Google で調べる

検索ワード: fraktioimattomaan (フィンランド語 - 英語)

人による翻訳

プロの翻訳者、企業、ウェブページから自由に利用できる翻訳レポジトリまで。

翻訳の追加

フィンランド語

英語

情報

フィンランド語

Verrattaessa fondaparinuuksia fraktioimattomaan hepariiniin ei

英語

In the predefined stratum comparing fondaparinux to placebo (i. e patients treated with non-

最終更新: 2012-04-10
使用頻度: 2
品質:

フィンランド語

2 192 potilasta) ja ää fraktioimattomaan hepariiniin (PE:

英語

2,192 patients) or with unfractionated heparin (PE:

最終更新: 2012-04-10
使用頻度: 3
品質:

フィンランド語

Fraktioimattomaan hepariiniin verrattuna enoksapariini vähentää tilastollisesti merkitsevästi sepelvaltimotaudin uusiutumisastetta, sydäninfarkteja ja kuolemia.

英語

Enoxaparin compared with unfractionated heparin significantly reduces the recurrence rate of coronary heart disease, heart attacks and death.

最終更新: 2017-04-26
使用頻度: 1
品質:

フィンランド語

Bivalirudiinin etu fraktioimattomaan hepariiniin / enoksapariiniin + glykoproteiini IIb/IIIa -reseptorin salpaajaan nähden todettiin vain bivalirudiini-monoterapiahaarassa.

英語

The advantage of bivalirudin over UFH/enoxaparin plus GP IIb/IIIa inhibitor in terms of bleeding events was only observed in the bivalirudin monotherapy arm.

最終更新: 2017-04-26
使用頻度: 1
品質:

フィンランド語

Fondaparinuuksia annoksella 5 mg (paino 100 kg) ihon alle kerran vuorokaudessa verrattiin fraktioimattomaan hepariiniin laskimoboluksena (5000 ky), jonka ei

英語

A total

最終更新: 2011-10-23
使用頻度: 1
品質:

警告:見えない HTML フォーマットが含まれています
警告: このアラインメントは正しくない可能性があります。
間違っていると思う場合は削除してください。

フィンランド語

Bivalirudiinin etu fraktioimattomaan hepariiniin/ enoksapariiniin ja glykoproteiini IIb/ IIIa - reseptorin salpaajaan verrattuna verenvuototapahtumisen suhteen havaittiin vain tutkimushaarassa, jossa potilaille annettiin pelkkää bivalirudiinia.

英語

The advantage of bivalirudin over UFH/ enoxaparin plus GPIIb/ IIIa inhibitor in terms of bleeding events was only observed in the bivalirudin monotherapy arm.

最終更新: 2012-04-10
使用頻度: 3
品質:

フィンランド語

Laskimotromboembolioiden hoitoa koskevissa tutkimuksissa Arixtraa verrattiin enoksapariiniin (DVT, 2 192 potilasta) tai fraktioimattomaan hepariiniin (PE, 2 184 potilasta).

英語

2,184 patients).

最終更新: 2011-10-23
使用頻度: 1
品質:

警告: このアラインメントは正しくない可能性があります。
間違っていると思う場合は削除してください。

フィンランド語

Laskimotromboembolioiden hoitoa koskevissa tutkimuksissa Arixtraa verrattiin enoksapariiniin (DVT, 2 192 potilasta) tai fraktioimattomaan hepariiniin (PE, 2 184 potilasta) .

英語

In the treatment of VTE, Arixtra was compared with enoxaparin (DVT:2,192 patients) or with unfractionated heparin (PE:2,184 patients) .

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 1
品質:

警告: このアラインメントは正しくない可能性があります。
間違っていると思う場合は削除してください。

フィンランド語

Xarelto-valmistetta ei suositella vaihtoehtona fraktioimattomalle hepariinille, jos potilaalla on keuhkoembolia ja hänen tilansa on hemodynaamisesti epävakaa tai jos hän saa trombolyyttistä hoitoa tai hänelle tehdään keuhkoembolektomia, sillä Xarelto-valmisteen turvallisuutta ja tehoa ei ole varmistettu tällaisissa tilanteissa.

英語

Xarelto is not recommended as an alternative to unfractionated heparin in patients with pulmonary embolism who are haemodynamically unstable or may receive thrombolysis or pulmonary embolectomy since the safety and efficacy of Xarelto have not been established in these clinical situations.

最終更新: 2017-04-26
使用頻度: 1
品質:

フィンランド語

Jos sinulle annetaan fraktioimattomaksi hepariiniksi sanottua verenohennuslääkettä, kerro lääkärille, jos olet saanut Orbactiv-valmistetta viimeisten 5 päivän (120 tunnin) aikana.

英語

If you are going to be given a blood thinner called unfractionated heparin, then tell your doctor if you have received Orbactiv within the last 5 days (120 hours).

最終更新: 2017-04-26
使用頻度: 1
品質:

フィンランド語

Desirudiinin ja fraktioimattomien hepariinien on osoitettu vaikuttavan APTT:n pitenemiseen additiivisesti (ks. kohta 4.4).

英語

The effects of desirudin and unfractionated heparins on prolongation of aPTT have been shown to be additive (see section 4.4).

最終更新: 2017-04-26
使用頻度: 4
品質:

フィンランド語

VTE:n hoidon osalta Quixidaria verrattiin enoksapariiniin (DVT: 2 192 potilasta) ja fraktioimattomaan hepariiniin (PE: 2 184 potilasta).

英語

In the treatment of VTE, Quixidar was compared with enoxaparin (DVT: 2,192 patients) or with unfractionated heparin (PE: 2,184 patients).

最終更新: 2017-04-26
使用頻度: 1
品質:

フィンランド語

Angiox-hoito voidaan aloittaa 30 minuuttia sen jälkeen, kun fraktioimattoman hepariinin anto laskimoon on lopetettu tai 8 tuntia pienimolekyylisen hepariinin (LMWH:n) ihon alaisen pistoksen jälkeen.

英語

Patients can be started on Angiox 30 minutes after discontinuation of unfractionated heparin given intravenously, or 8 hours after discontinuation of low molecular weight heparin given subcutaneously.

最終更新: 2017-04-26
使用頻度: 1
品質:

フィンランド語

Eliquis-valmistetta ei suositella fraktioimattoman hepariinin vaihtoehdoksi keuhkoemboliapotilaille, jotka ovat hemodynaamisesti epävakaita tai jotka voivat saada trombolyyttistä hoitoa tai tarvita keuhkoveritulpan poistoleikkauksen, koska apiksabaanin turvallisuutta ja tehoa näissä kliinisissä tilanteissa ei ole varmistettu.

英語

Eliquis is not recommended as an alternative to unfractionated heparin in patients with pulmonary embolism who are haemodynamically unstable or may receive thrombolysis or pulmonary embolectomy since the safety and efficacy of apixaban have not been established in these clinical situations.

最終更新: 2017-04-26
使用頻度: 1
品質:

フィンランド語

Fondaparinuuksia annoksella 5 mg (paino 100 kg) ihon alle kerran vuorokaudessa verrattiin fraktioimattomaan hepariiniin laskimoboluksena (5000 ky), jonka jälkeen annettiin jatkuva laskimoinfuusio, joka oli säädetty ylläpitämään 1,5–2,5-kertainen APTT- vertailuarvo.

英語

Fondaparinux 5 mg (body weight 100 kg) SC once daily was compared to unfractionated heparin IV bolus (5,000 IU) followed by a continuous IV infusion adjusted to maintain 1.5–2.5 times aPTT control value.

最終更新: 2017-04-26
使用頻度: 1
品質:

警告:見えない HTML フォーマットが含まれています

フィンランド語

Profylaksin aikana ei ole suositeltavaa käyttää samanaikaisesti hepariineja sisältäviä lääketuotteita (fraktioimattomia ja pienimolekyylisiä hepariineja) ja dekstraaneja.

英語

During prophylaxis, concomitant use of medicinal products containing heparins (unfractionated and low-molecular weight heparins) and dextrans is not recommended.

最終更新: 2017-04-26
使用頻度: 4
品質:

フィンランド語

Enoksapariinin ja fraktioimattoman hepariinin tehokkuutta verrattaessa, ensisijaisen tehokkuutta mittaavan päätetapahtuman (mukaan lukien kokonaiskuolleisuus tai sydäninfarktin uusiutuminen ensimmäisten 30 vuorokauden aikana satunnaistamisesta) kokeneiden potilaiden määrä oli 9,9 % enoksapariiniryhmässä verrattuna 12,0 %:iin fraktioimattoman hepariinin ryhmässä, eli suhteellisen riskin alenema oli 17 % (p <0,001).

英語

When the efficacy of enoxaparin and unfractionated heparin were compared, the rate of the primary efficacy endpoint, including death or myocardial re-infarction in the first 30 days after randomisation, was 9.9% in the enoxaparin group, as compared to 12.0% in the unfractionated heparin group, that is a 17% reduction in the relative risk (p < 0.001).

最終更新: 2017-04-26
使用頻度: 1
品質:

警告:見えない HTML フォーマットが含まれています

フィンランド語

Se annetaan tavallisesti aspiriinin ja fraktioimattoman hepariinin kanssa.

英語

It is usually given with aspirin and unfractionated heparin.

最終更新: 2017-04-26
使用頻度: 1
品質:

フィンランド語

Verrattaessa fondaparinuuksia fraktioimattomaan hepariiniin ennakkoon määrätyissä alaryhmissä (58,5 %:lle potilaista tehtiin primaari PCI, 13 %:lle potilaista annettiin fibriinispesifisiä trombolyyttejä, 2,6 %:lle potilaista annettiin fibriinispesifittömiä trombolyyttejä ja 25,9 %:lle potilaista ei tehty reperfuusiota) fondaparinuuksin ja fraktioimattoman hepariinin vaikutuksissa kuoleman tai uusiutuvan sydäninfarktin ilmaantuvuuteen ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa päivään 30 mennessä (8,3 % fondaparinuuksi ja 8,7 % fraktioimaton hepariini, riskisuhde 0,94, 95 % luottamusväli, 0,79 - 1,11, p=0,460).

英語

In the predefined stratum comparing fondaparinux to UFH (patients treated with primary PCI (58.5%), fibrin-specific lytics (13%), non-fibrin-specific lytics (2.6%) and no reperfusion (25.9%)), the effects of fondaparinux and UFH on the incidence of death/re-MI at Day 30 were not statistically different: respectively, 8.3% vs 8.7% (hazard ratio 0.94, 95% CI, 0.79, 1.11 p = 0.460).

最終更新: 2017-04-26
使用頻度: 2
品質:

フィンランド語

Enoksapariinin käytöstä oli merkitsevästi hyötyä verrattuna fraktioimattomaan hepariiniin sekä niille potilaille, joille tehtiin perkutaaninen sepelvaltimoiden pallolaajennus 30 vuorokauden kuluessa satunnaistamisesta (23 %:n suhteellinen riskin alenema) että konservatiivisesti hoidetuille potilaille (15 %:n suhteellinen riskin alenema, p=0,27 interaktion suhteen).

英語

There was a significant therapeutic benefit from the use of enoxaparin in comparison to UFH in patients undergoing percutaneous coronary angioplasty within 30 days after the random sampling (relative risk reduction of 23%) or conservative treatment (reduction of relative risk of 15%, p = 0.27 for interaction).

最終更新: 2017-04-26
使用頻度: 1
品質:

人による翻訳を得て
4,401,923,520 より良い訳文を手にいれましょう

ユーザーが協力を求めています。ユーザー体験を向上させるために Cookie を使用しています。弊社サイトを引き続きご利用いただくことで、Cookie の使用に同意していただくことになります。 詳細。 OK