Demander à Google

Vous avez cherché: selvittämättömästä (Finnois - Slovaque)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Finnois

Slovaque

Infos

Finnois

Ilmoitukseen on liitettävä jäljennös selvittämättömästä lehdestä, jos keskustoimipaikan hallussa on tällainen lehti. Ilmoitusta voidaan myös käyttää aina, kun sitä pidetään tarpeellisena.

Slovaque

K informačnému memorandu musí byť pripojená kópia nepoužitého dokumentu, ak ho má koordinačný úrad k dispozícii. Informačné memorandum môže byť použité vždy, keď je to považované za potrebné.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

Järjesti Juri Zaharenkon, Viktor Gontšarin, Anatoli Krasovskin ja Dmitri Zavadskin selvittämättömät katoamiset Valko-Venäjällä vuosina 1999–2000.

Slovaque

Zorganizoval nevyriešené zmiznutia Jurija Zacharenka, Viktora Gončara, Anatolija Krasovského a Dmitrija Zavadského v Bielorusku v rokoch 1999 – 2000.

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

Keskeinen henkilö Juri Zaharenkon, Viktor Gontšarin, Anatoli Krasovskin ja Dmitri Zavadskin selvittämättömissä katoamisissa Valko-Venäjällä vuosina 1999–2000.

Slovaque

Kľúčová osoba v nevyriešených zmiznutiach Jurija Zacharenka, Viktora Gončara, Anatolija Krasovského a Dmitrija Zavadského v Bielorusku v rokoch 1999 – 2000.

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

Laiminlöi toteuttaa toimia tutkiakseen Juri Zaharenkon, Viktor Gontšarin, Anatoli Krasovskin ja Dmitri Zavadskin ja Dmitri Zavadskin selvittämättömiä katoamisia Valko-Venäjällä vuosina 1999–2000.

Slovaque

Nepodnikol kroky na vyšetrenie prípadu nevyriešeného zmiznutia Jurija Zacharenka, Viktora Gončara, Anatolija Krasovského a Dmitrija Zavadského v Bielorusku v rokoch 1999 – 2000.

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

Presidentin kanslian hallinto-osaston päällikkö Vastuussa Juri Zaharenkon, Viktor Gontšarin, Anatoli Krasovskin ja Dmitri Zavadskin selvittämättömistä katoamisista Valko-Venäjällä vuosina 1999–2000.

Slovaque

Vedúci oddelenia manažmentu v rámci prezidentskej kancelárie Zodpovedný za nevyriešené zmiznutie Jurija Zacharenka, Viktora Gončara, Anatolija Krasovského a Dmitrija Zavadského v Bielorusku v rokoch 1999 – 2000.

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

Alueellisen yhteistyön jatkaminen Bosnia ja Hertsegovinan on pyrittävä löytämään ratkaisut selvittämättömiin kahdenvälisiin rajakysymyksiin naapurimaittensa kanssa.

Slovaque

Pokračovať v regionálnej spolupráci Usilovať sa nájsť riešenia pre pretrvávajúce otázky týkajúce sa bilaterálnych hraníc so susediacimi krajinami.

Dernière mise à jour : 2014-11-15
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

Turkin on jatkettava pyrkimyksiään selvittämättömien rajariitojen ratkaisemiseksi YK:n peruskirjan mukaista riitojen rauhanomaisen ratkaisemisen periaatetta noudattaen, käyttäen tarvittaessa hyväksi Kansainvälisen tuomioistuimen toimivaltaa.

Slovaque

Naďalej vyvíjať úsilie o vyriešenie všetkých zostávajúcich pohraničných sporov v súlade so zásadou mierového urovnávania sporov podľa Charty OSN, podľa potreby aj vrátane judikatúry Medzinárodného súdneho dvora.

Dernière mise à jour : 2014-11-13
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

Pienet ja keskisuuret yritykset, joiden palveluksessa on enintään 20 henkilöä, joiden sääntömääräinen kotipaikka ja toimipaikka on Brescian provinssissa, joilla ei ole sosiaaliturvaviranomaisten kanssa selvittämättömiä asioita, jotka ovat maksaneet kauppakamarin jäsenmaksun, joihin ei sovelleta valvotun hallinnon menettelyjä ja jotka eivät ole velkasaneerauksessa eivätkä vararikossa.

Slovaque

Malé a stredné obchodné podniky s najviac 20 zamestnancami, ktoré majú právne a prevádzkové sídlo v provincii Brescia, nemajú neukončené spory s orgánmi sociálneho zabezpečenia, majú splatené členské príspevky v obchodnej komore, nie sú predmetom nútenej správy a nenachádzajú sa vo fáze predbežného vyrovnania alebo v konkurze.

Dernière mise à jour : 2014-11-06
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

On jatkettava ponnisteluja selvittämättömien rajariitojen ratkaisemiseksi YK:n peruskirjan mukaista riitojen rauhanomaisen ratkaisemisen periaatetta noudattaen käyttäen tarvittaessa hyväksi Kansainvälisen tuomioistuimen toimivaltaa.

Slovaque

Pokračovať v úsilí o vyriešenie zostávajúcich pohraničných sporov v súlade so zásadou mierového urovnávania sporov podľa Charty OSN, v prípade potreby vrátane judikatúry Medzinárodného súdneho dvora.

Dernière mise à jour : 2014-11-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

Selvittämättömät ongelmat voivat johtaa siihen, että lopulta ajaudutaan umpikujaan, josta ei ole ulospääsyä omin avuin. Hen-

Slovaque

Program SAP, realizovaný externým prevádzkovateľom, bol spustený v roku 2007. Ponúka poradenskú službu venovanú otázkam osobných, vzťahových, citových alebo pracovných problémov, ako aj praktické poradenstvo

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

CHMP katsoi, että valmiste, jolle myyntilupaa haettiin, ei ollut osoittautunut riittävän samanlaiseksi viitelääkkeen kanssa, jotta olisi voitu vahvistaa terapeuttinen vastaavuus tehon ja turvallisuuden suhteen, ja tästä syystä se laati luettelon seitsemästä selvittämättömästä kysymyksestä hakijan vastattavaksi.

Slovaque

Výbor CHMP usúdil, že liek z predloženej žiadosti nepreukázal dostatok podobnosti s referenčným liekom nato, aby sa mohla určiť terapeutická ekvivalencia vzhľadom na účinnosť a bezpečnosť, a preto prijal zoznam siedmich nevyriešených problémov, na ktoré sa žiadateľ má zamerať.

Dernière mise à jour : 2012-04-11
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

CHMP katsoi, että valmiste, jonka myyntilupaa haettiin, ei ollut osoittautunut riittävän samanlaiseksi viitelääkkeen kanssa, jotta olisi voitu vahvistaa terapeuttinen vastaavuus tehon ja turvallisuuden suhteen, ja tästä syystä se laati luettelon seitsemästä selvittämättömästä kysymyksestä hakijan vastattavaksi.

Slovaque

Výbor CHMP usúdil, že liek z predloženej žiadosti nepreukázal dostatok podobnosti s referenčným liekom nato, aby sa mohla určiť terapeutická ekvivalencia vzhľadom na účinnosť a bezpečnosť, a preto prijal zoznam siedmich nevyriešených problémov, na ktoré sa žiadateľ má zamerať.

Dernière mise à jour : 2012-04-11
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

CHMP laati kysymysluettelon, jossa esitettiin joukko selvittämättömiä kysymyksiä, joita hakijan tulisi käsitellä ja vahvistaa.

Slovaque

Výbor CHMP prijal zoznam otázok zhŕňajúcich nevyriešené problémy, na ktoré sa treba zamerať a odôvodniť ich žiadateľom.

Dernière mise à jour : 2012-04-11
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

Hakija vastasi selvittämättömiin kysymyksiin suullisessa selonteossa, joka annettiin marraskuussa pidetyssä CHMP: n kokouksessa.

Slovaque

Žiadateľ odpovedal na nevyriešené otázky počas ústneho vysvetlenia, ktoré prebehlo na schôdzi výboru CHMP v novembri.

Dernière mise à jour : 2012-04-11
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

Johtopäätöksenään CHMP pyysi, että hakija toimittaisi Rapinylin tehokkuutta ja turvallisuutta tukevaa lisätietoa (riippumatta Actiq- valmisteesta) läpilyöntikivun hoidossa, ja hyväksyi luettelon selvittämättömistä asioista.

Slovaque

V závere si výbor CHMP vyžiadal doplňujúce údaje na podporu účinnosti a bezpečnosti lieku Rapinyl (nezávisle od lieku Actiq) pri liečbe BTP a prijal zoznam nevyriešených otázok.

Dernière mise à jour : 2012-04-11
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

Johtopäätökset arvioinnista, joka koski hakijan vastauksia selvittämättömien kysymysten luetteloon

Slovaque

Záver hodnotenia odpovede žiadateľa na zoznam nevyriešených otázok

Dernière mise à jour : 2012-04-11
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

Johtopäätökset arvioinnista, joka koski hakijan vastauksia selvittämättömien kysymysten luetteloon

Slovaque

Záver hodnotenia odpovede žiadateľa na zoznam nevyriešených problémov

Dernière mise à jour : 2012-04-11
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

Vastaukset selvittämättömien asioiden luetteloon ja CHMP: n arviointi

Slovaque

Odpovede na zoznam nevyriešených otázok a hodnotenie výboru CHMP

Dernière mise à jour : 2012-04-11
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

Yhteenvetona CHMP katsoi, että hakijan vastaukset selvittämättömien kysymysten luetteloon antoivat komitealle mahdollisuuden todeta, että testattava valmiste ja viitelääke ovat turvallisuusnäkökohtien osalta samanlaisia, kun niitä käytetään ilman suukappaletta.

Slovaque

Výbor CHMP nakoniec usúdil, že odpovede žiadateľa na zoznam nevyriešených problémov umožnili výboru dospieť k záveru, že testovaný a referenčný liek sú vzhľadom na otázky bezpečnosti podobné, ak sa používajú bez inhalačnej pomôcky.

Dernière mise à jour : 2012-04-11
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

Tässä valossa hakija tai myyntiluvan haltija ehdotti tutkimusta, joka ratkaisisi selvittämättömän kysymyksen 320 ja 640 µg: n vuorokausiannosten pitkäaikaisesta käytöstä.

Slovaque

Vzhľadom na tieto skutočnosti žiadateľ/ držiteľ povolenia na uvedenie na trh navrhol štúdiu, ktorá by vyriešila ostávajúci problém dlhodobého použitia dávky 320 µg a 640 µg za deň.

Dernière mise à jour : 2012-04-11
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK