Chiedi a Google

Hai cercato la traduzione di frunziş da Romeno a Svedese

Contributi umani

Da traduttori professionisti, imprese, pagine web e archivi di traduzione disponibili gratuitamente al pubblico.

Aggiungi una traduzione

Romeno

Svedese

Informazioni

Romeno

frunziş

Svedese

blad

Ultimo aggiornamento 2009-07-01
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Romeno

Razele soarelui pătrund prin frunziş şi desenează coloane de lumină. Tom mângâie o floare.

Svedese

Solstrålar tränger igenom grönskan och bildar pelare av ljus.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Translated.com

Romeno

(8) Eliminarea clorozei ferice şi a simptomelor sale asigură un frunziş verde şi buna creştere şi dezvoltare a fructului pentru recoltă.

Svedese

(8) Bekämpningen av järnkloros och dess symtom medför grönt lövverk med god tillväxt och fruktbildning inför skörden.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 6
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Romeno

* frunziş, frunze, crengi şi alte părţi ale plantelor, proaspete, din poziţia nr. 06.04 A II din Tariful Vamal Comun.

Svedese

- friska blad, kvistar och andra delar av växter som omfattas av undernummer 06.04 A II i Gemensamma tulltaxan.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 6
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Romeno

"2. În parcelele de observare permanente se efectuează o supraveghere intensă şi continuă a ecosistemului forestier, care constă în inventarierea constantă a stării coronamentului şi a stării pedologice şi a frunzişului, măsurarea schimbărilor creşterii, a ratelor de depunere şi a datelor meteorologice şi eşantionarea şi analiza soluţiilor de sol pe baza procedeelor de eşantionare obiective şi a metodelor de analiză stabilite."

Svedese

"I de permanenta observationsområdena skall intensiv och kontinuerlig övervakning av skogens ekosystem genomföras. Detta omfattar kontinuerlig undersökning av kronornas tillstånd, undersökning av jordmånens och blandens/barrens tillstånd, mätning av tillväxtförändringar, nedfall och väderförhållanden samt provtagning och analys av jordlösningar i enlighet med objektiva provtagningsmetoder och etablerade analysmetoder."

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo
Attenzione: contiene formattazione HTML nascosta

Romeno

(m) "îngrăşământ foliar": un îngrăşământ destinat aplicării pe frunzişul plantelor în vederea absorbţiei foliare a elementelor fertilizante;

Svedese

m) bladgödselmedel: ett gödselmedel avsett för applicering på grödans blad, genom vilka näringen tas upp.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 6
Qualità:

Riferimento: Anonimo
Attenzione: contiene formattazione HTML nascosta

Romeno

- a efectua inventarul frunzişului;

Svedese

- Undersökning av bladen/barren.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Romeno

1091/943; întrucât metodologia şi formatul comun pentru transmiterea datelor pentru inventarierea continuă a stării coronamentului, inventarul stării solului şi a frunzişului şi măsurarea creşterii au fost stabilite în Anexele III şi IV la Regulamentul (CEE) nr. 1091/94;

Svedese

De gemensamma metoderna och formatet för överlämnande av uppgifter för den fortlöpande undersökningen av trädkronornas tillstånd, undersökningen av jordmån och blad/barr samt av tillväxtmätningarna fastställs i bilagorna III och IV till förordning (EG) nr 1091/94.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Romeno

1390/974; întrucât au fost stabilite în anexele III - X la Regulamentul (CE) nr. 1091/94 metodologia comună şi formatul pentru transmiterea datelor privind inventarul continuu al stării coronamentului, inventarul stării solului şi a frunzişului, măsurătorile de creştere şi depunere, observaţiile meteorologice şi monitorizarea naturii solului.

Svedese

I bilagorna III-X till förordning (EG) nr 1091/94 fastställs gemensamma metoder och format för inrapporteringen av uppgifter från den kontinuerliga inventeringen av tillståndet för kronor, jordmån, blad och barr, liksom från mätningar av tillväxt, nedfall, meteorologiska förhållanden och av lösta ämnen i mark- och grundvatten.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Romeno

316/68 al Consiliului din 12 martie 1968 de stabilire a standardelor de calitate pentru florile proaspete tăiate şi frunzişul ornamental proaspăt2, modificat ultima dată de Regulamentul (CEE) nr. 1155/763, prevede în art.

Svedese

I artikel 2.1 första strecksatsen i rådets förordning (EEG) nr 316/68 av den 12 mars 1968 om fastställande av kvalitetsnormer för friska snittblommor och friskt snittgrönt(2), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1155/76(3), fastställs att de produkter som anges i artikel 1 får utbjudas till försäljning eller säljas inom gemenskapen i grossistledet av handlare eller direkt av producent, endast om de uppfyller kvalitetsnormerna.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Romeno

316/68 al Consiliului din 12 martie 1968 de stabilire a standardelor de calitate pentru florile proaspete tăiate şi frunzişul ornamental proaspăt2, modificat ultima dată de Regulamentul (CEE) nr. 802/713, nu corespund tehnicilor de comercializare actuale;

Svedese

Det har visat sig att de särskilda bestämmelserna avseende snittgrönt av Asparagus-släktet som fastställs i bilaga 2 A till rådets förordning (EEG) nr 316/68 av den 12 mars 1968 om fastställande av kvalitetsnormer för friska snittblommor och friskt snittgrönt(2), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 802/71(3), inte svarar mot moderna saluföringsmetoder.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Romeno

690/954; întrucât metodologia şi formatul comun care se aplică prezentării datelor referitoare la inventarul permanent al stării coroanelor, inventarul stării solului şi frunzişului, măsurătorile creşterii şi depunerilor şi observaţiile meteorologice au fost definite în anexele III - IX la Regulamentul (CE) nr. 1091/94;

Svedese

Gemensamma metoder och standardiserade former för inlämning av data från den kontinuerliga undersökningen av kronornas tillstånd, undersökning av jordmånens och bladens/barrens tillstånd samt mätning av tillväxtförändringar, nedfall och meteorologiska observationer fastställs i bilagorna III-IX till förordning (EG) nr 1091/94.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Romeno

Aceasta cuprinde inventarul continuu al stării coronamentului, inventarul stării solului şi a frunzişului şi măsurători ale modificărilor de creştere, ale ritmului de depunere şi date meteorologice, pe baza unor procedee obiective de prelevare de eşantioane şi a unor metode de analiză consacrate.

Svedese

Detta omfattar löpande undersökning av kronornas tillstånd, undersökning av jordmånens och bladens/barrens tillstånd samt mätning av tillväxtförändringar, deposition och väderförhållanden i enlighet med objektiva provtagningsmetoder och etablerade analysmetoder.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Romeno

Această supraveghere include inventarierea continuă a stării coronamentului, inventarierea stării solului şi a frunzişului şi măsurători privind modificările de creştere, ratele de depunere, condiţiile meteorologice, eşantionarea şi analiza naturii solului şi evaluarea vegetaţiei erbacee şi arbustivă, conform unor metode de eşantionare obiective şi unor metode stabilite de analiză recunoscute."

Svedese

Övervakningen omfattar en fortlöpande inventering av tillståndet för kronor, jordmån, blad och barr, liksom mätningar av tillväxtförändringar, nedfallshastighet och meteorologiska förhållanden samt provtagning från mark- och grundvatten jämte analys av däri lösta ämnen, liksom undersökningar av markvegetationen, i enlighet med objektiva provtagningsmetoder och etablerade analysmetoder."

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo
Attenzione: contiene formattazione HTML nascosta

Romeno

Prezenta directivă nu aduce atingere Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 234/68(3) din 27 februarie 1968 privind stabilirea unei organizări comune a pieţei pentru comercializarea pomilor vii şi a altor plante, a bulbilor, rădăcinilor, florilor tăiate şi frunzişului ornamental."

Svedese

Detta direktiv skall gälla utan att det påverkar tillämpningen av rådets förordning (EEG) nr 234/68(1) av den 27 februari 1968 om den gemensamma organisationen av marknaden för levande träd och andra levande växter, lökar, rötter o.d., snittblommor och snittgrönt. (1) EGT nr L 55, 2.3.1968, s.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo
Attenzione: contiene formattazione HTML nascosta

Romeno

REGULAMENTUL (CEE) nr. 316/68 AL CONSILIULUI din 12 martie 1968 de stabilire a standardelor de calitate pentru florile proaspete tăiate şi frunzişul ornamental proaspăt

Svedese

RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 316/68 av den 12 mars 1968 om fastställande av kvalitetsnormer för friska snittblommor och friskt snittgrönt

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Romeno

din 18 decembrie 1978 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 316/68 de stabilire a standardelor de calitate pentru florile proaspete tăiate şi frunzişul ornamental proaspăt

Svedese

RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 2991/78 av den 18 december 1978 om ändring av förordning (EEG) nr 316/68 om fastställande av kvalitetsnormer för friska snittblommor och friskt snittgrönt

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Romeno

întrucât există un comerţ substanţial cu flori proaspete tăiate şi frunziş ornamental proaspăt atât în cadrul Comunităţii, cât şi între statele membre şi ţările terţe; întrucât îmbunătăţirea şi unificarea nivelurilor de calitate a produselor comercializate sunt de dorit; întrucât, prin urmare, este necesar să se adopte standarde comune de calitate,

Svedese

med beaktande av följande: Friska snittblommor och friskt snittgrönt är föremål för en betydande handel inom gemenskapen och mellan medlemsstater och tredje land. En förbättring och standardisering är önskvärd vad beträffar de saluförda produkternas kvalitet. Gemensamma kvalitetsnormer bör därför fastställas.

Ultimo aggiornamento 2014-10-23
Frequenza di utilizzo: 6
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Romeno

Abia se întrezăreşte cerul dincolo de frunzişul des. Naori spune:

Svedese

Man kan ana himlen bakom oräkneliga löv.

Ultimo aggiornamento 2014-02-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Romeno

Cine se încrede în bogăţii va cădea, dar cei neprihăniţi vor înverzi ca frunzişul. -

Svedese

Den som förtröstar på sin rikedom, han kommer på fall, men de rättfärdiga skola grönska likasom löv.

Ultimo aggiornamento 2012-05-06
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Riferimento: Anonimo

Ottieni una traduzione migliore grazie a
4,401,923,520 contributi umani

Ci sono utenti che chiedono aiuto:I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Maggiori informazioni. OK