Google で調べる

検索ワード: αποζητώ (ギリシア語 - 英語)

人による翻訳

プロの翻訳者、企業、ウェブページから自由に利用できる翻訳レポジトリまで。

翻訳の追加

ギリシア語

英語

情報

ギリシア語

Η ΟΚΕ εύχεται η υπό εξέταση πρόταση απόφασης να μην αποτελέσει αυτοσκοπό, καθότι συνιστά ένα μικρό μόνο μέρος του προσδιορισμού του νομικού πλαισίου το οποίο αποζητούσε, ιδίως όσον αφορά την ιδιαίτερη νομοθεσία που πρέπει να θεσπισθεί για τη μαθητεία.

英語

The Committee urges that this proposal should not be regarded as an end in itself; it does in fact represent only a small step towards the establishment of the legal framework, in particular the specific legal framework for apprenticeship, advocated by the Committee.

最終更新: 2017-04-06
使用頻度: 1
品質:

ギリシア語

5.1 Η ΕΟΚΕ κρίνει σκόπιμο να περιληφθεί στο σχέδιο κανονισμού υπενθύμιση σχετικά με την αρχή της επικουρικότητας και να ορισθεί η "υψηλή προστιθέμενη αξία" την οποία αποζητούμε.

英語

5.1 The Committee feels that the draft regulation should refer to the subsidiarity principle.

最終更新: 2017-04-06
使用頻度: 1
品質:

警告:見えない HTML フォーマットが含まれています

ギリシア語

Η ΟΚΕ εύχεται η υπό εξέταση πρόταση απόφασης να μην αποτελέσει αυτοσκοπό, καθότι συνιστά ένα μικρό μόνο μέρος του προσδιορισμού του νομικού πλαισίου το οποίο αποζητούσε, ιδιαίτερα του ειδικού νομικού πλαισίου που πρέπει να θεσπισθεί για τη μαθητεία.

英語

The Committee urges that this proposal should not be regarded as an end in itself; it does in fact represent only a small step towards the establishment of the legal framework, in particular the specific legal framework for apprenticeship, advocated by the Committee.

最終更新: 2017-04-06
使用頻度: 1
品質:

ギリシア語

3.5.4 Όσοι συμμετέχουν στην επιχείρηση με την ίδια τους τη θέση εργασίας αποζητούν ασφαλώς την πλήρη διαφάνεια σχετικά με τα αποτελέσματα της επιχείρησης και τη συμμετοχή στις αποφάσεις της επιχείρησης.

英語

3.5.4 Anyone whose stake in a company is his own job naturally wants full transparency on company accounts and participation in company decisions.

最終更新: 2017-04-06
使用頻度: 1
品質:

ギリシア語

Η Σερβική εταιρία αποζητά να κερδίσει εθνική άδεια που θα της επιτρέψει να δημιουργήσει ένα μερίδιο αγοράς και στις δύο οντότητες της ΒΕ.

英語

The Serbian firm is seeking to gain a national license that would allow it to build market share in both of BiH's entities.

最終更新: 2016-01-20
使用頻度: 1
品質:

ギリシア語

Η Turkcell πιστεύει ότι η αγορά για διαχείρηση της ταυτότητας των κινητών και οι δυνατές λύσεις πιστοποίησης βρίσκονται σε φάση γρήγορης ανάπτυξης - καθώς αμφότεροι η κυβέρνηση και τα χρηματοδοτικά ιδρύματα αποζητούν την υπογραφή εγγράφου που να παρέχει πιο αξιόπιστη και πιο φιλική προς το χρήστη κινητή τηλεφωνία και διαδικασίες επισημοποίησης αγοραπωλησίας.

英語

Turkcell believes the market for mobile identity management and strong authentication solutions is in a fast growth phase -- as both government and financial institutions are seeking to supply more secure and user-friendly mobile phone-based document signing and transaction validation procedures.

最終更新: 2016-01-20
使用頻度: 2
品質:

ギリシア語

Υπολογίζει ότι 300.000 ή περισσότεροι πρόσφυγες που παραμένουν σε Β-Ε, Κροατία και Σερβία-Μαυροβούνιο, εξακολουθούν να αποζητούν μονιμότερη λύση.

英語

It estimates that 300,000 or more refugees remain in BiH, Croatia and Serbia-Montenegro, still awaiting a more permanent solution.

最終更新: 2016-01-20
使用頻度: 2
品質:

ギリシア語

Είναι η δεύτερη φορά που αποζητά την προεδρία.

英語

It is the second time he has sought the presidency.

最終更新: 2016-01-20
使用頻度: 1
品質:

ギリシア語

Δεκάδες άτομα που αποζητούν συγκινήσεις κάνουν την τελευταία τους κατάδυση στη Μοστάρ.

英語

Dozens of thrill-seekers take the ultimate plunge in Mostar.

最終更新: 2016-01-20
使用頻度: 1
品質:

ギリシア語

Η κυβέρνηση όχι μόνο συνέταξε πολιτικές κατά της διαφθοράς αλλά αποζήτησε την ενίσχυση την θεσμικών οργάνων που ήταν αναγκαία για την εξασφάλιση μεγαλύτερης ευθύνης, δήλωσε.

英語

The government has not only drafted anti-corruption policies but has sought to bolster the institutional instruments needed to ensure greater accountability, he said.

最終更新: 2016-01-20
使用頻度: 2
品質:

ギリシア語

Αμφότερες ΕΕ και ΝΑΤΟ αποζητούν διαβεβαιώσεις ότι η αστυνομική δύναμη της UNMIK θα συνεχίσει να εκτελεί τα καθήκοντά της μέχρι να είναι έτοιμο το μπλοκ των 27 εθνών να αναλάβει τα καθήκοντά του.

英語

Both the EU and NATO are seeking assurances that the UNMIK police force will remain in place until the 27-nation bloc is ready to take over.

最終更新: 2016-01-20
使用頻度: 2
品質:

ギリシア語

Αυτή η λογική θα μπορούσε να εφαρμοστεί επίσης και στην διεθνή οικονομία, η οποία χρήζει δημοσίων αγαθών και αποζητά αναθεωρημένους διεθνείς θεσμούς ικανούς να εξασφαλίσουν διεθνή διακυβέρνηση.

英語

This logic would have to apply to the international economy as well, which needs public goods and demands reshaped international institutions capable of ensuring global governance.

最終更新: 2016-01-20
使用頻度: 1
品質:

ギリシア語

Βόλφοβιτς: Οι ΗΠΑ δεν Αποζητούν Ασυλία από Αποδοκιμασία του ΔΠΔ

英語

Wolfowitz: US Not Seeking Immunity by Disapproval of ICC

最終更新: 2016-01-20
使用頻度: 1
品質:

ギリシア語

ΒΕ και Κροατία αποζητούν συμφωνία για την προτεινόμενη γέφυρα

英語

BiH, Croatia seek agreement on proposed bridge

最終更新: 2016-01-20
使用頻度: 1
品質:

ギリシア語

Seiler-Albring. - (DE) Το δυσάρεστο πρόβλημα που όλοι αντιμετωπίζουμε δεν είναι η έλλειψη διαθέσιμων πληρο­φοριών αλλά μάλλον το εξής ζήτημα: με ποιον τρόπο θα κινήσουμε το ενδιαφέρον των πολιτών ούτως ώστε να αποζητούν και να αξιοποιούν αυτές τις πληροφορίες.

英語

Seiler-Albring. - (DE) Honourable Member, I am sure you will understand that I am not able to comment on how distribution of material is carried out in the Member States, or in which languages it is available.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 2
品質:

ギリシア語

Εάν οι ίδιες οι επιχειρήσεις δεν αποζητούν μια τέτοια ρύθμιση, δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο το Κοινοβούλιο και το σύνολο της ομάδας μου πρέπει να υποστηρίξει αυτή την πρόταση.

英語

Does the Council consider that the mandate con ferred on the Commission for the recently con cluded negotiations in Geneva on the drafting of a supplementary protocol to the Vienna Convention on the use of chlorofluorocarbons reflects the repeatedly expressed concern of public opinion in the individual Member States?

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 2
品質:

ギリシア語

δεν θέλησαν να καταλήξουν στο μόνο δυνατό συμπέ­ρασμα που αποζητούν οι πολίτες, δηλαδή μια κοινή πολιτική στο θέμα της μετανάστευσης και του ασύλου, άμεσα και όχι σε πέντε χρόνια.

英語

France, which already uses this clause on its northern borders, has considerably strengthened controls along its borders with Italy, without even attempting to invoke the legal cover of the safeguard clause. In any case, we have to recognize that the whole world is making a fool of the Schengen agreements.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 2
品質:

ギリシア語

Δεύτερον: Το βασικό επιχείρημα του Συμβουλίου είναι ότι σε πολλές δημοσιονομικές γραμμές αποζητεί τη νομική βάση.

英語

Instead of identifying and combating the factors leading to the use of these substances, we should be failing to grasp the nettle and would, at a stroke, invalidate all the efforts which this House has made over the past decade to set up a fully-fledged Community programme to prevent drug dependence, in conjunction with governments and Member States.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 2
品質:

ギリシア語

Γενικότερα, ενώ δεν υπάρχει επιδιωκόμενη νομισμα­τική ζώνη στην κλίμακα της Ένωσης, το ευρώ θα επιβάλλει νομισματική δυσκαμψία αντίθετη στην έν­νοια της ευελιξίας την οποία επιπλέον ισχυρίζεται ότι αποζητά και η οποία θα στοιχίσει πολύ στην απασχό­ληση.

英語

Furthermore, as was said in the debate yesterday, the procedure of coordination of employment, with its guide lines and, very likely soon, its sanctions, intends to be an exact copy of the procedure used for economic and monetary union.

最終更新: 2014-02-06
使用頻度: 2
品質:

ギリシア語

Ψηφίσαμε υπέρ της τροπολογίας της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Κόμματος των Φιλελευθέρων Δημοκρατών και Μεταρρυθμιστών για το θέμα των μισθών και των αποζημιώσεων, διότι αποτελούσε τη μόνη δυνατότητα να πραγματοποιήσουμε τη μεταρρύθμιση που έχει προετοιμασθεί εδώ και καιρό και την οποία αποζητούσαν πολλοί.

英語

We voted in favour of the amendment by the Liberal Group with regard to Parliament 's system of pay and expenses, as it was the only way to bring into effect a reform that has taken a long time to prepare, and one that many had called for.

最終更新: 2012-03-22
使用頻度: 2
品質:

人による翻訳を得て
4,401,923,520 より良い訳文を手にいれましょう

ユーザーが協力を求めています。ユーザー体験を向上させるために Cookie を使用しています。弊社サイトを引き続きご利用いただくことで、Cookie の使用に同意していただくことになります。 詳細。 OK