Demander à Google

Vous avez cherché: yalvardıklarınızdan (Turc - Amharique)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Turc

Amharique

Infos

Turc

" Sizden ve ALLAH dışında yalvardıklarınızdan ayrılıyorum . Ben Rabbime yalvarıyorum .

Amharique

« እናንተንም ከአላህ ሌላ የምትግገዙትንም እርቃለሁ ፡ ፡ ጌታዬንም እግገዛለሁ ፡ ፡ ጌታዬን በመገዛት የማፍር አለመኾኔን እከጅላለሁ ፡ ፡ »

Dernière mise à jour : 2014-07-02
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Turc

Kıyamet gününe kadar kendisine cevap vermeyecek birilerine , Allah ' ın berisinden yalvarıp durandan daha sapık kim vardır ? Ve o yalvardıkları , onların yakarışından habersizdirler .

Amharique

እስከ ትንሣኤ ቀን ድረስም ለእርሱ የማይመልስለትን ( ጣዖት ) ከአላህ ሌላ ከሚጠራ ሰው ይበልጥ የተሳሳተ ማነው ? እነርሱም ከጥሪያቸው ዘንጊዎች ናቸው ፡ ፡

Dernière mise à jour : 2014-07-02
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Turc

De ki : " Ben , Allah ' tan başka yalvardıklarınıza tapmaktan men ' olundum . " De ki : " Ben sizin keyiflerinize uymam , çünkü o takdirde sapıtmış ve yola gelenlerden olmamış olurum . "

Amharique

« እኔ እነዚያን ከአላህ ሌላ የምትጠሩዋቸውን ከመገዛት ተከልክያለሁ » በላቸው ፡ ፡ « ዝንባሌያችሁን አልከተልም ፡ ፡ ያን ጊዜ በእርግጥ ተሳሳትኩ ፡ ፡ እኔም ከተመሪዎቹ አይደለሁም » በላቸው ፡ ፡

Dernière mise à jour : 2014-07-02
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Turc

Bilakis yalnız Allah ' a yalvarırsınız . O da ( kaldırılması için ) kendisine yalvardığınız belayı dilerse kaldırır ; ve siz ortak koştuğunuz şeyleri unutursunuz .

Amharique

አይደለም እርሱን ብቻ ትጠራላችሁ ፡ ፡ ቢሻም ወደርሱ የምትጠሩበትን ነገር ያስወግዳል ፡ ፡ የምታጋሩትንም ነገር ትተዋላችሁ ( በላቸው ) ፡ ፡

Dernière mise à jour : 2014-07-02
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Turc

Ey insanlar , size bir temsil verildi , onu dinleyin : O Allah ' tan başka yalvardıklarınız ( var ya ) , onların hepsi bir araya toplansalar , bir sinek dahi yaratamazlar . Sinek onlardan bir şey kapsa , bunu ondan kurtaramazlar .

Amharique

እናንተ ሰዎች ሆይ ! አስደናቂ ምሳሌ ተገለጸላችሁ ፡ ፡ ለእርሱም አድምጡት ፡ ፡ እነዚያ ከአላህ ሌላ የምትግገዟቸው ( ጣዖታት ) ዝንብን ፈጽሞ አይፈጥሩም ፡ ፡ እርሱን ( ለመፍጠር ) ቢሰበሰቡም እንኳን ( አይችሉም ) ፡ ፡ አንዳችንም ነገር ዝንቡ ቢነጥቃቸው ከእርሱ አያስጥሉትም ፡ ፡ ፈላጊውም ተፈላጊውም ደከሙ ፡ ፡

Dernière mise à jour : 2014-07-02
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Turc

Ha işte Senden başka yalvardığımız , Sana ortak saydığımız putlarımız . Onlar yok mu onlar , işte onlar bizi şaşırttılar ! ” der , onlarsa bunların suratlarına şu sözü çarparlar : “ Yalancının tekisiniz siz ! ” [ 46,5-6 ; 19 , 81-82 ; 29,25 ; 18,52 ]

Amharique

እነዚያም ያጋሩት የሚያጋሩዋቸውን ባዩ ጊዜ « ጌታችን ሆይ ! እነዚህ ከአንተ ሌላ እንገዛቸው የነበርነው ተጋሪዎቻችን ናቸው » ይላሉ ፡ ፡ ( አማልክቶች ) « እናንተ በእርግጥ ውሸታሞች ናችሁ » የማለትንም ቃል ወደእነሱ ይጥላሉ ፡ ፡

Dernière mise à jour : 2014-07-02
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Turc

Böyledir , çünkü Allah haktır , O ' ndan başka yalvardıkları batıldır . Gerçekten ulu ve büyük olan , yalnız Allah ' tır .

Amharique

ይህ አላህ እርሱ እውነት ከእርሱም ሌላ የሚግገዙት ( ጣዖት ) ውሸት በመሆኑና አላህም እርሱ የበላይ ታላቅ በመሆኑ ነው ፡ ፡

Dernière mise à jour : 2014-07-02
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Turc

Allah ' tan başka yalvardıklarına sövmeyin ki , onlar da cahillikle ileri giderek Allah ' a sövmesinler . Böylece her ümmete işini güzel gösterdik , sonra dönüşleri Rab ' lerinedir .

Amharique

እነዚያንም ከአላህ ሌላ የሚገዙዋቸውን ( ጣዖታትን ) አትስደቡ ፡ ፡ ድንበርን በማለፍ ያለዕውቀት አላህን ይሰድባሉና ፡ ፡ እንደዚሁ ለሕዝቦች ሁሉ ሥራቸውን ደግ አስመሰልንላቸው ፡ ፡ ከዚያም መመለሻቸው ወደ ጌታቸው ነው ፡ ፡ ይሠሩት የነበሩትንም ሁሉ ይነግራቸዋል ፡ ፡

Dernière mise à jour : 2014-07-02
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Turc

Allah ' ı bırakıp da , kıyamet gününe kadar cevap veremeyecek şeylere yalvarandan daha sapık kimdir ? Çünkü , yalvardıkları şeyler yalvarışlarından habersizdirler .

Amharique

እስከ ትንሣኤ ቀን ድረስም ለእርሱ የማይመልስለትን ( ጣዖት ) ከአላህ ሌላ ከሚጠራ ሰው ይበልጥ የተሳሳተ ማነው ? እነርሱም ከጥሪያቸው ዘንጊዎች ናቸው ፡ ፡

Dernière mise à jour : 2014-07-02
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Turc

Yoksa zorda kalan yalvardığında , onun imdadına yetişip sıkıntı ve kederi kaldıran , sizi yeryüzünün hükmedenleri kılan mı hayırlı ? Allah ' ın yanında bir ilah daha var mı ! ?

Amharique

ወይም ያ ችግረኛን በለመነው ጊዜ የሚቀበል ፣ መከራንም የሚያስወግድ ፣ በምድርም ላይ ምትኮች የሚያደረጋችሁ ፤ ( ይበልጣልን ወይስ የሚያጋሩት ) ከአላህ ጋር ሌላ አምላክ አለን ጥቂትንም አትገሠጹም ፡ ፡

Dernière mise à jour : 2014-07-02
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Turc

İnsanın başı derde girince , gönülden O ' na yönelerek Rabbine yalvarır . Ama sonra Allah kendi tarafından ona nimet ve imkan verince , daha önce bütün acziyle gönülden O ’ na yalvardığını unutur ve Allah yolundan kendisini saptırması için O ’ na birtakım şerikler uydurur .

Amharique

ሰውንም ጉዳት ባገኘው ጊዜ ጌታውን ወደርሱ ተመላሽ ኾኖ ይጠራል ፡ ፡ ከዚያም ከእርሱ ዘንድ ጸጋን በሰጠው ጊዜ ያንን ከዚያ በፊት ወደርሱ ይጸልይበት የነበረውን ( መከራ ) ይረሳል ፡ ፡ ከመንገዱ ለማሳሳትም ለአላህ ባላንጣዎችን ያደርጋል ፡ ፡ « በክህደትህ ጥቂትን ተጣቀም ፡ ፡ አንተ በእርግጥ ከእሳት ጓዶች ነህ » በለው ፡ ፡

Dernière mise à jour : 2014-07-02
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Turc

O ' ndan başka yalvardıkları ( tanrılar ) ise hiçbir hüküm veremezler . Çünkü işiten , gören yalnız Allah ' tır .

Amharique

አላህም በእውነት ይፈርዳል ፡ ፡ እነዚያም ከእርሱ ሌላ የሚግገዟቸው በምንም አይፈርዱም ፡ ፡ አላህ እርሱ ሰሚው ተመልካቹ ነው ፡ ፡

Dernière mise à jour : 2014-07-02
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Turc

Allah ' a ortak koşanlar , koştukları ortakları gördüklerinde : " Rabbimiz ! Seni bırakıp yalvardığımız ortaklarımız bunlardır " derler .

Amharique

እነዚያም ያጋሩት የሚያጋሩዋቸውን ባዩ ጊዜ « ጌታችን ሆይ ! እነዚህ ከአንተ ሌላ እንገዛቸው የነበርነው ተጋሪዎቻችን ናቸው » ይላሉ ፡ ፡ ( አማልክቶች ) « እናንተ በእርግጥ ውሸታሞች ናችሁ » የማለትንም ቃል ወደእነሱ ይጥላሉ ፡ ፡

Dernière mise à jour : 2014-07-02
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Turc

Denizde başınıza bir musibet geldiğinde , O ' ndan başka bütün yalvardıklarınız kaybolup gider . O sizi kurtarıp karaya çıkardığında , ( yine eski halinize ) dönersiniz .

Amharique

በባሕሩም ውስጥ ጉዳት ባገኛችሁ ጊዜ የምትጠሩዋቸው ( አማልክት ) ሁሉ ከእርሱ ( ከአላህ ) በቀር ይጠፋሉ ፡ ፡ ወደ የብስም በማድረስ ባዳናችሁ ጊዜ ( እምነትን ) ትተዋላችሁ ፡ ፡ ሰውም በጣም ከሓዲ ነው ፡ ፡

Dernière mise à jour : 2014-07-02
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Turc

Allah ' tan başka yalvardıklarınız da sizler gibi kullardır , ( onların tanrı olduğu hakkındaki iddianızda ) doğru iseniz , çağırın onları da size cevap versinler .

Amharique

እነዚያ ከአላህ ሌላ የምትገ ³ ቸው ብጤዎቻችሁ ተገዢዎች ናቸው ፡ ፡ እውነተኞችም እንደኾናችሁ ጥሩዋቸውና ለእናንተ ይመልሱላችሁ ፤ ( መመለስ ግን አይችሉም ) ፡ ፡

Dernière mise à jour : 2014-07-02
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Turc

Allah ' tan başka yalvardıkları ( tanrılar ) , hiçbir şey yaratamazlar , zaten kendileri yaratılmaktadırlar .

Amharique

እነዚያም ከአላህ ሌላ የምትገዟቸው ምንንም አይፈጥሩም ፡ ፡ እነርሱም ይፈጠራሉ ፤

Dernière mise à jour : 2014-07-02
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Turc

Doğrusu , yalnız O ' na yalvarırsınız . Dilerse yalvardığınız konudaki probleminizi giderir , siz de ortak koştuklarınızı unutursunuz .

Amharique

አይደለም እርሱን ብቻ ትጠራላችሁ ፡ ፡ ቢሻም ወደርሱ የምትጠሩበትን ነገር ያስወግዳል ፡ ፡ የምታጋሩትንም ነገር ትተዋላችሁ ( በላቸው ) ፡ ፡

Dernière mise à jour : 2014-07-02
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Turc

ALLAH ' ın dışında yalvardıklarına sövmeyiniz ki onlar da sınırı aşıp cehaletten dolayı ALLAH ' a sövmesinler . Biz her topluluğa yaptıkları işi böyle süslü gösterdik .

Amharique

እነዚያንም ከአላህ ሌላ የሚገዙዋቸውን ( ጣዖታትን ) አትስደቡ ፡ ፡ ድንበርን በማለፍ ያለዕውቀት አላህን ይሰድባሉና ፡ ፡ እንደዚሁ ለሕዝቦች ሁሉ ሥራቸውን ደግ አስመሰልንላቸው ፡ ፡ ከዚያም መመለሻቸው ወደ ጌታቸው ነው ፡ ፡ ይሠሩት የነበሩትንም ሁሉ ይነግራቸዋል ፡ ፡

Dernière mise à jour : 2014-07-02
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Turc

Denizde size bir sıkıntı ( boğulma korkusu ) dokunduğu zaman O ' ndan başka bütün yalvardıklarınız kaybolur ( artık o zaman , Allah ' tan başka kimseden yardım istemezsiniz . Çünkü O ' ndan başka sizi kurtaracak kimse yoktur ) .

Amharique

በባሕሩም ውስጥ ጉዳት ባገኛችሁ ጊዜ የምትጠሩዋቸው ( አማልክት ) ሁሉ ከእርሱ ( ከአላህ ) በቀር ይጠፋሉ ፡ ፡ ወደ የብስም በማድረስ ባዳናችሁ ጊዜ ( እምነትን ) ትተዋላችሁ ፡ ፡ ሰውም በጣም ከሓዲ ነው ፡ ፡

Dernière mise à jour : 2014-07-02
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Turc

İbrahim : Peki , dedi , yalvardığınızda onlar sizi işitiyorlar mı ?

Amharique

( እርሱም ) አለ « በጠራችኋቸው ጊዜ ይሰሟችኋልን

Dernière mise à jour : 2014-07-02
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK