Vous avez cherché: fasförskjutningen (Suédois - Anglais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Suédois

Anglais

Infos

Suédois

fasförskjutningen får inte variera mer än 20° över samma frekvensområde.

Anglais

the phase shift shall not vary by more than 20° throughout the same frequency range.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

i det frekvensområde som filteramplitudens karakteristik är plan, kan fasförskjutningen Φ för ett butterworth-filter approximeras med

Anglais

in the frequency range in which the filter amplitude characteristics remain flat, the phase shift Φ of a butterworth filter can be approximated by

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

fasförskjutning

Anglais

phase shift

Dernière mise à jour : 2014-11-14
Fréquence d'utilisation : 6
Qualité :

Référence: IATE

Suédois

positiv fasförskjutning

Anglais

lead angle

Dernière mise à jour : 2014-11-14
Fréquence d'utilisation : 5
Qualité :

Référence: IATE

Suédois

fasförskjutning

Anglais

transistor phase shift

Dernière mise à jour : 2014-11-13
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Référence: IATE

Suédois

fasförskjutning

Anglais

phase lag

Dernière mise à jour : 2014-11-14
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Référence: IATE

Suédois

fasförskjutning bland signalelement

Anglais

element-to-element phase change

Dernière mise à jour : 2014-11-14
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Référence: IATE

Suédois

fasförskjutningar är särskilt betydelsefulla när de uppmätta variablerna multipliceras för att bilda nya variabler, då fasförskjutningar och tillhörande tidsfördröjningar ökar när amplituderna multipliceras.

Anglais

phase shifts are especially significant when measured variables are multiplied together to form new variables, because while amplitudes multiply, phase shifts and associated time delays add.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Suédois

fasförskjutningar och tidsfördröjningar minskar med ökande fo.

Anglais

phase shifts and time delays are reduced by increasing fo.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Suédois

vid förbehandling av analoga signaler ska filteramplitudens dämpning och provtagningshastigheten övervägas för att undvika problem med lågupplösningsfel samt fasförskjutning och tidsfördröjning i filter.

Anglais

preparation of analogue signals includes consideration of filter amplitude attenuation and sampling rate to avoid aliasing errors, and filter phase lags and time delays.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Suédois

vid analog filtrering av signaler med olika frekvensinnehåll kan fasförskjutningar uppstå.

Anglais

during analogue filtering of signals with different frequency contents, phase shifts can occur.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Suédois

fasförskjutningar och tidsfördröjningar i filter för att motverka lågupplösningsfel vid filtrering

Anglais

filter phase shifts and time delays for anti-aliasing filtering

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Suédois

när de ekvationer som beskriver filtren före provtagningen är kända är det praktiskt att ta bort deras fasförskjutningar och tidsfördröjningar genom enkla algoritmer i frekvensdomänen.

Anglais

whenever equations describing the pre-sampling filters are known, it is practical to remove their phase shifts and time delays by simple algorithms performed in the frequency domain.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Suédois

Överväganden för extra faslös digital filtrering omfattar val av passband och stoppband och dämpning och tillåtet rippel i banden samt korrektion av fasförskjutningar i filter.

Anglais

considerations for additional phaseless digital filtering include selection of pass bands and stop bands and the attenuation and allowable ripple in each; and correction of filter phase lags.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Suédois

avvittring: kontrollen ställer in kanternas fasförskjutning. värdet kan användas för att avvittra enstaka spikar och har en utjämnande effekt på kanter, och gör dem skarpare med avvittring så att brus vid kanterna vittras bort. effekten beror på skärpa, dämpning och kanter. ställ in det till det minimala värdet om du vill ta bort svagt brus eller jpeg- förvrängningar. när värdet ökas är det ofta användbart att också öka dämpning. inställningen tillhandahåller skärpa och kantutjämningseffekt när spikformat brus korrigeras.

Anglais

erosion: this control set the phase shift for edges. this value can be used to erodes singular spikes and it has a smooth effect to edges, and sharpens edges by erosion, so noise at edges is eroded. the effect is dependant from sharpness, damping, and edges. set it to minimum, if you want to remove weak noise or jpeg-artifacts. when this value is increased, then also increasing damping is often useful. this setting can provides sharpening and antialiasing effect to edges when spike noise is corrected.

Dernière mise à jour : 2011-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK