Demander à Google

Vous avez cherché: markkinointijärjestelmistä (Finnois - Tchèque)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Finnois

Tchèque

Infos

Finnois

tiettyjen munavalmisteiden, jotka eivät sisälly perustamissopimuksen liitteen II alaan, saattaminen markkinoille liittyy kiinteästi niiden munavalmisteiden saattamiseen markkinoille, joita varten on olemassa yhteinen markkinointijärjestelmä;

Tchèque

vzhledem k tomu, že uvádění na trh některých vaječných výrobků, na něž se nevztahuje příloha II smlouvy, je úzce spojeno s uváděním na trh vaječných výrobků, pro které existuje společná organizace trhu;

Dernière mise à jour : 2014-10-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

Tämävoi ollainnovatiivis-tatietylläalallataikyseessävoiolla prosesseihinliittyväinnovaatio markkinointijärjestelmissä,

Tchèque

Může býtinovativní pro dané odvětví nebo znamenat inovaci procesu v systémech uvádění natrh,

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

kilpailusääntöjä, jotka koskevat perustamissopimuksen 85 artiklassa tarkoitettuja sopimuksia, päätöksiä ja menettelytapoja sekä määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä, on sovellettava maataloustuotteiden tuotantoon ja kauppaan, jollei niiden soveltaminen estä kansallisten maatalouden markkinointijärjestelmien toimintaa tai vaaranna yhteisen maatalouspolitiikan tavoitteiden toteuttamista,

Tchèque

vzhledem k tomu, že pravidla hospodářské soutěže vztahující se na dohody, rozhodnutí a jednání uvedená v článku 85 Smlouvy a na zneužívání dominantního postavení se musí vztahovat na produkci zemědělských produktů a obchod s nimi, pokud jejich fungování nebrání fungování národních organizací zemědělských trhů nebo neohrožuje dosahování cílů společné zemědělské politiky;

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 5
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

d) siipikarjanlihan yhteisen markkinointijärjestelmän asteittaisesta perustamisesta annetun neuvoston asetuksen N:o 22 14 ja 20 artiklassa;

Tchèque

d) v článcích 14 a 20 nařízení Rady č. 22 o postupném zřízení společné organizace trhu s drůbežím masem;

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 5
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

4. Jäsenvaltioiden hallitusten on toteutettava 1 päivästä heinäkuuta 1962 alkaen kaikki sellaiset toimenpiteet, jotka ovat tarpeen viljatuotteiden yhteisestä markkinointijärjestelmästä annetun neuvoston asetuksen N:o 19 säännösten sisämarkkinoilla soveltamisen mahdollistamiseksi 30 päivästä heinäkuuta 1962 alkaen.

Tchèque

4. Vlády členských států uvedou od 1. července 1962 v platnost veškerá opatření na vnitřním trhu nezbytná k tomu, aby ustanovení nařízení Rady č. 19 o postupném zřízení společné organizace trhu s obilovinami mohla být uplatňována od 30. července 1962.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 5
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

f) Kehitetään markkinoiden kysyntään sopeutettuja tuotanto-ja markkinointijärjestelmiä ja kiinnitetään erityistä huomiota elintarvikkeiden monipuolistamiseen tukemalla kestävää, ympäristöä kunnioittavaa maataloutta, kulttuuri-identiteettiä ja eläinten hyvinvointia.g) Rationalisoidaan resurssien käyttö (erityisesti maaperän, veden ja maiseman hyödyntäminen) ja suojellaan resursseja.

Tchèque

f) Prosazování výrobních a marketingových systémů, které vyhovují požadavkům trhu, se zvláštní pozorností věnovanou prosazování rozmanitosti potravin podněcováním trvale udržitelné zemědělské výroby, která respektuje životní prostředí, kulturní identitu a dobré zacházení se zvířaty.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 5
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

e) hedelmien ja vihannesten yhteisen markkinointijärjestelmän asteittaisesta perustamisesta annetun neuvoston asetuksen N:o 23 2 artiklan 3 kohdassa ja 16 artiklassa;

Tchèque

e) v čl. 2 odst. 3 a článku 16 nařízení Rady č. 23 o postupném zřízení společné organizace trhu s ovocem a zeleninou;

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 5
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

3. Järjestelmän toimittajan on huolehdittava siitä, että sen jakelutoiminnot erotetaan selkeästi ja todistettavasti lentoyhtiöiden sisäisistä tiedostoista sekä hallinto-ja markkinointijärjestelmistä. Erottaminen voidaan toteuttaa joko loogisesti ohjelmistojen avulla tai fyysisesti siten, että jakelujärjestelmien ja sisäisten järjestelmien välinen yhteys voidaan luoda ainoastaan sovellusten välisellä liitännällä. Käytetystä erottamismenetelmästä riippumatta liitännän on oltava syrjimättömyysperiaatteen mukaisesti kaikkien emoliikenteenharjoittajien ja osallistuvien lentoliikenteen harjoittajien käytettävissä ja sen on taattava tasapuolinen kohtelu menettelytapojen, käytäntöjen, syöttöjen ja tulosteiden suhteen. Jos käytettävissä on yleisesti hyväksytyt asiaa koskevat lentoliikennealan standardit, järjestelmän toimittajien on tarjottava niiden mukaisia liitäntöjä.%quot%

Tchèque

3. Prodejce systému zajistí, aby jeho distribuční možnosti byly odděleny jasným a ověřitelným způsobem od soukromého vybavení každého dopravce, jakož i od způsobů jeho spravování a uvádění na trh. Oddělení lze provést buď fyzicky, nebo podle logiky systému prostřednictvím vhodného programového vybavení tak, aby jakékoli spojení mezi distribučními možnostmi a soukromými funkcemi bylo možné pouze pomocí rozhraní mezi různými aplikacemi. Bez ohledu na zvolenou metodu oddělení je každé rozhraní tohoto typu poskytováno všem mateřským a zúčastněným dopravcům bez diskriminace a zajišťuje rovnost zacházení, pokud jde o postupy, protokoly, vstupy a výstupy. Existují-li normy relevantní a obecně uznávané v odvětví letecké dopravy, nabízejí prodejci systému rozhraní slučitelná s těmito normami."

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 6
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Finnois

tiettyjen munavalmisteiden, jotka eivät sisälly perustamissopimuksen liitteen II alaan, saattaminen markkinoille liittyy kiinteästi niiden munavalmisteiden saattamiseen markkinoille, joita varten on olemassa yhteinen markkinointijärjestelmä; kaikkien munavalmisteiden osalta tulisi poistaa kilpailun vääristymät,

Tchèque

vzhledem k tomu, že uvádění na trh některých vaječných výrobků, na něž se nevztahuje příloha II smlouvy, je úzce spojeno s uváděním na trh vaječných výrobků, pro které existuje společná organizace trhu; že je nutno zamezit narušení hospodářské soutěže u všech vaječných výrobků;

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 5
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

(3) Kilpailusääntöjä, jotka koskevat perustamissopimuksen 81 artiklassa tarkoitettuja sopimuksia, päätöksiä ja menettelytapoja sekä määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä, on sovellettava maataloustuotteiden tuotantoon ja kauppaan, jollei niiden soveltaminen estä kansallisten maatalouden markkinointijärjestelmien toimintaa tai vaaranna yhteisen maatalouspolitiikan tavoitteiden toteuttamista.

Tchèque

(3) Pravidla hospodářské soutěže vztahující se na dohody, rozhodnutí a jednání uvedená v článku 81 Smlouvy a na zneužívání dominantního postavení by se měla vztahovat na produkci zemědělských produktů a obchod s nimi, pokud jejich uplatňování nebrání fungování vnitrostátních organizací zemědělských trhů a neohrožuje dosahování cílů společné zemědělské politiky.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 5
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

-vakiinnuttamaan ja kehittämään sellaisia pysyviä viestintä-ja yhteistyöverkostoja, jotka yhdistävät toisiinsa yritykset, työntekijät, keksijät, yhteisöt, julkiset ja yksityiset laitokset, rahoituslaitokset, yliopistot ja oppilaitokset, kauppa-ja markkinointijärjestelmät sekä monet muut aluekehityksen toimijat

Tchèque

-upevňování a rozvoj trvalých praktických komunikačních a kooperačních sítí, které vzájemně propojují firmy, pracující, vynálezce, komunity, veřejné a soukromé instituce, svět financí, vysoké školy a další vzdělávací zařízení, komerční a tržní systémy a řadu dalších aktérů oblastního rozvoje;

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 5
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

c) kananmunien yhteisen markkinointijärjestelmän asteittaisesta perustamisesta annetun neuvoston asetuksen N:o 21 13, 14 ja 20 artiklassa;

Tchèque

c) v článcích 13, 14 a 20 nařízení Rady č. 21 o postupném zřízení společné organizace trhu s vejci;

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 5
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

b) sianlihan yhteisen markkinointijärjestelmän asteittaisesta perustamisesta annetun neuvoston asetuksen N:o 20 17 ja 23 artiklassa;

Tchèque

b) v článcích 17 a 23 nařízení Rady č. 20 o postupném zřízení společné organizace trhu s vepřovým masem;

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 5
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

a) viljatuotteiden yhteisen markkinointijärjestelmän asteittaisesta perustamisesta annetun neuvoston asetuksen N:o 19 23 ja 29 artiklassa;

Tchèque

a) v článcích 23 a 29 nařízení Rady č. 19 o postupném zřízení společné organizace trhu s obilovinami;

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 5
Qualité :

Référence: Anonyme

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK