Google で調べる

検索ワード: chemischeveiligheidsrapport (オランダ語 - ラトビア語)

人による翻訳

プロの翻訳者、企業、ウェブページから自由に利用できる翻訳レポジトリまで。

翻訳の追加

オランダ語

ラトビア語

情報

オランダ語

INDELING VAN HET CHEMISCHEVEILIGHEIDSRAPPORT

ラトビア語

ĶĪMISKĀS DROŠĪBAS PĀRSKATA FORMĀTS

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

オランダ語

Dit wordt vermeld in het chemischeveiligheidsrapport.

ラトビア語

To apliecina ķīmiskās drošības pārskatā.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

オランダ語

Het chemischeveiligheidsrapport omvat de volgende rubrieken:

ラトビア語

Ķīmiskās drošības pārskatā ir šādas pozīcijas:

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

オランダ語

a) overeenkomstig artikel 37, lid 4, een chemischeveiligheidsrapport moet opstellen; of

ラトビア語

a) pakārtotam lietotājam ir jāsagatavo ķīmiskās pārskats saskaņā ar 37. panta 4. punktu; vai

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

オランダ語

Deze gegevens worden gedocumenteerd volgens het model in deel B van het chemischeveiligheidsrapport in bijlage I.

ラトビア語

To dokumentē I pielikumā dotā ķīmiskās drošības ziņojuma B daļā ietvertajā formulārā.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

オランダ語

Indien geen chemischeveiligheidsrapport vereist is, moet de volgende aanvullende informatie worden verstrekt:

ラトビア語

Ja ķīmiskā drošuma ekspertīzes ziņojums nav prasīts, ir jāsniedz šāda papildu informācija:

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

オランダ語

De informatie die in het veiligheidsinformatieblad wordt gegeven moet overeenkomen met de informatie in het chemischeveiligheidsrapport, indien dat vereist is.

ラトビア語

Drošības datu lapā sniegtā informācija atbilst informācijai ķīmiskās drošības ziņojumā, ja tāds ir vajadzīgs.

最終更新: 2014-11-10
使用頻度: 1
品質:

オランダ語

De informatie die in het veiligheidsinformatieblad wordt gegeven moet overeenkomen met de informatie in het chemischeveiligheidsrapport, indien dat vereist is.

ラトビア語

Drošības datu lapā sniegtā informācija atbilst informācijai ķīmiskās drošības pārskatā, ja tādu prasa.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

オランダ語

De karakterisering van de risico's wordt voor elk blootstellingsscenario uitgevoerd en in de desbetreffende rubriek van het chemischeveiligheidsrapport vermeld.

ラトビア語

Risku aprakstu sastāda katram iedarbības scenārijam un ieraksta attiecīgā ķīmiskās drošības pārskata pozīcijā.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

オランダ語

De karakterisering van het risico wordt in de desbetreffende rubriek van het chemischeveiligheidsrapport vermelden wordt in de desbetreffende rubrieken van het veiligheidsinformatieblad samengevat.

ラトビア語

Risku raksturojumu iekļauj attiecīgā ķīmiskās drošības pārskata pozīcijā un — apkopoti — attiecīgā(-s) drošības datu lapas pozīcijā(-s).

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

オランダ語

De procedure die de downstreamgebruiker bij de uitvoering van de chemischeveiligheidsbeoordelingen de opstelling van het chemischeveiligheidsrapport volgt, omvat de volgende drie stappen.

ラトビア語

Procesā, kā pakārtots lietotājs veic ķīmiskās drošības novērtējumu un sagatavo ķīmiskās drošības pārskatu, ir trīs darbības:

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

オランダ語

In afwachting van de resultaten van de aanvullende proeven registreert hij in zijn chemischeveiligheidsrapport welke risicobeheersmaatregelen hij toepast om het onderzochte risico te beheersen.

ラトビア語

Gaidot papildu testēšanas rezultātus, viņš ķīmiskās drošības pārskatā fiksē riska pārvaldības pasākumus, ko ir paredzējis, lai regulētu iespējamos riskus.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

オランダ語

Indien een chemischeveiligheidsrapport vereist is, worden de resultaten gegeven van de PBT-beoordeling als vermeld in het chemischeveiligheidsrapport.

ラトビア語

Ja ir vajadzīgs ķīmiskā drošuma ekspertīzes ziņojums, sniedz PBT ekspertīzes rezultātus, kas atspoguļoti ķīmiskā drošuma ekspertīzes ziņojumā.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

オランダ語

Indien hij dan wel kan aantonen dat het risico afdoende wordt beheerst, dient hij een bijgewerkte versie van het chemischeveiligheidsrapport in.

ラトビア語

Ja viņš tad var apliecināt, ka risks tiek pienācīgi kontrolēts, viņš iesniedz ķīmiskās drošības pārskata atjauninājumu.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

オランダ語

Indien een chemischeveiligheidsrapport is vereist, dienen de risicobeheersmaatregelen voor het in het rapport vermeld gebruik in rubriek 8 van het veiligheidsinformatieblad te worden samengevat.

ラトビア語

Ja ir vajadzīgs ķīmiskā drošuma ekspertīzes ziņojums, par drošības datu lapā dotiem apzinātiem lietošanas veidiem drošības datu lapas 8. iedaļā sniedz riska pārvaldības pasākumu kopsavilkumu.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

オランダ語

Wanneer de in deze bijlage beschreven methoden niet geschikt zijn, worden in het chemischeveiligheidsrapport de gebruikte alternatieve methoden gedetailleerd beschreven en gemotiveerd.

ラトビア語

Ja šajā pielikumā aprakstītā metodoloģija nav atbilstoša, ķīmiskās drošības pārskats izskaidro un pamato sīkas ziņas par izmantoto alternatīvo metodoloģiju.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

オランダ語

Het chemischeveiligheidsrapport hoeft geen betrekking te hebben op de risico's voor de gezondheid van de mens die voortvloeien uit het volgende eindgebruik:

ラトビア語

Ķīmiskās drošības pārskatā nav jāiekļauj apsvērumi par riskiem cilvēku veselībai, ko rada šādi īstie lietošanas veidi:

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

オランダ語

Indien een chemischeveiligheidsrapport vereist is, wordt in het veiligheidsinformatieblad informatie opgenomen over elk geïdentificeerd gebruik dat voor de ontvanger van het veiligheidsinformatieblad van belang is.

ラトビア語

Ja ir vajadzīgs ķīmiskā drošuma ekspertīzes ziņojums, drošības datu lapā iekļauj informācija par visiem apzinātajiem lietošanas veidiem, kas attiecas uz drošības datu lapas saņēmēju.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

オランダ語

De informatie in deze rubriek moet overeenkomen met de informatie die is verstrekt in een eventueel vereiste registratie, en/of in een eventueel vereist chemischeveiligheidsrapport.

ラトビア語

Informācija šajā iedaļā ir tāda pati kā vajadzības gadījumā reģistrācijai iesniegtā informācija, un/vai — vajadzības gadījumā — ķīmiskā drošuma ekspertīzes ziņojumā ietvertā informācija.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

オランダ語

Wanneer informatie overeenkomstig bijlage XI niet noodzakelijk is, wordt dit feit in de desbetreffende rubriek van het chemischeveiligheidsrapport vermelden wordt daarbij verwezen naar de motivering in het technisch dossier.

ラトビア語

Ja informācija saskaņā ar XI pielikumu nav vajadzīga, to konstatē attiecīgā ķīmiskās drošības pārskata pozīcijā, un dod atsauci uz pamatojumu tehniskajā dokumentācijā.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 1
品質:

人による翻訳を得て
4,401,923,520 より良い訳文を手にいれましょう

ユーザーが協力を求めています。ユーザー体験を向上させるために Cookie を使用しています。弊社サイトを引き続きご利用いただくことで、Cookie の使用に同意していただくことになります。 詳細。 OK