Demander à Google

Vous avez cherché: elhamvasztással (Hongrois - Anglais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Hongrois

Anglais

Infos

Hongrois

elhamvasztással,

Anglais

by incineration;

Dernière mise à jour : 2017-03-06
Fréquence d'utilisation : 5
Qualité :

Référence: EU_acquis

Hongrois

együttes elhamvasztással;

Anglais

by co-incineration;

Dernière mise à jour : 2017-03-06
Fréquence d'utilisation : 5
Qualité :

Référence: EU_acquis

Hongrois

elhamvasztással előzetes kezelés nélkül;

Anglais

by incineration without pre-processing;

Dernière mise à jour : 2017-03-06
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: EU_acquis

Hongrois

előzetes feldolgozás nélküli elhamvasztással; vagy

Anglais

by incineration without pre-processing, or

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Référence: EU_acquis

Hongrois

A legközelebbi hozzátartozó kívánságainak megismerése után, a holttest eltemetése, elhamvasztása vagy hazaszállítása érdekében a nagykövetség vagy konzulátus segít beszerezni a halotti anyakönyvi kivonatokat, orvosi igazolásokat és, ha szükséges, a holttest hazaszállítására szolgáló laissez-passer-kat.

Anglais

Following establishment of the wishes of the next-of-kin, in order for the body to be buried, cremated or repatriated, the embassy or consulate shall assist with obtaining death certificates, medical certificates and laissez-passers for repatriation where necessary.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: EU_acquis

Hongrois

A tagállamok adott esetben a Bizottság 97/735/EK határozatának 4. cikke (2) bekezdésében meghatározott feltételek mellett küldhetnek különleges fertőzési veszélyt jelentő vagy ezekből feldolgozott anyagokat más tagállamokba elhamvasztásra.

Anglais

Member States may despatch specified risk material or the material processed therefrom to other Member States for incineration under the conditions laid down in Article 4(2) of Commission Decision 97/735/EC, where applicable.

Dernière mise à jour : 2017-03-06
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: EU_acquis

Hongrois

A tagállamok gyakori hatósági ellenőrzéseket tartanak, hogy meggyőződjenek arról, hogy a melléklet rendelkezéseit megfelelő módon alkalmazzák, valamint annak biztosítására, hogy különösen a vágóhidakon, darabolóüzemekben, állati hulladékfeldolgozó üzemekben, nagy fertőzési veszélyt jelentő hulladékokat feldolgozó üzemekben vagy a tagállamok által a 90/667/EGK irányelv 7. cikkének megfelelően engedélyezett telephelyeken, fogyasztói elárusítóhelyeken, hulladéklerakó helyeken és más, tárolásra vagy elhamvasztásra szolgáló létesítményekben kellő intézkedéseket hozzanak a fertőzés elkerülésére.

Anglais

Member States are to carry out frequent official inspections to verify the correct application of this Annex and ensure that measures are taken to avoid contamination, particularly in slaughterhouses, cutting plants, animal waste processing plants, high risk processing plants or premises authorised by the Member States in accordance with Article 7 of Directive 90/667/EEC, points of sale to the consumer, landfill sites and other facilities for storage or incineration.

Dernière mise à jour : 2017-03-06
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: EU_acquis

Hongrois

A tagállamok gyakori hatósági ellenőrzéseket tartanak, hogy meggyőződjenek arról, hogy a melléklet rendelkezéseit megfelelő módon alkalmazzák, valamint annak biztosítására, hogy különösen a vágóhidakon, darabolóüzemekben, állati hulladékfeldolgozó üzemekben, nagy fertőzési veszélyt jelentő hulladékokat feldolgozó üzemekben vagy a tagállamok által a 90/667/EGK irányelv 7. cikkének megfelelően engedélyezett telephelyeken, fogyasztói elárusítóhelyeken, hulladéklerakó helyeken és más, tárolásra vagy elhamvasztásra szolgáló létesítményekben kellő intézkedéseket hozzanak a fertőzés elkerülésére.

Anglais

Member States shall carry out frequent official inspections to verify the correct application of this Annex and shall ensure that measures are taken to avoid any contamination, particularly in slaughterhouses, cutting plants, animal waste processing plants, high-risk processing plants or premises approved by the Member States in accordance with Article 7 of Directive 90/667/EEC, points of sale to the consumer, landfill sites and other facilities for storage or incineration.

Dernière mise à jour : 2017-03-06
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: EU_acquis

Hongrois

a különleges fertőzési veszélyt jelentő anyagokat főleg ahol a hulladék ártalmatlanítása nem vágóhidakon, hanem egyéb létesítményekben vagy telephelyeken történik teljesen elkülönítik a nem elhamvasztásra szánt egyéb hulladékoktól, szétválogatva gyűjtik és a 2., 3. és 4. pontnak megfelelően ártalmatlanítják.

Anglais

specified risk material, in particular where disposal takes place at establishments or premises other than slaughterhouses, is completely separated from other waste not destined for incineration, is collected separately and is disposed of in accordance with points 2, 3 and 4.

Dernière mise à jour : 2017-03-06
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: EU_acquis

Hongrois

A tagállamok adott esetben csak a 97/735/EK21 határozat 4. cikkének (2) bekezdésében meghatározott feltételek mellett küldhetnek különleges fertőzési veszélyt jelentő vagy ezekből feldolgozott anyagokat más tagállamokba elhamvasztásra.

Anglais

Member States may send specified risk material or the material processed therefrom to other Member States for incineration only under the conditions laid down in Article 4(2) of Decision 97/735/EC(4), where applicable.

Dernière mise à jour : 2017-03-06
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: EU_acquis

Hongrois

A tagállamok eltérhetnek a 8. és a 9. pont rendelkezéseitől, és engedélyezhetik a 90/667/EGK irányelv 3. cikke (2) bekezdésében megadott körülmények között a különleges fertőzési veszélyt jelentő anyagok vagy egész testek előzetes megfestés nélküli elföldelését vagy elhamvasztását, vagy adott esetben a különleges fertőzési veszélyt jelentő anyagok eltávolítását, mégpedig az illetékes hatóság által engedélyezett és a felügyelete alatt álló módszerrel, amely eleve megakadályozza a TSE átvitelének valamennyi kockázatát, különösen azokban az esetekben, amikor az állatok elpusztultak, vagy a betegséggel szembeni védelmi intézkedésekkel összefüggésben leölték őket.

Anglais

Member States may derogate from the provisions of points 8 and 9 to allow the incineration or burial of specified risk material or entire bodies, without prior staining, or, as appropriate, without removal of the specified risk material, in the circumstances set out in Article 3(2) of Directive 90/667/EEC and by a method which precludes all risk of transmission of a TSE and is approved and verified by the competent authority, in particular where animals have died or have been killed in the context of disease control measures.

Dernière mise à jour : 2017-03-06
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: EU_acquis

Hongrois

A tagállamok kérésére e pontok módosíthatók, hogy a különleges fertőzési veszélyt jelentő vagy ezekből feldolgozott anyagokat harmadik országokba lehessen küldeni elhamvasztásra.

Anglais

These points may be amended at the request of a Member State to allow the dispatch of specified risk material or the material processed therefrom to third countries for incineration.

Dernière mise à jour : 2017-03-06
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: EU_acquis

Hongrois

a különleges fertőzési veszélyt jelentő anyagokat különösen ahol a hulladék eltávolítása nem vágóhidakon, hanem egyéb létesítményekben vagy telephelyeken történik teljesen elkülönítik a nem elhamvasztásra szánt egyéb hulladékoktól, szétválogatva gyűjtik és az 1., valamint a 8-11. ponttal összhangban ártalmatlanítják.

Anglais

specified risk material, especially where the removal takes place at establishments or premises other than slaughterhouses, is completely separated from other waste not intended for incineration, is collected separately and is disposed of in accordance with point l and points 8 to 11.

Dernière mise à jour : 2017-03-06
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: EU_acquis

Hongrois

Különleges fertőzési veszélyt jelentő vagy az ezekből feldolgozott anyagok a 11. ponttal vagy adott esetben a 7. pont b) alpontjával összhangban csak későbbi elhamvasztás céljára szállíthatók el.

Anglais

Specified risk material or processed material derived from it may be despatched only with a view to subsequent incineration, in accordance with point 11 or, where appropriate, point 7(b).

Dernière mise à jour : 2017-03-06
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: EU_acquis

Hongrois

A tagállamok kérésére ez a pont módosítható, hogy különleges fertőzési veszélyt jelentő vagy ezekből feldolgozott anyagokat lehessen küldeni harmadik országokba elhamvasztásra, amennyiben a kivitelt irányító feltételeket elfogadják.

Anglais

This point may be amended at the request of a Member State to allow the dispatch of specified risk material or the material processed therefrom to third countries for incineration, conditions governing such export having been adopted.

Dernière mise à jour : 2017-03-06
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: EU_acquis

Hongrois

A tagállamok eltérhetnek a 2. és a 3. pont rendelkezéseitől, és engedélyezhetik a különleges fertőzési veszélyt jelentő anyagok vagy egész testek előzetes megfestés nélküli elföldelését vagy elhamvasztását, vagy adott esetben a különleges fertőzési veszélyt jelentő anyagoknak a 90/667/EGK irányelv 3. cikk (2) bekezdésében megadott körülmények közötti eltávolítását, mégpedig az illetékes hatóság által engedélyezett és a felügyelete alatt álló módszerrel, amely eleve megakadályozza a TSE átvitelének valamennyi kockázatát, különösen azokban az esetekben, amikor az állatok elpusztultak, vagy a betegséggel szembeni védelmi intézkedésekkel összefüggésben és a 12. és 13. cikk sérelme nélkül leölték őket.

Anglais

Member States may derogate from the provisions of points 2 and 3 to allow the incineration or burial of specified risk material or entire bodies, without prior staining, or, as appropriate, removal of the specified risk materials, in the circumstances set out in Article 3(2) of Directive 90/667/EEC and by a method which precludes all risk of transmission of a TSE and is authorised and supervised by the competent authority, in particular where animals have died or have been killed in the context of disease control measures and without prejudice to Articles 12 and 13.

Dernière mise à jour : 2017-03-06
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: EU_acquis

Hongrois

a meghatározott veszélyes anyagot - különösen akkor, ha az eltávolítás nem vágóhídon, hanem egyéb létesítményben vagy telepen történik - elkülönítsék a nem elhamvasztásra szánt egyéb hulladéktól, elkülönítve gyűjtsék, továbbá az 1. és az 5-9. pontnak megfelelően ártalmatlanítsák.

Anglais

specified risk material, especially where the removal takes place at establishments or premises other than slaughterhouses, is completely separated from other waste not intended for incineration, is collected separately and is disposed of in accordance with point l and points 5 to 9.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Référence: EU_acquis

Hongrois

A tagállamok a 97/735/EK határozat 4. cikkének (2) bekezdésében megállapított feltételeknek megfelelően, illetve szükség szerint a 11. b) pontnak megfelelően kizárólag későbbi elhamvasztás céljából szállíthatják a meghatározott veszélyes anyagot, vagy az abból előállított anyagot más tagállamba.

Anglais

Member States may despatch specified risk material or the material processed therefrom to other Member States only with a view to subsequent incineration, under the conditions laid down in Article 4(2) of Decision 97/735/EC, or where appropriate in accordance with point 11(b).

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Référence: EU_acquis

Hongrois

A meghatározott veszélyes anyag, vagy az abból előállított anyag harmadik országba elhamvasztás céljából történő szállításának engedélyezése céljából valamely tagállam kérésére az ilyen jellegű exportot szabályozó feltételek elfogadását követően ez a pont módosítható.

Anglais

This point may be amended at the request of a Member State to allow the despatch of specified risk material or the material processed therefrom to third countries for incineration, once the conditions governing such export have been adopted.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Référence: EU_acquis

Hongrois

A tagállamok gyakran végeznek hatósági vizsgálatot e rész helyes alkalmazásának ellenőrzésére, és biztosítják, hogy megtörténjenek azok az intézkedések, amelyekkel elkerülhető a fertőződés, különösen a vágóhidakon, darabolóüzemekben, állatihulladék-feldolgozókban, nagy kockázatú feldolgozókban, a tagállamok által a 90/667/EGK irányelv 7. cikke alapján engedélyezett üzemekben, a 6. cikknek megfelelően bejegyzett hentesüzletekben, lerakóhelyeken és egyéb, tárolásra vagy elhamvasztásra szolgáló létesítményekben.

Anglais

Member States shall carry out frequent official inspections to verify the correct application of this Part and shall ensure that measures are taken to avoid any contamination, particularly in slaughterhouses, cutting plants, animal waste processing plants, high-risk processing plants or premises approved by the Member States in accordance with Article 7 of Directive 90/667/EEC, butcher shops registered in accordance with point 6, landfill sites and other facilities for storage or incineration.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Référence: EU_acquis

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK