Chiedi a Google

Hai cercato la traduzione di premiymau da Gallese a Inglese

Contributi umani

Da traduttori professionisti, imprese, pagine web e archivi di traduzione disponibili gratuitamente al pubblico.

Aggiungi una traduzione

Gallese

Inglese

Informazioni

Gallese

Dylai gael ei adlewyrchu'n ddigonol yn y premiymau a delir

Inglese

It should be adequately reflected in the premiums paid

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Nid y cynnydd mewn premiymau yswiriant gwladol yw'r unig gynnydd

Inglese

The increase in national insurance premiums is not the only increase

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Mae premiymau wedi codi'n aruthrol , ac mae cost yswiriant wedi treblu

Inglese

Premiums have gone through the roof , and the cost of insurance has tripled

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Ni wyddom o hyd ai cynnydd unwaith yn unig mewn premiymau ydyw neu godiad hirdymor

Inglese

We still do not know whether this is a one-off hike in premiums or a longer-term rise

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Gwyddom fod y cynnig hwn yn ymwneud â dagrau crocodeil , nid premiymau defaid

Inglese

We all know that this motion is about crocodile tears , not sheep premiums

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Mae premiymau yswiriant yn fater o bwys ac mae'n effeithio ar nifer o gwmnïau yng Nghymru

Inglese

Insurance premiums is a big issue and is affecting many companies in Wales

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Mae'r premiymau ar gyfer eiddo sydd wedi eu heffeithio dro ar ôl tro gan lifogydd yn codi ac maent yn uchel iawn

Inglese

The premiums for those properties affected repeatedly by floods are rising and are sky high

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Yr ydym yn byw mewn oes fwyfwy cyfreithgar , a phennir lefel y premiymau yswiriant yn rhannol gan lefel yr hawliadau a ragwelir

Inglese

We are living in an increasingly litigious age , and the level of insurance premiums is determined in part by the anticipated level of claims

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Mae'r busnesau hyn o dan fygythiad ar hyn o bryd yn sgîl y cynnydd enfawr mewn premiymau cyflogwyr ac atebolrwydd cyhoeddus

Inglese

Those businesses are currently under threat from the massive increase in employer and public liability premiums

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Ymunaf ag Aelodau eraill i fynegi pryder mawr am y sefyllfa o ran pensiynau , ond hoffwn hefyd gael eich barn ar y premiymau yswiriant uwch a fynnir o ganlyniad i 11 Medi

Inglese

I join other Members in expressing deep concern about the pension situation , but I also want your view on the increased insurance premiums that are being demanded as a result of 11 September

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Pan gyfarfûm â chynrychiolwyr Undeb Cenedlaethol y Glowyr ychydig wythnosau'n ôl , dywedasant fod y premiymau wedi codi'n sylweddol

Inglese

When I met representatives of the National Union of Miners a few weeks ago , they indicated that premiums have increased considerably

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Gwyntyllwyd pryderon hefyd ynghylch cynnydd mewn premiymau yswiriant , anawsterau trafnidiaeth a'r angen am gyswllt cyflym â maes awyr rhyngwladol Caerdydd

Inglese

Concerns have also been aired about an increase in insurance premiums , transport difficulties and the need for a fast link to Cardiff international airport

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Fodd bynnag , mae'r cynnydd mewn premiymau ar gyfer yswiriant atebolrwydd cyflogeion yn broblem anferth ac yr wyf yn hynod falch o ymateb Llywodraeth y DU

Inglese

However , the rise in premiums for employee liability insurance is a massive problem and I am delighted with the UK Government's response

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Fodd bynnag , yr ydym yn barod i ystyried unrhyw fesur arall i helpu cwmnïau sydd wedi wynebu'r cynnydd sydyn hwn mewn premiymau yswiriant

Inglese

However , we stand ready to consider any other measure that we can to help companies that have been faced with this steep rise in insurance premiums

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Achoswyd y broblem anferth hon yn bennaf gan ymateb y farchnad i ddigwyddiadau megis Medi 11 a thywydd eithafol y llynedd a'r cynnydd mewn premiymau o ganlyniad

Inglese

This massive problem is largely due to the market's reaction to events such as 11 September and last year's extreme weather conditions and the subsequent increases in premiums

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Mynychais gynhadledd yn ddiweddar a gynhaliwyd gan strategaeth partneriaeth gweithgareddau awyr agored gogledd-orllewin Cymru yng Nghanolfan Addysg Awyr Agored Nant Bwlch yr Haearn , a chrybwyllwyd premiymau

Inglese

Outdoor parапваваiesstrategy at Nant Bwlch yr Haearn Outdoor Education Centre , and premiums were mentioned

Ultimo aggiornamento 2013-11-21
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Fodd bynnag , byddai darparu sicrwydd ariannol a'r refeniw i gynnal gweithrediad yr awdurdod yn dod o'r premiymau a gyflenwir gan gwmnïau

Inglese

However , the provision of financial cover and the revenue to maintain the authority's operation would come from the premiums supplied by companies

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

A yw'r Gweinidog yn derbyn bod hyn yn codi materion cyffredinol ? Mae Rhodri Glyn Thomas wedi tynnu sylw eisoes at y cynnydd mewn premiymau yswiriant

Inglese

Does the Minister accept that this raises generic issues ? Rhodri Glyn Thomas has already highlighted the increase in insurance premiums

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Hyd nes y cawn ddarpariaeth briodol o dan y gwasanaeth iechyd gwladol , siawns na ellir gwneud rhywbeth i beri na fydd pobl yn gorfod talu crocbris am y premiymau iechyd preifat hyn ?

Inglese

Until we have proper national health coverage , surely something can be done to stop people having to pay these exorbitant private health premiums ?

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Gallese

Mae miloedd o fusnesau'n ei chael yn fwyfwy anodd cael yswiriant amnewid neu codir premiymau mwy o lawer arnynt , sy'n gallu bygwth eu parhad

Inglese

Thousands of businesses are finding it increasingly difficult to obtain replacement insurance or are being charged substantially increased premiums , which can threaten their survival

Ultimo aggiornamento 2009-11-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Ottieni una traduzione migliore grazie a
4,401,923,520 contributi umani

Ci sono utenti che chiedono aiuto:I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Maggiori informazioni. OK