Chiedi a Google

Hai cercato la traduzione di diagnostikovaným da Slovacco a Olandese

Contributi umani

Da traduttori professionisti, imprese, pagine web e archivi di traduzione disponibili gratuitamente al pubblico.

Aggiungi una traduzione

Slovacco

Olandese

Informazioni

Slovacco

- s diagnostikovaným vrodeným syndrómom dlhého intervalu QT alebo s rodinnou anamnézou

Olandese

- met een bekend congenitaal lang QT interval, of de aanwezigheid hiervan in de familie

Ultimo aggiornamento 2012-04-12
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Slovacco

u dospelých s novo diagnostikovaným multiformným glioblastómom (typ agresívneho mozgového nádoru).

Olandese

volwassenen met pas gediagnosticeerd multiform glioblastoom (een agressief soort hersentumor).

Ultimo aggiornamento 2012-04-12
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Slovacco

pacientom s diagnostikovaným periférnym arteriálnym ochorením (problémami s prietokom krvi v artériách),

Olandese

patiënten die lijden aan een perifere arteriële aandoening (probleem met de bloeddoorstroming in de aders).

Ultimo aggiornamento 2012-04-12
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Slovacco

pacientom s diagnostikovaným periférnym arteriálnym ochorením (problémy s prietokom krvi v artériách),

Olandese

patiënten die lijden aan een perifere arteriële aandoening (problemen met de bloeddoorstroming in de aders);

Ultimo aggiornamento 2012-04-12
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Slovacco

V prvej štúdii sa porovnávala účinnosť lieku Temodal a rádioterapie s účinnosťou rádioterapie samostatne u 573 pacientov s novo diagnostikovaným multiformným glioblastómom.

Olandese

In het eerste onderzoek werd de werkzaamheid van Temodal in combinatie met radiotherapie vergeleken met enkel radiotherapie onder 573 patiënten met pas gediagnosticeerd multiform glioblastoom.

Ultimo aggiornamento 2012-04-12
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Slovacco

s diagnostikovaným autoimúnnym ochorením, vrátane reumatoidnej artritídy, systémového lupus erythematosus, sklerodermie, Sjögrenovho syndrómu a dermatomyozitídy/ polymyozitídy;

Olandese

ze bekende auto-immuunafwijkingen, inclusief reumatoïde artritis, systemische lupus erythematodes, sclerodermie, het syndroom van Sjögren of dermatomyositis/polymyositis hebben;

Ultimo aggiornamento 2012-04-12
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Slovacco

Risperidón sa má podávať uvážene pacientom s diagnostikovaným kardiovaskulárnym ochorením (napr. zlyhávanie srdca, infarkt myokardu, poruchy prevodového systému, dehydratácia, hypovolémia alebo cerebrovaskulárne ochorenie).

Olandese

Risperidon dient met voorzichtigheid te worden gebruikt bij patiënten met cardiovasculaire aandoeningen (bijv. hartfalen, myocardinfarct, geleidingsstoornissen, dehydratie, hypovolemie, of cerebrovasculaire aandoeningen).

Ultimo aggiornamento 2012-04-12
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Slovacco

V štúdii novo diagnostikovaným multiformným glioblastómom pacienti, ktorí užívali liek Temodal spolu s rádioterapiou, prežívali v priemere 14, 6 mesiacov v porovnaní s 12, 1 mesiacmi v prípade pacientov, ktorí dostávali iba rádioterapiu.

Olandese

In het onderzoek naar pas gediagnosticeerd multiform glioblastoom overleefden patiënten die Temodal en radiotherapie kregen gemiddeld 14,6 maanden, terwijl patiënten die alleen radiotherapie kregen een gemiddelde overlevingsduur van 12,1 maanden hadden.

Ultimo aggiornamento 2012-04-12
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Slovacco

V štúdii CAPRIE bolo zahrnutých 19 185 pacientov s aterotrombózou manifestovanou nedávnym infarktom myokardu (< 35 dní), nedávnou ischemickou náhlou cievnou mozgovou príhodou (7 dní až 6 mesiacov) alebo diagnostikovaným periférnym arteriálnym ochorením (PAO).

Olandese

8 De CAPRIE-studie omvatte 19185 patiënten met atherotrombose die tot uiting kwam in de vorm van een recent myocardinfarct (< 35 dagen), een recent ischemisch cerebrovasculair accident (tussen 7 dagen en 6 maanden) of van een vastgestelde perifere arteriële aandoening (peripheral arterial disease, PAD).

Ultimo aggiornamento 2012-04-12
Frequenza di utilizzo: 4
Qualità:

Attenzione: contiene formattazione HTML nascosta

Slovacco

u pacientov po infarkte myokardu (časový interval začiatku liečby je od niekoľkých dní až do 35 dní), po ischemickej náhlej cievnej mozgovej príhode (časový interval začiatku liečby je od 7 dní do menej ako 6 mesiacov) alebo s diagnostikovaným periférnym arteriálnym ochorením.

Olandese

Patiënten na een doorgemaakt myocardinfarct (van enkele dagen tot minder dan 35 dagen), na een doorgemaakt ischemisch cerebrovasculair accident (van 7 dagen tot minder dan 6 maanden) of die lijden aan een vastgestelde perifere arteriële aandoening.

Ultimo aggiornamento 2012-04-12
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Slovacco

2 Suplementácia citrulínu alebo arginínu sa vyžaduje u pacientov s diagnostikovaným deficitom karbamylfosfátsyntetázy alebo ornitíntranskarbamylázy vo forme ochorenia s formou neonatálneho nástupu, a to v dávke 0, 17 g/ kg/ deň alebo 3, 8 g/ m2/ deň.

Olandese

Citruline- of argininesupplementen van 0,17 g/kg/dag of 3,8 g/m2/dag zijn nodig bij patiënten met een neonatale vorm van carbamylfosfaatsynthetase of ornithinetranscarbamylase deficiënties.

Ultimo aggiornamento 2012-04-12
Frequenza di utilizzo: 4
Qualità:

Slovacco

Suplementácia arginínu sa vyžaduje u pacientov s diagnostikovaným deficitom arginínosukcinátsyntetázy v dávke 0, 4- 0, 7 g/ kg/ deň alebo 8, 8 – 15, 4 g/ m2/ deň.

Olandese

Een supplement van 0,4 - 0,7 g/kg/dag of 8,8 - 15,4 g/m2/dag in arginine is nodig voor patiënten met argininosuccinaatsynthetase deficiëntie.

Ultimo aggiornamento 2012-04-12
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Slovacco

4 V dlhodobej randomizovanej (4 - až 6- ročnej) štúdii monoterapie u pacientov s nedávno diagnostikovaným diabetes mellitus 2. typu bola zaznamenaná zvýšená incidencia zlomenín kostí po prvom roku liečby u pacientok užívajúcich rosiglitazón (9, 3%, 2, 7 pacientov na 100 pacient- rokov) oproti metformínu (5, 1%, 1, 5 pacientov na 100 pacient- rokov) alebo glyburidu/ glibenklamidu (3, 5%, 1, 3 pacientov na 100 pacient- rokov).

Olandese

Bij metformine was deze incidentie 5,1% (1,5 patiënt per 100 patiëntenjaren) en bij glyburide/glibenclamide 3,5% (1,3 patiënt per 100 patiëntenjaren).

Ultimo aggiornamento 2011-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Attenzione: Questo allineamento potrebbe essere errato.
Eliminalo se ritieni che sia così.

Slovacco

Iscover sa môže podávať: • pacientom po infarkte myokardu (srdcový infarkt); Iscover sa môže začať užívať od niekoľkých dní po infarkte až do najviac 35 dní po infarkte, • pacientom po ischemickej cievnej mozgovej príhode (bez príznakov krvácania); Iscover sa môže začať užívať od siedmich dní až do najviac šiestich mesiacov po mozgovej príhode, • pacientom s diagnostikovaným periférnym arteriálnym ochorením (problémami s prietokom krvi v artériách), • pacientom s tzv. akútnym koronárnym syndrómom, kedy by sa mal podávať spolu s aspirínom (ďalšie antikoagulancium) vrátane pacientov, ktorým bol voperovaný stent (krátka trubička umiestnená do žily na zabránenie jej uzavretia).

Olandese

Iscover kan worden voorgeschreven aan: • patiënten die onlangs een myocardinfarct (hartaanval) hebben doorgemaakt; de behandeling met Iscover kan worden gestart in de dagen na de aanval tot 35 dagen later, • patiënten die onlangs een ischemisch herseninfarct (zonder bloeding) hebben doorgemaakt; de behandeling met Iscover kan worden gestart in de 7 dagen na de aanval tot 6 maanden later, • patiënten die lijden aan een perifere arteriële aandoening (probleem met de bloeddoorstroming in de aders). • patiënten die lijden aan een acuut coronair syndroom, in combinatie met aspirine (een ander antistollingsmiddel), waaronder patiënten bij wie een stent is geplaatst (een buisje in een ader om te voorkomen dat deze dichtslibt).

Ultimo aggiornamento 2011-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Attenzione: Questo allineamento potrebbe essere errato.
Eliminalo se ritieni che sia così.

Slovacco

Liečba liekom Clopidogrel BMS sa môže začať niekoľko dní až šesť mesiacov po infarkte, • pacientom s diagnostikovaným periférnym arteriálnym ochorením (problémy s prietokom krvi v artériách), • pacienti s tzv. akútnym koronárnym syndrómom, v tomto prípade by sa mal podávať v kombinácii s aspirínom (ďalší antikoagulant), vrátane pacientov, ktorým bol voperovaný stent (krátka trubička umiestnená v žile, ktorá zabraňuje jej uzavretiu).

Olandese

De behandeling met Clopidogrel BMS kan in de periode tussen zeven dagen en zes maanden na het infarct worden gestart; • patiënten die lijden aan een perifere arteriële aandoening (problemen met de bloeddoorstroming in de aders); • patiënten die lijden aan een aandoening die bekendstaat onder de naam “ acuut coronair syndroom”, in gevallen waar het middel moet worden toegediend in combinatie met aspirine (een ander antistollingsmiddel), waaronder patiënten bij wie een stent (een korte buisvormige prothese die in een ader wordt ingebracht om afsluiting hiervan te voorkomen) is ingebracht.

Ultimo aggiornamento 2011-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Attenzione: Questo allineamento potrebbe essere errato.
Eliminalo se ritieni che sia così.

Slovacco

Liečba liekom Clopidogrel Winthrop sa môže začať niekoľko dní až šesť mesiacov po infarkte, • pacientom s diagnostikovaným periférnym arteriálnym ochorením (problémy s prietokom krvi v artériách), • pacienti s tzv. akútnym koronárnym syndrómom, v tomto prípade by sa mal podávať v kombinácii s aspirínom (ďalší antikoagulant), vrátane pacientov, ktorým bol voperovaný stent (krátka trubička umiestnená v žile, ktorá zabraňuje jej uzavretiu).

Olandese

De behandeling met Clopidogrel Winthrop kan in de periode tussen zeven dagen en zes maanden na het infarct worden gestart; • patiënten die lijden aan een perifere arteriële aandoening (problemen met de bloeddoorstroming in de aders); • patiënten die lijden aan een aandoening die bekendstaat onder de naam “ acuut coronair syndroom”, in gevallen waar het middel moet worden toegediend in combinatie met aspirine (een ander antistollingsmiddel), waaronder patiënten bij wie een stent (een korte buisvormige prothese die in een ader wordt ingebracht om afsluiting hiervan te voorkomen) is ingebracht.

Ultimo aggiornamento 2011-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Attenzione: Questo allineamento potrebbe essere errato.
Eliminalo se ritieni che sia così.

Slovacco

Plavix sa môže podávať: • pacientom po infarkte myokardu (srdcový infarkt); Plavix sa môže začať užívať od niekoľkých dní po infarkte až do najviac 35 dní, • pacientom po nedávnej ischemickej cievnej mozgovej príhode (bez príznakov krvácania); Plavix sa môže začať užívať od siedmich dní až do najviac šiestich mesiacov po mozgovej príhode, • pacientom s diagnostikovaným periférnym arteriálnym ochorením (problémami s prietokom krvi v artériách), • pacientom s tzv. akútnym koronárnym syndrómom; v tomto prípade by sa mal podávať s aspirínom (ďalší koagulant) vrátane pacientov, ktorým bol voperovaný stent (krátka trubička umiestnená v žile, ktorá zabraňuje jej uzavretiu).

Olandese

Plavix kan worden voorgeschreven aan: • patiënten die onlangs een myocardinfarct (hartaanval) hebben doorgemaakt; de behandeling met Plavix kan worden gestart in de dagen na de aanval tot 35 dagen later, • patiënten die een ischemisch herseninfarct (zonder bloeding) hebben doorgemaakt; de behandeling met Plavix kan worden gestart in de 7 dagen na de aanval tot 6 maanden later, • patiënten die lijden aan een perifere arteriële aandoening (probleem met de bloeddoorstroming in de aders). • patiënten die lijden aan een acuut coronair syndroom, in combinatie met aspirine (een ander antistollingsmiddel), waaronder patiënten bij wie een stent is geplaatst (een buisje in een ader om te voorkomen dat deze dichtslibt).

Ultimo aggiornamento 2011-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Attenzione: Questo allineamento potrebbe essere errato.
Eliminalo se ritieni che sia così.

Slovacco

Používa sa na liečbu malígnych gliómov (mozgové nádory) v týchto skupinách pacientov: • u dospelých s novo diagnostikovaným multiformným glioblastómom (typ agresívneho mozgového nádoru).

Olandese

Het wordt gebruikt bij de behandeling van kwaadaardig glioom (hersentumor) bij de volgende groepen patiënten: • volwassenen met pas gediagnosticeerd multiform glioblastoom (een agressief soort hersentumor).

Ultimo aggiornamento 2011-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Attenzione: Questo allineamento potrebbe essere errato.
Eliminalo se ritieni che sia così.

Slovacco

Sledovaní pacienti boli dospelí (> ako 18 rokov) s novo diagnostikovaným diferencovaným papilárnym alebo folikulárnym karcinómom štítnej žľazy, vrátane papilárno- folikulárnej formy, charakterizovanej, predovšetkým (54 zo 60) ako T1- T2, NO- N1, MO (TNM klasifikácia). Úspešnosť odňatia zvyškov sa posudzovala zobrazovaním pomocou rádiojódu a vyšetrovaním hladiny tyreoglobulínu 8 mesiacov po liečbe.

Olandese

Het welslagen bij ablatie van resten werd beoordeeld aan de hand van radioactieve lichaamsscintigrafie en met serumthyreoglobulinebepalingen 8 maanden na de behandeling.

Ultimo aggiornamento 2011-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Attenzione: contiene formattazione HTML nascosta
Attenzione: Questo allineamento potrebbe essere errato.
Eliminalo se ritieni che sia così.

Slovacco

Tak ako pri ostatných antipsychotikách, má sa venovať zvýšená pozornosť, keď sa risperidón predpisuje pacientom s diagnostikovaným kardiovaskulárnym ochorením, predĺžením QT intervalu v rodinnej anamnéze, bradykardiou alebo poruchami elektrolytov (hypokaliémia, hypomagneziémia), pretože to môže zvýšiť riziko arytmogénnych účinkov pri súčasnom užívaní s liekmi, o ktorých je známe, že predlžujú QT interval.

Olandese

Daarnaast dient men eveneens voorzichtig te zijn bij het voorschrijven van risperidon in combinatie met geneesmiddelen waarvan bekend is dat ze het QT-interval kunnen verlengen.

Ultimo aggiornamento 2011-10-23
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:

Attenzione: Questo allineamento potrebbe essere errato.
Eliminalo se ritieni che sia così.

Ottieni una traduzione migliore grazie a
4,401,923,520 contributi umani

Ci sono utenti che chiedono aiuto:I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Maggiori informazioni. OK