Google で調べる

検索ワード: frm (英語 - スロバキア語)

人による翻訳

プロの翻訳者、企業、ウェブページから自由に利用できる翻訳レポジトリまで。

翻訳の追加

英語

スロバキア語

情報

英語

FRM promotion processes.

スロバキア語

procesy na podporu FRM.

最終更新: 2014-11-21
使用頻度: 1
品質:

英語

Date of dispatch of FRM

スロバキア語

Dátum odoslania MMLK

最終更新: 2014-11-21
使用頻度: 1
品質:

英語

FRM safety assurance processes;

スロバキア語

procesy FRM na zaistenie bezpečnosti;

最終更新: 2014-11-21
使用頻度: 1
品質:

英語

ORO.FTL.120 Fatigue risk management (FRM)

スロバキア語

ORO.FTL.120 Riadenie rizík spojených s únavou (FRM)

最終更新: 2014-11-21
使用頻度: 1
品質:

英語

Crew members in an unknown state of acclimatisation under FRM

スロバキア語

Členovia posádky, ktorých stav aklimatizácie nie je známy, v rámci FRM

最終更新: 2014-11-21
使用頻度: 1
品質:

英語

The FRM shall be described in the operations manual.

スロバキア語

Opis FRM sa nachádza v prevádzkovej príručke.

最終更新: 2014-11-21
使用頻度: 1
品質:

英語

Partisol FRM, single filter sampler, from Rupprecht and Patashnick, United States of America,

スロバキア語

Partisol plus-FRM, zariadenie na odber vzoriek na jeden filter od spoločnosti Rupprecht a Patashnick, USA,

最終更新: 2016-11-13
使用頻度: 2
品質:

参照: Translated.com

英語

These measures could be adopted as national rules, recommendations or guidelines addressed to the suppliers of FRM.

スロバキア語

Tieto opatrenia by sa mohli prijať ako vnútroštátne predpisy, odporúčania alebo usmernenia určené dodávateľom MMLK.

最終更新: 2014-11-21
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

The operator shall take mitigating actions when the FRM safety assurance process shows that the required safety performance is not maintained.

スロバキア語

Prevádzkovateľ zavedie zmierňujúce opatrenia, ak sa procesom FRM na zaistenie bezpečnosti preukáže, že bezpečnosť nie je na požadovanej úrovni.

最終更新: 2014-11-21
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

They should be proportionate to the level of trades, depending on regional and national specificities and the particular local needs of FRM.

スロバキア語

Mali by byť primerané úrovni obchodov, v závislosti od regionálnych a vnútroštátnych špecifík a osobitných potrieb MMLK na lokálnej úrovni.

最終更新: 2014-11-21
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

a description of the philosophy and principles of the operator with regard to FRM, referred to as the FRM policy;

スロバキア語

opis filozofie a zásad prevádzkovateľa týkajúcich sa FRM, ktoré sa nazývajú program FRM;

最終更新: 2014-11-21
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

The FRM established, implemented and maintained shall provide for continuous improvement to the overall performance of the FRM and shall include:

スロバキア語

FRM, ktoré bolo vypracované, zavedené a je udržiavané, zabezpečuje neustále zlepšovanie celkovej účinnosti FRM a obsahuje:

最終更新: 2014-11-21
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

The values in the following table may apply provided the operator’s FRM continuously monitors that the required safety performance is maintained.

スロバキア語

Hodnoty uvedené v tejto tabuľke sa môžu uplatňovať v prípade, že prostredníctvom FRM prevádzkovateľa sa nepretržite monitoruje zaistenie požadovanej úrovne bezpečnosti.

最終更新: 2014-11-21
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

documentation of the FRM processes, including a process for making personnel aware of their responsibilities and the procedure for amending this documentation;

スロバキア語

dokumentáciu procesov FRM vrátane procesu informovania zamestnancov o ich zodpovednostiach a postupu zmeny tejto dokumentácie;

最終更新: 2014-11-21
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

Before being implemented, flight time specification schemes, including any related FRM where required, shall be approved by the competent authority.

スロバキア語

Pred ich zavedením musí schémy špecifikácií letových časov schváliť príslušný orgán, a to vrátane akéhokoľvek súvisiaceho FRM, ak sa vyžaduje.

最終更新: 2014-11-21
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

The maximum daily FDP when crew members are in an unknown state of acclimatisation and the operator has implemented a FRM, shall be in accordance with the following table:

スロバキア語

Maximálny čas dennej letovej služby v prípade, že stav aklimatizácie členov posádky nie je známy, a prevádzkovateľ zaviedol FRM, musí byť v súlade s touto tabuľkou:

最終更新: 2014-11-21
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

When FRM is required by this Subpart or an applicable certification specification, the operator shall establish, implement and maintain a FRM as an integral part of its management system.

スロバキア語

Ak sa v tejto podčasti alebo príslušnej certifikačnej špecifikácii vyžaduje riadenie rizík spojených s únavou (FRM), prevádzkovateľ vypracuje, zavedie a udržiava FRM ako neoddeliteľnú súčasť svojho systému riadenia.

最終更新: 2014-11-21
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

Article 13 of Council Directive 1999/105/EC of 22 December 1999 on the marketing of forest reproductive material [1] lays down the information to be used in order to identify each lot of forest reproductive material (hereinafter ‘FRM’).

スロバキア語

V článku 13 smernice Rady 1999/105/ES z 22. decembra 1999 o uvádzaní množiteľského materiálu lesných kultúr na trh [1] sa stanovujú informácie, ktoré sa majú používať s cieľom identifikovať každú dávku množiteľského materiálu lesných kultúr (ďalej len „MMLK“).

最終更新: 2014-11-21
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

In accordance with Article 1 of Commission Regulation (EC) No 1598/2002 of 6 September 2002 laying down detailed rules for the application of Council Directive 1999/105/EC as regards the provision of mutual administrative assistance by official bodies [2], where FRM moves from one Member State to another, the official body of the Member State in which the supplier is based shall provide information to the official body of the Member State in which the recipient is based.

スロバキア語

V súlade s článkom 1 nariadenia Komisie (ES) č. 1598/2002 zo 6. septembra 2002 ustanovujúceho podrobné pravidlá na uplatňovanie smernice Rady 1999/105/ES o poskytovaní vzájomnej administratívnej pomoci úradnými orgánmi [2] v prípade, že sa MMLK presunie z jedného členského štátu do iného členského štátu, úradný orgán členského štátu, v ktorom má príslušný dodávateľ sídlo, poskytuje informácie úradnému orgánu, v ktorom má sídlo príjemca.

最終更新: 2014-11-21
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

National measures concerning the presentation of the information to be provided at the supplier’s label or document for the marketing of forest reproductive material (hereinafter ‘FRM’) should be developed in cooperation with all relevant stakeholders and in a transparent manner.

スロバキア語

Vnútroštátne opatrenia týkajúce sa predkladania informácií uvádzaných na etikete alebo doklade dodávateľa na uvádzanie množiteľského materiálu lesných kultúr (ďalej len „MMLK“) na trh by sa mali vytvárať v spolupráci so všetkými príslušnými zainteresovanými stranami a transparentným spôsobom.

最終更新: 2014-11-21
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

人による翻訳を得て
4,401,923,520 より良い訳文を手にいれましょう

ユーザーが協力を求めています。ユーザー体験を向上させるために Cookie を使用しています。弊社サイトを引き続きご利用いただくことで、Cookie の使用に同意していただくことになります。 詳細。 OK