Chiedi a Google

Hai cercato la traduzione di centrifugaalkrachten da Olandese a Inglese

Contributi umani

Da traduttori professionisti, imprese, pagine web e archivi di traduzione disponibili gratuitamente al pubblico.

Aggiungi una traduzione

Olandese

Inglese

Informazioni

Olandese

In dit geval dient de straal van de bochten minimaal 200 m te bedragen en moeten de centrifugaalkrachten worden gecompenseerd door het dwarsprofiel van de bochten.

Inglese

In this case the minimum radius of the bends must be 200 m and the effects of centrifugal force compensated for by the cross-section of the bends.

Ultimo aggiornamento 2016-11-15
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Olandese

Indien beide meettrajecten L gekromd zijn, moeten de centrifugaalkrachten in afwijking van het bepaalde in punt 4.1.3 door het dwarsprofiel van de bochten worden gecompenseerd.

Inglese

If both measuring bases are curvilinear in shape despite the requirements of 4.1.3, the effects of centrifugal force must be compensated for by the cross-section of the bends.

Ultimo aggiornamento 2016-11-15
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Olandese

Spoordragende kunstwerken moeten worden berekend op horizontale centrifugaalkrachten en krachten ten gevolge van veterloop uitgeoefend door alle typen voertuigen die tot de lijn zijn toegelaten (dienstvoertuigen, hogesnelheidsvoertuigen en andere treinen).

Inglese

The track-bearing structures shall be designed to withstand the horizontal force from the centrifugal and nosing forces exerted by the vehicles, for all the vehicles expected to run on the line (service vehicles, high-speed vehicles and other trains).

Ultimo aggiornamento 2014-11-21
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Olandese

6.2. Centrifuge, centrifugaalkracht tot 2200 g, voorzien van centrifugebuizen met stop met een inhoud van ongeveer 50 ml.

Inglese

6.2. Centrifuge, capable of attaining a centrifugal force of 2200 g, fitted with stoppered centrifuge tubes of about 50 ml.

Ultimo aggiornamento 2019-05-31
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: SecretAgent879

Olandese

6.2. Centrifuge, centrifugaalkracht tot 2 200 g, voorzien van centrifugebuizen met stop met een inhoud van ongeveer 25 ml.

Inglese

6.2. Centrifuge capable of attaining a centrifugal force of 2 200 g, fitted with stoppered centrifuge tubes of about 25 ml capacity.

Ultimo aggiornamento 2019-05-31
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: SecretAgent879

Olandese

// 6.1. // Analytische balans. // 6.2. // Centrifuge, centrifugaalkracht tot 2 200 g, voorzien van centrifugebuizen met stop met een inhoud van ongeveer 50 ml. // 6.3. // Mechanisch schudapparaat geschikt om bij 50 °C te werken. // 6.4. // Magneetroerder. // 6.5. // Glazen trechters, doorsnede ongeveer 7 cm. // 6.6. // Filtreerpapier, normaal, doorsnede ongeveer 12,5 cm. // 6.7. // Glazen filtreerapparaat met filtermembraan met poriëngrootte van 0,45 m m. // 6.8. // Meetpipetten geschikt voor 10 ml (ISO-648 norm, klasse A, of ISO/R 835) of een systeem geschikt om in twee minuten 10,0 ml af te geven. // 6.9. // Waterbad met thermostaat, ingesteld op 25 °C ± 0,5 °C. // 6.10. // HPLC-apparatuur bestaande uit: // 6.10.1. // pompsysteem met voorzieningen voor het creëren van binaire gradiënten; // 6.10.2. // injector, al dan niet automatisch, met een capaciteit van 100 ml; // 6.10.3. // Dupont Protein Plus kolom (25 × 0,46 cm I.D.) of een gelijkwaardige kolom gevuld met silica met grote poriën voor reversed phase; // 6.10.4. // kolomoven met thermostaat, ingesteld op 35 °C ± 1 °C; // 6.10.5. // UV-detector met variabele golflengte, instelbaar op 210 nm (indien nodig, mag met een golflengte tot 220 nm worden gewerkt) met een gevoeligheid van 0,02 AA; // 6.10.6. // integrator waarmee de piekhoogte kan worden gemeten. // // Opmerking: // // Met de kolommen kan bij kamertemperatuur worden gewerkt op voorwaarde dat de temperatuurschommelingen tot maximaal 1 °C beperkt blijven, anders gaat de retentietijd van GMPA teveel variëren. // 7. // Monsterneming // 7.1. // Internationale norm ISO 707 - Melk en zuivelprodukten - Monstermethoden, overeenkomstig de in bijlage I, punt 2, onder c), van Verordening (EEG) nr. 625/78 vermelde voorschriften. // 7.2. // Het monster wordt zodanig bewaard dat geen bederf of wijziging van samenstelling kan optreden. // 8. // Werkwijze // 8.1. // Bereiding van het testmonster // // Breng het melkpoeder in een vat met een inhoud van ongeveer het dubbele van het volume van het poeder en voorzien van een luchtdicht deksel.

Inglese

// 6.1. // Analytical balance. // 6.2. // Centrifuge, capable of attaining a centrifugal force of 2 200 g, fitted with stoppered centrifuge tubes of about 50 ml. // 6.3. // Mechanical shaker with a provision to shake at 50 °C. // 6.4. // Magnetic stirrer. // 6.5. // Glass funnels, diameter about 7 cm. // 6.6. // Filter papers, medium filtration, diameter about 12,5 cm. // 6.7. // Glass filtration equipment with 0,45 mm pore diameter membrane filter. // 6.8. // Graduated pipettes, allowing delivery of 10 ml (ISO 648, Class A, or ISO/R 835), or a system capable of deliverying 10,0 ml in two minutes. // 6.9. // Thermostatic waterbath, set at 25 ± 0,5 °C. // 6.10. // HPLC-equipment, consisting of: // 6.10.1. // Binary gradient pumping system. // 6.10.2. // Injector, hand or automatic, with a 100 ml capacity. // 6.10.3. // Column Dupont Protein Plus (25 × 0,46 cm I.D.) or an equivalent wide-pore silica based reversed-phase column. // 6.10.4. // Thermostatic column oven, set at 35 ± 1 °C. // 6.10.5. // Variable wavelength UV detector, permitting measurements at 210 nm (if necessary, a higher wavelength up to 220 nm may be used) with a sensitivity of 0,02 AA. // 6.10.6. // Integrator capable of peak height measurement. // // Note // // Operation of the column at room temperature is possible, provided that the room temperature does not fluctuate more than 1 °C, otherwise too much variation in the retention time of GMPA takes place. // 7. // Sampling // 7.1. // International standard ISO 707 - Milk and milk products - Methods of sampling, conforming to the guidelines contained in Annex I (2) (c) of Regulation (EEC) No 625/78. // 7.2. // Store the sample in conditions which preclude any deterioration or change in composition. // 8. // Procedure // 8.1. // Preparation of the test sample // // Transfer the powder into a container with a capacity of about twice the volume of the powder, fitted with an airtight lid.

Ultimo aggiornamento 2019-05-31
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: SecretAgent879

Olandese

Vóór gebruik wordt het mengsel over een membraanfilter met poriëngrootte van 0,45 mm gefiltreerd. // // Opmerking: Voor het spoelen van de kolom kan elke andere oplossing worden gebruikt die een bacteriëndodende werking heeft en het scheidend vermogen van de kolom niet aantast. // 5.4. // Standaardmonsters // 5.4.1. // Magere-melkpoeder dat voldoet aan de eisen van Verordening (EEG) nr. 625/78, of wel [0]. // 5.4.2. // Hetzelfde magere-melkpoeder dat is vermengd met 5 % (m/m) weipoeder type leb van gemiddelde samenstelling, of wel [5]. // 6. // Apparatuur // 6.1. // Analytische balans. // 6.2. // Centrifuge, centrifugaalkracht tot 2 200 g, voorzien van centrifugebuizen met stop met een inhoud van ongeveer 25 ml. // 6.3. // Mechanisch schudapparaat. // 6.4. // Magneetroerder. // 6.5. // Glazen trechters, doorsnede ongeveer 7 cm. // 6.6. // Filtreerpapier, normaal, doorsnede ongeveer 12,5 cm. // 6.7. // Glazen filtreerapparaat met filtermembraan met poriëngrootte van 0,45 m m. // 6.8. // Meetpipet geschikt voor 10 ml, overeenkomstig ISO-648 norm, klasse A, of ISO/R 835. // 6.9. // Waterbad met thermostaat, ingesteld op 25 ± 0,5 °C. // 6.10. // HPLC-apparatuur bestaande uit: // 6.10.1. // Pomp; // 6.10.2. // Injector, al of niet automatisch, capaciteit 15 tot 30 ml; // 6.10.3. // Twee kolommen TSK 2000 SW (lengte 30 cm, inwendige doorsnede 0,75 cm) of gelijkwaardige kolommen in serie en een voorgeschakelde kolom (3 cm × 0,3 cm) gepakt met I 125 of gelijkwaardig materiaal; // 6.10.4. // Kolomoven met thermostaat, ingesteld op 35 ± 1 °C; // 6.10.5. // UV-detector met variabele golflengte, instelbaar op 205 nm, en een gevoeligheid van 0,008 A; // 6.10.6. // Integrator waarmee van dal tot dal kan worden geïntegreerd. // // Opmerking: Zo nodig kan met kolommen op kamertemperatuur worden gewerkt, maar het scheidend vermogen daarvan is iets lager.

Inglese

Filter the mixture prior to use through a membrane filter with a 0,45 mm pore diameter. // // Note: Any other flushing solvent with a bactericidal effect which does not impair the columns' resolution efficiency may be used. // 5.4. // Standard samples // 5.4.1. // Skimmed-milk powder meeting the requirements of Regulation (EEC) No 625/78 (i.e. [0]). // 5.4.2. // The same skimmed-milk powder adulterated with 5 % (m/m) rennet-type whey powder of standard composition (i.e. [5]). // 6. // Apparatus // 6.1. // Analytical balance. // 6.2. // Centrifuge capable of attaining a centrifugal force of 2 200 g, fitted with stoppered centrifuge tubes of about 25 ml capacity. // 6.3. // Mechanical shaker. // 6.4. // Magnetic stirrer. // 6.5. // Glass funnels, diameter about 7 cm. // 6.6. // Filter papers, medium filtration, diameter about 12,5 cm. // 6.7. // Glass filtration equipment with 0,45 mm pore diameter membrane filter. // 6.8. // Graduated pipettes allowing delivery of 10 ml (ISO 648, Class A, or ISO/R 835). // 6.9. // Thermostatic waterbath, set at 25 ± 0,5 oC. // 6.10. // HPLC equipment, consisting of: // 6.10.1. // Pump. // 6.10.2. // Injector, hand or automatic, with a 15 to 30 m l capacity. // 6.10.3. // Two TSK 2 000-SW columns in series (length 30 cm, internal diameter 0,75 cm) or equivalent columns and a precolumn (3 cm × 0,3 cm) packed with I 125 or material of equivalent effectiveness. // 6.10.4. // Thermostatic column oven, set at 35 ± 1 oC. // 6.10.5. // Variable wavelength UV detector, permitting measurements at 205 nm with a sensitivity of 0,008 A. // 6.10.6. // Integrator capable of valley-to-valley integration. // // Note: Working with columns kept at room temperature is possible, but their power of resolution is slightly lower.

Ultimo aggiornamento 2019-05-31
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: SecretAgent879

Olandese

Vóór gebruik wordt het mengsel over een membraanfilter met poriëngrootte van 0,45 m gefiltreerd. // // Opmerking: Voor het spoelen van de kolom kan elke andere oplossing worden gebruikt die een bacteriëndodende werking heeft en het scheidend vermogen van de kolom niet aantast. // 5.4. // Standaardmonsters // 5.4.1. // Magere-melkpoeder dat voldoet aan de eisen van Verordening (EEG) nr. 625/78, of wel [0]. // 5.4.2. // Hetzelfde magere-melkpoeder dat is vermengd met 5 % (m/m) weipoeder type leb van gemiddelde samenstelling, of wel [5]. // 6. // Apparatuur // 6.1. // Analytische balans. // 6.2. // Centrifuge, centrifugaalkracht tot 2 200 g, voorzien van centrifugebuizen met stop met een inhoud van ongeveer 25 ml. // 6.3. // Mechanisch schudapparaat. // 6.4. // Magneetroerder. // 6.5. // Glazen trechters, doorsnede ongeveer 7 cm. // 6.6. // Filtreerpapier, normaal, doorsnede ongeveer 12,5 cm. // 6.7. // Glazen filtreerapparaat met filtermembraan met poriëngrootte van 0,45 m. // 6.8. // Meetpipet geschikt voor 10 ml, overeenkomstig ISO-648 norm, klasse A, of ISO/R 835. // 6.9. // Waterbad met thermostaat, ingesteld op 25 ± 0,5 °C. // 6.10. // HPLC-apparatuur bestaande uit: // 6.10.1. // Pomp; // 6.10.2. // Injector, al of niet automatisch, capaciteit 15 tot 30 ml; // 6.10.3. // Twee kolommen TSK 2000 SW (lengte 30 cm, inwendige doorsnede 0,75 cm) of gelijkwaardige kolommen in serie en een voorgeschakelde kolom (3 cm × 0,3 cm) gepakt met I 125 of gelijkwaardig materiaal; // 6.10.4. // Kolomoven met thermostaat, ingesteld op 35 ± 1 °C; // 6.10.5. // UV-detector met variabele golflengte, instelbaar op 205 nm, en een gevoeligheid van 0,008 A; // 6.10.6. // Integrator waarmee van dal tot dal kan worden geïntegreerd. // // Opmerking: Zo nodig kan met kolommen op kamertemperatuur worden gewerkt, maar het scheidend vermogen daarvan is iets lager.

Inglese

Filter the mixture prior to use through a membrane filter with a 0,45 mm pore diameter. // // Note: Any other flushing solvent with a bactericidal effect which does not impair the columns' resolution efficiency may be used. // 5.4. // Standard samples // 5.4.1. // Skimmed-milk powder meeting the requirements of Regulation (EEC) No 625/78 (i.e. [0]). // 5.4.2. // The same skimmed-milk powder adulterated with 5 % (m/m) rennet-type whey powder of standard composition (i.e. [5]). // 6. // Apparatus // 6.1. // Analytical balance. // 6.2. // Centrifuge capable of attaining a centrifugal force of 2 200 g, fitted with stoppered centrifuge tubes of about 25 ml capacity. // 6.3. // Mechanical shaker. // 6.4. // Magnetic stirrer. // 6.5. // Glass funnels, diameter about 7 cm. // 6.6. // Filter papers, medium filtration, diameter about 12,5 cm. // 6.7. // Glass filtration equipment with 0,45 mm pore diameter membrane filter. // 6.8. // Graduated pipettes allowing delivery of 10 ml (ISO 648, Class A, or ISO/R 835). // 6.9. // Thermostatic waterbath, set at 25 ± 0,5 oC. // 6.10. // HPLC equipment, consisting of: // 6.10.1. // Pump. // 6.10.2. // Injector, hand or automatic, with a 15 to 30 ml capacity. // 6.10.3. // Two TSK 2 000-SW columns in series (length 30 cm, internal diameter 0,75 cm) or equivalent columns and a precolumn (3 cm × 0,3 cm) packed with I 125 or material of equivalent effectiveness. // 6.10.4. // Thermostatic column oven, set at 35 ± 1 oC. // 6.10.5. // Variable wavelength UV detector, permitting measurements at 205 nm with a sensitivity of 0,008 A. // 6.10.6. // Integrator capable of valley-to-valley integration. // // Note: Working with columns kept at room temperature is possible, but their power of resolution is slightly lower.

Ultimo aggiornamento 2019-05-31
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: SecretAgent879

Olandese

centrifuge met zware vloeistof, waarin de kolen door de centrifugaalkracht worden gescheiden

Inglese

dense-medium cyclone "whizz-out", in which separation is effected by centrifugal force

Ultimo aggiornamento 2019-05-31
Frequenza di utilizzo: 4
Qualità:

Riferimento: SecretAgent879
Attenzione: contiene formattazione HTML nascosta

Olandese

Onder invloed van de ontwikkeling van de ophanging en autotechnologie, hebben de meeste voertuigen tegenwoordig een negatief camber. In geval van een negatief camber zal de auto in bochten op grond van de centrifugaalkracht de neiging hebben om te kantelen.

Inglese

With the development of suspension and auto technology, most vehicles today have negative camber. In the case of negative camber, the car tilts when cornering due to centrifugal force.

Ultimo aggiornamento 2018-02-13
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: SecretAgent879

Olandese

* 1656 - "De Saturni Luna observatio nova" (over de nieuwe waarneming van de maan van Saturnus)* 1656 - "De motu corporum ex percussione", pas gepubliceerd in 1703* 1657 - "De ratiociniis in ludo aleae" = "Van reeckening in spelen van geluck" (vertaald door Frans van Schooten)* 1659 - "Systema saturnium"* 1673 - "Horologium oscillatorium sive de motu pendularium" (theorie en ontwerp van het slingeruurwerk, opgedragen aan Lodewijk XIV)* 1673 - "De vi centrifuga" ("Over de Centrifugaalkracht")* 1684 - "Astroscopia Compendiaria tubi optici molimine liberata" (samengestelde sterrenkijkers zonder buis)* 1685 - "Memoriën aengaende het slijpen van glasen tot verrekijckers"* 1686 - "Kort onderwijs aengaende het gebruijck der horologiën tot het vinden der lenghten van Oost en West"* 1690 - "Traité de la lumière"* 1690 - "Discours de la cause de la pesanteur" (betoog over de oorzaak van de zwaarte, daterend uit 1669?

Inglese

* 1654 – "De circuli magnitudine inventa"* 1656 – "De Saturni Luna observatio nova" (About the new observation of the moon of Saturn – discovery of Titan)* 1656 – "De motu corporum ex percussione", published only in 1703* 1657 – "De ratiociniis in ludo aleae" = "Van reeckening in spelen van geluck" (translated by Frans van Schooten)* 1659 – "Systema saturnium" (on the planet Saturn)* 1659 – "De vi centrifuga" ("Concerning the centrifugal force"), published in 1703* 1673 – "Horologium oscillatorium sive de motu pendularium" (theory and design of the pendulum clock, dedicated to Louis XIV of France)* 1684 – "Astroscopia Compendiaria tubi optici molimine liberata" (compound telescopes without a tube)* 1685 – "Memoriën aengaende het slijpen van glasen tot verrekijckers" (How to grind telescope lenses)* 1686 – "Old " (How to use clocks to establish the longitude)* 1690 – "Traité de la lumière"* 1690 – "Discours de la cause de la pesanteur" (Discourse about gravity, from 1669?

Ultimo aggiornamento 2016-03-03
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: SecretAgent879
Attenzione: contiene formattazione HTML nascosta

Olandese

*Het oppervlak van vloeistoffen in een roterend vat neemt bij rotatie van dat vat een parabolische vorm aan, ten gevolge van de centrifugaalkracht.

Inglese

The diameter of the dish, measured along the surface, is then given by: formula_41 where formula_42 means the natural logarithm of formula_43, i.e.

Ultimo aggiornamento 2016-03-03
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: SecretAgent879

Olandese

Door de centrifugaalkracht die ontstaat, wordt het water van de sla gescheiden.

Inglese

The water is driven though the slits in the basket into the outer bowl.

Ultimo aggiornamento 2016-03-03
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: SecretAgent879

Olandese

De horizontale belastingen van een der belastingmodellen bepaald in punt 6.5 van de norm ENV 1991-3 punt 6.5.1 "Centrifugaalkrachten" en (punt 6.5.2 "Veterloopkrachten") moeten worden gehanteerd bij het ontwerpen van kunstwerken op nieuwe lijnen.

Inglese

Accordingly, the horizontal loads defined in Point 6.5 of standard ENV 1991-3, in Points 6.5.1 "Centrifugal forces" and 6.5.2 "Nosing forces", shall be used in the design calculations for structures on new lines.

Ultimo aggiornamento 2014-11-21
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: SecretAgent879
Attenzione: contiene formattazione HTML nascosta

Olandese

Eventueel een centrifuge met een centrifugaalkracht tot minimaal 2200 g, voorzien van centrifugebuizen met stop of dop met een inhoud van ongeveer 50 ml.

Inglese

Optional centrifuge capable of attaining a centrifugal force of 2200 g, fitted with stoppered or capped centrifuge tubes of about 50 ml capacity

Ultimo aggiornamento 2014-11-17
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: SecretAgent879

Olandese

relatieve centrifugaalkracht

Inglese

relative centrifugal force

Ultimo aggiornamento 2014-11-14
Frequenza di utilizzo: 5
Qualità:

Riferimento: IATE

Olandese

centrifugaalkracht

Inglese

lateral jerk

Ultimo aggiornamento 2014-11-13
Frequenza di utilizzo: 3
Qualità:

Riferimento: IATE

Olandese

De horizontale belastingen van een der belastingmodellen bepaald in punt 6.5 van de norm ENV 1991-3 punt 6.5.1 "Centrifugaalkrachten" en (punt 6.5.2 "Veterloopkrachten") moeten worden gehanteerd bij het ontwerpen van kunstwerken op nieuwe lijnen.

Inglese

Accordingly, the horizontal loads defined in Point 6.5 of standard ENV 1991-3, in Points 6.5.1 "Centrifugal forces" and 6.5.2 "Nosing forces", shall be used in the design calculations for structures on new lines.

Ultimo aggiornamento 2013-04-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com
Attenzione: contiene formattazione HTML nascosta

Olandese

Centrifugaalkracht

Inglese

Centrifugal force

Ultimo aggiornamento 2011-05-30
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Wikipedia

Ottieni una traduzione migliore grazie a
4,401,923,520 contributi umani

Ci sono utenti che chiedono aiuto:I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Maggiori informazioni. OK