Demander à Google

Vous avez cherché: cymedrig (Gallois - Anglais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Gallois

Anglais

Infos

Gallois

Uchder cymedrig

Anglais

Mean height

Dernière mise à jour : 2011-10-23
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Gallois

Sgôr Cymedrig

Anglais

Mean Score

Dernière mise à jour : 2011-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Gallois

Amser Cymedrig Greenwich

Anglais

Greenwich Mean Time

Dernière mise à jour : 2014-08-20
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Gallois

Amser Cymedrig Greenwichtimezone

Anglais

Greenwich Mean Time

Dernière mise à jour : 2014-08-20
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Gallois

Nifer y bylchau dan yr uchder cymedrig

Anglais

Number of spaces under mean height

Dernière mise à jour : 2011-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Gallois

Gwerth cymedrig y dosraniad logarithmig safonol

Anglais

Mean value of the standard logarithmic distribution

Dernière mise à jour : 2011-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Gallois

Am y tro cyntaf , mae amser aros cymedrig y claf yng Nghymru'n hwy nag un y claf yn Lloegr

Anglais

For the first time , the mean wait that a Welsh patient experiences is now longer than that of an English patient

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

Kirsty Williams : Yr oeddwn yn awyddus i bwysleisio fy mod yn sôn am yr amser aros cymedrig , nid rhestrau aros

Anglais

Kirsty Williams : I was keen to stress that I was talking about the mean waiting time , not waiting lists

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

Sue Essex : Cyfyngiad tua'r môr y system gynllunio mewn perthynas â ffermydd gwynt alltraeth yw'r nod pen llanw isel cymedrig

Anglais

Sue Essex : The seaward limit of the planning system in relation to offshore windfarms is mean low watermark

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

Os cymherir y ffigurau aros cymedrig ledled Cymru a Lloegr , ar gyfer trydydd chwarter 2003-04 , gwelir bod yr arhosiad canolrifol yng Nghymru yn hwy nag ydyw yn Lloegr am y tro cyntaf

Anglais

If you compare the mean waiting figures across England and Wales , for the third quarter of 2003-04 , the median wait in Wales overtook that of England for the first time

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

Mae'r amser aros cymedrig , yr amser y mae pobl yn aros ar gyfartaledd , yn codi yng Nghymru ac , am y tro cyntaf , mae'n hwy nag yn Lloegr

Anglais

The mean waiting time , the average time that people wait , is going up in Wales and , for the first time , it is now longer than in England

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

Christine Chapman : Weinidog , efallai eich bod yn ymwybodol bod ymchwil yn ddiweddar wedi rhag-weld y bydd tymheredd cymedrig blynyddol y môr o amgylch Cymru yn codi 1 radd C yn uwch na'i lefel bresennol i 3 .5 gradd C yn y de a 2 .5 gradd C yn y gogledd

Anglais

Christine Chapman : Minister , you may be aware that recent research has predicted that the annual mean temperature of the sea bordering Wales will rise above its current level of 1 degree C to 3 .5 degrees C in the south , and 2 .5 degrees C in northern parts

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

i ) nifer cymedrig y disgyblion cofrestredig sydd yn yr ysgolion hynny neu a ragwelir fydd yn yr ysgolion hynny dros gyfnod o dair blynedd , sef y flwyddyn y caiff y cyfrannau cyllideb eu cyfrifo ar ei chyfer , y flwyddyn flaenorol a'r flwyddyn ganlyno ; neu

Anglais

i ) the mean number of registered pupils at or projected to be at those schools over the three year period of the year for which the budget shares are being calculated , the preceding and succeeding years or

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

ii ) nifer cymedrig y disgyblion cofrestredig sydd yn yr ysgolion hynny neu a ragwelir fydd yn yr ysgolion hynny ar gyfer y flwyddyn y caiff y cyfrannau cyllideb eu dyrannu ar ei chyfer , wedi'i phwysoli , os bydd yr awdurdod yn ystyried bod hynny'n briodol , yn unol â pharagraff ( 8 )

Anglais

ii ) the mean number of registered pupils at or projected to be those schools for the year for which the budget shares are being allocated , weighted if the authority consider it appropriate in accordance with paragraph ( 8 )

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK