Google で調べる

検索ワード: draig goch cymru (ウェールズ語 - 英語)

人による翻訳

プロの翻訳者、企業、ウェブページから自由に利用できる翻訳レポジトリまで。

翻訳の追加

ウェールズ語

英語

情報

ウェールズ語

Draig Goch

英語

Red Dragon

最終更新: 2014-08-20
使用頻度: 1
品質:

ウェールズ語

Draig goch

英語

Welsh Dragon

最終更新: 2013-11-06
使用頻度: 1
品質:

参照: Wikipedia

ウェールズ語

Mae prosiect Draig Goch yn brosiect hirdymor

英語

Project Red Dragon is a long-term project

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

ウェールズ語

Mae prosiect Draig Goch yn allweddol i hynny

英語

Project Red Dragon is key to that

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

ウェールズ語

Awdurdod Datblygu Cymru , sy'n arwain prosiect Draig Goch , fydd yn llywio ymateb Tîm Cymru

英語

The Welsh Development Agency , which leads on project Red Dragon , will be leading the Team Wales response

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

ウェールズ語

Mae'r rhain yn rhan o brosiect Draig Goch , y byddaf yn ei drafod yn y man

英語

These form part of project Red Dragon , to which I will return

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

ウェールズ語

Un o'r pethau pwysicaf i mi yn y pentref Olympaidd a Pharalympaidd , lle yr arhosodd tîm Prydain , oedd gweld baneri Prydain a draig goch Cymru ochr yn ochr

英語

One of the most important things to me in the Olympic and Paralympic village , where the British team stayed , was seeing the British flags and the Welsh dragon side by side

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

ウェールズ語

Yr ydym yn ymrwymedig i lwyddiant prosiect Draig Goch yn y dyfodol a byddaf yn parhau i bledio ei achos

英語

We are committed to the future success of project Red Dragon and will continue to make the case for it

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

ウェールズ語

Sefydlwyd prosiect Draig Goch i ystyried materion yn ymwneud â chyfleusterau hen ffasiwn a seilwaith y safle yn Sain Tathan

英語

Project Red Dragon was established to consider issues concerning outdated facilities and site infrastructure at St Athan

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

ウェールズ語

Mae dweud bod y prosiect Draig Goch yn wynebu ei dranc yn gamgymeriad mawr ac yn codi bwganod o'r math gwaethaf

英語

Saying that project Red Dragon is doomed is quite erroneous and is scaremongering of the worst kind

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

ウェールズ語

Mae Draig Goch yn amlwg yn bwysig , ond nid yw sefyllfa iach y sector yn y dyfodol yn dibynnu ar Draig Goch ei hun

英語

Red Dragon is obviously important , but the future health of the sector does not depend on Red Dragon itself

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

ウェールズ語

Byddaf yn dweud wrtho nad yw'n syniad call creu braw ymysg y gweithlu pan fo prosiect draig goch yn mynd yn ei flaen

英語

I will tell him that it is not a clever idea to create alarm among the workforce when project red dragon is going ahead

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

ウェールズ語

Nid oes amheuaeth bod cysylltiad amlwg rhwng gwaith DARA yn Sain Tathan a lleoli'r prosiect a llwyddiant Draig Goch yn yr ardal

英語

There is undoubtedly a connection between the work of DARA at St Athan and the location of the project and Red Dragon's success in the area

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

ウェールズ語

Ailbwysleisiaf y pwynt fod prosiect Draig Goch yn bwysig i ddyfodol y sector awyrofod , ond nid yw cryfder y sector yn gwbl ddibynnol ar lwyddiant y prosiect hwnnw

英語

I reinforce the point that project Red Dragon is important for the future of the aerospace sector , but the strength of the sector is not wholly dependent on the success of that project

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

ウェールズ語

Fel Llywodraeth , yr ydym yn ymrwymedig i'r prosiect Draig Goch , fel y cadarnhaodd Adam Ingram pan siaradodd y Prif Weinidog ag ef ddoe

英語

As a Government , we are committed to project Red Dragon , as Adam Ingram confirmed when the First Minister spoke to him yesterday

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

ウェールズ語

Yn gyntaf , rhyddhad i mi oedd clywed ymateb Prif Weinidog Cymru i'r cwestiwn am ddyfodol prosiect draig goch yn yr Asiantaeth Atgyweirio Awyrennau Amddiffyn

英語

First , I was relieved to hear the First Minister's response to the question on the future of project red dragon at the Defence Aviation Repair Agency

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

ウェールズ語

Rhoddwyd sicrwydd i'r Prif Weinidog y bydd y Weinyddiaeth Amddiffyn a DARA yn parhau yn gwbl ymrwymedig i brosiect Draig Goch , y byddaf yn ei drafod mewn munud

英語

The First Minister has been assured that the MOD and DARA remain totally committed to project Red Dragon , which I will discuss in a minute

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

ウェールズ語

Mae Adam Ingram a Steve Hill , prif weithredwr DARA , wedi datgan mor eglur â golau dydd fod prosiect draig goch yn mynd yn ei flaen , ac nad oes rheswm i ddychryn

英語

Statements have been made as plain as a pikestaff by Adam Ingram and Steve Hill , DARA's chief executive , that red dragon is proceeding , and that there is no reason for alarm

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

ウェールズ語

Nid wyf am bregethu am hyn , ond rhaid inni fod yn bryderus ynghylch y ffaith i'r Weinyddiaeth Amddiffyn wneud ymrwymiadau cryf fis Gorffennaf a fis Medi diwethaf i DARA ac i brosiect Draig Goch

英語

I will not rant about this issue , but we must be concerned about the fact that the MOD made strong commitments last July and September to DARA and to project Red Dragon

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

ウェールズ語

Nid oes unrhyw awgrym yn eich datganiad y gallai'r prosiect Draig Goch fod o dan fygythiad , ond serch hynny , dylai Aelodau bryderu'n fawr am hynny

英語

There is no hint in your statement that project Red Dragon may be endangered , but nevertheless , Members should be greatly concerned about that

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

人による翻訳を得て
4,401,923,520 より良い訳文を手にいれましょう

ユーザーが協力を求めています。ユーザー体験を向上させるために Cookie を使用しています。弊社サイトを引き続きご利用いただくことで、Cookie の使用に同意していただくことになります。 詳細。 OK