Vous avez cherché: spoÅ‚eczne (Polonais - Slovaque)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Polonais

Slovaque

Infos

Polonais

nt1 koszty spo#eczne

Slovaque

bt1rozšírenie spoločenstva

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Polonais

rtsądownictwo spo#eczne (1226)

Slovaque

1221 súdnictvopredbežná otázkapredbežná vec

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Polonais

use warunki spo#eczne (2821)

Slovaque

rada colnej spolupráce use ccd (7621) publikácia, periodická (3221)

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Polonais

rtbadanie spo#eczne (2821)rtstatystyka

Slovaque

situácia, v ktorej sú je trh účinne kontrolovaný obmedzeným počtom kupu-júcich.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Polonais

nt1 sk#adka na ubezpieczenia spo#eczne

Slovaque

usevzťah medzi školou a priemys- priemyselný inšpektorát use inšpektorát (4426) lom (3216)

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Polonais

konsekwencje spo∏eczne, kulturowe i ekonomiczne15.

Slovaque

sociálne, kultúrne a ekonomické dôsledky 15.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Polonais

2826 hycie spo#eczne polityka spo#eczna

Slovaque

predaj predmestská oblasť predajní, reťazec (2036) predbežné rozhodnutie, žiadosť súdnemu dvoru es o (1221) predajný automat

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Polonais

rtemerytura (2836)rtubezpieczenie spo#eczne (2836)

Slovaque

spoločenstva, porušenie práva

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Polonais

rtznak jako t c i socjalnej (4006) problemy spo#eczne

Slovaque

usezariadenia reprodukcie zvu- preferencia, colná (2011) ku (3226) prehľad, historický (3221) preferencia spoločenstva

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Polonais

rtp#aca (4421)rtsk#adka na ubezpieczenia spo#eczne (2836)

Slovaque

nt1starostlivosť o dieťart bezplatná lekárska starostlivosťrt blahobyt sociálna mobilita

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Polonais

rtfinanse publiczne (2436)rtkoszty spo#eczne (2826) wykonanie budhetu

Slovaque

bt1príprava práva spoločenstva postavenie, spoločenské (2821) postihnutie z práce, zdravotné usepracovná nespôsobilosť (4416)

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Polonais

rtpartycypacja polityczna (0431)rtruch spo#eczny (0431)rtwykluczenie spo#eczne

Slovaque

bt1výdavok spoločenstvant1 poľnohospodársky výdavoknt1 štrukturálny výdavok

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Polonais

rtbudhet socjalny (2826)rtkoszty spo#eczne (2826)rtubezpieczenie zdrowotne (2836)

Slovaque

sn príprava práva spoločenstva prípad invalidity, poistenie pre usepoistenie v invalidite (2836)

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Polonais

rtpodatek od w y na g r od ze b (2446)rtsk#adka na ubezpieczenia spo#eczne (2836)

Slovaque

nt1spôsobilosť uzavrieť zmluvu rt druh podnikurt súkromné právo spotreby, daň zo (2446) spôsobilosť na výkon práv mt 1211 občianske právo spotreby energie, daň zo useekologická daň (5206) spotreby, tovary dlhodobej (2026)

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Polonais

komisja europejska powinna finansowaç wi´cej badaƒ dotyczàcych wp∏ywu badaƒgenetycznych na spo∏eczne, kulturowe i ekonomiczne aspekty zapewniania opiekizdrowotnej.

Slovaque

európska komisia viac financovala v˘skum t˘kajúci sa dopadov genetickéhotestovania na sociálne, kultúrne a ekonomické aspekty poskytovania zdravotnejstarostlivosti.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Polonais

dopóki jednak te dzia™ania nie zostan¬ w jakiµ sposób zintegrowane wogóln¬ strategi… przedsi…biorstwa i systemy zarz¬dzania, ma™a firma b…dzie mia™a problemy wprzydzielaniu zasobów na „niepodstawowe” dzia™ania spo™eczne µrednio- i d™ugookresowe.

Slovaque

pokia¢ tieto aktivitynebudú nejak©m spôsobom integrované do celkovej obchodnej stratégie a manaøérskych systémov,malé spoloÁnosti budú zo strednodobého a dlhodobého h¢adiska zaøíva¤¤aøkosti pri umiest¥ovanízdrojov do „nepodstatn©ch“ sociálnych aktivít.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK