Demander à Google

Vous avez cherché: luftfartspublikationer (Suédois - Anglais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Suédois

Anglais

Infos

Suédois

Förändringar som påverkar data som offentliggörs i luftfartspublikationer.

Anglais

changes affecting data published in aeronautical information publications;

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Luftfartspublikationer (nedan kallade AIP), inklusive ändringar.

Anglais

aeronautical information publications (hereinafter AIP), including amendments;

Dernière mise à jour : 2014-11-12
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Medlemsstaterna ska säkerställa att relevant information om användning av datalänktjänster offentliggörs i nationella luftfartspublikationer.

Anglais

Member States shall ensure that relevant information on the use of data link services is published in the national aeronautical information publications.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Medlemsstaterna ska se till att denna förordning efterlevs, inbegripet offentliggörandet av relevant information i nationella luftfartspublikationer.

Anglais

Member States shall ensure compliance with this Regulation including the publication of relevant information in the national aeronautical information publications.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Medlemsstaterna ska i nationella luftfartspublikationer offentliggöra sina förfaranden för hantering av statsluftfartyg som inte är utrustade enligt punkterna 1 eller 2.

Anglais

Member States shall publish the procedures for the handling of State aircraft which are not equipped in accordance with paragraphs 1 or 2 in national aeronautical information publications.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

piloter och flygoperatörer genom luftfartspublikationer, då separationer grundas på luftfartygs användning av särskilda navigationshjälpmedel eller särskilda navigationsmetoder.

Anglais

to pilots and aircraft operators through aeronautical information publications, where separation is based on the use by aircraft of specified navigation aids or specified navigation techniques.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Medlemsstaterna ska i nationella luftfartspublikationer offentliggöra sina förfaranden för hantering av statsluftfartyg som inte har radioutrustning med kapacitet för kanalseparation på 8,33 kHz.

Anglais

Member States shall publish the procedures for the handling of State aircraft which are not equipped with radio equipment with 8,33 kHz channel spacing capability in national aeronautical information publications.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Medlemsstaterna ska säkerställa att denna förordning följs, bland annat genom att offentliggöra relevant information om övervakningsutrustning i nationella luftfartspublikationer.

Anglais

Member States shall ensure compliance with this Regulation including the publication of the relevant information on surveillance equipment in the national aeronautical information publications.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Medlemsstaterna ska i sina nationella luftfartspublikationer offentliggöra förfaranden för hantering av statsluftfartyg som inte har radioutrustning med möjlighet till 8,33 kHz kanalseparation.

Anglais

Member States shall publish procedures for the handling of State aircraft which are not equipped with radios having the 8,33 kHz channel spacing capability in their national aeronautical information publications.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att denna förordning följs, bland annat genom att offentliggöra alla relevanta upplysningar i nationella luftfartspublikationer.

Anglais

Member States shall take the necessary measures to ensure compliance with this Regulation including the publication of relevant information in the national aeronautical information publications.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Suédois

Medlemsstaterna ska offentliggöra sådana ytterligare bestämmelser, liksom alla frågor som en behörig myndighet beslutar om i enlighet med denna förordning, genom sina luftfartspublikationer.

Anglais

The Member States shall publish such additional provisions as well as any matters left to the decision of a competent authority under this Regulation, through their aeronautical information publications.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Operatörer av de flygplatser och helikopterflygplatser för vilka procedurer avseeende instrumentflygregler (IFR) eller speciella visuellflygregler har publicerats i nationella luftfartspublikationer.

Anglais

operators of those aerodromes and heliports, for which instrument flight rules (IFR) or Special-visual flight rules (VFR) procedures have been published in national aeronautical information publications;

Dernière mise à jour : 2014-11-12
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

I luftrum ovanför flygnivå 195, upp till och med flygnivå 285, får VFR-flygningar också tillåtas av den ansvariga flygtrafikledningsenheten enligt tillståndsförfaranden som fastställs och offentliggörs av medlemsstaterna i relevanta luftfartspublikationer.

Anglais

In airspace above flight level 195, up to and including flight level 285, VFR flights may also be authorised by the responsible air traffic services unit in accordance with the authorisation procedures established and published by Member States in the relevant aeronautical information publication.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Separation i höjdled, som upprättas genom att tilldela luftfartyg olika flyghöjder som har valts från tabellen med marschnivåer i tillägg 3 i bilagan till denna förordning, förutom att den överensstämmelse mellan höjd och färdlinje som anges där inte ska tillämpas när annat föreskrivs i lämpliga luftfartspublikationer eller i klareringar.

Anglais

vertical separation, obtained by assigning different levels selected from the table of cruising levels in Appendix 3 to the Annex to this Regulation, except that the correlation of levels to track as prescribed therein shall not apply whenever otherwise indicated in appropriate aeronautical information publications or air traffic control clearances.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Flygplatsernas längdgrad och breddgrad ska tas antingen från de lokaliseringsuppgifter för flygplatser som offentliggörs i luftfartspublikationer (Aeronautical Information Publications, nedan kallade AIP) i enlighet med bilaga 15 till Chicagokonventionen eller från en källa som bygger på sådana AIP-uppgifter.

Anglais

The latitude and longitude of aerodromes shall be taken either from aerodrome location data published in Aeronautical Information Publications (hereinafter AIP) in compliance to Annex 15 of the Chicago Convention or from a source using such AIP data.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Flygplatsernas längdgrad och breddgrad ska tas antingen från de lokaliseringsuppgifter för flygplatser som offentliggörs i luftfartspublikationer (Aeronautical Information Publications, nedan kallade AIP) i enlighet med bilaga 15 till Chicagokonventionen eller från en källa som bygger på sådana AIP-uppgifter.

Anglais

The latitude and longitude of aerodromes shall be taken either from aerodrome location data published in Aeronautical Information Publications (AIP) in compliance with Annex 15 to the Chicago Convention or from a source using AIP data.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Vid IFR-flygning i planflykt i kontrollerat luftrum på marschhöjd, eller om om klarering erhållits för kontinuerlig stigning till marschhöjd mellan två flyghöjder eller över en flyghöjd, ska flygningen genomföras i enlighet med tabellen över marschhöjder i tillägg 3; den överensstämmelse mellan flyghöjd och färdlinje som beskrivs i tabellen ska dock inte iakttas om annat anges i klareringen eller av den behöriga myndigheten i luftfartspublikationer.

Anglais

An IFR flight operating in cruising flight in controlled airspace shall be flown at a cruising level, or, if authorised by ATS unit to employ cruise climb techniques, between two levels or above a level, selected from the table of cruising levels in Appendix 3, except that the correlation of levels to track prescribed therein shall not apply whenever otherwise indicated in air traffic control clearances or specified by the competent authority in aeronautical information publications.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Uppgifter om luftrum som har angetts som luftrum med krav på dubbelriktad radioförbindelse och/eller luftrum med transponderkrav ska publiceras i luftfartspublikationerna.

Anglais

Airspaces designated as radio mandatory zone and/or transponder mandatory zone shall be duly promulgated in the aeronautical information publications.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Bestämmelserna i artikel 5 i denna förordning beträffande annullering av och meddelande om avvikelser och offentliggörande i luftfartspublikationen samt i artikel 7 om ändringar av bilagan ska gälla i tillämpliga delar.

Anglais

The provisions of Article 5 of this Regulation relating to the withdrawal and notification of differences and publication in the Aeronautical Information Publication and Article 7 regarding amendments to the Annex shall apply as appropriate.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK