Demander à Google

Vous avez cherché: viskositetskoefficient (Suédois - Italien)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Suédois

Italien

Infos

Suédois

Företaget tillverkar även en liten mängd polyetentereftalat som har en lägre viskositetskoefficient än den för den berörda produkten och dessutom en liten mängd av en intermediär produkt, amorfa polyetentereftalatchips. De båda produkterna faller inte inom ramen för översynsundersökningen.

Italien

La società richiedente produce un piccolo quantitativo di PET con una viscosità inferiore a quella del prodotto in esame e il prodotto intermedio (granuli amorfi di PET), prodotti questi che non rientrano nella definizione del prodotto oggetto della presente inchiesta.

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Suédois

Det bör emellertid noteras att de olika insatsvarorna i sig inte kan kopplas vare sig till den berörda produkten, polyetentereftalatet med lägre viskositetskoefficient eller den intermediära produkten, eftersom insatsvarorna i fråga kan användas för tillverkning av alla dessa produkttyper.

Italien

Si osserva, tuttavia, che i diversi fattori produttivi non possono, di per sé, essere collegati solo al prodotto in esame o solo al PET avente viscosità inferiore e al prodotto intermedio, dal momento che gli stessi fattori produttivi hanno potuto essere impiegati nella produzione di tutti questi tipi di prodotto.

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Suédois

Företaget tillverkar även en liten mängd polyetentereftalat som har en lägre viskositetskoefficient än den för den berörda produkten och dessutom en liten mängd av en intermediär produkt, amorfa polyetentereftalatchips. De båda produkterna faller inte inom ramen för översynsundersökningen.

Italien

La società richiedente produce un piccolo quantitativo di PET con una viscosità inferiore a quella del prodotto in esame e il prodotto intermedio (granuli amorfi di PET), e ambedue questi prodotti non rientrano nella definizione del prodotto oggetto della presente inchiesta.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

Rådet införde genom förordning (EG) nr 2603/2000 [2] en slutgiltig utjämningstull på import av sådant polyetentereftalat som har en viskositetskoefficient på minst 78 ml/g enligt DIN (Deutsche Industrienorm) 53728 och sitt ursprung bl.a. i Indien (nedan kallat ”den berörda produkten”), vilket vanligtvis deklareras enligt KN-nummer 39076020.

Italien

Il Consiglio, con regolamento (CE) n. 2603/2000 [2], ha istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di polietilentereftalato (PET) avente un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g, in conformità della norma DIN (Deutsche Industrienorm) 53728, dichiarato di norma al codice NC 39076020 e originario, tra l’altro, dell’India (di seguito «prodotto in esame»).

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Suédois

Genom förordning (EG) nr 2604/2000 [2] införde rådet en slutgiltig antidumpningstull på import av visst slags polyetentereftalat (nedan kallat ”PET”) med en viskositetskoefficient på minst 78 ml/g enligt DIN (Deutsche Industrienorm) 53728 (nedan kallat ”den berörda produkten”), som normalt klassificeras enligt KN-nummer 39076020, med ursprung i bland annat Indien.

Italien

Con il regolamento (CE) n. 2604/2000 [2], il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di un determinato tipo di polietilentereftalato (PET), avente un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g in conformità della norma DIN (Deutsche Industrienorm) 53728 («prodotto in esame»), normalmente dichiarato sotto il codice NC 39076020 e originario, tra l’altro, dell’India.

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Suédois

(2) Den produkt som är föremål för översynen är polyetentereftalat med en viskositetskoefficient på minst 78 ml/g enligt DIN (Deutsche Industrienorm) 53728 med ursprung i Thailand (nedan kallat "den berörda produkten"), som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer 3907 60 20.

Italien

(2) Il prodotto oggetto del riesame è il polietilentereftalato (PET) avente un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g, in conformità della norma DIN (Deutsche Industrienorm) 53728, originario della Thailandia (in appresso denominato "il prodotto in esame"), attualmente classificabile al codice NC 3907 60 20.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Suédois

En slutgiltig antidumpningstull skall införas på import av polyetentereftalat med en viskositetskoefficient på minst 78 ml/g enligt DIN (Deutsche Industrienorm) 53728, enligt KN-nummer 39076020 och ex 3907 60 80 (TARIC-nummer 3907608010).

Italien

È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di polietilentereftalato avente un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g, in conformità della norma DIN (Deutsche Industrienorm) 53728, classificabile ai codici NC 39076020 e ex 3907 60 80 (Codice Taric 3907608010).

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme

Suédois

(9) I förordningen om provisorisk tull beskrivs den berörda produkten som polyetentereftalat (nedan kallat PET) med en viskositetskoefficient på minst 78 ml/g, i enlighet med DIN (Deutsche Industrienorm) 53728, som omfattas av KN-numren 39076020 och ex 3907 60 80 (TARIC-nummer 3907608010).

Italien

(9) Nel regolamento provvisorio, il prodotto in esame è definito polietilentereftalato (PET) avente un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g, in conformità della norma DIN (Deutsche Industrienorm) 53728, classificabile ai codici NC 39076020 e ex 3907 60 80 (Codice Taric 3907608010).

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Suédois

Den produkt som är föremål för översynen är sådant polyetentereftalat som har en viskositetskoefficient på minst 78 ml/g enligt DIN (Deutsche Industrienorm) 53728 och sitt ursprung bl.a. i Indien (nedan kallat "den berörda produkten"), vilket för närvarande klassificeras enligt KN-nummer 39076020.

Italien

Il prodotto oggetto del riesame è il polietilentereftalato, avente un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g, in conformità della norma DIN (Deutsche Industrienorm) 53728, originario dell'India (il prodotto in esame), attualmente classificabile al codice NC 39076020.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Suédois

(1) Genom förordning (EG) nr 2604/2002[3] införde rådet en slutgiltig antidumpningstull på import av visst slags polyetentereftalat (nedan kallat ”PET”) med en viskositetskoefficient på minst 78 ml/g enligt DIN (Deutsche Industrienorm) 53728 (nedan kallat ”den berörda produkten”), som normalt klassificeras enligt KN-nummer 3907 60 20, med ursprung i bland annat Indien.

Italien

(1) Con il regolamento (CE) n. 2604/2000[3], il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di un determinato tipo di polietilentereftalato (PET), avente un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g in conformità della norma DIN (Deutsche Industrienorm) 53728 (‘il prodotto in esame’), normalmente dichiarato sotto il codice NC 3907 60 20 e originario, tra l'altro, dell'India.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Suédois

(3) Den produkt som är föremål för översyn är densamma som i den ursprungliga undersökningen, dvs. polyetentereftalat (nedan kallat PET) med en viskositetskoefficient på minst 78 ml/g, i enlighet med DIN (Deutsche Industrienorm) 53728.

Italien

(3) Il prodotto oggetto del presente riesame è lo stesso definito nell'inchiesta originaria, cioè il polietilentereftalato (qui di seguito denominato "PET") avente un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g in conformità della norma DIN (Deutsche Industrienorm) 53728.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Suédois

(1) Rådet införde genom förordning (EG) nr 2603/2000[3] en slutgiltig utjämningsull på import av sådant polyetentereftalat som har en viskositetskoefficient på minst 78 ml/g enligt DIN ( Deutsche Industrienorm ) 53728 och sitt ursprung bl.a. i Indien (nedan kallat ”den berörda produkten”), vilket vanligtvis deklareras enligt KN-nummer 3907 60 20.

Italien

(1) Il Consiglio, con regolamento (CE) n. 2603/2000[3], ha istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di polietilentereftalato (“PET”) avente un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g, in conformità della norma DIN (Deutsche Industrienorm) 53728, dichiarate di norma al codice NC 3907 60 20 e originarie, tra l’altro, dell’India (di seguito: “il prodotto in esame”).

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Suédois

Den produkt som är föremål för översyn är polyetentereftalat med en viskositetskoefficient på minst 78 ml/g enligt DIN (Deutsche Industrienorm) 53728 med ursprung i Indien, Indonesien, Sydkorea, Malaysia, Taiwan och Thailand (nedan kallat "den berörda produkten"), som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer 39076020.

Italien

Il prodotto oggetto del riesame è il polietilentereftalato, avente un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g, in conformità della norma DIN (Deutsche Industrienorm) 53728, originario dell'India, dell'Indonesia, della Repubblica di Corea, della Malaysia, di Taiwan e della Thailandia (il prodotto in esame), attualmente classificabile al codice NC 39076020.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Suédois

En översyn av förordning (EG) nr 2604/2000 inleds härmed i enlighet med artikel 11.4 i förordning (EG) nr 384/96 i syfte att fastställa huruvida, och i så fall i vilken utsträckning, import av visst slags polyetentereftalat med en viskositetskoefficient på minst 78 ml/g i enlighet med DIN (Deutsche Industrienorm) 53728, enligt KN-nummer 39076020 med ursprung i Indien, som tillverkas och säljs på export till gemenskapen av företaget South Asian Petrochem Limited (Taric-tilläggsnummer A585), bör omfattas av den antidumpningstull som införts genom förordning (EG) nr 2604/2000.

Italien

È avviato un riesame del regolamento (CE) n. 2604/2000 ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96, onde stabilire se e in quale misura le importazioni di polietilentereftalato avente un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g, in conformità della norma DIN (Deutsche Industrienorm) 53728, di cui al codice NC 39076020, originario dell’India, prodotto e venduto per l’esportazione nella Comunità dalla South Asian Petrochem Limited (codice addizionale TARIC A585), debbano essere soggette ai dazi antidumping istituiti dal regolamento (CE) n. 2604/2000.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Référence: Anonyme

Suédois

(2) Den produkt som är föremål för översynen är polyetentereftalat med en viskositetskoefficient på minst 78 ml/g enligt DIN (Deutsche Industrienorm) 53728 med ursprung i Indien (nedan kallad "den berörda produkten"), som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer 39076020.

Italien

(2) Il prodotto oggetto del riesame è il polietilentereftalato avente un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g, in conformità della norma DIN (Deutsche Industrienorm) 53728, originario dell’India (il "prodotto in esame"), normalmente dichiarato al codice NC 39076020.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Suédois

En översyn av förordning (EG) nr 2604/2000 inleds härmed i enlighet med artikel 11.4 i förordning (EG) nr 384/96 i syfte att fastställa om, och i så fall i vilken utsträckning, import av visst slags polyetentereftalat med en viskositetskoefficient på minst 78 ml/g i enlighet med DIN (Deutsche Industrienorm) 53728, enligt KN-nummer 3907 60 20, med ursprung i Thailand, som tillverkas och säljs på export till gemenskapen av företaget Indo Pet (Thailand) Ltd, bör omfattas av den antidumpningstull som infördes genom förordning (EG) nr 2604/2000.

Italien

È avviato un riesame del regolamento (CE) n. 2604/2000 a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96, onde stabilire se, e in quale misura, le importazioni di polietilentereftalato (PET) avente un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g, in conformità della norma DIN (Deutsche Industrienorm) 53728, di cui al codice NC 3907 60 20, originario della Thailandia, prodotto ed esportato nella Comunità dalla Indo Pet (Thailand) Ltd., debbano essere soggette al dazio antidumping istituito dal medesimo regolamento (CE) n. 2604/2000.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Référence: Anonyme

Suédois

Den produkt som berörs är polyetentereftalat (nedan kallat PET) med en viskositetskoefficient på minst 78 ml/g, i enlighet med DIN (Deutsche Industrienorm) 53728 med ursprung i Indien (nedan kallat "den berörda produkten"), som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer 39076020.

Italien

il prodotto in esame è il polietilentereftalato (PET) avente un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g, in conformità della norma DIN (Deutsche Industrienorm) 53728, originario dell'India ("il prodotto in esame"), normalmente classificabile al codice NC 39076020.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Suédois

(10) I förordningen om preliminär tull anges att den produkt som berörs är polyetentereftalat med en viskositetskoefficient på minst 78 ml/g enligt DIN (Deutsche Industrienorm) 53728 (nedan kallat PET), som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer 39076020 och ex 3907 60 80 (TARIC-nummer 3907608010).

Italien

(10) Nel regolamento provvisorio, il prodotto in esame è definito polietilentereftalato (PET) avente un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g, in conformità della norma DIN (Deutsche Industrienorm) 53728, classificabile ai codici NC 39076020 e ex 3907 60 80 (Codice Taric 3907608010).

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Suédois

En slutgiltig utjämningstull skall införas på import av polyetentereftalat med en viskositetskoefficient på minst 78 ml/g enligt DIN (Deutsche Industrienorm) 53728, enligt KN-nummer 39076020 och ex 3907 60 80 (TARIC-nummer 3907608010).

Italien

È istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di polietilentereftalato avente un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g, in conformità della norma DIN (Deutsche Industrienorm) 53728, classificabile ai codici NC 39 076 020 e ex39076080 (Codice Taric 3907 60 80 10).

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme

Suédois

(1) Genom förordning (EG) nr 2604/2002[3] införde rådet en slutgiltig antidumpningstull på import av visst slags polyetentereftalat (nedan kallat ”PET”) med en viskositetskoefficient på minst 78 ml/g enligt DIN (Deutsche Industrienorm) 53728 (nedan kallat ”den berörda produkten”), som normalt klassificeras enligt KN-nummer 3907 60 20, med ursprung i bland annat Indien. Åtgärderna består av en specifik tullsats på 181,7 euro per ton med undantag av import från flera särskilt angivna företag för vilka individuella tullsatser gäller.

Italien

(1) Con il regolamento (CE) n. 2604/2000[3], il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di un determinato tipo di polietilentereftalato (PET), avente un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g in conformità della norma DIN (Deutsche Industrienorm) 53728 (‘il prodotto in esame’), normalmente dichiarato sotto il codice NC 3907 60 20 e originario, tra l'altro, dell'India. La misura consiste nell'applicazione di un'aliquota di dazio specifica di 181,7 euro/t, fatta eccezione per le importazioni provenienti da alcune società esplicitamente menzionate, a cui si applicano aliquote di dazio individuali.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK