Demander à Google

Vous avez cherché: nhalgarth (Gallois - Anglais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Gallois

Anglais

Infos

Gallois

Yr oedd ar lawer o bobl eisiau gweld ffordd osgoi yn Nhalgarth

Anglais

Many people wanted to see a bypass at Talgarth

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

Byddwn yn ystyried dewisiadau eraill ac yn ymgynghori ynghylch y rhain er mwyn datrys y problemau yn Nhalgarth

Anglais

We will consider and consult on other options to resolve the problems in Talgarth

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

Hefyd , ymhellach i lawr y ffordd , mae pryderon y byddai ffordd osgoi yn Nhalgarth yn cynyddu llif y traffig heibio i bentrefi eraill neu drwyddynt

Anglais

There are also concerns further down the route that a bypass at Talgarth would increase traffic flow past or through other villages

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

Os oes ganddi brosiect penodol , cyffrous mewn golwg yn Nhalgarth a allai helpu i ryddhau potensial economaidd yr ardal , mae pob rheswm i dybio y byddai'n ymgeisydd da iawn am gyllid trosiannol dan Amcan 2

Anglais

If she has a specific , exciting project in Talgarth in mind that may help to release the economic potential of that area , there is every reason to suppose that that would be a prime candidate for transitional funding under Objective 2

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

Cytunaf â'r Gweinidog y dylai pobl allu teithio i'r gwaith yn haws , felly apeliaf ar ran fy etholaeth am ffyrdd lliniaru yn Nhalgarth , Llanfair ym Muallt a Rhaeadr Gwy

Anglais

I agree with the Minister that people should be able to travel to work more easily , therefore I make a constituency plea for relief roads in Talgarth , Builth Wells and Rhayader

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

Mae cynllun yn Nhalgarth wedi'i gynnwys yn y rhaglen drafnidiaeth bresennol , ynghyd â llawer o gynlluniau ffyrdd eraill drwy'r canolbarth a'r Gogledd

Anglais

A scheme at Talgarth is included in the immediate transport programme , along with many other road schemes throughout mid and north Wales

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

A ydych chi hefyd yn ymwybodol o'r datblygiadau cyffrous sydd yn digwydd yn Nhalgarth , a'r gwaith sydd ar y gweill ar yr ysbyty sydd newydd ei brynu ? Dyna'r math o brosiectau a fyddai wedi elwa'n fawr o arian Amcan 2 , ond y peryglir eu dyfodol bellach oherwydd eich anallu neu'ch diffyg parodrwydd i adolygu'r map

Anglais

Are you also aware of the exciting developments that are happening at Talgarth , and the work in progress at the newly purchased hospital ? Those are the kind of projects that could have greatly benefited from Objective 2 money , but whose future will now be endangered because of your inability or lack of willingness to revise the map

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

Ym Mrycheiniog a Sir Faesyfed -- dim ond yn ail i ffordd liniaru yn Nhalgarth -- mae mater traffig yn Rhaeadr yn achos pryder mawr , yn enwedig lle mae'r A44 a'r A470 yn rhyngdorri

Anglais

In Brecon and Radnorshire -- second only to a relief road in Talgarth -- the issue of traffic in Rhayader is a real concern , particularly where the A44 and the A470 intercept

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK