Demander à Google

Vous avez cherché: responsabilizzarli (Italien - Letton)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Italien

Letton

Infos

Italien

– migliorare l'informazione e l'educazione dei consumatori e responsabilizzarli.

Letton

– labāk informēti, izglītoti un atbildīgi patērētāji.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme

Italien

A giudizio del Comitato, la parte del programma relativa alla formazione e all'informazione deve quindi accordare assoluta priorità al coinvolgimento degli utenti, al fine di responsabilizzarli per la loro condotta e per quella dei loro dipendenti.

Letton

Rīcības plāna informācijas un apmācības daļai pēc Komitejas uzskatiem ir jāpiešķir ievērojama prioritāte lietotāju līdzdalībai, lai viņi uzņemtos atbildību paši par sevi un par nepilngadīgajiem ģimenes locekļiem.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Italien

189. riconosce che in anni recenti talune imprese sono state bersaglio di azioni dei consumatori e di campagne per i diritti umani per responsabilizzarle maggiormente sulla questione e che talvolta queste campagne hanno avuto un effetto distruttivo a causa di richieste irragionevoli; esorta le imprese ad adottare determinati standard minimi per calmare le preoccupazioni dell'opinione pubblica;

Letton

189. atzīst, ka pēdējos gados patērētāju darbība un cilvēktiesību kampaņas bijušas vērstas uz uzņēmumiem, lai palielinātu to atsaucību saistībā ar cilvēktiesību problēmām, un ka dažkārt šādu kampaņu ietekme nepamatotu prasību dēļ ir bijusi destruktīva; mudina uzņēmumus pieņemt noteiktus obligātos standartus, lai mazinātu sabiedrības bažas;

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme

Italien

In effetti, in molti casi un euro concesso a titolo di sovvenzione sarebbe stato meglio utilizzato per garantire dai 5 ai 10 euro di prestito: interventi di questo tipo consentirebbero di aumentare il numero dei beneficiari e al tempo stesso di responsabilizzarli maggiormente, rispetto alla concessione di sovvenzioni a fondo perduto.

Letton

Subsīdija viena euro apmērā bieži vien būtu tikusi labāk izmantota, ja tā būtu garantējusi aizdevumu piecu līdz desmit euro apmērā. Tas ļautu paplašināt saņēmēju skaitu un uzlikt viņiem lielāku atbildību nekā neatmaksājamo subsīdiju gadījumā.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Italien

Riuscire a cambiare davvero la mentalità della gente e a responsabilizzarla è stata una delle principali priorità.

Letton

Svarīga prioritāte bijusi panākt izmaiņas ikviena domāšanā un nostiprināt atbildības līmeni.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Italien

3.14 Analogamente, per essere efficace, questa azione di contrasto deve coinvolgere direttamente tutti gli utenti di Internet, i quali devono essere formati ed informati sulle precauzioni da adottare e sui mezzi da impiegare per premunirsi contro la ricezione di contenuti nocivi o indesiderati, o per evitare di essere utilizzati come intermediari di tali contenuti. A giudizio del Comitato, la parte del programma relativa alla formazione e all'informazione deve quindi accordare assoluta priorità al coinvolgimento degli utenti, al fine di responsabilizzarli per la loro condotta e per quella dei loro dipendenti. Ad esempio, un problema è costituito dai siti, dedicati a temi inerenti alla salute, che non sono soggetti ad una regolamentazione. Per proteggersi, le imprese devono parimenti curare la formazione del proprio personale e provvedere alla sicurezza delle proprie reti aziendali nonché dei propri siti di commercio elettronico; ma anche le amministrazioni ed istituzioni pubbliche e private devono ricorrere alle medesime politiche di sicurezza e garantire l'assoluta riservatezza dei dati trattati, in particolare di quelli personali. Di pari passo con una maggiore sensibilizzazione, si dovrebbe incoraggiare la messa in rete di contenuti di qualità, nonché invogliare alla pratica di attività sane off-line in alternativa alla navigazione prolungata su Internet o alla partecipazione a determinati giochi di ruolo, che alla lunga possono avere effetti negativi su talune personalità immature.

Letton

3.14. Šai cīņai, lai tā būtu efektīva, tāpat ir tieši jāattiecas uz visiem interneta lietotājiem, kuriem ir jābūt apmācītiem un informētiem par veicamajiem piesardzības pasākumiem un lietojamajiem līdzekļiem, lai nodrošinātos pret bīstamu vai nevēlamu elementu saņemšanu vai lai netiktu izmantoti par starpniekiem šādu elementu sūtīšanā. Rīcības plāna informācijas un apmācības daļai pēc Komitejas uzskatiem ir jāpiešķir ievērojama prioritāte lietotāju līdzdalībai, lai viņi uzņemtos atbildību paši par sevi un par nepilngadīgajiem ģimenes locekļiem. Problēmu rada, piemēram, nereglamentētas tīmekļa vietnes par veselības aizsardzību. Lai aizsargātos, uzņēmumiem tāpat ir jāparūpējas par savu darbinieku apmācību, kā arī par tīklu un e-tirdzniecības drošības nodrošināšanu, taču tāpat arī gan sabiedriskajām, gan privātajām administrācijām un institūcijām ir jāizmanto tā pati drošības politika un jānodrošina pilnīga izmantoto datu konfidencialitāte, īpaši personīga rakstura datu gadījumā. Apzināšanās pieaugumam būtu jārada arī uzmundrinājums kvalitatīviem elementiem tiešsaistes režīmā, kā arī pamudinājums uz darbībām ārpus pieslēguma ka alternatīvām ilgai sērfošanai vai zināmām spēlēm, kas ilgtermiņā var iespaidot nenobriedušas personības.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Italien

5.4.2.1 Esso è del parere che lo sviluppo di tali strumenti alternativi da parte dei fondi strutturali, in stretto collegamento con il Fondo europeo per gli investimenti e la Banca europea per gli investimenti, consentirebbe di aumentare sensibilmente l'impatto degli interventi comunitari e di coordinarli meglio con gli investimenti pubblici e privati. In particolare contribuirebbe a ripartire il finanziamento degli investimenti tra settore pubblico e privato, specie quelli a favore delle PMI, che vengono considerate a rischio dai partner finanziari tradizionali e che in futuro potrebbero veder inasprire ulteriormente le condizioni dei prestiti loro accordati, a seguito degli accordi di Basilea II. Essi sarebbero un mezzo efficace per ovviare ai limiti del bilancio europeo. In effetti, in molti casi un euro concesso a titolo di sovvenzione sarebbe stato meglio utilizzato per garantire dai 5 ai 10 euro di prestito: interventi di questo tipo consentirebbero di aumentare il numero dei beneficiari e al tempo stesso di responsabilizzarli maggiormente, rispetto alla concessione di sovvenzioni a fondo perduto.

Letton

5.4.2.1 EESK pauž viedokli, ka struktūrfondiem alternatīvo finansējuma līdzekļu attīstība ciešā sadarbībā ar Eiropas Investīciju fondu un Eiropas Investīciju banku būtiski palielinās Kopienas finansējuma ietekmi un tos labāk saskaņos ar publiskā un privātā kapitāla investīcijam. Tie veicinātu investīciju (piemēram, MVU investīciju) finansējuma avotu sadali starp privāto un publisko sektoru. Tas īpaši attiecas uz investīcijām, ko tradicionālie finanšu partneri uzskata par riskantām un attiecībā uz kurām aizdevumu sniegšanas nosacījumi pēc Bāzeles II vienošanās nākotnē varētu kļūt vēl stingrāki. Tie būtu iedarbīgs līdzeklis stāvokļa pagaidu uzlabošanai saistībā ar ierobežoto Eiropas budžetu. Subsīdija viena euro apmērā bieži vien būtu tikusi labāk izmantota, ja tā būtu garantējusi aizdevumu piecu līdz desmit euro apmērā. Tas ļautu paplašināt saņēmēju skaitu un uzlikt viņiem lielāku atbildību nekā neatmaksājamo subsīdiju gadījumā.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK