Vous avez cherché: poseican (Tchèque - Espagnol)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Tchèque

Espagnol

Infos

Tchèque

(poseican)

Espagnol

(poseican)

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Tchèque

v červnu 1991 byly přijaty dva podobné programy: poseima(azory a madeira)3 a poseican(kanárské ostrovy)4

Espagnol

enjunio de 1991 se adoptaron otros dos programas deestaíndole:poseima(azoresy

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Tchèque

(14) rozhodnutí rady 91/314/ehs ze dne 26. června 1991, kterým se stanoví program možností specifických pro odlehlost a ostrovní povahu kanárských ostrovů (poseican) [6], stanoví obecný rámec možných variant, přičemž bere v úvahu zvláštnosti a omezení, se kterými se ostrovy musejí potýkat.

Espagnol

(14) la decisión 91/314/cee del consejo, de 26 de junio de 1991, por la que se establece un programa de opciones específicas por la lejanía y la insularidad de las islas canarias (poseican)(6) define las líneas generales de las medidas que habrán de aplicarse para tener en cuenta la especifidad y las limitaciones del archipiélago.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Tchèque

(2) svými rozhodnutími 89/687/ehs [3], 91/314/ehs [4] a 91/315/ehs [5] rada zavedla programy možností specifických pro odlehlost a ostrovní povahu francouzských zámořských departmentů (poseidom), kanárských ostrovů (poseican) a madeiry a azor (poseima), které se řadí do politiky společenství ve prospěch nejvzdálenějších regionů a které nastiňují opatření zohledňující zvláštní charakteristiky a omezení těchto regionů.

Espagnol

(2) mediante las decisiones 89/687/cee(3), 91/314/cee(4) y 91/315/cee(5), el consejo instituyó tres programas de opciones específicas para paliar la lejanía y la insularidad de los departamentos franceses de ultramar (poseidon), las islas canarias (poseican) y madeira y azores (poseima) que se integran en la política de la comunidad de ayuda a las regiones ultraperiféricas y que trazan las directrices generales de las opciones que deben desarrollarse en función de las particularidades y de las desventajas de estas regiones.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Tchèque

(2) svými rozhodnutími 89/687/ehs [3], 91/314/ehs [4] a 91/315/ehs [5] rada zavedla programy možností specifických pro odlehlost a ostrovní povahu francouzských zámořských departmentů (poseidom), kanárských ostrovů (poseican) a madeiry a azor (poseima), které se řadí do politiky společenství ve prospěch nejvzdálenějších regionů a které nastiňují opatření zohledňující zvláštní charakteristiky a omezení těchto regionů.

Espagnol

(2) mediante las decisiones 89/687/cee(3), 91/314/cee(4) y 91/315/cee(5), el consejo instituyó tres programas de opciones específicas para paliar la lejanía y la insularidad de los departamentos franceses de ultramar (poseidon), las islas canarias (poseican) y madeira y azores (poseima) que se integran en la política de la comunidad de ayuda a las regiones ultraperiféricas y que trazan las directrices generales de las opciones que deben desarrollarse en función de las particularidades y de las desventajas de estas regiones.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Tchèque

(5) nařízení rady (es) č. 1454/2001 ze dne 28. června 2001, kterým se zavádějí zvláštní opatření pro kanárské ostrovy týkající se některých zemědělských produktů a kterým se zrušuje nařízení (ehs) č. 1601/92 (poseican) [17], stanoví používání zvláštních opatření pro chov ovcí a koz na kanárských ostrovech. tato opatření se mimo jiné týkají poskytování doplňkové prémie ve výši, která musí být stanovena.

Espagnol

(5) el reglamento (ce) n° 1454/2001 del consejo, de 28 de junio de 2001, por el que se aprueban medidas específicas en favor de las islas canarias en relación con determinados productos agrícolas y por el que se deroga el reglamento (cee) n° 1601/92 (poseican)(17) establece la aplicación de medidas específicas a la ganadería ovina y caprina en las islas canarias. esas medidas incluyen la concesión de una prima suplementaria o suplemento cuyo importe está aún por determinar.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Tchèque

(5) nařízení rady (es) č. 1454/2001 ze dne 28. června 2001, kterým se zavádějí zvláštní opatření pro kanárské ostrovy týkající se některých zemědělských produktů a kterým se zrušuje nařízení (ehs) č. 1601/92 (poseican) [17], stanoví používání zvláštních opatření pro chov ovcí a koz na kanárských ostrovech. tato opatření se mimo jiné týkají poskytování doplňkové prémie ve výši, která musí být stanovena.

Espagnol

(5) el reglamento (ce) n° 1454/2001 del consejo, de 28 de junio de 2001, por el que se aprueban medidas específicas en favor de las islas canarias en relación con determinados productos agrícolas y por el que se deroga el reglamento (cee) n° 1601/92 (poseican)(17) establece la aplicación de medidas específicas a la ganadería ovina y caprina en las islas canarias. esas medidas incluyen la concesión de una prima suplementaria o suplemento cuyo importe está aún por determinar.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Tchèque

hodnocení, jenž požaduje komise, by nemělo jít až do roku 1991, protože programy poseidom, poseima a poseican zhodnotila již v roce 2000 před přijetím nařízení 1452/2001, 1453/2001 a 1454/2001.

Espagnol

la evaluación exigida por la comisión no debe remontarse a 1991, puesto que la comisión ya realizó una evaluación de los programas poseidom, poseima y poseican en 2000, antes de la adopción de los reglamentos 1452/2001, 1453/2001 y 1454/2001.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Tchèque

hodnocení, jenž požaduje komise, by nemělo jít až do roku 1991, protože programy poseidom, poseima a poseican zhodnotila již v roce 2000 před přijetím nařízení 1452/2001, 1453/2001 a 1454/2001.

Espagnol

la evaluación exigida por la comisión no debe remontarse a 1991, puesto que la comisión ya realizó una evaluación de los programas poseidom, poseima y poseican en 2000, antes de la adopción de los reglamentos 1452/2001, 1453/2001 y 1454/2001.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Tchèque

kterým se stanoví prováděcí pravidla pro režimy prémií na hovězí a telecí maso stanovené v nařízeních rady (es) č. 1452/2001, (es) č. 1453/2001 a (es) č. 1454/2001, kterými se zavádějí zvláštní opatření pro francouzské zámořské departementy (poseidom), azory a madeiru (poseima) a kanárské ostrovy (poseican) týkající se některých zemědělských produktů a zrušuje nařízení (es) č. 2912/95

Espagnol

por el que se establecen disposiciones de aplicación relativas a los regímenes de primas en el sector de la carne de vacuno establecidos por el reglamento (ce) n° 1452/2001, el reglamento (ce) n° 1453/2001 y el reglamento (ce) n° 1454/2001 del consejo por los que se aprueban medidas específicas en favor de los departamentos franceses de ultramar (poseidom), de azores y madeira (poseima) y de las islas canarias (poseican) en relación con determinados productos agrícolas, y por el que se deroga el reglamento (ce) n° 2912/95

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Tchèque

kterým se stanoví prováděcí pravidla pro režimy prémií na hovězí a telecí maso stanovené v nařízeních rady (es) č. 1452/2001, (es) č. 1453/2001 a (es) č. 1454/2001, kterými se zavádějí zvláštní opatření pro francouzské zámořské departementy (poseidom), azory a madeiru (poseima) a kanárské ostrovy (poseican) týkající se některých zemědělských produktů a zrušuje nařízení (es) č. 2912/95

Espagnol

por el que se establecen disposiciones de aplicación relativas a los regímenes de primas en el sector de la carne de vacuno establecidos por el reglamento (ce) n° 1452/2001, el reglamento (ce) n° 1453/2001 y el reglamento (ce) n° 1454/2001 del consejo por los que se aprueban medidas específicas en favor de los departamentos franceses de ultramar (poseidom), de azores y madeira (poseima) y de las islas canarias (poseican) en relación con determinados productos agrícolas, y por el que se deroga el reglamento (ce) n° 2912/95

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Tchèque

kterým se zavádějí zvláštní opatření pro kanárské ostrovy týkající se některých zemědělských produktů a kterým se zrušuje nařízení (ehs) č. 1601/92 (poseican)

Espagnol

por el que se aprueban medidas específicas en favor de las islas canarias en relación con determinados productos agrícolas y por el que se deroga el reglamento (cee) n° 1601/92 (poseican)

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Tchèque

kterým se zavádějí zvláštní opatření pro kanárské ostrovy týkající se některých zemědělských produktů a kterým se zrušuje nařízení (ehs) č. 1601/92 (poseican)

Espagnol

por el que se aprueban medidas específicas en favor de las islas canarias en relación con determinados productos agrícolas y por el que se deroga el reglamento (cee) n° 1601/92 (poseican)

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Tchèque

s ohledem na nařízení rady (es) č. 1454/2001 ze dne 28. června 2001, kterým se zavádějí zvláštní opatření pro kanárské ostrovy týkající se některých zemědělských produktů a kterým se zrušuje nařízení (ehs) č. 1601/92 (poseican) [1], a zejména na čl. 3 odst. 6 uvedeného nařízení,

Espagnol

visto el reglamento (ce) no 1454/2001 del consejo, de 28 de junio de 2001, por el que se aprueban medidas específicas en favor de las islas canarias en relación con determinados productos agrícolas y por el que se deroga el reglamento (cee) no 1601/92 (poseican) [1], y, en particular, el apartado 6 de su artículo 3,

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Tchèque

s ohledem na nařízení rady (es) č. 1454/2001 ze dne 28. června 2001, kterým se zavádějí zvláštní opatření pro kanárské ostrovy týkající se některých zemědělských produktů a kterým se zrušuje nařízení (ehs) č. 1601/92 (poseican) [1], a zejména na čl. 3 odst. 6 uvedeného nařízení,

Espagnol

visto el reglamento (ce) no 1454/2001 del consejo, de 28 de junio de 2001, por el que se aprueban medidas específicas en favor de las islas canarias en relación con determinados productos agrícolas y por el que se deroga el reglamento (cee) no 1601/92 (poseican) [1], y, en particular, el apartado 6 de su artículo 3,

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Tchèque

s ohledem na nařízení rady (es) č. 1454/2001 ze dne 28. června 2001, kterým se zavádějí zvláštní opatření pro kanárské ostrovy týkající se některých zemědělských produktů a kterým se zrušuje nařízení (ehs) č. 1601/92 (poseican) [1], naposledy pozměněné nařízením komise (es) č. 1195/2002 [2], a zejména na čl. 3 odst. 6 uvedeného nařízení,

Espagnol

visto el reglamento (ce) n° 1454/2001 del consejo, de 28 de junio de 2001, por el que se aprueban medidas específicas en favor de las islas canarias en relación con determinados productos agrícolas y por el que se deroga el reglamento (cee) n° 1601/92 (poseican)(1), modificado por el reglamento (ce) n° 1195/2002 de la comisión(2), y, en particular, el apartado 6 de su artículo 3,

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Tchèque

s ohledem na nařízení rady (es) č. 1454/2001 ze dne 28. června 2001, kterým se zavádějí zvláštní opatření pro kanárské ostrovy týkající se některých zemědělských produktů a kterým se zrušuje nařízení (ehs) č. 1601/92 (poseican) [3], a zejména na čl. 3 odst. 6 a čl. 4 odst. 5 uvedeného nařízení,

Espagnol

visto el reglamento (ce) no 1454/2001 del consejo, de 28 de junio de 2001, por el que se aprueban medidas específicas en favor de las islas canarias en relación con determinados productos agrícolas y por el que se deroga el reglamento (cee) no 1601/92 (poseican) [3], y, en particular, su artículo 3, apartado 6, y su artículo 4, apartado 5,

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Tchèque

s ohledem na nařízení rady (es) č. 1454/2001 ze dne 28. června 2001, kterým se zavádějí zvláštní opatření pro kanárské ostrovy týkající se některých zemědělských produktů a kterým se zrušuje nařízení (ehs) č. 1601/92 (poseican) [3], a zejména na čl. 3 odst. 6 a čl. 4 odst. 5 uvedeného nařízení,

Espagnol

visto el reglamento (ce) no 1454/2001 del consejo, de 28 de junio de 2001, por el que se aprueban medidas específicas en favor de las islas canarias en relación con determinados productos agrícolas y por el que se deroga el reglamento (cee) no 1601/92 (poseican) [3], y, en particular, su artículo 3, apartado 6, y su artículo 4, apartado 5,

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Tchèque

s ohledem na nařízení rady (es) č. 1454/2001 ze dne 28. června 2001, kterým se zavádějí zvláštní opatření pro kanárské ostrovy týkající se některých zemědělských produktů a kterým se zrušuje nařízení (ehs) č. 1601/92 (poseican) [3], a zejména na čl. 3 odst. 6 a čl. 4 odst. 5 uvedeného nařízení,

Espagnol

visto el reglamento (ce) n° 1454/2001 del consejo, de 28 de junio de 2001, por el que se aprueban medidas específicas en favor de las islas canarias en relación con determinados productos agrícolas y por el que se deroga el reglamento (cee) n° 1601/92 (poseican)(3), y, en particular, el apartado 6 de su artículo 3 y el apartado 5 de su artículo 4,

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Tchèque

s ohledem na nařízení rady (es) č. 1454/2001 ze dne 28. června 2001, kterým se zavádějí zvláštní opatření pro kanárské ostrovy týkající se některých zemědělských produktů a kterým se zrušuje nařízení (ehs) č. 1601/92 (poseican) [3], a zejména na čl. 3 odst. 6 a čl. 4 odst. 5 uvedeného nařízení,

Espagnol

visto el reglamento (ce) n° 1454/2001 del consejo, de 28 de junio de 2001, por el que se aprueban medidas específicas en favor de las islas canarias en relación con determinados productos agrícolas y por el que se deroga el reglamento (cee) n° 1601/92 (poseican)(3), y, en particular, el apartado 6 de su artículo 3 y el apartado 5 de su artículo 4,

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK