Demander à Google

Vous avez cherché: fjammabbli (Maltais - Suédois)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Maltais

Suédois

Infos

Maltais

Fjammabbli.

Suédois

Brandfarligt.

Dernière mise à jour : 2012-04-10
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Maltais

-fjammabbli,

Suédois

-brandfarligt

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme

Maltais

likwidu fjammabbli

Suédois

brandfarlig vätska

Dernière mise à jour : 2014-11-15
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Maltais

-estremament fjammabbli,

Suédois

-synnerligen brandfarligt

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme

Maltais

-fjammabbli ħafna,

Suédois

-mycket brandfarligt

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme

Maltais

-fjammabbli ħafna: fjamma (F)

Suédois

-Mycket brandfarlig: låga (F)

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Maltais

(d) s-sustanzi u preparazzjonijiet fjammabbli ħafna:

Suédois

d) Mycket brandfarliga ämnen och preparat:

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme

Maltais

Tagħmir li jista’ jħalli gassijiet fjammabbli jew trabijiet għandu kull fejn possibbli jagħmel użu minn strutturi magħluqa biss.

Suédois

Ett område där explosiv atmosfär kan uppstå i sådana mängder att särskilda skyddåtgärder behövs för att skydda de berörda arbetstagarnas säkerhet och hälsa, skall anses vara ett explosionsfarligt område i den mening som avses i det här direktivet.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Maltais

(e) sustanzi u preparazzjonijiet fjammabbli: sustanzi u preparazzjonijiet likwidi li għandhom flash-point baxx;

Suédois

e) Brandfarliga ämnen och preparat: flytande ämnen och preparat med låg flampunkt.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Maltais

il-mod kif jiġu stabbiliti l-proprjetajiet splussivi, li jossidaw, li huma estremament fjammabbli, fjammabbli ħafna, jew fjammabbli mhuwiex meħtieġ sakemm:

Suédois

behöver det inte fastställas om ett preparat är explosivt, oxiderande, synnerligen brandfarligt, mycket brandfarligt eller brandfarligt under förutsättning att

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme

Maltais

Fejn l-aerosol huwa kklassifikat bħala ‘estremament fjammabbli’ skont il-kriterji tal-punt 1.9, il-kelma bħala sinjal ‘Periklu’ u l-elementi l-oħra tat-tikketta għal ‘Aerosols Fjammabbli tal-Kategorija 1’ stipulati fit-Tabella 2.3.2 tal-Anness I għar-Regolament (KE) Nru 1272/2008.

Suédois

Om aerosolen klassificeras som ”synnerligen brandfarlig” enligt kriterierna i punkt 1.9 ska den märkas med signalordet ”Fara” och de andra uppgifter som föreskrivs i tabell 2.3.2 i bilaga I till förordning (EG) nr 1272/2008 för märkning av brandfarliga aerosoler i kategori 1.

Dernière mise à jour : 2014-11-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Maltais

Fejn l-aerosol huwa kklassifikat bħala ‘fjammabbli’ skont il-kriterji tal-punt 1.9, il-kelma bħala sinjal ‘Twissija’ u l-elementi l-oħra tat-tikketta għal ‘Aerosols Fjammabbli tal-Kategorija 2’ stipulati fit-Tabella 2.3.2 tal-Anness I għar-Regolament (KE) Nru 1272/2008.

Suédois

Om aerosolen klassificeras som ”brandfarlig” enligt kriterierna i punkt 1.9 ska den märkas med signalordet ”Varning” och de andra uppgifter som föreskrivs i tabell 2.3.2 i bilaga I till förordning (EG) nr 1272/2008 för märkning av brandfarliga aerosoler i kategori 2.

Dernière mise à jour : 2014-11-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Maltais

Fejn l-aerosol huwa kklassifikat bħala ‘mhux fjammabbli’ skont il-kriterji tal-punt 1.9, il-kelma bħala sinjal ‘Twissija’.

Suédois

Om aerosolen klassificeras som ”brandsäker” enligt kriterierna i punkt 1.9 ska den märkas med signalordet ”Varning”.

Dernière mise à jour : 2014-11-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Maltais

Fejn aerosol dispenser huwa kklassifikat bħala “fjammabbli” jew “estremament fjammabbli”, għandu jkollu s-simbolu tal-fjamma u l-frażijiet tas-sigurtà S2 u S16 stipulati fid-Direttiva tal-Kunsill 67/548/KEE tas-27 ta’ Ġunju 1967 rigward l-approssimazzjoni tal-liġijiet, tar-regolamenti u tad-dispożizzjonijiet amministrattivi dwar il-klassifikazzjoni, l-imballaġġ u l-ittikkettjar ta’ sustanzi perikolużi [2].

Suédois

Om en aerosolbehållare klassificeras som ”brandfarlig” eller ”synnerligen brandfarlig” måste den vara märkt med symbolen öppen låga och säkerhetsformuleringarna S2 och S16 som anges i rådets direktiv 67/548/EEG av den 27 juni 1967 om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen [2].

Dernière mise à jour : 2014-11-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Maltais

Id-Direttiva 75/324/KEE tipprovdi għall-klassifikazzjoni tal-aerosol dispensers bħala “mhux fjammabbli”, “fjammabbli” jew “estremament fjammabbli”, skont il-kriterji ta’ klassifikazzjoni stipulati fl-Anness tagħha.

Suédois

I direktiv 75/324/EEG föreskrivs att aerosolbehållare ska klassificeras som ”brandsäkra”, ”brandfarliga” eller ”synnerligen brandfarliga”, i enlighet med kriterierna i dess bilaga.

Dernière mise à jour : 2014-11-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Maltais

Fil-każ ta' sustanzi irritanti, fjammabli ħafna, fjammabbli u ossidanti, indikazzjoni ta' frażijiet R u frażijiet S m'għandhomx għalfejn jingħataw meta l-pakkett ma jkollux aktar minn 125 m.

Suédois

För irriterande, mycket brandfarliga, brandfarliga och oxiderande ämnen behöver R-fraser och S-fraser inte anges om förpackningen inte innehåller mer än 125 ml.

Dernière mise à jour : 2014-10-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Maltais

Listudju ma jkunx hemm għalfejn isir jekk: — issustanza tkun esplożiva; jew — issustanza tkun fjammabbli ħafna; jew — issustanza tkun perossidu organiku; jew

Suédois

Ingen undersökning krävs — om ämnet är explosivt, eller — om ämnet är mycket brandfarligt, eller — om ämnet är en organisk peroxid, eller

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Maltais

Punti fejn il-materjali huma introdotti jew imneħħija għandhom, sa fejn possibbli, jkunu ddisinjati u mgħamra sabiex jillimitaw il-ħruġ ta’ materjali fjammabbli waqt il-mili jew ir-rimi.

Suédois

Lättantändliga och/eller brännbara ämnen skall anses som material som kan bilda explosiv atmosfär om det inte genom en undersökning av deras egenskaper har visats att de i blandningar med luft inte själva kan sprida en explosion.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Maltais

— għall-gassijiet, jekk il-konċentrazzjoni talgass fjammabbli f'taħlita b'gassijiet inerti tant hi baxxa li, meta titħallat ma' l-arja, il-konċentrazzjoni tkun il-ħin kollu taħt illimitu laktar baxx; jew

Suédois

— för gaser, om halten brandfarlig gas i en blandning med inerta gaser är så låg att den alltid, i en blandning med luft, ligger under den lägre gränsen, eller

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Maltais

"Għal imballaġġi ta'sustanzi perikolużi, irritanti, fjammabbli ħafna, fjammabbli u ossidanti, m’hemmx għalfejn tingħata indikazzjoni għal riskji speċjali fejn l-imballaġġ ikun fih mhux aktar minn 125 ml."

Suédois

%quot%På förpackningar med hälsoskadliga, irriterande, mycket brandfarliga, brandfarliga och oxiderande ämnen behöver uppgift om särskilda risker inte lämnas, om förpackningen innehåller högst 125 ml.%quot%

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK