Chiedi a Google

Hai cercato la traduzione di sortehavsområdets da Danese a Polacco

Contributi umani

Da traduttori professionisti, imprese, pagine web e archivi di traduzione disponibili gratuitamente al pubblico.

Aggiungi una traduzione

Danese

Polacco

Informazioni

Danese

Sortehavsområdets Handels- og Udviklingsbank

Polacco

Czarnomorski Bank Handlu i Rozwoju

Ultimo aggiornamento 2014-11-14
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: IATE

Danese

Organisationen for Økonomisk Samarbejde i Sortehavsområdet

Polacco

Organizacja Czarnomorskiej Współpracy Gospodarczej

Ultimo aggiornamento 2014-11-14
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: IATE

Danese

Disse instrumenter er en kombination af EIB-udlån og EU-støtte og har til formål at tilskynde finansieringsinstitutioner til at øge deres udlånsaktivitet i forbindelse med SMV og kommunale investeringsprojekter. - Rentestøtte til udvalgte projekter. - Teknisk bistand via Det Europæiske Genopbygningsagentur. _BAR_ - MoU med Kommissionen, EBRD, Verdensbanken, IFC, Den Nordiske Investeringsbank, Det Nordiske Finansieringsselskab for Miljøet, Europarådets Udviklingsbank og Sortehavsområdets handels- og udviklingsbank. _BAR_

Polacco

Instrumenty te zawierają łącznie pożyczki EBI oraz dotacje UE, aby zachęcić instytucje finansowe do zwiększenia swoich operacji pożyczkowych dla MŚP i inwestycji miejskich.- Subsydia do stóp procentowych dla wybranych projektów.- Pomoc techniczna za pośrednictwem Europejskiej Agencji Odbudowy. _BAR_ - Protokół ustaleń z Komisją, EBOR, Bankiem Światowym, IFC, Nordyckim Bankiem Inwestycyjnym, Nordic Environment Finance Corporation, Bankiem Rozwoju Rady Europy oraz z Black Sea Trade and Development Bank. _BAR_

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: IATE

Danese

Prioriteterne hænger endvidere sammen med de transeuropæiske energinets voksende betydning med hensyn til at sprede Fællesskabets gasforsyning, integrere kandidatlandenes energinet og sikre samordningen mellem elektricitetsnettene i Europa, Middelhavsområdet og Sortehavsområdet.

Polacco

Priorytety wywodzą się również z faktu wzrostu znaczenia transeuropejskich sieci energetycznych w zróżnicowaniu dostaw gazu Wspólnoty, włącznie z sieciami energetycznymi krajów kandydujących, oraz zapewnienie skoordynowanego działania sieci elektrycznych w Europie oraz w basenie Morza Śródziemnego i Morza Czarnego.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: IATE

Danese

b) interoperabilitet for Fællesskabets elektricitetsnet og med tilsvarende net i tiltrædelses- og kandidatlandene og andre lande i Europa samt Middelhavs- og Sortehavsområdet

Polacco

b) zapewnienie współpracy operacyjnej sieci elektroenergetycznych wewnątrz Wspólnoty oraz z sieciami krajów przystępujących, kandydujących oraz innych krajów w Europie oraz krajów basenu Morza Śródziemnego i Morza Czarnego;

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Danese

b) interoperabilitet for Fællesskabets elektricitetsnet, og med tilsvarende net i tiltrædelses- og kandidatlandene og andre lande i Europa samt Middelhavs- og Sortehavsområdet

Polacco

b) zapewnienie współpracy operacyjnej sieci elektroenergetycznych wewnątrz Wspólnoty oraz z sieciami krajów przystępujących, kandydujących oraz innych krajów w Europie oraz w basenie Morza Śródziemnego i Morza Czarnego;

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Danese

b) interoperabilitet for Fællesskabets gasnet og med tilsvarende net i tiltrædelses- og kandidatlandene og andre lande i Europa, i Middelhavs- og Sortehavsområdet samt området omkring Det Kaspiske Hav, Mellemøsten og området omkring Den Arabiske Golf samt diversificering af naturgaskilder og -forsyningsveje.

Polacco

b) zapewnienie współpracy operacyjnej sieci gazowych wewnątrz Wspólnoty oraz z sieciami krajów przystępujących, kandydujących oraz innych krajów w Europie, krajów basenu Morza Śródziemnego, Morza Czarnego oraz Morza Kaspijskiego, jak również z regionu Bliskiego Wschodu i Zatoki Perskiej, a także dywersyfikacja źródeł i tras zaopatrzenia w gaz ziemny.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Danese

b) interoperabilitet for Fællesskabets gasnet, og med tilsvarende net i tiltrædelses- og kandidatlandene og andre lande i Europa, i Middelhavs- og Sortehavsområdet samt området omkring Det Kaspiske Hav, Mellemøsten og området omkring Den Arabiske Golf samt diversificering af naturgaskilder og -forsyningsveje.

Polacco

b) zapewnienie współpracy operacyjnej sieci gazowych wewnątrz Wspólnoty oraz z sieciami krajów przystępujących, kandydujących oraz innych krajów w Europie, krajów basenów Morza Śródziemnego, Morza Czarnego oraz Morza Kaspijskiego, jak również z regionu Bliskiego Wschodu i Zatoki Perskiej, a także dywersyfikacja źródeł i tras zaopatrzenia w gaz ziemny.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Danese

b) sikring af Fællesskabets elektricitetsnets interoperabilitet med tilsvarende net i ansøgerlandene og andre lande i Europa samt Middelhavs- og Sortehavsområdet

Polacco

b) współdziałanie sieci energii elektrycznej wewnątrz Wspólnoty Europejskiej z sieciami Państw Członków kandydujących i innymi krajami w Europie oraz w basenie Morza Śródziemnego oraz Morza Czarnego;

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Danese

udbygning af gasnettene med henblik på at dække Fællesskabets naturgasforbrug, kontrol med dets gasforsyningssystemer og interoperabilitet for gasnet med net i tredjelande i Europa samt i Middelhavs- og Sortehavsområdet, samt diversificering af dets naturgaskilder og -forsyningsveje.

Polacco

rozwój sieci gazowych w celu sprostania potrzebom konsumpcyjnym Wspólnoty Europejskiej, kontrola systemów dostaw gazu Wspólnoty oraz współdziałanie sieci gazowych z sieciami w państwach trzecich w Europie oraz w basenie Morza Śródziemnego oraz Morza Czarnego, a także zróżnicowanie źródeł i tras zaopatrzenia w gaz ziemny.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 2
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Danese

Østeuropa, sydlige Kaukasus og Rusland _BAR_ - _BAR_ - Kommissionen, EBRD, Verdensbanken, Den Nordiske Investeringsbank og Sortehavsområdets Handels- og Udviklingsbank. - Kommissionen og EBRD (dækker også Centralasien – under forhandling). _BAR_

Polacco

Europa Wschodnia, Kaukaz Południowy i Rosja _BAR_ - _BAR_ - Komisja, EBOR, Bank Światowy, Nordycki Bank Inwestycyjny, Black Sea Trade and Dev. Bank.- Komisja, EBOR (z uwzględnieniem Azji Środkowej - na etapie negocjacji). _BAR_

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Danese

2008 var også året, hvor samarbejdet om Sortehavssynergien formelt blev lanceret, da udenrigsministrene fra EU og det bredere Sortehavsområde mødtes i Kiev (februar 2008).

Polacco

W 2008 r. oficjalnie zapoczątkowano również współpracę w ramach synergii czarnomorskiej, wraz z posiedzeniem w Kijowie ministrów spraw zagranicznych UE i szeroko pojętego regionu Morza Czarnego (luty 2008 r.).

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Danese

Alpeområdet Det atlantiske område Sortehavsområdet Det boreale område Det kontinentale område Det makaronesiske område Middelhavsområdet Det pannoniske område Steppeområdet lovbestemte (f.eks. etablering af naturreservater)kontraktmæssige (f.eks. indgåelse af forvaltningsaftaler med jordejeren) administrative (tilvejebringelse af de nødvendige midler til forvaltning af området).

Polacco

W praktyce oznacza to ścisłą współpracę z właścicielami gruntów i innymi grupami interesu zamieszkującymi obszary Natura 2000 lub w ich pobliżu, aby wspólnie osiągnąć porozumienie co do najodpowiedniejszych sposobów chrony gatunków i siedlisk, pozwalających na respektowanie uwarunkowań społeczno-ekonomicznych.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Danese

Centralasien og Sortehavsområdet Strategien for et nyt partnerskab med Centralasien trådte ind i sit andet gennemførelsesår i 2008.

Polacco

„Strategia nowego partnerstwa z Azją Środkową” w 2008 r. weszła w drugi rok realizacji.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Danese

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog i denne forbindelse den 10. juli en sonderende udtalelse, som opfordrer til, at der etableres et net af organisationer under civilsamfundet i Sortehavsområdet.

Polacco

Ponadto Komisja zorganizowała w dniu 11 lipca konferencję donatorów, mającą zachęcić do podejmowania zobowiązań finansowych na rzecz rozwoju społeczno-ekonomiczne-go Kosowa.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Danese

EU's støtte til det regionale samarbejde i Sortehavsområdet sigter

Polacco

Poparcie UE dla czarnomorskiej współpracy regionalnej ma służyć wypracowaniu wymiernych rezultatów w wielu dziedzinach

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Danese

Et tættere energisamarbejde mellem EU og landene i Sortehavsområdet og det kaspiske område, herunder Tyrkiet, er vigtigt, navnlig i forbindelse med politikken for diversificering af kilder og forsyningsruter.

Polacco

Bliższa współpraca energetyczna między UE a krajami regionu Morza Czarnego i Morza Kaspijskiego, w tym Turcją ma istotne znaczenie, zwłaszcza w związku z polityką dywersyfikacji źródeł i dostaw energii.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Danese

Europa-Parlementet vedtog en beslutning om et regionalpoliske initiativ for Sortehavsområdet på grundlag af en betænkning fra Udenrigsudvalget.

Polacco

Dnia 17 stycznia 2008 r. na podstawie sprawozdania Komisji Spraw Zagranicznych z 2007 roku Parlament Europejski przyjł rezolucj w sprawie podejcia do czarnomorskiej polityki regionalnej.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Danese

Filip Hamro-Drotz holdt sin tale for udenrigsministrene og deres repræsentanter samt for observatørerne ved mødet, der kom fra en lang række internationale organisationer, blandt andre OECD, GUAM, Østersørådet, Sortehavsområdets parlamentariske forsamling, Euro-pa-Parlamentet, Sortehavsområdets handels- og udviklingsbank, organisationen for økonomisk samarbejde i Sortehavsområdet samt Regionsudvalget.

Polacco

W dniu 14 lutego 2008 r. w Kijowie po raz pierwszy spotkali się ministrowie spraw zagranicznych 27 krajów UE i 12 krajów regionu Morza Czarnego, by wspólnie omówić zagadnienia synergii czarnomorskiej, priorytety współpracy regionalnej tego obszaru, a także rolę UE, krajów obszaru Morza Czarnego i organizacji regionalnych. W swym wystąpieniu Filip Hamro-Drotz podkreślił znaczenie rozwijania stosunków UE z regionem Morza Czarnego, aby wzmocnić współpracę w ramach synergii czarnomorskiej.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Danese

Hvis der fortsat skal gøres fremskridt, er det imidlertid nødvendigt, at et øget antal aktører deltager; det gælder både medlemsstater og deltagende stater i Sortehavsområdet.

Polacco

W tym okresie orientacyjna całkowita kwota pomocy finansowej udzielanej przez Unię Europejską na podstawie Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA) 4 sięgnie 5,334 mld euro.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Ottieni una traduzione migliore grazie a
4,401,923,520 contributi umani

Ci sono utenti che chiedono aiuto:I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Maggiori informazioni. OK