Chiedi a Google

Hai cercato la traduzione di gompostio da Gallese a Inglese

Contributi umani

Da traduttori professionisti, imprese, pagine web e archivi di traduzione disponibili gratuitamente al pubblico.

Aggiungi una traduzione

Gallese

Inglese

Informazioni

Gallese

Mae awdurdodau lleol wedi mabwysiadu ymagweddau gwahanol tuag at gompostio

Inglese

Local authorities have taken different approaches to composting

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Sut y mae eich Llywodraeth yn dysgu cartrefi i gompostio eu gwastraff gwyrdd ac organig ?

Inglese

How is your Government educating households to compost their green and organic waste ?

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Gallwn geisio atebion megis ailgylchu gwastraff llysieuol neu gompostio bwyd a chroen ffrwythau fel y maent ar Ynys Wyth

Inglese

We can seek solutions such as recycling vegetable waste or composting food and fruit peel as they do on the Isle of Wight

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

O ran targedau yr ydym yn anelu at ailgylchu neu gompostio o leiaf 15 y cant o wastraff erbyn diwedd 2004

Inglese

On targets , we look to achieve at least 15 per cent recycling or composting by the end of 2004

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Yr ydym yn hyrwyddo ailgylchu gwastraff , ei gompostio a'i leihau i'r eithaf

Inglese

We are encouraging the recycling , minimisation and composting of waste

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Cynigir targed ymestynnol i awdurdodau lleol ailgylchu neu gompostio 40 y cant o wastraff a gesglir ganddynt erbyn 2010

Inglese

A challenging target for local authorities to recycle or compost 40 per cent of municipal waste by 2010 is proposed

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

C11 Jenny Randerson : A wnaiff y Gweinidog ddatganiad ar gompostio ? ( OAQ40120 )

Inglese

Q11 Jenny Randerson : Will the Minister make a statement on composting ? ( OAQ40120 )

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Yr ydym yn ystyried defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus , a faint o wastraff a gaiff ei ailgylchu neu ei gompostio , a gaiff ei gynnwys hefyd

Inglese

We are considering the use of public transport , and the amount of waste recycled or composted , which will also be included

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Yn ddi-au , bu cynnydd sylweddol o 2002-03 i 2003-04 yn y deunydd a gaiff ei gompostio

Inglese

There is no doubt that there has been a substantial increase from 2002-03 to 2003-04 in terms of the amount of material being composted

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Ar hyn o bryd , rhoddir llawer o'r gwastraff hwn mewn bagiau du , ond gellid ei gompostio yn lle ei anfon i safle tirlenwi

Inglese

At present , a great deal of this is put into black bags , but it could be composted instead of going to landfill

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Sue Essex : Yn 1999-2000 , gwaredwyd 94 y cant o wastraff bwrdeistrefol mewn safleoedd tirlenwi a chafodd 6 y cant ei ailgylchu neu ei gompostio

Inglese

Sue Essex : In 1999-2000 , 94 per cent of municipal waste in Wales was disposed of at landfill sites and 6 per cent was recycled or composted

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Edrychaf ymlaen at weld penderfyniad sy'n gyson â strategaeth y Cynulliad i hyrwyddo ailgylchu gwastraff , ei gompostio a'i waredu mewn dulliau eraill

Inglese

I look forward to a decision consistent with the Assembly's strategy to encourage waste recycling , composting and other means of disposal

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Carwyn Jones : Yr ydym wedi gosod cyfres o dargedau cynyddol fel y bydd o leiaf 40 y cant o wastraff bwrdeistrefol yn cael ei ailgylchu neu ei gompostio erbyn 2009-10

Inglese

Carwyn Jones : We have set a series of escalating targets so that , by 2009-10 , at least 40 per cent of municipal waste will be recycled or composted

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Carwyn Jones : Mae strategaeth wastraff Cymru y Cynulliad yn nodi targedau cynyddol awdurdodau lleol nes y bydd o leiaf 40 y cant o wastraff trefol yn cael ei ailgylchu neu ei gompostio erbyn 2009-10

Inglese

Carwyn Jones : The Assembly waste strategy for Wales sets local authorities escalating targets so that by 2009-10 at least 40 per cent of municipal waste is recycled or composted

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Yr ydym wedi gweld gwelliannau mawr o ran faint o ddeunydd sy'n cael ei ailgylchu a'i gompostio gan yr awdurdodau lleol ledled Cymru , diolch yn bennaf i'r arian penodol yr ydym wedi'i roi iddynt hyd yma

Inglese

We have seen significant improvements in the level of recycling and composting achieved by local authorities across Wales , largely thanks to the specific funding that we have so far provided to them

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Rhoddaf ychydig o enghreifftiau ichi o'r hyn yr wyf yn ei olygu wrth y polisïau hyn : datblygu diwydiant ynni adnewyddol , prosiectau ynni bach yn y gymune ; datblygu twristiaeth werdd , prosiectau adfywio'r gymuned , cynlluniau sgiliau bod yn rhiant , cynlluniau compostio yn y gymuned , cynlluniau compostio gwastraff gwyrdd sydd yn defnyddio mwydod -- mae'n ddrwg gennyf nad yw'r Prif Ysgrifennydd ym ; ar ymweliad â Sir Drefaldwyn yr oedd yn rhyfeddu wrth weld sut y gellir defnyddio mwydod i gompostio gwastraff gwyrdd

Inglese

I shall give a few examples of what I mean by these policies : the development of a renewable energy industry , small-scale community energy prosiects , the development of green tourism , community regeneration prosiects , parent-craft schemes , community composting schemes , and green-waste composting schemes using worms -- I am sorry that the First Secretary is not her ; on a visit to Montgomeryshire he was amazed to see how worms are used to compost green waste

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Carwyn Jones : Mae wyth awdurdod lleol yng Nghymru wedi nodi eu bod eisoes wedi cyrraedd y targed a osodwyd yn strategaeth rheoli gwastraff Llywodraeth y Cynulliad , sef ailgylchu neu gompostio 15 y cant o wastraff trefol pydradwy erbyn diwedd 2003-04

Inglese

Carwyn Jones : Eight local authorities in Wales have indicated that they have already achieved the target set by the Assembly Government's waste management strategy of recycling or composting 15 per cent of biodegradable municipal waste by the end of 2003-04

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Carwyn Jones : Cynyddodd y gwastraff trefol a oedd yn cael ei gompostio 56 y cant , o 71 ,000 o dunelli yn 2002-03 i 111 ,000 o dunelli yn 2003-04

Inglese

Carwyn Jones : The amount of municipal waste being composted increased by 56 per cent , from 71 ,000 tonnes in 2002-03 to 111 ,000 tonnes , in 2003-04

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Kirsty Williams : Yr wyf yn falch eich bod yn ffyddiog y byddwch yn cyrraedd eich targedau byrdymor , gan fod cyfarwyddwr cyffredinol y Comisiwn Archwilio yng Nghymru wedi canfod , hyd yn oed ar y lefelau gwell presennol , y bydd llawer o awdurdodau yn cael anhawster i gyrraedd targed Llywodraeth Cynulliad Cymru o ailgylchu neu gompostio 25 y cant o wastraff bwrdeistrefol erbyn Mawrth 2007

Inglese

Kirsty Williams : I am glad that you are confident of meeting your short-term targets , because the director general of the Audit Commission in Wales found that , even at the current improved levels , many authorities will struggle to reach the Welsh Assembly Government's target of recycling or composting 25 per cent of municipal waste by March 2007

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Ottieni una traduzione migliore grazie a
4,401,923,520 contributi umani

Ci sono utenti che chiedono aiuto:I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Maggiori informazioni. OK