Vous avez cherché: y felin fach (Gallois - Anglais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Gallois

Anglais

Infos

Gallois

cwm felin fach

Anglais

mill valley

Dernière mise à jour : 2022-05-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Gallois

heol <PROTECTED>-y-felin

Anglais

<PROTECTED>-y-felin road

Dernière mise à jour : 2008-07-17
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Gallois

borra felin fach

Anglais

a small mill

Dernière mise à jour : 2022-02-11
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Gallois

nid oes ond rhaid meddwl am y felin yr oedd yn rhaid i bobl fynd drwyddi

Anglais

one only has to think of the hoops that people had to jump through

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

penderfynodd y bydd cwtogi ar allu ac ailstrwythuro o ryw fath yn y du , yn enwedig o ran y felin stribed

Anglais

it has decided that there will be capacity shrinkage and restructuring of some description in the uk , particularly on the strip mill side

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

bydd yn cynnwys arddangosfeydd ar amodau gwaith gweithwyr y felin , ar undebaeth lafur a'r anghydfodau diwydiannol ffyrnig a gododd ynglyn â chyfraddau tâl yn y felin

Anglais

it will feature displays on the millworkers ' working conditions , on trade unionism and the fierce industrial disputes that arose over pay rates in the mill

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

digwyddodd hynny yn ysgol dwr-y-felin yng nghastell-nedd , sydd yn un o'r enghreifftiau mwyaf disglair yn y du

Anglais

that has happened at dwr-y-felin school in neath , which is one of the most brilliant examples in the uk

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

dyna oedd y dehongliad o'r ymadrodd , ` ailstrwythuro mawr , yn enwedig ar ochr y felin stribed , yn gynnar yn y flwyddyn newydd '

Anglais

that was the interpretation of the phrase , ` major restructuring , especially on the strip mill side , early in the new year '

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

ni allaf ddweud wrthych gymaint yr wyf yn ymfalchïo pan welaf hysbysebion am swyddi yn y felin rowlio aliwminiwm yn nolgarrog ychydig oddi ar yr a470 , gan ei bod yn gyflogwr mor bwysig yn nyffryn conwy , a phan welaf hysbysebu swyddi yng nghanolfan alwadau newydd sealink stena line yng nghaergybi

Anglais

i cannot tell you how proud how i am when i see advertisements for jobs at dolgarrog in the aluminium rolling mill just off the a470 , as it is such a key employer in the conwy valley , and when i see jobs being advertised at sealink stena line's new call centre at holyhead

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

yr wyf wedi gweld rhai o'r enghreifftiau gorau fy hun , megis grwpiau gweithredu ieuenctid yn ysgol gyfun dwr-y-felin yng nghastell-nedd ac ysgol uwchradd caergybi

Anglais

i have seen some of the best examples myself , such as the youth action groups at dwr-y-felin comprehensive school in neath and in ysgol uwchradd caergybi in holyhead

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

mae rhai ohonynt , fel y cynllun yng nghaergybi a'r un yn ysgol gyfun dwr-y-felin yng nghastell-nedd wedi ennill gwobrau cenedlaethol am wreiddioldeb y gwaith a gyflawnwyd gan eu pobl ifainc

Anglais

some of them such as the scheme in holyhead and the one in dwr-y-felin comprehensive school in neath have been national prize winners for the originality of the work that their young people have undertaken

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

daw llawer o'r diswyddiadau mwyaf yn llanwern , lle y caiff y gweithrediadau haearn a dur eu cau , gan adael y felin boeth , y felin oer a'r llinellau galfaneiddio , ond gyda cholledion swyddi hefyd yn y llinellau terfynu drwy newid patrymau gwaith a thrwy leihau cynhyrchiant tua thraean

Anglais

many of the biggest cutbacks will come at llanwern , with the closure of iron and steelmaking operations , leaving the hot mill , cold mill and galvanising lines , but with job losses also in the finishing lines through deshifting and reduced production of approximately a third

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK