Chiedi a Google

Hai cercato la traduzione di cadwodd da Gallese a Inglese

Contributi umani

Da traduttori professionisti, imprese, pagine web e archivi di traduzione disponibili gratuitamente al pubblico.

Aggiungi una traduzione

Gallese

Inglese

Informazioni

Gallese

Cadwodd Gordon Brown £46 miliwn wedi'i gomisiynu

Inglese

Gordon Brown kept £46 million commissioned

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Cadwodd at ei haddewid ac enwodd y plant y dydd Llun canlynol

Inglese

She kept her promise , and named the children the following Monday

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Cadwodd rhai ffermwyr y cynnyrch yn y gobaith y byddai'r farchnad yn gwella

Inglese

Some farmers kept the product in the hope that the market would improve

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Cadwodd ffermwyr moch at safonau lles a dileu stalau moch a thenynnau , gan eu gwneud yn gwbl anghystadleuol

Inglese

Pig farmers adhered to welfare standards and abolished pig stalls and tethers , which made them totally uncompetitive

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Cadwodd un ar ddeg o awdurdodau gyfran fwy o gyfanswm eu cyllidebau addysg ar sail annirprwyedig yn y neuaddau sir

Inglese

Eleven authorities retained a greater proportion of their total education budgets on a non-delegated basis in county halls

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Rhoddwyd estyniad o dri mis gan Ron Davies , y cadwodd Alun Michael ato , yn ystod eu cyfnodau hwy yn Ysgrifenyddion Gwladol

Inglese

A three-month extension was given by Ron Davies , to which Alun Michael adhered during their respective periods as Secretary of State

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Yn ystod dwy flynedd gyntaf y Llywodraeth hon , cadwodd Plaid Lafur y DU at gynlluniau gwario'r Torïaid

Inglese

It was the UK Labour Party that , in the first two years of this Government , stuck to Tory spending plans

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Yr wyf yn sicr bod gan aelodau sydd yn fenywod un neu ddau o bobl a'n cadwodd i fynd pan oedd pethau'n galed

Inglese

I am sure that all women Members have one or two people who kept us going at a time when things were tough

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Cadwodd Lloyd George y fflam ynghyn , wedi ei argyhoeddi y byddai Senedd i Gymru yn rhoi hunan-barch a mynegiant gwleidyddol newydd i bobl Cymru

Inglese

Lloyd George kept the vigil light burning , convinced that a Welsh Parliament would provide self-respect and a new form of political expression for the people of Wales

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Derbyniodd y cyngor adroddiad Casella London Cyfyngedig ar ansawdd aer yn Rhagfyr 1998 ond fe'i cadwodd yn gyfrinach tan ar ôl cyhoeddi arolwg yr awdurdod iechyd

Inglese

The council received Casella London Limited's report on air quality in December 1998 but kept it secret until after the health authority survey was published

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Perchid ef yn fawr yn Aberystwyth ac , fel y crybwyllodd Dafydd Wigley , cadwodd gysylltiad â'r brifysgol drwy gydol ei oes , ac yr oedd hithau yn agos at ei galon yntau

Inglese

He was held in great affection at Aberystwyth and , as Dafydd Wigley mentioned , he retained a lifelong association , and affection for , the university

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Y Prif Weinidog : Yn ôl gwerth crynswth ychwanegol y pen , cadwodd twf economaidd Cymru gyfuwch â chyfartaledd y DU rhwng 1999 a 2002 , wedi cyfnod o ddirywiad cymharol yn ystod y 1990au

Inglese

The First Minister : Economic growth in Wales , as reflected in gross value added per head , kept pace with the UK average between 1999 and 2002 , following a period of relative decline during the 1990s

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Gadewch imi ailadrodd y cwestiwn : a wnaiff y Prif Weinidog ymddiheuro'n awr am wneud addewid nas cadwodd , neu a wnaiff ddweud wrthym y bydd yn ei gadw yn ystod y chwe mis nesaf ?

Inglese

Let me repeat the question : will the First Minister now apologise for making a pledge that he has not kept , or will he tell us that he will honour it in the next six months ?

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Nid sefyllfa fel honno a welwyd yn Hendy-gwyn ar Daf yw hon , lle y cadwodd Dairy Crest y ffatri yno'n segur am flynyddoedd er mwyn sicrhau na allai'r un cwmni arall ddod i mewn i sector llaeth y Gorllewin a chymryd ei le yn y farchnad

Inglese

This is not a scenario such as that seen in Whitland where Dairy Crest kept the plant there mothballed for years to ensure that no other company could come into the west Wales milk sector and take its place in the market

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Pam nad oes angen adeilad newydd arnom ? Wrth i Gaerdydd dyfu'n ddinas ddiwydiannol fawr yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg , cadwodd ein cyndadau a'n mamau ran yng nghanol ein prifddinas ar gyfer ei hadeiladau dinesig

Inglese

Why do we not need a new building ? As Cardiff became a great industrial city in the nineteenth century , our forefathers and mothers reserved a part at the heart of our capital for its civic buildings

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Tom Middlehurst : A gytunwch fod llywodraeth leol yn gymwys iawn i ymdrin â'r materion sy'n wynebu cymunedau ? Mae ganddo hanes hi ; goroesodd effeithiau gwaethaf Thatcheriaeth , cadwodd sylfaen yn ein cymunedau a'u cynnal drwy'r cyfnodau o doriadau difrifol mewn gwariant cyhoeddus

Inglese

Tom Middlehurst : Do you agree that local government is well able to deal with the issues confronting its communities ? It has a long histor ; it survived the worst effects of Thatcherism , it maintained a base in our communities and sustained them through those dark days of severe cuts in public expenditure

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Ottieni una traduzione migliore grazie a
4,401,923,520 contributi umani

Ci sono utenti che chiedono aiuto:I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Maggiori informazioni. OK