Google で調べる

検索ワード: videreførelsesbestemmelserne (デンマーク語 - ラトビア語)

人による翻訳

プロの翻訳者、企業、ウェブページから自由に利用できる翻訳レポジトリまで。

翻訳の追加

デンマーク語

ラトビア語

情報

デンマーク語

Formålet hermed er at få afgjort, om overgangs- og videreførelsesbestemmelserne i JOBS-loven er forenelige med WTO-reglerne.

ラトビア語

PTO strīda izšķiršanas procedūrā tiks lemts par JOBS akta pārejas un drošības klauzulas saderību ar PTO.

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 1
品質:

デンマーク語

(2) Indtil WTO havde afgjort, om overgangs- og videreførelsesbestemmelserne i FSC Repeal and Extraterritorial Income Act fra 2000 (FSC-ETI-loven) og i American Jobs Creation Act fra 2004 (JOBS-loven) er forenelige med WTO-reglerne, ændrede og suspenderede Fællesskabet forordning (EF) nr. 2193/2003 ved forordning (EF) nr. 171/2005.

ラトビア語

(2) Līdz turpmākai PTO tiesvedības pabeigšanai attiecībā uz FSC/ETI tiesību akta un 2004. gada „atcelšanas akta” atsevišķu pārejas un iegūto tiesību noteikumu aspektu atbilstību PTO Eiropas Kopiena, pieņemot Regulu (EK) Nr. 171/2005, grozīja un pārtrauca Regulas (EK) Nr. 2193/2003 piemērošanu.

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 3
品質:

参照: 匿名

デンマーク語

(2) Indtil WTO havde afgjort, om overgangs- og videreførelsesbestemmelserne i FSC Repeal and Extraterritorial Income Act fra 2000 (FSC-ETI-loven) og i American Jobs Creation Act fra 2004 (JOBS-loven) er forenelige med WTO-reglerne, ændrede og suspenderede Fællesskabet forordning (EF) nr. 2193/2003 ved forordning (EF) nr. 171/2005.

ラトビア語

(2) Līdz turpmākai PTO tiesvedības pabeigšanai attiecībā uz to, vai ar PTO ir saderīgi pārejas un iegūto tiesību noteikumi, kas ietverti 2000. gada FSC Repeal and Extraterritorial Income Act (FSC-ETI aktā) un 2004. gada American Jobs Creation Act (JOBS aktā), Eiropas Kopiena, pieņemot Regulu (EK) Nr. 171/2005, grozīja Regulu (EK) Nr. 2193/2003 un apturēja tās piemērošanu.

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 3
品質:

参照: 匿名

デンマーク語

(5) Den amerikanske kongres har nu vedtaget lovgivning om ophævelse af videreførelsesbestemmelserne i FSC-ETI-loven og i JOBS-loven for de næste skatteår, og de modforanstaltninger, der blev indført ved Rådets forordning (EF) nr. 2193/2003, ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 171/2005, har derfor nået det tilsigtede mål i tilstrækkelig grad, og det ville virke unødigt forstyrrende at genindføre modforanstaltninger.

ラトビア語

(5) ASV ir pieņēmusi tiesību aktu, ar ko atceļ Jobs Act ietvertos drošības noteikumus, un tāpēc pietiekamā mērā ir sasniegts to pretpasākumu mērķis, kurus ieviesa saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 2193/2003, kuru grozīja ar Padomes Regulu (EK) Nr. 171/2005, un pretpasākumu atkārtota ieviešana radītu nevajadzīgus traucējumus.

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 3
品質:

参照: 匿名

デンマーク語

(5) Den amerikanske kongres har nu vedtaget lovgivning om ophævelse af videreførelsesbestemmelserne i FSC-ETI-loven og i JOBS-loven for de næste skatteår, og de modforanstaltninger, der blev indført ved forordning (EF) nr. 2193/2003 som ændret ved forordning (EF) nr. 171/2005, har derfor nået det tilsigtede mål i tilstrækkelig grad, og det ville virke unødigt forstyrrende at genindføre modforanstaltninger.

ラトビア語

(5) Tagad ASV Kongress ir pieņēmis tiesību aktu, ar ko attiecībā uz turpmākajiem nodokļu maksāšanas gadiem atceļ FSC-ETI akta un JOBS akta iegūto tiesību noteikumus, un tāpēc pietiekamā mērā ir sasniegts to pretpasākumu mērķis, kurus ieviesa saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 2193/2003, kā tā grozīta ar Padomes Regulu (EK) Nr. 171/2005, un pretpasākumu atkārtota ieviešana radītu nevajadzīgus traucējumus.

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 3
品質:

参照: 匿名

デンマーク語

Den 11. maj 2006 vedtog den amerikanske kongres en lov om ophævelse af FSC-ETI-lovgivningens videreførelsesbestemmelser og ophævelsesloven for de næste skatteår.

ラトビア語

ASV Kongress 2006. gada 11. maijā pieņēma likumu, ar ko atceļ FSC/ETI tiesību akta iegūto tiesību noteikumus un atceļ aktu attiecībā uz nākamajiem nodokļu maksāšanas gadiem.

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

デンマーク語

Den fastsatte bl.a., at amerikanske eksportører stadig kunne drage fordel af FSC-ETI-ordningen indtil udgangen af 2006 (på et niveau svarende til 80 % og 60 % i hhv. 2005 og 2006) og i visse tilfælde ifølge videreførelsesbestemmelserne også i en ubegrænset periode derefter.

ラトビア語

Atcelšanas aktā jo īpaši ir paredzēts, ka FSC/ETI priekšrocības būs arī turpmāk pieejamas ASV eksportētājiem līdz 2006. gada beigām (80 % un 60 % apjomā attiecīgi 2005. gadā un 2006. gadā) un dažos gadījumos saskaņā ar iegūto tiesību noteikumiem neierobežotā laikposmā pēc tam.

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

デンマーク語

EF indledte derfor en WTO-tvistbilæggelsesprocedure angående ophævelsesloven. Formålet var at få afgjort, om ophævelseslovens overgangs- og videreførelsesbestemmelser var forenelige med WTO-reglerne.

ラトビア語

Tāpēc EK sāka PTO strīdu izšķiršanas procedūru saistībā ar atcelšanas aktu, lai noteiktu, vai atcelšanas akta pārejas un iegūto tiesību noteikumi atbilst PTO noteikumiem.

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

デンマーク語

I overensstemmelse med artikel 1, stk. 3, i Rådets forordning (EF) nr. 728/2006 af 15. maj 2006 [1] meddeler Kommissionen herved, at den af den amerikanske kongres den 11. maj 2006 vedtagne lov [2] om ophævelse af videreførelsesbestemmelserne i FSC-ETI-loven og i JOBS-loven blev stadfæstet af den amerikanske præsident den 17. maj 2006.

ラトビア語

Saskaņā ar Padomes 2006. gada 15. maija Regulas (EK) Nr. 728/2006 [1] 1. panta 3. punktu Komisija ar šo paziņo, ka Amerikas Savienoto Valstu prezidents 2006. gada 17. maijā ir parakstījis tiesību aktu [2], ar ko atceļ FSC un ETI tiesību akta un JOBS tiesību akta iegūto tiesību noteikumus, kurus 2006. gada 11. maijā ir pieņēmis Amerikas Savienoto Valstu Kongress.

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 3
品質:

参照: 匿名

デンマーク語

Ophævelsesloven indeholdt imidlertid overgangs- og videreførelsesbestemmelser, der syntes at være uforenelige med WTO-reglerne.

ラトビア語

Tomēr atcelšanas aktā paredzēti pārejas un iegūto tiesību noteikumi, kas izrādījās neatbilstoši PTO.

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

デンマーク語

Ophævelsesloven omfatter imidlertid overgangs- og videreførelsesbestemmelser, der synes at være uforenelige med WTO-reglerne.

ラトビア語

Tomēr akta atcelšana paredz pārejas un drošības klauzulas, kas var būt pretrunā PTO.

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

デンマーク語

Stadfæster den amerikanske præsident den 22. maj 2006 eller tidligere den af den amerikanske kongres vedtagne lov om ophævelse af videreførelsesbestemmelserne i FSC-ETI-loven og i JOBS-loven, ophæves Rådets forordning (EF) nr. 2193/2003, ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 171/2005 med virkning fra den 24. maj 2006.

ラトビア語

Gadījumā, ja ASV prezidents paraksta Savienoto Valstu kongresa pieņemto tiesību aktu, ar ko atceļ FSC-ETI tiesību akta un JOBS Act iegūto tiesību noteikumus, 2006. gada 22. maijā vai pirms tam, Padomes Regulu (EK) Nr. 2193/2003, kurā grozījumi izdarīti ar Padomes Regulu (EK) Nr. 171/2005, atceļ no 2006. gada 24. maija.

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 3
品質:

参照: 匿名

デンマーク語

Stadfæster den amerikanske præsident den 26. maj 2006 eller tidligere den af den amerikanske kongres vedtagne lov om ophævelse af videreførelsesbestemmelserne i FSC-ETI-loven og i JOBS-loven, ophæves Rådets forordning (EF) nr. 2193/2003 med virkning fra den 29. maj 2006.

ラトビア語

Ja ASV prezidents līdz 2006. gada 22. maijam vai minētajā dienā paraksta Amerikas Savienoto Valstu Kongresa pieņemto tiesību aktu, ar ko atceļ FSC-ETI akta un JOBS akta iegūto tiesību noteikumus, Regula (EK) Nr. 2193/2003 tiek atcelta no 2006. gada 24. maija.

最終更新: 2014-10-23
使用頻度: 3
品質:

参照: 匿名

デンマーク語

Den 11. maj 2006 vedtog den amerikanske kongres en lov om ophævelse af FSC-ETI-lovgivningens videreførelsesbestemmelser og ophævelsesloven for de næste skatteår. Overgangsbestemmelserne i nævnte lovgivning udløber i 2006, og Rådets forordning (EF) nr. 2193/2003, ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 171/2005, bør derfor ophæves, da de modforanstaltninger, der blev indført ved nævnte forordning, har nået det tilsigtede mål i tilstrækkelig grad, og det ville virke unødigt forstyrrende at genindføre modforanstaltninger.

ラトビア語

ASV Kongress 2006. gada 11. maijā pieņēma likumu, ar ko atceļ FSC/ETI tiesību akta iegūto tiesību noteikumus un atceļ aktu attiecībā uz nākamajiem nodokļu maksāšanas gadiem. 2006. gadā beidzas šā tiesību akta pārejas noteikumu darbība, tāpēc ir jāatceļ Padomes Regula (EK) Nr. 2193/2003, kura grozīta ar Padomes Regulu (EK) Nr. 171/2005, jo ar šo regulu paredzēto pretpasākumu mērķis ir sasniegts pietiekamā mērā un pretpasākumu atkārtota ieviešana radītu nevajadzīgus sarežģījumus.

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 2
品質:

参照: 匿名

デンマーク語

Ophævelsesloven indeholdt imidlertid overgangs-og videreførelsesbestemmelser, der syntes at være uforenelige med WTO-reglerne. Den fastsatte bl.a., at amerikanske eksportører stadig kunne drage fordel af FSC-ETI-ordningen indtil udgangen af 2006 (på et niveau svarende til 80% og 60% i hhv. 2005 og 2006) og i visse tilfælde ifølge videreførelsesbestemmelserne også i en ubegrænset periode derefter. EF indledte derfor en WTO-tvistbilæggelsesprocedure angående ophævelsesloven. Formålet var at få afgjort, om ophævelseslovens overgangs-og videreførelsesbestemmelser var forenelige med WTO-reglerne.

ラトビア語

Tomēr atcelšanas aktā paredzēti pārejas un iegūto tiesību noteikumi, kas izrādījās neatbilstoši PTO. Atcelšanas aktā jo īpaši ir paredzēts, ka FSC/ETI priekšrocības būs arī turpmāk pieejamas ASV eksportētājiem līdz 2006. gada beigām (80% un 60% apjomā attiecīgi 2005. gadā un 2006. gadā) un dažos gadījumos saskaņā ar iegūto tiesību noteikumiem neierobežotā laikposmā pēc tam. Tāpēc EK sāka PTO strīdu izšķiršanas procedūru saistībā ar atcelšanas aktu, lai noteiktu, vai atcelšanas akta pārejas un iegūto tiesību noteikumi atbilst PTO noteikumiem.

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 2
品質:

参照: 匿名

デンマーク語

USA har nu vedtaget en lovgivning, ifølge hvilken FSC-ETI-lovgivningen skal ophæves (American JOBS Creation Act af 2004 – “ophævelsesloven”). Ophævelsen af FSC-subsidieordningen er et vigtigt og velkomment skridt hen imod en løsning af en langvarig tvist. Ophævelsesloven omfatter imidlertid overgangs-og videreførelsesbestemmelser, der synes at være uforenelige med WTO-reglerne. Den fastsætter i særdeleshed, at amerikanske eksportører stadig kan drage fordel af FSC/ETI-ordningen indtil udgangen af 2006 (i en udstrækning svarende til 80% og 60% i henholdsvis 2005 og 2006) og i nogle tilfælde i en ubegrænset periode derefter. Der er derfor indledt en WTO-tvistbilæggelsesprocedure om ophævelsesloven. Formålet hermed er at få afgjort, om overgangs-og videreførelsesbestemmelserne i JOBS-loven er forenelige med WTO-reglerne. I betragtning af Appelinstansens tidligere kendelser kan det forventes, at WTO vil fastslå, at sådanne bestemmelser i JOBS-loven er uforenelige med WTO-reglerne.

ラトビア語

Tagad ASV ir pieņēmusi tiesību aktu (2004. gada „The American JOBS Creation Act”, še turpmāk „Atcelšanas akts”), kas paredz FSC-ETI akta atcelšanu. FSC subsīdijas shēmas atcelšana ir būtisks un apsveicams solis, lai atrisinātu šo ieilgušo strīdu. Tomēr akta atcelšana paredz pārejas un drošības klauzulas, kas var būt pretrunā PTO. Atcelšanas aktā jo īpaši ir paredzēts, ka FSC/ETI priekšrocības būs arī turpmāk pieejamas ASV eksportētājiem līdz 2006. gada beigām (80% un 60% apjomā attiecīgi 2005. gadā un 2006. gadā) un dažos gadījumos neierobežotā laikposmā pēc tam. Tālab tika uzsākta PTO strīda izšķiršanas procedūra attiecībā uz Atcelšanas aktu. PTO strīda izšķiršanas procedūrā tiks lemts par JOBS akta pārejas un drošības klauzulas saderību ar PTO. Ņemot vērā iepriekšējos Apelācijas Institūcijas nolēmumus, var būt sagaidāms, ka PTO nolems, ka šādi JOBS akta noteikumi ir pretrunā PTO.

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 2
品質:

参照: 匿名

人による翻訳を得て
4,401,923,520 より良い訳文を手にいれましょう

ユーザーが協力を求めています。ユーザー体験を向上させるために Cookie を使用しています。弊社サイトを引き続きご利用いただくことで、Cookie の使用に同意していただくことになります。 詳細。 OK