Chiedi a Google

Hai cercato la traduzione di tilsynsmaessig da Danese a Inglese

Contributi umani

Da traduttori professionisti, imprese, pagine web e archivi di traduzione disponibili gratuitamente al pubblico.

Aggiungi una traduzione

Danese

Inglese

Informazioni

Danese

23) med henblik paa anvendelse af reglerne om udbud og af tilsynsmaessige hensyn beskrives tjenesteydelsesomraadet bedst ved at inddele tjenesteydelserne i kategorier, der svarer til bestemte positioner i en faelles nomenklatur; i bilag XVI A og XVI B i dette direktiv henvises der til FN's CPC-nomenklatur (Central Product Classification); denne nomenklatur forventes engang i fremtiden at blive erstattet af en faelleskabsnomenklatur; det skal derfor vaere muligt at tilpasse henvisningen til CPC-nomenklaturen i bilag XVI A og XVI B i overensstemmelse hermed;

Inglese

23. Whereas the field of services is best described, for the purpose of application of procedural rules and for monitoring purposes, by subdividing the services into categories corresponding to particular positions of a common classification; whereas Annexes XVI A and XVI B to this Directive refer to the United Nations CPC (Central Product Classification) nomenclature; whereas that nomenclature is likely to be replaced by a Community nomenclature in the future; whereas it is necessary to make provision for the possibility of adapting the reference made to the CPC nomenclature in Annexes XVI A and XVI B accordingly;

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Danese

I traktatens artikel 104 A forstaas ved »tilsynsmaessige hensyn« de hensyn, som danner grundlaget for de nationale love og administrative bestemmelser eller foranstaltninger, der er baseret paa eller er forenelige med faellesskabsretten, og som tager sigte paa at fremme de enkelte finansielle institutioners soliditet for derved at styrke stabiliteten i det finansielle system som helhed og beskytte de finansielle institutioners kunder.

Inglese

For the purposes of Article 104a of the Treaty, 'prudential considerations' shall be those which underlie national laws, regulations or administrative actions based on, or consistent with, EC law and designed to promote the soundness of financial institutions so as to strengthen the stability of the financial system as a whole and the protection of the customers of those institutions.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Danese

Oplysningerne maa imidlertid kun gives, saafremt det er noedvendigt af tilsynsmaessige hensyn.

Inglese

Such disclosures may, however, be made only where necessary for reasons of prudential control.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Danese

ifoelge naevnte artikel kan tilsynsmaessige hensyn begrunde undtagelser fra dette principielle forbud; tilsynsmaessige hensyn kan imidlertid ikke paaberaabes med det sigte at indfoere en skjult privilegeret adgang ad lovgivningsvej eller administrativt;

Inglese

Whereas the same Article provides that prudential considerations may justify departure from the principle of this prohibition; whereas laws, regulations or administrative actions may not, however, under the cover of prudential consideration, be used to establish disguised privileged access;

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Danese

I traktatens artikel 104 A forstaas ved »tilsynsmaessige hensyn« de hensyn, som danner grundlaget forde nationale love og administrative bestemmelser eller foranstaltninger, der er baseret paa eller erforenelige med faellesskabsretten, og som tager sigte paa at fremme de enkelte finansielleinstitutioners soliditet for derved at styrke stabiliteten i det finansielle system som helhed og beskyttede finansielle institutioners kunder.

Inglese

For the purposes of Article 104a of the Treaty, 'prudential considerations' shall bethose which underlie national laws, regulations or administrative actions based on, orconsistent with, EC law and designed to promote the soundness of financialinstitutions so as to strengthen the stability of the financial system as a whole and theprotection of the customers of those institutions.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Danese

Artikel 2 Artikel 1 beroerer ikke den tilsynsmaessige godkendelse af de bilaterale kontrakter om nyordning, der er indgaaet inden ikrafttraedelsen af de love og administrative bestemmelser, der er noedvendige for at gennemfoere dette direktiv.

Inglese

Article 2 Article 1 leaves without prejudice the supervisory recognition of bilateral contracts for novation which have been concluded before the entry into force of the laws, regulations and administrative provisions necessary for the implementation of this Directive.

Ultimo aggiornamento 2012-03-19
Frequenza di utilizzo: 3
Qualità:

Danese

KONTRAKTER OM NYORDNING OG AFTALER OM NETTING(` CONTRACTUAL NETTING`) a) Netting-typer, der tilsynsmaessigt kan anerkendes Tilsynsmyndighederne kan godkende, at foelgende typer kontrakter om nyordning og aftaler om netting er risikoreducerende: i) bilaterale kontrakter om nyordning mellem et kreditinstitut og dets modpart, hvorefter gensidige krav og forpligtelser automatisk sammenlaegges paa en saadan maade, at der med denne nyordning fastsaettes et enkelt nettobeloeb og saaledes skabes en juridisk bindende enkelt ny kontrakt, som ophaever de tidligere kontrakter ii) andre bilaterale aftaler om netting mellem kreditinstituttet og dets modpart.

Inglese

CONTRACTS FOR NOVATION AND NETTING AGREEMENTS(" CONTRACTUAL NETTING")( a) Supervisory acknowledgeable types of netting The supervisory authorities may recognize as risk reducing the following types of contracts for novation and netting agreements:( i) bilateral contracts for novation between a credit institution and its counterparty under which mutual claims and obligations are automatically amalgamated in such a way that this novation fixes one single net amount and thus creates a legally binding, single new contract extinguishing the former contracts;( ii) other bilateral netting agreements between the credit institution and its counterparty.

Ultimo aggiornamento 2012-03-19
Frequenza di utilizzo: 3
Qualità:

Attenzione: contiene formattazione HTML nascosta

Danese

de regler, der paataenkes for tilsynsmaessig godkendelse af netting paa bredere internationalt plan, vil give mulighed for at reducere kapitalkravene for internationalt aktive kreditinstitutter og kreditinstitutgrupper i en lang raekke lande, hvis kreditinstitutter konkurrerer med EF-kreditinstitutter;

Inglese

Whereas the rules envisaged for the supervisory recognition of netting at the wider international level will lead to the possibility of reducing the capital requirements for internationally active credit institutions and groups of credit institutions in a wide range of countries whose credit institutions compete with Community credit institutions;

Ultimo aggiornamento 2012-03-19
Frequenza di utilizzo: 3
Qualità:

Danese

hvad angaar kreditinstitutter, der er registreret i medlemsstaterne, kan kun en aendring af direktiv 89/647/ EOEF give en tilsvarende mulighed for tilsynsmaessig godkendelse af bilateral netting og derved give dem lige konkurrencevilkaar;

Inglese

Whereas for credit institutions incorporated in the Member States, only an amendment of Directive 89/647/ EEC can open a similar possibility for the supervisory recognition of bilateral netting and thereby provide them with equal conditions of competition;

Ultimo aggiornamento 2012-03-19
Frequenza di utilizzo: 3
Qualità:

Danese

naervaerende direktiv er i overensstemmelse med arbejdet inden for et andet internationalt forum for banktilsynsmyndigheder med hensyn til tilsynsmaessig godkendelse af bilateral netting, saerlig muligheden for at beregne egenkapitalkravene for visse transaktioner paa grundlag af et nettobeloeb i stedet for et bruttobeloeb, forudsat at der findes juridisk bindende aftaler, der sikrer, at kreditrisikoen er begraenset til nettobeloebet;

Inglese

Whereas this Directive is in accordance with the work of another international forum of banking supervisors on the supervisory recognition of bilateral netting, notably the possibility of calculating the own funds requirements for certain transactions on the basis of a net instead of a gross amount provided that legally binding agreements exist which ensure that the credit risk is confined to the net amount;

Ultimo aggiornamento 2012-03-19
Frequenza di utilizzo: 3
Qualità:

Danese

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 89/647 / EØF for så vidt angår tilsynsmæssig godkendelse af kontrakter om nyordning og aftaler om netting (" contractual netting ") /* KOM / 94/105 ENDEL - COD 94/0099 */ EF-Tidende nr. C 142 af 25/05/1994 s. 0008 Forslag til Europa-Parlamentets og Raadets direktiv om aendring af direktiv 89/647 / EOEF for saa vidt angaar tilsynsmaessig godkendelse af kontrakter om nyordning og aftaler om netting (» contractual netting «) ( 94 / C 142/10 ) ( Tekst af betydning for EOES ) KOM ( 94 ) 105 endelig udg .

Inglese

Proposal for a EUROPEAN PARLIAMENT AND COUNCIL DIRECTIVE amending Council Directive 89/647 / EEC with respect to the supervisory recognition of contracts for novation and netting agreements (" Contractual Netting ") /* COM / 94/105 FINAL - COD 94/0099 */ Official Journal C 142 , 25/05/1994 P. 0008

Ultimo aggiornamento 2011-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Attenzione: contiene formattazione HTML nascosta

Ottieni una traduzione migliore grazie a
4,401,923,520 contributi umani

Ci sono utenti che chiedono aiuto:I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Maggiori informazioni. OK