Hai cercato la traduzione di continwwm da Gallese a Inglese

Contributi umani

Da traduttori professionisti, imprese, pagine web e archivi di traduzione disponibili gratuitamente al pubblico.

Aggiungi una traduzione

Gallese

Inglese

Informazioni

Gallese

mae continwwm addysgiadol drwy gyfrwng y gymraeg yn bwysig

Inglese

a welsh-medium educational continuum is important

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

mae sicrhau continwwm i ddarpariaeth addysg gymraeg yn hanfodol

Inglese

ensuring a continuum for welsh-medium provision is essential

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

mae continwwm yn bwysig , ond ni ddylid ei ystyried ar wahân

Inglese

a continuum is important but we should not consider it in isolation

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

y continwwm ieithyddol a chyraeddiadau disgyblion yn y gymraeg a chymraeg ail iaith

Inglese

the linguistic continuum and attainments of children in welsh as a first and second language

Ultimo aggiornamento 2009-06-01
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: LowriWilliams

Gallese

continwwm hanes cymru yw hwnnw a ddechreuodd dros 2 ,000 o flynyddoedd yn ôl

Inglese

that continuum is the history of wales and has its beginnings over 2 ,000 years ago

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

er bod pawb yn cytuno ar bwysigrwydd continwwm , nid oes cytundeb ar y ffordd orau o fynd ati

Inglese

although everyone agrees on the importance of a continuum , agreement has yet to be reached as to the best way to deliver that

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

mae hyn yn perthyn i'r continwwm y soniodd rhodri glyn amdano funud yn ôl

Inglese

that relates to the continuum that rhodri glyn mentioned a moment ago

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

mae bwlch o 1 ,400 o flynyddoedd rhwng bywyd dewi sant a chynulliad cenedlaethol cymru ac eto maent yn llunio continwwm

Inglese

the life of st david and the national assembly for wales are separated by over 1 ,400 years and yet they form part of a continuum

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

mae'n hollbwysig cael continwwm gofal effeithiol , yn ogystal ag integreiddio gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yn llawn

Inglese

an effective continuum of care is essential , as is the full integration of health and social care services

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

i'r perwyl hwnnw , cynigiaf ddatblygu continwwm asesu cenedlaethol i ategu'r cyfnod sylfaen newydd

Inglese

to that end , i propose to develop a national assessment continuum to support the new foundation phase

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

fel y dywedwch , rhaid inni gael y continwwm yn iawn , a dyna'r hyn y ceisiwn ei gyflawni ar draws yr agenda addysg

Inglese

as you say , we must get the continuum right , and that is what we are trying to achieve across the education agenda

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

mae'n bwysig bod cysylltiad rhwng y rolau hynny er mwyn sicrhau bod continwwm rhwng canfyddiadau arolygwyr ac y dysgir gwersi o werthusiadau arolygwyr ac y gweithredir arnynt

Inglese

it is important that those roles are linked , so that there is a continuum between inspection findings and ensuring that lessons from inspection evaluations are learned and acted upon

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

mae'n synhwyrol i gael y continwwm iaith hwnnw , a ddadleuasom amdano yn gryf yn ystod yr ystyriaeth a roddwyd i hyn yn y pwyllgor addysg a dysgu gydol oes

Inglese

it is sensible to have that language continuum , which we argued for strongly during the education and lifelong learning committee's consideration of this

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

yr ydym yn ystyried llawer o ffyrdd o greu y continwwm dysgu , yr asesiadau cywir , a sicrhau bod gennym yr arian cywir yn ei le i gynorthwyo'r dysgwyr

Inglese

we are considering many ways of creating the right continuum of learning , the right assessments , and ensuring that we have the right funding in place to support learners

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

mae'r dystiolaeth yn awgrymu y bydd datblygu sgiliau tg uwch ymhlith disgyblion yn codi safonau addysgol a fydd yn hwyluso'r continwwm dysgu drwy addysg bellach ac uwch a dysgu gydol oes

Inglese

the evidence suggests that developing advanced it skills among pupils will raise educational standards which will facilitate the teaching continuum through further and higher education and lifelong learning

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

mae angen i'r pwyllgorau Ôl-16 a chyn-16 weithio gyda'i gilydd i ddarparu continwwm yn narpariaeth cyfleoedd addysgol i bobl ifanc

Inglese

the post-16 and pre-16 committees need to work together to provide a continuum in the provision of educational opportunities for young people

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

byddwn yn gweithio gydag awdurdod cymwysterau , cwricwlwm ac asesu cymru i ystyried ffyrdd o ddefnyddio technoleg fodern i helpu ysgolion i gynnal eu cofnodion continwwm asesu , a'u cysylltu i gynhyrchu adroddiadau ar gyfer rhieni

Inglese

we will work with the qualifications , curriculum and assessment authority for wales to examine ways in which modern technology can be used to support schools in maintaining their assessment continuum records , and linking these to produce reports for parents

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

c4 rhodri glyn thomas : beth yw cynlluniau'r gwenidog ar gyfer creu continwwm addysgiadol drwy gyfrwng y gymraeg ? ( oaq20650 )

Inglese

q4 rhodri glyn thomas : what are the minister's plans to create a welsh-medium educational continuum ? ( oaq20650 )

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

dyna pam y byddwn yn trafod beth y dymunwn ei gael i'n plant ieuengaf yn ddiweddarach y prynhawn yma , a pham y mabwysiadwyd pwerau cymru'n unig gennym yn neddf addysg 2002 i weithio ar drawsnewid a datblygu continwwm dysgu

Inglese

that is why we will debate what we want for our youngest children later this afternoon , and why we took wales-only powers in the education act 2002 to work on transition and develop a continuum of learning

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

yr ydym yn awgrymu amrywiaeth o lwybrau , a phob un yn ymgorffori'r continwwm , ond gyda gwahanol gydbwyseddau rhwng dysgu academaidd , dysgu galwedigaethol a dysgu yn y gweithle , i ddarparu ar gyfer dysgwyr o bob math

Inglese

we suggest a range of routes , all incorporating the continuum , but with different balances between academic , vocational and workplace learning , to accommodate all types of learner

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Ottieni una traduzione migliore grazie a
4,401,923,520 contributi umani

Ci sono utenti che chiedono aiuto:I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Maggiori informazioni. OK