Chiedi a Google

Hai cercato la traduzione di ελαιοκομική da Greco a Estone

Contributi umani

Da traduttori professionisti, imprese, pagine web e archivi di traduzione disponibili gratuitamente al pubblico.

Aggiungi una traduzione

Greco

Estone

Informazioni

Greco

περιοχές με ελαιοκομική παράδοση,

Estone

oliivitraditsiooniga piirkonnad,

Ultimo aggiornamento 2014-11-18
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Greco

ii) περιοχές με ελαιοκομική παράδοση,

Estone

Pindalasid väljendatakse oliivisalude GIS-hektaritena, täpsusega kaks kohta pärast koma.

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 3
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Greco

FAEE ≤ 30 (ελαιοκομική περίοδος μετά το 2015)

Estone

FAEEd ≤ 30 (viljelusaastad pärast 2015. a)

Ultimo aggiornamento 2014-11-18
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Greco

επιλέξιμα ελαιόδενδρα που ανήκουν σε ελαιοκομική περίμετρο,

Estone

oliivisalu ümbermõõdu osaks olevad abikõlblikud oliivipuud,

Ultimo aggiornamento 2014-11-18
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Greco

≤ 30 mg/kg από την ελαιοκομική περίοδο 2015/2016

Estone

≤ 30 mg/kg alates aastast 2015/2016

Ultimo aggiornamento 2014-11-18
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Greco

Η έκταση που υπολογίζεται έτσι αποτελεί την επιλέξιμη ελαιοκομική έκταση για ενίσχυση στους ελαιώνες.

Estone

Sel viisil arvutatud pindala kujutabki oliivisalutoetuse abikõlblikku oliivikasvatuspindala.

Ultimo aggiornamento 2014-11-18
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Greco

Πρέπει να καθοριστεί μία έκταση η οποία πρέπει να συνδέεται με την ελαιοκομική περίμετρο και ένα πολύγωνο του οποίου το σχήμα αντιπροσωπεύει τον ελαιώνα.

Estone

Oliivisalu ümbermõõdu puhul tuleb arvutada pindala ja määrata kindlaks oliivisalu kujutav hulktahukas.

Ultimo aggiornamento 2014-11-18
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Greco

Το αποτέλεσμα είναι μια γραφική παράσταση του οποίου η ελαιοκομική περίμετρος και η ελαιοκομική έκταση καταχωρίζονται στη βάση δεδομένων του ΣΓΠ του ελαιοκομικού τομέα.

Estone

Tulemuseks on graafiline kiht, mille oliivisalu ümbermõõt ja oliivikasvatuspindala tuleb registreerida oliivisalude GIS andmebaasis.

Ultimo aggiornamento 2014-11-18
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Greco

Το κράτος μέλος λαμβάνει υπόψη την κατανομή των αιτήσεων μεταξύ των διαφόρων τύπων οργανώσεων φορέων και τη σημασία κάθε περιφερειακής ζώνης από ελαιοκομική άποψη.

Estone

Liikmesriik võtab arvesse taotluste jaotumist eri tüüpi ettevõtjate organisatsioonide vahel ning oliivikasvatuse tähtsust igas piirkonnas.

Ultimo aggiornamento 2014-11-18
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Greco

Το κράτος μέλος λαμβάνει υπόψη την κατανομή των αιτήσεων μεταξύ των διαφόρων τύπων οργανώσεων φορέων και τη σημασία κάθε περιφερειακής ζώνης από ελαιοκομική άποψη.

Estone

f) kvantitatiivsed ja kvalitatiivsed tõhususnäitajad, mis võimaldavad programmi hinnata rakendamise ajal ning järelhinnata pärast rakendamist liikmesriigi kehtestatud üldpõhimõtete alusel;

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 3
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Greco

Στις περιπτώσεις αυτές, το κράτος μέλος προσδιορίζει την ελαιοκομική έκταση βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και με τρόπο ώστε να εξασφαλιστεί ή ισότιμη μεταχείριση μεταξύ των γεωργών.

Estone

Nendel juhtudel määrab liikmesriik oliivikasvatuspindala objektiivsete kriteeriumide järgi, tagades samas põllumajandustootjate võrdse kohtlemise.

Ultimo aggiornamento 2014-11-18
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Greco

Το άρθρο θεωρεί ως επικεντρωμένες κυρίως στην ελαιοπαραγωγή τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τους ελαιοκομικούς συνεταιρισμούς που αποκτούν από την ελαιοκομική παραγωγή τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό της ακαθάριστης εμπορεύσιμης παραγωγής τους.

Estone

Kõnealuses artiklis määratletakse peamiselt oliivikasvatusega tegeleva põllumajandustootjana või oliivikasvatuse ühistuna üksus, kelle kaubanduslikust kogutoodangust moodustavad oliivid vähemalt 50 %.

Ultimo aggiornamento 2014-11-04
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Greco

Το κράτος μέλος λαμβάνει υπόψη την κατανομή των αιτήσεων των προγραμμάτων δραστηριοτήτων μεταξύ των τύπων οργανώσεων ελαιουργικών φορέων που αναφέρονται στο άρθρο 2, καθώς και τη σημασία από ελαιοκομική άποψη κάθε ζώνης.

Estone

Liikmesriigid võivad tööprogrammi lõpliku heakskiitmise tingimusena sätestada liikmesriigi poolt vajalikuks peetud muudatuste sisseviimise.Kui kavandatud tööprogrammi ei kiideta heaks, vabastab liikmesriik viivitamata artikli 5 lõike 2 punktis g osutatud tagatise.

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 3
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Greco

δ) «ελαιοκομική έκταση», η έκταση ενός ελαιοκομικού αγροτεμαχίου, ή για κάθε διάσπαρτο ελαιόδενδρο, μια έκταση ενός are 7

Estone

-asjaomase liikmesriigi poolt määratletud maatükk, millele on istutatud õlipuud, või juhul kui selline määratlus puudub,

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 3
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Greco

την ελαιοκομική έκταση εκφραζόμενη σε εκτάρια ΣΓΠ, σύμφωνα με το σημείο 2 του παραρτήματος XXIV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1973/2004·

Estone

oliivisalu pindala oliivisalu GIS-hektarites vastavalt määruse (EÜ) nr 1973/2004 XXIV lisa punktile 2;

Ultimo aggiornamento 2014-11-18
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Greco

Το P1 είναι η ακτίνα που ξεκινάει από ένα επιλέξιμο ελαιόδενδρο και ορίζει έναν κύκλο στον οποίο πρέπει να βρίσκονται άλλα επιλέξιμα ελαιόδενδρα ώστε να μπορεί να θεωρηθεί ότι ανήκουν στην ίδια “ελαιοκομική περίμετρο”.

Estone

on abikõlblikust oliivipuust lähtuv raadius ja määratleb ringi, milles peavad asuma teised abikõlblikud oliivipuud, selleks et neid võiks lugeda sama oliivisalu ümbermõõdu osaks.

Ultimo aggiornamento 2014-11-18
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Greco

α) εντός δύο το πολύ ετών από της ημερομηνίας ενάρξεως ισχύος του παρόντος κανονισμού, να προσδιορίζεται τουλάχιστον:-η συνολική ελαιοκομική έκταση, με κτηματολογική αναφορά των τεμαχίων που την αποτελούν,

Estone

registri sisseseadmise hõlbustamiseks tuleks ette näha selleks vajalike toimingute rahastamine osaliselt tootjaile suunatud toetustest, mis on ette nähtud nõukogu 22. septembri 1966. aasta määrusega nr 136/66/EMÜ [1] õli-ja rasvaturu ühiskorralduse kehtestamise kohta, viimati muudetud määrusega (EMÜ) nr 1707/73 [2]; samal eesmärgil tuleks ette näha asjakohaste toimingute etapilisus; peale selle on vaja ette näha asjaomaste kaubandushuvidega rühmituste esindajate osalemine nimetatud toimingutes,

Ultimo aggiornamento 2008-03-04
Frequenza di utilizzo: 3
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Greco

FAEE ≤ 40 (ελαιοκομική περίοδος 2013-2014) [3]FAEE ≤ 35 (ελαιοκομική περίοδος 2014-2015)

Estone

FAEEd ≤ 40 (viljelusaasta 2013-2014) [3]FAEEd ≤ 35 (viljelusaasta 2014-2015)

Ultimo aggiornamento 2014-11-18
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Greco

Όσον αφορά τα ελαιοκομικά αγροτεμάχια, το γραφικό υλικό που παρέχεται στον γεωργό περιλαμβάνει για κάθε ελαιοκομικό αγροτεμάχιο τον αριθμό των επιλέξιμων ελαιοδένδρων και τη θέση τους στο αγροτεμάχιο, καθώς και την ελαιοκομική έκταση εκφραζόμενη σε ελαιοκομικά εκτάρια ΣΓΠ, σύμφωνα με το σημείο 3 του παραρτήματος XXIV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1973/2004.

Estone

Oliivimaatükkide puhul peab põllumajandustootjale esitatud graafiline materjal sisaldama iga oliivimaatüki jaoks abikõlblike oliivipuude arvu ja nende asukohta maatükil ning oliivisalu pindala oliivisalu GIS-hektarites vastavalt määruse (EÜ) nr 1973/2004 XXIV lisa punktile 3.

Ultimo aggiornamento 2014-11-18
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Greco

όπου κρίνεται σκόπιμο, η ελαιοκομική έκταση που εκφράζεται σε εκτάρια ΣΓΠ, σύμφωνα με τα σημεία 2 και 3 του παραρτήματος XXIV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1973/2004·

Estone

vajaduse korral väljendatakse oliivisalupindala oliivisaluhektarites (GIS-ha) vastavalt määruse (EÜ) nr 1973/2004 XXIV lisa punktidele 2 ja 3;

Ultimo aggiornamento 2014-11-18
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Ottieni una traduzione migliore grazie a
4,401,923,520 contributi umani

Ci sono utenti che chiedono aiuto:I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Maggiori informazioni. OK