Demander à Google

Vous avez cherché: progressività (Italien - Polonais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Italien

Polonais

Infos

Italien

Progressività

Polonais

Podatek progresywny

Dernière mise à jour : 2012-10-27
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Wikipedia

Italien

Tale sistema sembra assicurare una maggiore progressività rispetto ad una tassa che tenga conto solo del parametro CO2.

Polonais

System ten zdaje się zapewniać większą progresywność niż podatek, który uwzględnia jedynie parametr CO2.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Wikipedia

Italien

Una riforma globale del sistema pensionistico produrrà un'altra parte importante dei risparmi e sarà basata sui principi di equità e di progressività del reddito, proteggendo in questo modo le pensioni più basse.

Polonais

Kompleksowa reforma systemu emerytalnego umożliwi dalsze istotne oszczędności i zostanie oparta na zasadach równości i progresywności dochodów, co pozwoli na ochronę najniższych emerytur.

Dernière mise à jour : 2014-11-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Wikipedia

Italien

Tutti contribuiscono a sostenere le spese pubbliche in funzione delle rispettive capacità economiche mediante un sistema tributario giusto, ispirato ai principi di uguaglianza e progressività che, in nessun caso, può avere carattere espropriativo.

Polonais

Każdy przyczynia się do pozyskania środków na wydatki publiczne, stosownie do jego możliwości ekonomicznych oraz w ramach sprawiedliwego systemu podatkowego opartego na zasadach równości i progresji, który w żadnym wypadku nie może mieć charakteru konfiskacyjnego.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Wikipedia

Italien

5.1.1 la progressività del cambiamento della tassazione dovrà realizzarsi in modo equilibrato per evitare che i cittadini che hanno acquistato un veicolo soggetto a TI si trovino poi penalizzati da un improvviso, notevole aumento della TAC;

Polonais

5.1.1 Stopniowa zmiana systemu opodatkowania powinna być przeprowadzana w sposób zrównoważony, aby uniknąć sytuacji, w której obywatele kupujący samochód objęty podatkiem rejestracyjnym byli następnie poszkodowani w wyniku nieprzewidzianej i znacznej podwyżki rocznego podatku drogowego.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Wikipedia

Italien

— infine, la progressività: la riforma del 2003 ha rappresentato la prima tappa di un processo graduale nell’ambito delle attuali prospettive finanziarie 20072013.

Polonais

— Dyscyplina finansowa: zasada zapisana następnie w perspektywie finansowej na lata 2007–2013 (Dz.U. C 139 z 14.6.2006); wobec wyzwań związanych z rozszerzeniem zamrożono budżet pierwszego filaru WPR i ustalono obowiązkowe roczne pułapy.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Wikipedia

Italien

Le misure di aumento delle entrate includono: una riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche che semplifica la struttura impositiva, amplia la base imponibile tramite l'abolizione di taluni sgravi fiscali e aumenta l'aliquota media mantenendo la progressività; l'allargamento della base imponibile dell'imposta sul reddito delle società; un aumento delle accise e delle imposte ricorrenti sugli immobili e un contributo di solidarietà straordinario sulle pensioni.

Polonais

Środki sprzyjające wzrostowi dochodów obejmują: reformę podatku dochodowego od osób fizycznych polegającą na uproszczeniu struktury tego podatku, poszerzeniu podstawy opodatkowania poprzez wyeliminowanie niektórych korzyści podatkowych oraz na podwyższeniu średniej stawki podatkowej przy jednoczesnym zachowaniu progresywności; poszerzenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych; podwyższenie akcyzy i obowiązujących podatków od nieruchomości, a także wprowadzenie nadzwyczajnego podatku solidarnościowego nakładanego na emerytury.

Dernière mise à jour : 2014-11-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Wikipedia

Italien

La Commissione ha fatto il possibile per garantire che i nuovi Stati membri potessero partecipare a questa operazione complessa conformandosi, in base al principio di progressività, agli obiettivi della direttiva “Televisione senza frontiere”, in particolare per quanto riguarda le proporzioni indicate agli articoli 4 e 5.

Polonais

Komisja dołożyła szczególnych starań aby umożliwić nowym państwom członkowskim udział w tym złożonym procesie oraz realizację – zgodnie z zasadą stopniowej poprawy – celów dyrektywy „Telewizja bez granic”, zwłaszcza w zakresie proporcji, o których mowa w art. 4 i 5.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Wikipedia

Italien

Allegata alla comunicazione vi era una prima iniziativa sull’autofinanziamento (raccomandazione 94/390/CE), nella quale gli Stati membri erano invitati ad intervenire su due questioni concernenti la proprietà esclusiva e le partnership: «correggere gli effetti dissuasivi della progressività dell’imposta sul reddito [...] per quanto concerne gli utili reinvestiti», ad esempio, permettendo di optare per l’imposta sulle società; e «sopprimere gli ostacoli fiscali alla modificazione della forma giuridica delle imprese, in particolare [...] società di persone».

Polonais

jednoosobowych i spółek osobowych:„naprawy sytuacji w zakresie hamujących skutków progresywnego podatku dochodowego należnego […] z tytułu reinwestowanych zysków” – np. poprzez umożliwienie płacenia w zamian podatku dochodowego od osób prawnych – oraz„usunięcia przeszkód podatkowych utrudniających zmianę formy prawnej przedsiębiorstwa, zwłaszcza przekształcenia go z osoby fizycznej w osobę prawną […]”.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Wikipedia

Italien

Ne consegue che, in ragione della progressività degli scaglioni fiscali previsti dalla normativa olandese, la quale, come ha sottolineato la Commissione all’udienza, non è di per sé stessa contestabile, una normativa nazionale come quella di cui alla causa

Polonais

Wynika z tego, że z racji progresywnego charakteru progów podatkowych przewidzianych przez przepisy niderlandzkie, który, jak podkreśliła Komisja na rozprawie, sam w sobie nie jest niewłaściwy, przepisy krajowe takie jak w postępowaniu przed

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Wikipedia

Italien

Questa disposizione aerma inne il principio di “progressività”, a lungo invocato dal pubblico, in base al quale gli agricoltori che ricevono dal bilancio comunitario elevati sostegni del reddito devono dare “contributi” maggiori ai progetti d’interesse pubblico generale.

Polonais

„progresywności”od dawna popieraną przez społeczeństwo, tj. zasadę, zgodnie z którą rolnicy otrzymujący wyższe poziomy wsparcia dochodów z budżetu UE powinni wnosić większy wkład na rzecz projektów leżących w ogólnym interesie publicznym.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Wikipedia

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK