Demander à Google

Vous avez cherché: genieter (Néerlandais - Anglais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Néerlandais

Anglais

Infos

Néerlandais

genieter van de interest

Anglais

recipient

Dernière mise à jour : 2019-05-31
Fréquence d'utilisation : 6
Qualité :

Référence: SecretAgent879

Néerlandais

de Natuur en de Genieter

Anglais

Nature and the Enjoyer

Dernière mise à jour : 2018-02-13
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: SecretAgent879

Néerlandais

Wees een genieter van leven.

Anglais

You practice life.

Dernière mise à jour : 2018-02-13
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: SecretAgent879

Néerlandais

genieter van de subsidiaire beschermingsstatus

Anglais

foreign national beneficiary of subsidiary protection status

Dernière mise à jour : 2019-05-31
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: SecretAgent879

Néerlandais

- Het levend wezen, de persoon als genieter.

Anglais

- The living being, the person as the enjoyer.

Dernière mise à jour : 2018-02-13
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: SecretAgent879

Néerlandais

Yajñabhuk: naam van de Heer als de genieter van de offers.

Anglais

Yajñabhuk: name of the Lord as the enjoyer of the sacrifices.

Dernière mise à jour : 2018-02-13
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: SecretAgent879

Néerlandais

Zodoende ontstaat er een soort emotionele resonantie als de kunst en haar genieter op elkaar afgestemd blijken te zijn.

Anglais

The result will be a kind of emotional resonance if the work of art is observed by its (re)viewer or listener.

Dernière mise à jour : 2018-02-13
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: SecretAgent879

Néerlandais

Het is ik die voorzeker de Heer is. Ik ben de genieter, de volmaaktheid en ik ben de gelukkige die aan de macht is.

Anglais

For sure I am the Lord. I am the enjoyer, the perfection and I am the happy one to be in power. I am the wealthy one of noble company, I am the one and only, who would there be else but me; I shall sacrifice and give in charity, I am the one to be happy'; this is how they are deluded by their ignorance.

Dernière mise à jour : 2018-02-13
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: SecretAgent879

Néerlandais

Of je nu een fervent wandelaar, een echte genieter of een geboren shopper bent, er is voor elk wat wils in de regio.

Anglais

Whether you are a keen walker, a true epicurean or a born shopper, the region has something to suit every taste.

Dernière mise à jour : 2018-02-13
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: SecretAgent879

Néerlandais

God is dan een artiest die de natuur schept als een vorm van kunst, en later de mens schept als toeschouwer en genieter van die kunst.

Anglais

God then is an artist, creating nature as piece of art, creating the human as spectator of his piece of art.

Dernière mise à jour : 2018-02-13
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: SecretAgent879

Néerlandais

Ik ben zeer zeker van alle offers de genieter en eveneens de heerser; zij die Mij in werkelijkheid niet kennen komen daarom ten val.

Anglais

I am certainly of all sacrifices the enjoyer and the controller as well; they who do not know Me in reality fall down therefore.

Dernière mise à jour : 2018-02-13
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: SecretAgent879

Néerlandais

Ze waren zich net zo weinig bewust van de heerlijkheden van hun echtgenoot als iemand die denkt dat hij zelf de hoogste genieter is."

Anglais

They were as unaware of the glories of their husband, as one is by imagining oneself to be the supreme controller."

Dernière mise à jour : 2018-02-13
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: SecretAgent879
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Néerlandais

Zet al die middelen in ter wille van mij, er is niemand anders om te aanbidden als de hoogste genieter van het geofferde.'

Anglais

Use those means for my sake, there is no one else to worship as the prime enjoyer of what is offered.'

Dernière mise à jour : 2018-02-13
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: SecretAgent879

Néerlandais

Zij door hem tevreden gesteld en geëerd waren ertoe in staat om hem in het offerperk de Allerhoogste Genieter van alle offers te laten zien.'

Anglais

They being satisfied and honored by him were able to show him in the sacrificial arena the Supreme Enjoyer of all sacrifices.'

Dernière mise à jour : 2018-02-13
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: SecretAgent879

Néerlandais

Aldus goed toegerust aanbad ik, gebruikmakend van al die benodigdheden, de expansies van de Oorspronkelijke Persoon, de Allerhoogste Persoonlijkheid, de oorspronkelijke genieter van alle offers.

Anglais

Thus well-equipped I worshiped, engaging with all the ingredients, the expansions of the Original Person, the Supreme Personality, the original enjoyer of all sacrifices.

Dernière mise à jour : 2018-02-13
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: SecretAgent879

Néerlandais

Impersonalisme, het idee dat God geen persoon is, behoort tot de relatieve waarheid. In de praktijk loopt de ontkenning immers altijd uit op de stelling dat men dan zelf maar God de beheerser en genieter moet zijn.

Anglais

It expounds on the knowledge of the absolute truth, the natural and eternal state of being of all living beings, the material nature, the time and the activity.

Dernière mise à jour : 2018-02-13
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: SecretAgent879

Néerlandais

(31) De priesters die de leiding hadden zeiden: 'O god der mensen, in dit leven hebt u ook niet maar de geringste zonde begaan, maar in uw vorige leven was er een zonde als gevolg waarvan u het in dit leven zonder een zoon moet stellen. (32) Derhalve zeggen wij u alle geluk toewensend: breng het offer ten uitvoer om een goede zoon te krijgen o Koning, als u de Heer, de genieter van het offer, aanbidt met het verlangen een zoon te krijgen, zal Hij u er een schenken. (33) Daarop zullen alle mannen van God hun deel van de offergave aanvaarden, omdat voor het doel [van het krijgen] van een zoon de Hoogste Persoonlijkheid dan klaarblijkelijk is uitgenodigd.

Anglais

(31) The leading priests said: 'Oh god of man, in this life you haven't even committed the slightest sin, but in your previous life there was a sin because of which you in this life are without a son. (32) Therefore we who wish you all good fortune say to you: execute the sacrifice to get good offspring oh King, when you worship the Lord, the enjoyer of the sacrifice, with the desire to get a son, He will grant you one. (33) Thereupon all the men of God will accept their share of the sacrifice, because for the purpose of [getting] a son then evidently the Supreme Personality has been invited.

Dernière mise à jour : 2018-02-13
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: SecretAgent879

Néerlandais

Aangezien ik de meester en genieter ben van alle offers, vallen zij, die mij niet volgens het principe kennen, weg van het goddelijke. (Sanskriet & traditie)

Anglais

Since I am the enjoyer and master of all sacrifices, they who do not know me to the principle fall away from the divine. (Sanskrit & tradition)

Dernière mise à jour : 2018-02-13
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: SecretAgent879
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Néerlandais

Alle vormen van bestaan die men ziet, hoort of die men zich voor de geest haalt, worden, samengesteld als ze zijn uit de guna's, gereguleerd en bewaakt door de genieter die subtiel van aard is, o beste onder de mannen [zie ook linga].

Anglais

All states of existence, whether seen, heard or pictured in one's mind, are, being composed of the gunas, regulated and guarded by the enjoyer who is of a subtle nature, o best among men [see also linga].

Dernière mise à jour : 2018-02-13
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: SecretAgent879

Néerlandais

Als de ter zake kundige priesters met alle bijkomende riten bezig waren met het uitvoeren van de verschillende offers, zag hij die steeds denkend aan Vâsudeva, de Allerhoogste Heer, in de geest van de Vedische hymnen bevrijd was van lust en woede, in dat al de verschillende halfgoden, zij die de resultaten in ontvangst namen, de toebehoren van de offerplechtigheden en hijzelf de offeraar, allen deel uitmaakten van het lichaam van de Ene Oorspronkelijke Persoon. Onafhankelijk van het resultaat van de offerplechtigheid in kwestie die werd volbracht ter wille van het dharma, was Hij de genieter van al die offers, was Hij hun heerser, degene die handelde en hun oorsprong; Hij was degene die verantwoordelijk was voor het geheel van alle goden.

Anglais

When the expert priests with all supplementary rites were engaged in performing the various sacrifices, he who constantly thinking of Vâsudeva, the Supreme Lord in the spirit of the hymns was freed from lust and anger, recognized that all the different demigods, the recipients of the results, the ingredients of the offering and he himself the sacrificer, were all part of the body of the One Original Person. He was the one enjoyer who, irrespective the results of the sacrificial ceremony for the dharma in question, was their controller, their doer and their origin, He was the one responsible for the complete of all the gods.

Dernière mise à jour : 2018-02-13
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: SecretAgent879

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK