Demander à Google

Vous avez cherché: triphlyg (Gallois - Anglais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Gallois

Anglais

Infos

Gallois

Mae diben triphlyg i'r gwelliant hwn

Anglais

The purpose of this amendment is threefold

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

Pwrpas triphlyg sydd i'r rheoliadau a gynigir heddiw

Anglais

The purpose of the regulations proposed today is threefold

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

Mae hyn yn gynnydd triphlyg bron ym maint y tir y gall y cyhoedd gael mynediad iddo ar hyn o bryd

Anglais

This represents almost a threefold increase in the amount of land to which the public currently has access

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

Yn ôl pob golwg , mae gennym Lywodraeth sydd yn benderfynol o hyrwyddo addysg ar batrwm triphlyg

Anglais

We , apparently , have a Government that is determined to advance education on a triplicate pattern

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

Un agwedd allweddol ar y setliad ar gyfer iechyd oedd y cynnydd triphlyg bron mewn cyfalaf , a oedd yn ymateb i'r angen a fu ers tro am newid sylweddol yn ein buddsoddiad

Anglais

A key feature of the health settlement was the almost threefold increase in capital , which responded to a long-standing need for a step change in our investment

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

Yr arwydd yw bod y targedau a bennwyd gennym , sef cynnydd triphlyg , yn cael eu cyrraedd , sy'n dangos bod y buddsoddiad sylweddol a wnaed yn dwyn ffrwyth

Anglais

The indication is that the targets that we have set , which represent a three-fold increase , are being met , which represents a good return on the substantial investment that has been made

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

Y tro diwethaf inni drafod llywodraethu yn Ewrop , codais gyda'r Prif Weinidog y cyfle a fodolai bryd hynny i greu cynllun peilot triphlyg , rhwng y wladwriaeth , y rhanbarth ac awdurdodau lleol

Anglais

Last time we debated European governance , I raised with the First Minister the opportunity that existed then of creating a tripartite pilot scheme , between the state , the region and local authorities

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

Nid wyf am droi fy nghyfraniad yn wers ar ddehongli'r gyllideb , ond mae cynnydd triphlyg gwirioneddol yn y cronfeydd wrth gefn yn y gyllideb hon o'i gymharu â'r llynedd

Anglais

I do not want to turn my contribution into a lesson on how to interpret the budget , but there is a threefold increase in reserves on last year in real terms in this budget

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

Owen John Thomas : Wedi i gyngor Caerdydd gymryd ei gyfrifoldeb fel awdurdod porthladdoedd ar 1 Ebrill , pa gamau a fyddai'r Ysgrifennydd Llywodraeth Leol a Thai yn eu cymryd pe na byddai'r cyngor yn rhoi gwerth gorau wrth gyflawni ei ddyletswydd triphlyg parthed y bae , sef gweithredu'r morglawdd , cynnal a chadw ansawdd priodol dŵr y llyn a rheoli'r adnoddau a ddefnyddir gan y cyhoedd ar y llyn ?

Anglais

Owen John Thomas : After Cardiff council takes over its responsibility as harbour authority on 1 April , what steps would the Secretary for Local Government and Housing take if the council did not give best value in undertaking its three-fold duty regarding the bay , namely operating the barrage , maintaining the appropriate water quality of the lake and managing the resources that are used by the public on the lake ?

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK