Chiedi a Google

Hai cercato la traduzione di betalingsmyndigheder da Danese a Lettone

Contributi umani

Da traduttori professionisti, imprese, pagine web e archivi di traduzione disponibili gratuitamente al pubblico.

Aggiungi una traduzione

Danese

Lettone

Informazioni

Danese

Sikre, at de udpegede forvaltnings- og betalingsmyndigheder gradvist opbygger deres kapacitet.

Lettone

Nodrošināt, lai izraudzītās pārvaldes un maksātājiestādes pakāpeniski palielina savu spēju.

Ultimo aggiornamento 2014-11-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Danese

Fortsætte med at opbygge kapacitet i de udpegede forvaltnings- og betalingsmyndigheder, herunder de lokale myndigheder.

Lettone

Turpināt palielināt jaudas norīkotajās pārvaldības un maksāšanas iestādēs, tostarp vietējās iestādēs.

Ultimo aggiornamento 2014-11-05
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Danese

I medlems­ staterne og modtagerstaterne omfatter ledelsen de anvisningsberettigede, regnskabsførerne og det ledende personale i betalingsmyndigheder, godkendelsesorganer og gennemførelseskontorer.

Lettone

Dalībvalstīs un saņēmējvalstīs ar vadību saprot kredītrīkotājus, galvenos grāmat­ vežus, kā arī maksājumu iestāžu, apliecinātājiestāžu un īstenotājiestāžu vadošos darbiniekus.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Danese

Den sikkerhedsstillelse , som fortabes i forbindelse med foedevarehjaelp , traekkes dog fra de paagaeldende udgifter til foedevarehjaelp af medlemsstaternes betalingsmyndigheder eller -organer .

Lettone

Ikvienu nodrošinājumu, kas atsavināts pārtikas atbalsta darbību sakarā, dalībvalstu maksātājas iestādes vai institūcijas tomēr izmanto, lai mazinātu attiecīgos pārtikas atbalsta izdevumus.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 3
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Danese

Den i artikel 1 naevnte sikkerhedsstillelse , som fortabes , traekkes i fuldt omfang fra EUGFL's udgifter af medlemsstaternes betalingsmyndigheder eller -organer .

Lettone

Ikvienu 1. pantā minēto nodrošinājumu, kas ir atsavināts, dalībvalstu maksātājas iestādes vai institūcijas pilnībā izmanto, lai mazinātu ELVGF izdevumus.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 3
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Danese

Forordningen bør kort sagt anerkende regionerne som forvaltnings- og betalingsmyndigheder. Derfor er det nødvendigt, at de har en direkte dialog med Kommissionen i alle faser af forhandlingerne om fondene.

Lettone

Apkopojot: reģioni regulā ir jāatzīst kā pārvaldes un maksājumu iestādes, tādēļ visās sarunās par fondiem ir nepieciešams tiešs dialogs starp reģoniem un Komisiju.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Danese

Ansvarsområderne for de nationale forvaltnings- og betalingsmyndigheder blev afklarede, og programforvaltningen blev forenklet og fremskyndet ved hjælp af økonomisk disciplin og reglen ”n+2”.

Lettone

Tika skaidri noteikti nacionālo vadošo un maksātāju iestāžu pienākumi, vienkāršota programmu pārvaldība, kā arī paātrināta nanšu disciplīnas un "n+2" noteikuma izmantošana.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo
Attenzione: contiene formattazione HTML nascosta

Danese

Medlemsstaten underretter samtidig forvaltningsmyndigheden og betalingsmyndigheden for programmet samt den person eller afdeling, der er udpeget til at udstede erklæringer om afslutning af interventionen, jf. artikel 15 i forordning (EF) nr. 438/2001.«

Lettone

Dalībvalstis tajā pašā laikā informē programmas vadošo iestādi un maksājumu iestādi, kā arī personu vai dienestu, kas pilnvarots sagatavot noslēguma deklarāciju Regulas (EK) Nr. 438/2001 15. panta nozīmē.”

Ultimo aggiornamento 2014-11-18
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Danese

Til omregningen af beløbet til euro anvendes Kommissionens månedlige omregningskurs i den måned, hvor udgiften er eller skulle have været opført i regnskabet for betalingsmyndigheden for det omhandlede operationelle program.

Lettone

Šī summa konvertējama euro, izmantojot Komisijas tā mēneša grāmatvedības likmi, kurā izdevumi ir vai būtu reģistrēti attiecīgās operatīvās programmas maksājumu iestādes pārskatos.

Ultimo aggiornamento 2014-11-18
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Danese

Til omregningen af beløbet til euro anvendes Kommissionens månedlige omregningskurs i den måned, hvor udgiften er eller ville blive opført i regnskabet af den betalingsmyndighed, der er ansvarlig for det omhandlede operationelle program.

Lettone

Šī summa tiks konvertējama euro, izmantojot Komisijas tā mēneša grāmatvedības likmi, kurā izdevumi ir vai būtu reģistrēti attiecīgās operatīvās programmas maksājumu iestādes pārskatos.

Ultimo aggiornamento 2014-11-18
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Danese

Attester vedrørende udgiftsanmeldelser udarbejdes efter modellen i bilag IV af en person eller en afdeling i betalingsmyndigheden, der fungerer uafhængigt af alle betalingsanvisende tjenestegrene.

Lettone

Izdevumu deklarācijas, izmantojot IV pielikumā norādīto paraugu, apstiprina maksātājas iestādes pārstāvis vai dienests, kas darbojas neatkarīgi no pārējiem atļaujas devējiem dienestiem.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 3
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Danese

Betalingsmyndigheden fører regnskab over beløb, der skal tilbagebetales af allerede udbetalte fællesskabsmidler, og sikrer, at beløbene tilbagebetales uden ugrundet ophold.

Lettone

Maksātāja iestāde veic to summu uzskaiti, kas jāatgūst no jau izdarītajiem Kopienas palīdzības maksājumiem, un nodrošina, lai šīs summas tiktu atgūtas, nepieļaujot nepamatotus kavējumus.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Danese

Betalingsmyndigheden sørger for, at de endelige modtagere så hurtigt som muligt modtager de fulde støttebeløb fra fondene, som de er berettiget til.

Lettone

Maksātāja iestāde nodrošina to, ka galīgie ieguvēji pēc iespējas ātrāk un pilnībā saņem sev pienākošos maksājumu no fondu ieguldījuma.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Danese

Betalingsmyndigheden tilbagebetaler Kommissionen hele acontobeløbet eller en del deraf, hvis der ikke er rettet nogen betalingsanmodning til Kommissionen senest 18 måneder efter beslutningen om fondenes deltagelse.

Lettone

Visu vai daļu no avansa maksājuma atkarībā no panākumiem palīdzības īstenošanā maksātāja iestāde atmaksā Komisijai, ja pieteikums maksājuma saņemšanai nav nosūtīts Komisijai 18 mēnešu laikā pēc tās lēmuma piešķirt fondu ieguldījumu.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Danese

De væsentligste problemer, der er konstateret i forbindelse med det hidtidige arbejde, var mangler i den primære forvaltningskontrol[8] og svagheder i procedurerne for betalingsmyndighedens attestering af udgifter.

Lettone

Līdz šim veiktajā darbā konstatētās galvenās problēmas saistītas ar trūkumiem pirmā līmeņa vadības pārbaudē[8], kā arī ar nepilnībām izdevumu apstiprināšanā, ko veic maksātāja iestāde.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Danese

Den endelige betaling af restbeløbet kan ikke længere berigtiges på medlemsstatens anmodning, hvis betalingsmyndigheden ikke har anmodet Kommissionen herom senest ni måneder efter den dato, hvor det er blevet udbetalt.

Lettone

Galīgā saldo maksājumu vairs nedrīkst labot pēc dalībvalsts lūguma, ja maksātāja iestāde Komisijai nav nosūtījusi iesniegumu deviņu mēnešu laikā pēc galīgā saldo maksājuma pārskaitīšanas.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Danese

Den forelægges senest seks måneder efter, at betalingsmyndigheden har foretaget den sidste betaling.

Lettone

To iesniedz sešu mēnešu laikā pēc pēdējā maksājuma, ko veikusi maksātāja iestāde.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Danese

Det gennemførende organ, forvaltnings- og betalingsmyndigheden og de formidlende organer stiller alle nødvendige oplysninger til rådighed for den pågældende person eller afdeling, der også skal have adgang til de regnskaber og bilag, som er nødvendige til udfærdigelse af erklæringen.

Lettone

Īstenotāja struktūra, vadošā iestāde un maksātāja iestāde, kā arī starpposma struktūras iesniedz tai visu nepieciešamo informāciju un ļauj piekļūt visiem uzskaites un pavaddokumentiem, kas ir pierādījumi, kuri nepieciešami, lai varētu sastādīt paziņojumu.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Danese

Efter inddrivelsen tilbagebetaler betalingsmyndigheden de inddrevne uretmæssige betalinger sammen med de påløbne morarenter ved at fradrage de pågældende beløb i sin næste udgiftsanmeldelse og betalingsanmodning til Kommissionen eller, hvis dette ikke er tilstrækkeligt, ved at foretage en tilbagebetaling til Fællesskabet.

Lettone

Pēc atgūšanas maksātāja iestāde neatbilstīgos maksājumus atmaksā kopā ar iekasētajiem kavējuma procentiem, atvelkot attiecīgās summas no tās nākamā izdevumu pārskata un Kopienai adresētā maksājuma pieprasījuma, vai, ja ar to nepietiek, veicot atmaksājumu Kopienai.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Danese

Efter inddrivelsen tilbagebetaler betalingsmyndigheden de inddrevne uretmæssige betalinger sammen med påløbne morarenter idet de pågældende beløb fradrages i betalingsmyndighedens næste udgiftsanmeldelse og betalingsanmodning til Kommissionen for det pågældende projekt.

Lettone

Pēc maksājumu atgūšanas tā atmaksā nepareizi atgūtos maksājumus kopā ar kavējuma procentiem, ieturot attiecīgās summas saskaņā ar tās nākamo paziņojumu par izdevumiem un maksājumu pieprasījumu Komisijai par attiecīgo projektu.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Ottieni una traduzione migliore grazie a
4,401,923,520 contributi umani

Ci sono utenti che chiedono aiuto:I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Maggiori informazioni. OK