Hai cercato la traduzione di menettelykäsikirjaa da Finlandese a Slovacco

Contributi umani

Da traduttori professionisti, imprese, pagine web e archivi di traduzione disponibili gratuitamente al pubblico.

Aggiungi una traduzione

Finlandese

Slovacco

Informazioni

Finlandese

myös menettelykäsikirjaa päivitetään säännöllisesti.

Slovacco

príručka postupov sa tiež pravidelne aktualizuje.

Ultimo aggiornamento 2014-11-12
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Finlandese

(18) järjestelmä on kuvattu yksityiskohtaisesti vuosien 2002–2007 vienti-ja tuontipolitiikkaa koskevan asiakirjan (exim policy 2002–2007) kohdissa 4.1.1–4.1.14 ja sitä täydentävän menettelykäsikirjan (hop i 2002–2007) luvuissa 4.1–4.30.

Slovacco

(18) podrobný opis systému obsahujú odseky 4.1.1 až 4.1.14 politiky exim 2002 – 2007 a kapitoly 4.1 až 4.30 hop i 2002 – 2007.

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Finlandese

(22) edellä a–d alakohdassa mainitut järjestelmät perustuvat 7 päivänä elokuuta 1992 voimaan tulleeseen ulkomaankaupan kehittämistä ja sääntelyä koskevaan lakiin (foreign trade (development and regulation) act 1992) nro 22/1992, jäljempänä ’ulkomaankauppalaki’. ulkomaankauppalailla intian viranomaiset valtuutetaan antamaan vienti-ja tuontipolitiikkaa koskevia tiedonantoja. nämä tiedonannot esitetään tiivistelmänä vienti-ja tuontipolitiikkaa koskevissa asiakirjoissa (exim-policy) , jotka kauppaministeriö julkaisee viiden vuoden välein ja joita päivitetään säännöllisesti. eräs tuonti-ja vientipolitiikkaa koskeva asiakirja koskee tämän tapauksen tarkastelua koskevaa tutkimusajanjaksoa; kyseessä on 1 päivän huhtikuuta 2002 ja 31 päivän maaliskuuta 2007 välistä aikaa koskeva viisivuotissuunnitelma (exim-policy 02–07) . lisäksi intian viranomaiset esittelevät kyseistä viisivuotissuunnitelmaa koskevia menettelyjä käsikirjassa handbook of procedures – 1 april 2002 to 31 march 2007, volume i (hop i 02–07) [6]. myös kyseinen menettelykäsikirja saatetaan ajan tasalle säännöllisesti.

Slovacco

(22) uvedené systémy (a) až (d) sa zakladajú na zákone o zahraničnom obchode (rozvoj a regulácia) z roku 1992 (č. 22 z roku 1992), ktorý nadobudol účinnosť 7. augusta 1992 (ďalej len „zákon o zahraničnom obchode“). zákon o zahraničnom obchode oprávňuje iv na vydávanie oznámení týkajúcich sa vývoznej a dovoznej politiky. tieto oznámenia sú zhrnuté v dokumentoch „politiky vývozu a dovozu“, ktoré vydáva ministerstvo obchodu každých päť rokov a ktoré sa pravidelne aktualizujú. jeden dokument politiky vývozu a dovozu sa vzťahuje na obdobie skúmania vyšetrovania tohto prípadu; t. j. päťročný plán vzťahujúci sa obdobie 1. apríla 2002 do 31. marca 2007 (ďalej len „exim-politika 02-07“). okrem toho iv stanovuje aj postupy, ktorými sa riadi exim-politika 02-07 v „príručke postupov“ – 1. apríl 2002 až 31. marec 2007, zväzok i'(‘hop i 02-07’)[6]. príručka postupov sa tiež pravidelne aktualizuje.

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Finlandese

(25) edellä a–e alakohdassa mainitut järjestelmät perustuvat 7 päivänä elokuuta 1992 voimaan tulleeseen ulkomaankaupan kehittämistä ja sääntelyä koskevaan lakiin (foreign trade act 1992) nro 22/1992, jäljempänä "ulkomaankauppalaki". ulkomaankauppalailla intian viranomaiset valtuutetaan antamaan vienti-ja tuontipolitiikkaa koskevia tiedonantoja. nämä tiedonannot esitetään tiivistelmänä vienti-ja tuontipolitiikkaa koskevissa asiakirjoissa (exim-policy), joita kauppaministeriö julkaisee viiden vuoden välein ja joita päivitetään säännöllisesti. tämän tapauksen tarkastelua koskevan tutkimusajanjakson kannalta olennainen asiakirja on 1 päivän huhtikuuta 2002 ja 31 päivän maaliskuuta 2007 välistä aikaa koskeva viisivuotissuunnitelma, jäljempänä "exim-policy 02–07". lisäksi intian viranomaiset esittelevät kyseistä viisivuotissuunnitelmaa koskevia menettelyjä käsikirjassa handbook of procedures – 1 april 2002 to 31 march 2007, volume i, jäljempänä "hop i 2002–2007" [17]. myös kyseinen menettelykäsikirja saatetaan ajan tasalle säännöllisesti.

Slovacco

(25) programy a) až e) sú založené na zákone o zahraničnom obchode (vývoj a regulácia) z roku 1992 (č. 22 z roku 1992), ktorý nadobudol účinnosť 7. augusta 1992 (ďalej len%quot%zákon o zahraničnom obchode%quot%). zákon o zahraničnom obchode umožňuje iv vydávať oznámenia súvisiace s politikou vývozu a dovozu. tieto sa zhŕňajú v dokumentoch politiky vývozu a dovozu, ktoré vydáva ministerstvo obchodu každých päť rokov a pravidelne ich aktualizuje. jeden z dokumentov politiky vývozu a dovozu je relevantný pre obdobie revízneho prešetrovania v tomto prípade, to znamená päťročný plán, ktorý sa týka obdobia od 1. apríla 2002 do 31. marca 2007 (ďalej len%quot%politika exim 2002 – 2007%quot%). okrem toho iv tiež stanovuje postupy, podľa ktorých sa politika exim 2002 – 2007 riadi, v príručke postupov od 1. apríla 2002 do 31. marca 2007, zväzok i (ďalej len%quot%pp i 2002 – 2007%quot%) [17]. príručka postupov sa tiež pravidelne aktualizuje.

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo
Attenzione: contiene formattazione HTML nascosta

Finlandese

(25) edellä a–e alakohdassa mainitut järjestelmät perustuvat 7 päivänä elokuuta 1992 voimaan tulleeseen ulkomaankaupan kehittämistä ja sääntelyä koskevaan lakiin (foreign trade act 1992) nro 22/1992, jäljempänä ’ulkomaankauppalaki’. ulkomaankauppalailla intian viranomaiset valtuutetaan antamaan vienti-ja tuontipolitiikkaa koskevia tiedonantoja. nämä tiedonannot esitetään tiivistelmänä vienti-ja tuontipolitiikkaa koskevissa asiakirjoissa (exim-policy), joita kauppaministeriö julkaisee viiden vuoden välein ja joita päivitetään säännöllisesti. tämän tapauksen tarkastelua koskevan tutkimusajanjakson kannalta olennainen asiakirja on 1 päivän huhtikuuta 2002 ja 31 päivän maaliskuuta 2007 välistä aikaa koskeva viisivuotissuunnitelma, jäljempänä ’exim-policy 02–07’. lisäksi intian viranomaiset esittelevät kyseistä viisivuotissuunnitelmaa koskevia menettelyjä käsikirjassa handbook of procedures -1 april 2002 to 31 march 2007, volume i, jäljempänä ’hop i 2002-2007'[18]. myös kyseinen menettelykäsikirja saatetaan ajan tasalle säännöllisesti.

Slovacco

(25) uvedené programy (a) až (e) sú založené na zákone o zahraničnom obchode (vývoj a regulácia) z roku 1992 (č. 22 z roku 1992), ktorý nadobudol účinnosť 7. augusta 1992 („zákon o zahraničnom obchode“). zákon o zahraničnom obchode umožňuje iv vydávať oznámenia súvisiace s politikou vývozu a dovozu. tieto sa zhŕňajú v dokumentoch „politika vývozu a dovozu“, ktoré vydáva ministerstvo obchodu každých päť rokov a pravidelne ich aktualizuje. jeden z dokumentov politiky vývozu a dovozu je relevantný pre obdobie revízneho prešetrovania v tomto prípade, to znamená päťročný plán, ktorý sa týka obdobia od 1. apríla 2002 do 31. marca 2007 („politika exim 2002-2007“). okrem toho iv tiež stanovuje postupy, podľa ktorých sa politika exim 2002-2007 riadi, v „príručke postupov od 1. apríla 2002 do 31. marca 2007, zväzok i“ („pp i 2002-2007’)[18]. príručka postupov sa tiež pravidelne aktualizuje.

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Finlandese

(29) depbs tuli voimaan 1. huhtikuuta 1997 tullin tiedonannolla nro 34/97. järjestelmän yksityiskohtainen kuvaus löytyy vienti-ja tuontipolitiikkaa koskevan asiakirjan kohdista 4.3.1-4.3.4 sekä menettelykäsikirjan kohdista 4.37-4.53. depbs on 31. maaliskuuta 1997 lakkautetun passbook-järjestelmän (pbs) seuraaja. alusta lähtien oli olemassa kahdenlaisia tuontitullien hyvitysjärjestelmiä: vientiä edeltäviä ja viennin jälkeisiä. intian viranomaiset korostivat, että vientiä edeltävä depbs lakkautettiin 1. huhtikuuta 2000, joten järjestelmää ei sovellettu tutkimusajanjaksolla. todettiin, ettei mikään yrityksistä saanut mitään etua vientiä edeltävän tuontitullien hyvitysjärjestelmän puitteissa. näin ollen ei ole tarpeen selvittää, oikeuttiko kyseinen järjestelmä tasoitustullin käyttöönottoon vai ei.

Slovacco

(29) depb nadobudol platnosť 1. apríla 1997 prostredníctvom colnej vyhlášky 34/97. odseky 4.3.1 až 4.3.4 politiky vývozu a dovozu a odseky 4.37 až 4.53 príručky postupov obsahujú podrobný opis systému. depb je nástupcom systému knižky, ktorý bol ukončený 31. marca 1997. od počiatku existovali dva typy depb, totiž depb na predexportnom základe a depb na poexportnom základe. vláda indie zdôraznila, že depb na predexportnom základe bol zrušený 1. apríla 2000, a preto tento systém nie je relevantný pre dané obdobie vyšetrovania. konštatovalo sa, že žiadna zo spoločností nevyužívala žiadne výhody podľa depb na predexportnom základe. preto nie je potrebné stanoviť kompenzovateľnosť depb na predexportnom základe.

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Finlandese

(52) tämän järjestelmän oikeusperusta sisältyy vienti-ja tuontipolitiikkaa koskevan asiakirjan kohtiin 4.2.1-4.2.7 sekä menettelykäsikirjan kohtiin 4.31-4.36.

Slovacco

(52) právny základ tohto systému je uvedený v odsekoch 4.2.1 až 4.2.7 politiky vývozu a dovozu a odsekoch 4.31 až 4.36 príručky postupov.

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Finlandese

(6) yhteisön olisi sen vuoksi kehitettävä omat puitteensa vesiympäristön asianmukaisen suojelun varmistamiseksi vieraslajien käyttöön vesiviljelyssä liittyviltä riskeiltä. näiden puitteiden pitäisi sisältää mahdollisia riskejä koskevat analyysimenettelyt, ehkäisy-ja varovaisuusperiaatteille perustuvien toimenpiteiden toteuttaminen ja tarvittavien valmiussuunnitelmien hyväksyminen. menettelyiden olisi perustuttava voimassa olevien vapaaehtoisten puitteiden ja erityisesti kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ices) meren eliöiden alueelle tuomista ja siirtämistä koskevien toimintaohjeiden ja euroopan sisävesikalastuskomission (eifac) meren ja makean veden eliöiden alueelle tuomista ja siirtämistä koskevien toimintaohjeiden ja menettelykäsikirjan kautta saatuihin kokemuksiin.

Slovacco

(6) spoločenstvo by preto malo vyvinúť svoj vlastný rámec na zabezpečenie dostatočnej ochrany vodného prostredia pred rizikami spojenými s využívaním nepôvodných druhov v akvakultúre. tento rámec by mal obsahovať postupy na analýzu potenciálnych rizík, na prijatie preventívnych a bezpečnostných opatrení a na prijatie pohotovostných plánov tam, kde je to nevyhnutné. tieto postupy by mali stavať na skúsenostiach získaných prostredníctvom platných dobrovoľných rámcov, najmä prostredníctvom metodických pokynov medzinárodnej rady pre výskum morí (ices) o introdukcii a presune morských organizmov a prostredníctvom pravidiel a príručky postupov na zváženie introdukcie a presunu morských a sladkovodných organizmov poradného výboru európskeho vnútrozemského rybného hospodárstva (eifac).

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Finlandese

(73) epcgs-järjestelmä otettiin käyttöön 1. huhtikuuta 1992. tutkimusajanjaksona järjestelmää säänneltiin tullin tiedonannoilla nro 28/97 ja 29/97, jotka tulivat voimaan 1. huhtikuuta 1997. järjestelmien yksityiskohdat sisältyvät vuosien 2002-2007 vienti-ja tuontipolitiikkaa koskevan asiakirjan 5. lukuun sekä menettelykäsikirjan 5. lukuun.

Slovacco

(73) systém epcg bol oznámený 1. apríla 1992. počas obdobia vyšetrovania bol systém regulovaný colnými vyhláškami č. 28/97 a 29/97, ktoré nadobudli platnosť 1. apríla 1997. podrobnosti o systémoch sú uvedené v kapitole 5 politiky vývozu a dovozu z rokov 2002 až 2007 a kapitole 5 príručky postupov.

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Finlandese

(85) ennakkolisenssijärjestelmä on ollut käytössä vuosista 1977-1978 lähtien. järjestelmä kuvataan vienti-ja tuontipolitiikkaa koskevan asiakirjan kohdissa 4.1.1-4.1.7 sekä osissa menettelykäsikirjan 4. lukua.

Slovacco

(85) systém predbežných licencií sa používal od roku 1977 do roku 1978. systém je špecifikovaný v odsekoch 4.1.1 až 4.1.7 politiky vývozu a dovozu a v častiach kapitoly 4 príručky postupov.

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Finlandese

(96) vuonna 1965 käyttöön otettu epz/eou-järjestelmä on vienti-ja tuontipolitiikan väline, johon sisältyy vientikannustimia. tutkimusajanjakson aikana järjestelmää säänneltiin tullin tiedonannoilla nro 53/97, 133/94 ja 126/94. järjestelmien yksityiskohdat sisältyvät vuosien 2002/2007 vienti-ja tuontipolitiikkaa koskevan asiakirjan 6. lukuun sekä menettelykäsikirjan 6. lukuun.

Slovacco

(96) systém epz/eou, ktorý bol zavedený roku 1965, je nástrojom politiky vývozu a dovozu, ktorý zahrňuje exportné motivácie. počas obdobia vyšetrovania systém riadili colné vyhlášky č. 53/97, 133/94 a 126/94. podrobnosti systémov sú uvedené v kapitole 6 politiky vývozu a dovozu pre roky 2002 – 2007 a v kapitole 6 príručky postupov.

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Finlandese

menettelykäsikirjan mukaan ainoa valuuttaoperaatio, jonka yhteisöt voivat toteuttaa, on eurojen osto. kaikki poikkeukset tästä säännöstä on perusteltava asianmukaisesti.

Slovacco

podľa praktickej príručky je nákup eura jedinou povolenou devízovou operáciou pre obchodnú činnosť es. všetky výnimky z tohto pravidla musia byť riadne odôvodnené.

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Finlandese

vieraita tulokaslajeja pidetään yhtenä tärkeimmistä luonnon monimuotoisuuden vähenemisen syistä niin eu:ssa kuin yleensä koko maailmassa. tulokaslajeilla voi myös olla huomattavia taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia. tämä kaikki voi haitata eu:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista. biologista monimuotoisuutta koskevassa kalastusalan toimintasuunnitelmassa (kom(2001) 162, osa iv) toimen ix, ”uusien lajien alueelle tuomisen rajoittaminen ja eläinten terveyden varmistaminen”, kohdalla komissio laati perusteellisen arvioinnin vesiviljelyn vieraslajien mahdollisista vaikutuksista ja pyrki edistämään kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ices) meren eliöiden alueelle tuomista ja siirtämistä koskevien toimintaohjeiden ja euroopan sisävesikalastuskomission (eifac) meren ja makean veden eliöiden alueelle tuomista ja siirtämistä koskevien toimintaohjeiden ja menettelykäsikirjan soveltamista.

Slovacco

invazívne cudzie druhy sa pokladajú za jednu z kľúčových príčin straty biodiverzity v eÚ a na celom svete. cudzie druhy môžu mať tiež významný ekonomický a sociálny vplyv. to všetko môže spomaľovať dosahovanie cieľov eÚ v oblasti trvalo udržateľného rozvoja. vo svojom akčnom pláne na ochranu biodiverzity v oblasti rybného hospodárstva (kom(2001) 162, časť iv) podľa opatrenia ix o obmedzení zavedenia chovu nových druhov a ochrane zdravia zvierat, sa komisia zaviazala dôkladne prehodnotiť potenciálny vplyv nepôvodných druhov v akvakultúre a podporovať uplatňovanie metodických pokynov medzinárodnej rady pre výskum morí (ices) o introdukcii a presune morských organizmov, ako aj metodických pokynov a príručky postupov na zváženie introdukcie a presunu morských a sladkovodných organizmov poradného výboru európskeho vnútrozemského rybného hospodárstva (eifac).

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Finlandese

rikospoliisin henkilöstöä varten on laadittava yhtenäistetty menettelykäsikirja.

Slovacco

vypracovať konsolidovanú príručku postupov pre všetkých úradníkov kriminálnej polície.

Ultimo aggiornamento 2014-11-05
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Finlandese

sen on laadittava rikospoliisin henkilöstöä varten yhtenäistetty menettelykäsikirja ja otettava se käyttöön.

Slovacco

vypracovať konsolidovanú príručku postupov a dať ju k dispozícii všetkým príslušníkom kriminálnej polície.

Ultimo aggiornamento 2014-11-13
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Finlandese

sen on laadittava yhtenäistetty menettelykäsikirja rikospoliisin henkilöstöä varten.

Slovacco

zriadiť konsolidovanú príručku postupov pre všetkých úradníkov kriminálnej polície.

Ultimo aggiornamento 2014-11-15
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Ottieni una traduzione migliore grazie a
4,401,923,520 contributi umani

Ci sono utenti che chiedono aiuto:I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Maggiori informazioni. OK