Chiedi a Google

Hai cercato la traduzione di nyilvános ügyfelekkel da Inglese a Ungherese

Contributi umani

Da traduttori professionisti, imprese, pagine web e archivi di traduzione disponibili gratuitamente al pubblico.

Aggiungi una traduzione

Inglese

Ungherese

Informazioni

Inglese

Ez az időszak meghosszabbítható annak érdekében, hogy a nemzeti szabályozó hatóság a 6. cikkel összhangban nyilvános konzultációt folytathasson.

Ungherese

This period may be extended to allow the national regulatory authority to undertake a public consultation in accordance with Article 6.

Ultimo aggiornamento 2013-01-30
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: EP_report

Inglese

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a hatáskörrel rendelkező nemzeti szabályozó hatóságok jogosultak legyenek kötelezni a nyilvános hírközlő hálózatokat szolgáltató és a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó vállalkozásokat:

Ungherese

2. Member States shall ensure that competent national regulatory authorities have the power to require undertakings providing public communications networks or publicly available electronic communications services to:

Ultimo aggiornamento 2013-01-30
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: EP_report

Inglese

1. A Bizottság 2011. június 30-ig felülvizsgálja e rendelet működését, és nyilvános konzultációt követően jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. A Bizottság különösen azt értékeli, hogy e rendelet céljai megvalósultak-e. Ennek során a Bizottság többek között a következőket vizsgálja felül:

Ungherese

1. The Commission shall review the functioning of this Regulation and, after a public consultation, shall report to the European Parliament and the Council no later than 30 June 2011. The Commission shall evaluate in particular whether the objectives of this Regulation have been achieved. In so doing, the Commission shall review, inter alia:

Ultimo aggiornamento 2016-12-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: EP_report

Inglese

5. Az illetékes nemzeti szabályozó hatóság, e cikk (3) bekezdésének (4) albekezdésével összhangban, az intézkedéstervezetet módosító indokolással alátámasztott az illetékes nemzeti szabályozó hatóságtól az intézkedéstervezet módosítását vagy visszavonását kérő határozat Bizottság általi elfogadásától számított három hónapon belül módosítja vagy visszavonja az intézkedéstervezetet. Ha az intézkedéstervezetet módosítja, a nemzeti szabályozó hatóság a 6. cikkben előírt konzultációs és átláthatósági eljárásokkal összhangban nyilvános konzultációt tart, és a (7) bekezdéssel összhangban ismételten megküldi a Bizottságnak a módosított intézkedéstervezetet.

Ungherese

5. Within three months of the adoption by the Commission of a reasoned decision, in accordance with paragraph 3, subparagraph 4 of this Article, requiring a national regulatory authority to amend the draft measure, the national regulatory authority concerned shall amend or withdraw the draft measure. If the draft measure is to be amended, the national regulatory authority shall undertake a public consultation in accordance with the consultation and transparency procedure referred to in Article 6, and re-notify the amended draft measure to the Commission in accordance with Article 7.

Ultimo aggiornamento 2016-12-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: EP_report

Inglese

j) „szabályozott barangolásos SMS-üzenet”: barangolást végző ügyfél által küldött olyan SMS-üzenet, amelyet látogatott hálózaton kezdeményeztek és a Közösségen belüli nyilvános hírközlő hálózaton végződtettek, vagy a barangolást végző ügyfél által fogadott olyan SMS-üzenet, amelyet a Közösségen belüli nyilvános hírközlő hálózatról kezdeményeztek és látogatott hálózaton végződtettek;

Ungherese

(j) 'regulated roaming SMS message' means an SMS message sent by a roaming customer, originating on a visited network and terminating on a public communications network within the Community or received by a roaming customer, originating on a public communications network within the Community and terminating on a visited network;

Ultimo aggiornamento 2016-12-19
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: EP_report

Inglese

(1) A nyilvános konzultációt és a nemzeti szabályozó hatóságokkal folytatott konzultációt követően és a lehető legnagyobb mértékben figyelembe véve a BEREC véleményét a Bizottság a 7. cikkel kapcsolatban ajánlásokat és/vagy iránymutatásokat fogadhat el, amelyekben meghatározza a 7. cikk (3) bekezdésével összhangban előírt bejelentések formátumát, tartalmát és a bennük feltüntetendő adatokat, azokat a körülményeket, amelyek esetén a bejelentések nem kötelezőek, valamint a határidők számítását.

Ungherese

1. After public consultation and consultation with national regulatory authorities and taking utmost account of the opinion of BEREC, the Commission may adopt recommendations and/or guidelines in relation to Article 7 that define the form, content and level of detail to be given in the notifications required in accordance with Article 7(3), the circumstances in which notifications would not be required, and the calculation of the time limits.

Ultimo aggiornamento 2013-01-30
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: EP_report

Inglese

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a nyilvános hírközlő hálózatokat szolgáltató és a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások megfelelő műszaki és szervezeti intézkedéseket hozzanak a hálózataikat és szolgáltatásaikat érintő kockázatok megfelelő kezelése érdekében. Az ezen intézkedések által biztosított biztonsági szintnek – figyelembe véve az ezen intézkedések területén elért legújabb eredményeket – meg kell felelnie a kockázat mindenkori mértékének. Intézkedéseket kell hozni különösen a váratlan biztonsági események felhasználókra és összekapcsolt hálózatokra gyakorolt hatásának megelőzésére és minimalizálására.

Ungherese

1. Member States shall ensure that undertakings providing public communications networks or publicly available electronic communications services take appropriate technical and organisational measures to appropriately manage the risks posed to security of networks and services. Having regard to the state of the art, these measures shall ensure a level of security appropriate to the risk presented. In particular, measures shall be taken to prevent and minimise the impact of security incidents on users and interconnected networks.

Ultimo aggiornamento 2013-01-30
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: EP_report

Inglese

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az illetékes nemzeti szabályozó hatóságok jogosultak legyenek a 13a. cikk végrehajtása érdekében kötelező utasításokat kiadni – többek között a végrehajtási határidők vonatkozásában –a nyilvános hírközlő hálózatokat szolgáltató és a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások részére .

Ungherese

1. Member States shall ensure that in order to implement Article 13a, competent national regulatory authorities have the power to issue binding instructions, including those regarding time limits for implementation, to undertakings providing public communications networks or publicly available electronic communications services ¦.

Ultimo aggiornamento 2013-01-30
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: EP_report

Inglese

(2) A környezet, a közegészség vagy a közbiztonság védelme, illetve település- vagy területrendezési célok megvalósítása érdekében a tagállamok kötelezhetik az (1) bekezdésben említett jogok jogosultjait a létesítmény vagy ingatlan megosztására (beleértve a fizikai helymegosztást is), illetve az állami építési munkák összehangolását megkönnyítő intézkedések megtételére, és kizárólag azt követően, hogy megfelelő időt fordítottak nyilvános konzultációra, amelynek keretében minden érdekeltnek megadták a lehetőséget véleményük kifejtésére. Az ilyen megosztási vagy koordinációs rendelkezések között szerepelhetnek a létesítmény- vagy ingatlanmegosztás költségeinek felosztására vonatkozó szabályok.

Ungherese

2. Member States may require holders of the rights referred to in paragraph 1 to share facilities or property (including physical co-location) or take measures to facilitate the coordination of public works in order to protect the environment, public health, public security or to meet town and country planning objectives and only after an appropriate period of public consultation, during which all interested parties shall be given an opportunity to express their views. Such sharing or coordination arrangements may include rules for apportioning the costs of facility or property sharing.

Ultimo aggiornamento 2013-01-30
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: EP_report

Inglese

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a nyilvános hírközlő hálózatokat szolgáltató vállalkozások – az általuk szolgáltatott hálózaton keresztül nyújtott szolgáltatások folytonosságának garantálása érdekében – megtegyenek minden megfelelő lépést hálózataik integritásának biztosítására.

Ungherese

2. Member States shall ensure that undertakings providing public communications networks take all appropriate steps to guarantee the integrity of their networks, and thus ensure the continuity of supply of services provided over those networks.

Ultimo aggiornamento 2013-01-30
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: EP_report

Inglese

(2a) A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok azt követően, hogy megfelelő időt fordítottak nyilvános konzultációra, amelynek keretében minden érdekelt félnek megadták a lehetőséget nézetei kifejtésére, jogosultak legyenek a vezetékek épületeken belüli vagy – amennyiben az az épületen kívül található – az első gyűjtő- vagy elosztási pontig tartó megosztására vonatkozó kötelezettségeket róni az (1) bekezdésben említett jogok tulajdonosaira és/vagy az említett vezetékek tulajdonosaira, amennyiben ezen infrastruktúra megkettőzésének gazdaságtalan vagy fizikailag kivitelezhetetlen volta ezt indokolja. Ez a megosztás vagy összehangolás magában foglalhatja a közös eszköz-, illetve ingatlanhasználattal összefüggésben felmerülő, adott esetben a kockázat figyelembevételével módosított költségek megosztására vonatkozó szabályok megállapítását.

Ungherese

2a. Member States shall ensure that national authorities, after an appropriate period of public consultation during which all interested parties are given the opportunity to state their views, also have the power to impose obligations for the sharing of wiring inside buildings or up to the first concentration or distribution point where this is located outside the building, on the holders of the rights referred to in paragraph 1 and/or on the owner of such wiring, where this is justified by the fact that duplication of such infrastructure would be economically inefficient or physically impracticable. Such sharing or coordination arrangements may include rules for apportioning the costs of facility or property sharing adjusted for risk where appropriate.

Ultimo aggiornamento 2013-01-30
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: EP_report

Inglese

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a nyilvános hírközlő hálózatokat szolgáltató és a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások értesítsék a hatáskörrel rendelkező nemzeti szabályozó hatóságot a biztonság megsértésének és az integritás hiányának minden olyan esetéről, amely jelentős hatással volt a hálózatok, illetve a szolgáltatások működésére.

Ungherese

3. Member States shall ensure that undertakings providing public communications networks or publicly available electronic communications services notify the competent national regulatory authority of a breach of security or loss of integrity that has had a significant impact on the operation of networks or services.

Ultimo aggiornamento 2013-01-30
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: EP_report

Inglese

(6) Amennyiben a Bizottság az (5) bekezdéssel összhangban olyan határozatot hozott, amelyben kötelezte az érintett nemzeti szabályozó hatóságot az intézkedéstervezet visszavonására, a nemzeti szabályozó hatóság a határozat Bizottság általi meghozatalától számított hat hónapon belül módosítja vagy visszavonja az intézkedéstervezetet. Az intézkedéstervezet módosítása esetén a nemzeti szabályozó hatóság a 6. cikkben előírt eljárásokkal összhangban nyilvános konzultációt tart, és a (3) bekezdés rendelkezéseivel összhangban ismételten bejelenti a Bizottságnak a módosított intézkedéstervezetet.

Ungherese

6. Where the Commission has adopted a decision in accordance with paragraph 5 requiring the national regulatory authority to withdraw a draft measure, the national regulatory authority shall amend or withdraw the draft measure within six months of the date of the Commission's decision. When the draft measure is amended, the national regulatory authority shall undertake a public consultation in accordance with the procedures referred to in Article 6, and shall re-notify the amended draft measure to the Commission in accordance with the provisions of paragraph 3.

Ultimo aggiornamento 2013-01-30
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: EP_report

Inglese

1. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok a vállalkozások számára kötelezettségeket állapíthassanak meg annak biztosítása érdekében, hogy a végfelhasználók olyan ésszerű igényeinek kielégítésére, amelyek a földrajzi lefedettségre, a telefonok vagy más beszédalapú telefonszolgáltatáshoz való hozzáférési pontok számára, [...] a fogyatékkal élő felhasználók számára biztosított hozzáférhetőségére és a szolgáltatások minőségére vonatkoznak, nyilvános telefonállomások vagy más beszédalapú telefonszolgáltatáshoz való hozzáférési pontok álljanak rendelkezésre.”

Ungherese

1. Member States shall ensure that national regulatory authorities can impose obligations on undertakings in order to ensure that public pay telephones or other public voice telephony access points are provided to meet the reasonable needs of end-users in terms of the geographical coverage, the number of telephones or other access points, [...] accessibility [...] to disabled users and the quality of services."

Ultimo aggiornamento 2013-01-30
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: EP_report
Attenzione: contiene formattazione HTML nascosta

Alcuni contributi umani con scarsa rilevanza sono stati nascosti.
Mostra i risultati con scarsa rilevanza.

Ottieni una traduzione migliore grazie a
4,401,923,520 contributi umani

Ci sono utenti che chiedono aiuto:I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Maggiori informazioni. OK