ġestjoni tar-ritorn kienu mnedija.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

Ehdotuksessa säädetään ”maahanpaluukiellosta”, joka estää paluun kaikkien jäsenvaltioiden alueelle. Paluukielto annetaan yhdessä maastapoistamismääräyksen kanssa. Kansallisten palauttamistoimien ”eurooppalaistamisella” pyritään saamaan ennaltaehkäiseviä vaikutuksia ja edistämään EU:n palauttamispolitiikan uskottavuutta. Maahanpaluukiellon pituutta määritettäessä otetaan asianmukaisesti huomioon kaikki tapaukseen vaikuttavat olosuhteet. Paluukiellon voimassaoloaika on yleensä enintään viisi vuotta. Maahanpaluukielto voi olla pidempi ainoastaan silloin, kun yleiseen järjestykseen tai turvallisuuteen kohdistuu vakava uhka.

Maltais

Il-proposta tipprovdi biex tiddaħħal “projbizzjoni ta'dħul mill-ġdid”, biex dak li jkun ma jitħalliex jerġa'jidħol fit-territorju ta'l-Istati Membri kollha, li tinhemeż ma'l-ordnijiet ta'tkeċċija. Din l-“Ewropizzazzjoni” ta'l-effetti ta'miżuri ta'ritorn nazzjonali hija maħsuba biex ikollha effetti ta'prevenzjoni u biex tisseddaq il-kredibbiltà ta'politika tar-ritorn tassew Ewropeja. It-tul tal-projbizzjoni ta'dħul mill-ġdid ikun determinat b'kunsiderazzjoni xierqa taċ-ċirkostanzi relevanti kollha tal-każ individwali. Normalment, il-projbizzjoni m’għandhiex tkun għal aktar minn 5 snin. Huwa biss fejn ikun hemm theddid serju għall-politika jew għas-sigurtà pubblika li l-projbizzjoni ta'dħul tista'tinħareġ għal perjodu itwal.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

Haagin ohjelmassa nimenomaisesti edellytetään, että komissio antaa säädösehdotuksen. Tämä osoittaa jäsenvaltioiden tunnustavan, että ne eivät itse pysty riittävän hyvin toteuttamaan palauttamispolitiikkaa, vaan EU:lla on siihen paremmat mahdollisuudet.

Maltais

Il-“Programm ta'The Hague” b’mod espliċitu jitlob li l-Kummissjoni għandha toħroġ b’din il-proposta. Din it-talba turi kemm l-Istati Membri stess jifhmu li huma waħidhom ma'jistgħux jilħqu, b’mod xieraq, l-għan li jkun hawn politika Ewropea effettiva ta'ritorn u li dan jista'jsir aħjar mill-UE.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

Vuodesta 2001 alkaen on kehitetty toimintamallia, joka kattaa kaikki maahanmuuttoketjun vaiheet, kuten yhteistyön lähtömaiden ja kauttakulkumaiden kanssa, rajavalvonnan, laittoman maahantulon jälkeiset toimenpiteet sekä takaisinotto-ja palauttamispolitiikan. Toimintamalli on esitetty useissa laitonta maahanmuuttoa, yhdennettyä rajavalvontaa ja palauttamispolitiikkaa koskevissa tiedonannoissa ja toimintasuunnitelmissa.

Maltais

Mill-2001, ġiet żviluppata pożizzjoni komprensiva li tikkomprendi l-istadji kollha tal-katina tal-migrazzjoni, inkluża l-l-kooperazzjoni ma'pajjiżi ta'l-oriġini u t-tranżitu, il-kontroll tal-fruntieri, il-miżuri meħuda wara d-dħul illegali, u l-politika dwar id-dħul mill-ġdid u r-ritorn. Din il-pożizzjoni hija stipulata f’bosta Komunikazzjonijiet u Pjanijiet ta'Azzjoni dwar l-immigrazzjoni illegali, l-immaniġġar integrat tal-borduri u l-politika dwar ir-ritorn.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK