Demander à Google

Vous avez cherché: mynwes oer yr afon (Gallois - Anglais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Gallois

Anglais

Infos

Gallois

swn yr afon

Anglais

the sound of the river

Dernière mise à jour : 2013-12-29
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Référence: Anonyme

Gallois

Mae rhwystr anferth ar hyd yr afon

Anglais

There is a huge blockage along the river's course

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

Wedyn edrychwch mewn gwyddoniadur i ddarganfod gwir hyd yr afon.

Anglais

Then find out the actual length in an encyclopedia.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

Yn anffodus , yr afon honno oedd yr A547 rhwng Towyn a'r Rhyl

Anglais

Unfortunately , that river was the A547 between Towyn and Rhyl

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

Mae angen llifogydd tymhorol yn is i lawr yr afon i gynnal ecosystemau ac amaethyddiaeth

Anglais

Downstream seasonal floods are needed to maintain ecosystems and agriculture

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

Dinistriwyd y starn gan amddiffynfeydd glan yr afon diweddarach , a dadfeiliodd y blaen dros y canrifoedd

Anglais

The stern was destroyed by later riverside defences and the bow simply disintegrated over the centuries

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

Dyma'r llwybr naturiol o Lynebwy i Gasnewydd sydd yn dilyn yr afon a chwm Ebwy

Anglais

It is the natural route from Ebbw Vale to Newport and follows the river and the Ebbw valley

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

Bydd yn lleihau'r mynediad at yr angorfeydd ar yr afon , a bydd yn rhaid talu iawndal

Anglais

It will reduce access to water berths on the river , and compensation will be payable

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

Mae gweithiau celf fel y don enfawr o ddur coch ar lan yr afon yng Nghasnewydd yn rhoi hunaniaeth i'r dref

Anglais

Works of art such as the giant red steel wave by the riverfront in Newport give an identity to the town

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

Ymwelais â Bangor Is-coed a sefais ar lan yr afon , gan wylio dŵr yr afon yn codi at yr ymyl

Anglais

I visited Bangor-on-Dee and I stood there on the riverbank , watching the river levels rise towards the lip

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

Yng Nghrycywel , nid yr afon a orlifod ; rhedodd y dŵr oddi ar yr wyneb a chreu rhwystr ar y ffyrdd

Anglais

In Crickhowell , the river did not overflo ; the water ran off the surfaces and blocked the roads

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

Fodd bynnag , yn fy etholaeth i , cafwyd rhwyg ddifrifol yn y muriau atal llifogydd gan fod glan yr afon wedi erydu

Anglais

However , in my constituency , there has been a serious breach in the flood defence walls because of erosion of the riverbank

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

Yn y flwyddyn gyntaf cododd yr afon a boddi rhai o'i ddefaid, ac yn yr ail flwyddyn boddodd mwy byth.

Anglais

Poland achieved independence again in 1989.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

Ni chredaf fod Janet wedi cyfeirio at y ffaith y bydd y cynllun hwn hefyd yn atal 50 y cant o lif yr afon Tigris i mewn i Syria ac Irac

Anglais

I do not think that Janet referred to the fact that this scheme will also prevent 50 per cent of the river Tigris's flow into Syria and Iraq

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

Byddai hynny'n rhan bwysig o'r gwaith o ailddatblygu ardal glan yr afon yng nghanol Casnewydd

Anglais

That would be a major part of redeveloping central Newport's riverside area

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

Trefnir Asiantaeth yr Amgylchedd , unwaith eto , i weithredu yng Nghymru , er gwaethaf y mater yn ymwneud â basn yr afon

Anglais

The Environment Agency , again , is organised to operate within Wales , despite the river basin question

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

Mae llawer o etholwyr wedi dweud wrthyf eu bod yn edrych ar lefel yr afon yn ystod glawogydd mawr gan eu bod mor bryderus am yr hyn a allai ddigwydd

Anglais

Many constituents have told me that they check the river level during heavy rainstorms because they are so concerned about what could happen

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

Yr wyf wedi crybwyll hyn droeon , ond ailddatganaf uchelgeisiau a chynlluniau pwysig prifysgol Casnewydd i adleoli i ardal yng nghanol dinas Casnewydd ar lan yr afon

Anglais

I have mentioned this many times , but I will reiterate Newport university's ambitious and important plans to relocate to the riverside area in Newport city centre

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

Cefais dân difrifol mewn ysgubor rai blynyddoedd yn ôl a gwthiodd fy nghymdogion y pibellau diffodd tân anferth i lawr at yr afon heb imi wybod iddynt hyd yn oed weld y tân

Anglais

I had a serious barn fire a few years ago and my neighbours wheeled the huge fire hoses down to the river without me knowing that they had even seen the fire

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

Ar ôl agor y ffordd ddosbarthu ddeheuol , nid oes angen mynd at y ceiau ar yr afon , ac mae iawndal wedi'i roi

Anglais

With the opening of the southern distributor road , there is no longer a need to access the wharves on the river , and compensation has been paid

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK