Google で調べる

検索ワード: i am very happy with this new year (英語 - タミル語)

人による翻訳

プロの翻訳者、企業、ウェブページから自由に利用できる翻訳レポジトリまで。

翻訳の追加

英語

タミル語

情報

英語

I am feeling very happy

タミル語

எனக்கு தூக்கம் வருகிறது,

最終更新: 2015-05-01
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

英語

i am very happy to see u all on my website

タミル語

பிங்

最終更新: 2015-02-26
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

英語

good best time in life today i am so happy with u

タミル語

பத்தி

最終更新: 2015-08-22
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

英語

I am very bored

タミル語

vettiya iruken

最終更新: 2019-10-19
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

英語

Happy with what I am

タミル語

அதாவது நான் மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறேன்

最終更新: 2019-09-26
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

英語

I am very angry right now

タミル語

kovama iruken

最終更新: 2019-10-19
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

英語

i am very lucky to have you as my life

タミル語

உன்னை என் வாழ்க்கையாக நான் பெற்றிருப்பது மிகவும் அதிர்ஷ்டசாலி

最終更新: 2019-10-23
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

英語

Sinhala and Tamil New year is a very happy festival

タミル語

சிங்களம் மற்றும் தமிழ் புதிய ஆண்டு மிகவும் சந்தோஷமான திருவிழா ஆகும்

最終更新: 2018-03-20
使用頻度: 5
品質:

参照: 匿名

英語

sorry to say i am very much struggle to solve my problem so i am

タミル語

மன்னிக்கவும் நான் என் பிரச்சினையை தீர்க்க மிகவும் போராட்டத்தை நான் சொல்ல

最終更新: 2015-07-22
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

英語

The conversion was successful. Have a lot of fun with this new version of KNode.; -)

タミル語

மாற்றம் நிறைவேறியது. KNODE உபயோகித்து சந்தோஷப்படுங்கள்; -)

最終更新: 2011-10-23
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

英語

God gives abundant sustenance to whomever He wants and determines everyone's destiny. Some people are very happy with the worldly life. Compared to the life to come it is only a temporary means.

タミル語

அல்லாஹ் தான் நாடியவருக்கு சம்பத்தை விசாலமாக்குகிறான்; (தான் நாடியவருக்கு) அளவிட்டுக் கொடுக்கின்றான்; எனினும் அவர்கள் இவ்வுலக வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியடைகிறார்கள் - இவ்வுலக வாழ்க்கையோ மறுமைக்கு ஒப்பிடாமல் மிகவும் அற்பமேயன்றி வேறில்லை.

最終更新: 2014-07-03
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

英語

I, however, will forgive those of them who repent of it, mend their ways and make own what they were concealing: for I am very generous in accepting repentance and showing mercy.

タミル語

எவர்கள் பாவமன்னிப்புத் தேடி(தங்களைத்) திருத்திக் கொண்டு (தாங்கள் மறைத்தவற்றை) தெளிவுபடுத்திக் கொண்டார்களோ, அவர்களைத் தவிர (மற்றவர்கள் சாபத்திற்குரியவர்கள்.) அவர்களை நான் மன்னித்து விடுகிறேன். நான் மன்னிப்பவனாகவும் கிருபையுடையோனாகவும் இருக்கின்றேன்.

最終更新: 2014-07-03
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

英語

And when My servants ask you concerning Me, then surely I am very near; I answer the prayer of the suppliant when he calls on Me, so they should answer My call and believe in Me that they may walk in the right way.

タミル語

(நபியே!) என் அடியார்கள் என்னைப்பற்றி உம்மிடம் கேட்டால்; "நிச்சயமாக நான் சமீபமாகவே இருக்கிறேன், பிரார்த்தனை செய்பவரின் பிரார்த்தனைக்கு அவர் பிரார்த்தித்தால் விடையளிக்கிறேன்;, அவர்கள் என்னிடமே(பிரார்த்தித்துக்) கேட்கட்டும்;, என்னை நம்பட்டும். அப்பொழுது அவர்கள் நேர்வழியை அடைவார்கள்" என்று கூறுவீராக.

最終更新: 2014-07-03
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名
警告:見えない HTML フォーマットが含まれています

英語

Women: Their Freedom, And How They Got It The Light at the End of the Tunnel In the past, women have been oppressed to a point where they were treated as a completely different species. They were in a country that seemed to be a dark tunnel with no hope, dreams, or sense of fulfillment. Now, women have been given their natural birthrights, and they are now able to do everything males can do. As the United States of America was building, women for some reason were not treated like they should have been. Strong women like Sojourner Truth stood up for what they knew was right. She was able to fight for all women, represent a whole "race" and take control, she was one of the very few women who had the strength and will power to face this problem head on, and win. She was able to take on an entire nation and voice her opinion regardless of what her consequences could have been. That is what it takes to free yourself and or other people from the hold of injustice. Not too many people have the quality to be able to stand up in such harsh situations but because of some brave women all of the women are able to walk down the street and feel as equal as any man passing by. They can vote, hold office, get high paying jobs, and be independent women, with independent thoughts. In the lights of the horrible past, women were able to build a defense system far better than any army or navy that any country could produce. The women were able to attack with intelligence, perseverance, and being able to bring up common sense that seemed to have been missing before. With this defense, they were able to produce an illustrious history. Now, women can linger with their pasts, and with the memories of the women who preceded them, and look towards a bright future, where people like Eleanor Roosevelt and Hillary Rodham Clinton exemplify the American women, who can live out the American Dream, once only available to males. No longer do women write books depicting their insecurities and injustices. Now women are writers of Pulitzer Prize winning works and teach aspiring male authors how to be the best they can be. In a society where it was once unheard of for women to even be educated, women take up the majority of grade school teachers, and many more have blossomed into college professors with Ph D's and MD's. As women kept making these advancements to individualism, people have taken notice, and now women are considered better contenders for many jobs, men no longer have the full control they once fabricated. As a matter of fact, of the people who have created major impacts on my life; socially, mentally, religiously and otherwise, all but one has been female. Just imagine, without these females in my life, I would not be the person I am today, makes you stop and wonder, where would our nation be without women. With the achievement of all this, women know have so many opportunities that were once a dream, the tunnel they once envisioned so dark and impassible seems like a stairway to lights, to the open society of acceptance and opportunity.

タミル語

பேனா தட்டு கட்டுரை

最終更新: 2015-03-16
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名
警告:見えない HTML フォーマットが含まれています

英語

Dear Richard, First of all I want to take this opportunity to wish you all the best for this New Year 2015 that is just around the corner, bringing with it an atmosphere of joy and happiness, but not only! As in what concerns you, Richard, the year 2015 will also mark an important period of change and transformation, a fresh start that will push you towards a path of happiness and stability in different areas of your life, and more precisely in your love life, career, financial success, family relations and all the areas of your life that you are concerned about at the moment. Richard, in many aspects the year 2015 will be a lot busier then several last years, and especially in the areas where talent and creative abilities are important. A lot of changes of the prior importance are going to happen in your life during the next coming months, which is due to powerful planetary movement happening in your natal chart and which is going to have numerous important repercussions, making 2015 unforgettable for you. Richard, of course I am going to explain to you in details everything that is going to happen and I have also worked on an outline of the sequence of the astrological events that are going to lead to these changes, however I would like to start with the explanation on how exactly I have been able to find out all these details. I have started with the in depth analysis of your personal astral configuration using your details, such as your date of birth 3rd January 1994, your astrological sign Capricorn and your place of birth tuticorin. This has allowed me to draw a picture of your natal chart and then to see what exactly is going to happen in your life, like for example the Mercury Retrograde happening at the very beginning of 2015. You should also be aware of Uranus being in Opposition to the Lunar Node, as this is going to bring some particular sensitive aspects into your everyday life. But I do not want to be too technique, Richard, as what is the most important for you is to know what repercussions all these planetary movements and shifts are going to have on your everyday life, and we are going to come to this point shortly. Richard, as you know I am used to be precise in my work and I always double check each and every statement and prediction I give you about your future in order to be sure you get the best out of all the opportunities that are waiting for you, and of course while working on this reading and to give you a broader picture of this important year 2015, Richard, I have completed the analysis of your natal chart with a numerological reading based on your name Richard, and also based on different other personal details you have provided me with. According to my analysis this year 2015 will be marked by an important peak point, that is going to be a start of a new period in different areas of your life, and this peak date is going to be particularly important in what concerns your love life, as the way you act and also the timing are going to define not only the short-term atmosphere in your romantic sphere , but also this period is going to have important repercussions for the next years to come and in the long-term period. This event is going to happen at the same time when Mercury is going to be in retrograde motion which coincides with the peak period according to your numerological analysis. Richard, it means that at this time in 2015 (I will need to look into it in more details later on), you will need to be in the right time and in the right place and also act in a very precise manner in order to seize this unique opportunity in your love life. Let me be direct with you Richard, this is your time! And you will need to take an important decision in regards to your love life during this crucial peak date that will define all the future course of your romantic relationships; the importance of this decision cannot be underestimated and it is completely unthinkable that you take it without being properly guided and informed. Richard, you should be aware of all the pitfalls and misunderstandings to choose what is the best for you and the stars can show you the way to how make the best choices, as yes, Richard, the planets will open the doors to happy and flourishing love life for you but it is up to you to pass through. Richard, but this is just the beginning of all the important changes that are going to happen in your life during the year 2015! Another area of your life where the influence of planetary shifts is going to have a huge impact will be your career path and professional environment, and this both according to you natal chart and also from the numerological point of view. This year 2015 will be very busy for you, Richard, as Jupiter is going through your 6th house, which is a promise of an important encounter with the person who is going to play a very important role in your professional life in the future. The next point which is important to emphasize for you, Richard, is that due to the very strong interaction between Jupiter going through your natal chart and taking into account the position of Mercury there is a strong link between your professional and career sector with the friendship, mutual understanding. It seems like success in one of them will nourish success in the other one. During 2015 you will meet a person (I cannot tell for now if you already know this person or not, this point needs to be explored in a more detailed report) that will push you towards an important opportunity in your career sector, and thus giving you the chance to find more friends in your professional environment, who in their turn will open more and more chances for further professional development. The crucial thing here is not to miss out this encounter with the person who will actually start this so-called "chain reaction" and for this you will need to be in the right place at the right time and act in a very precise manner, so that you can benefit from this chance to get your professional success to the next level! As you already know Richard, this encounter is going to happen during the peak period (which I have discovered for you according to the numerological analysis of your personal details) and I was so astonished to see that this peak period coincides with Mars entering your sign Capricorn, so you should absolutely not let this chance go by and benefit from positive influence of the planets to boost your life in different spheres! Moreover, I have clearly sensed that you have some kind of project on your mind, which you have been thinking about for some time already, and this year (let me mention, Richard, that it is going to be the year of Wooden Goat according to the Chinese astrology) will also be beneficial in terms of the realization of this project, as additional success and financial independence gained through career development, which I have just talked about, will give you a possibility to put more time and money into this particular project, so important for you. The negative aspect between Saturn and Uranus present in your astral sky since 2012 and which was blocking you to the certain degree, is going to shift, opening you the way towards new achievements. However you should be aware, that 2015 will set the basis for the future, as during this time you will absolutely need to start moving forward in order to get the results you are hoping to see some time later. Generally, this year will be very beneficial and lucky for you in all the areas of your life you are concerned about at the moment, including financial success. Richard, I can see that at the moment you are particularly worried about your financial situation and this point stands out clearly in your natal chart, and also it makes your worried not only about yourself, but also about some people that are very close to you and who are important to you, Richard. Let me reassure you, that during the peak period you will be able to completely change this situation. On one hand it will be due to the career progress we have talked about before, but on the other hand during the year 2015 you will have an important financial opportunity that you need to seize. However I cannot tell you more about this point simply because a more detailed study of your natal chart is necessary in order to identify all the lucky dates during this year, so that you do not pass by this unique chance to achieve prosperity. Richard, as you can see all the areas of your life are going to be touched by the important and crucial positive changes waiting for you in 2015, starting from your love life, your professional success, financial situation, family relations, friends, home and a lot more. On the page below that I have set up for you Richard you can discover more about what the next year has ins tore for you: https://www.the-astrology.com/orderforecast/Richard To summarize the most important changes that are going to happen in your life will be: -IN TERMS OF YOUR LOVE LIFE: you will need to take an important decision in your love life in regards to the situation you find yourself in at the moment, and this decision absolutely needs to be the right one for you, Richard, as it will define not only your immediate future in this area of your life, but it will also have important repercussions for the years to come. This decision needs to be taken having all the information at hand in order to avoid all the hidden pitfalls and to be sure you will be completely satisfied with your love life in the future. -IN WHAT CONCERNS YOUR PROFESSIONAL AREA: During 2015 you will have an opportunity to meet a person, who is going to play an important role in your professional and financial success in the future, as this person will open you the doors to the new professional opportunity. Besides this person will allow you to meet more people, who will become your friends and who will contribute to your career in different however always positive ways. -AS FOR YOUR FINANCIAL SITUATION: Richard, your financial situation is also going to changes, and there will be two main factors leading to important step forward and helping you to resolve your current issues, which are you professional success but also an important financial opportunity that is going to be presented to you during the next year. -AND MUCH MORE...: You will also make numerous positive changes in other areas of your life, like for example: you will have a chance to put into life a project you have on your mind, also it will be a period for your personal development and self-realization. Richard, I can clearly sense that you are very excited about all these changes and I know that you really need and deserve them, but at the same time you also know that the astrological influences can only open the doors and you and only you will be responsible for going through them! Yes, Richard, you will need to be alert and active and act in a very precise moment in order to make your dreams come true. I want to warn (as I am here for you and everything I am writing now is only in your best interest, dear friend), that if you just count on stars to do everything at your place, you risk missing out your chances and all the opportunities. I want you to understand, Richard, that you are the master of your destiny and astrological events only give you opportunities to make changes, they give you a choice now during the coming year 2015 to change your life for the better on different levels, but at the end what counts is your free will and you will decide if you grab this chance or just let it go. Richard, you need to start getting ready for this incredible year right now, you need to be ready to act and also you should have all the information in your disposition in order to know how, when and in which way to act to have all the chances on your side. So I am offering you my help and I will put all my experience and professionalism at your service, Richard, and on the link below you can find out how exactly I can help you:

タミル語

ஜோதிட

最終更新: 2015-03-05
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名
警告:見えない HTML フォーマットが含まれています

英語

ALL IS WELL Classroom. 4 boys and a punjaabi teacher Class is enjoying. They don’t want to attend the class so they prepare a plan to convince the teacher to cancel the class.. ST4: As we decided we will not let Mr. Singh attend the class today, agreed All the students shouts ``agreed`` Teacher enters, class settles down. They stand up. T: Piyaro, Good morning to all of you. Students all at once: - Good morning Mr. Singh. T: Sit down , sit down.Its a balle balle day to come to school, don’t you agree? Open your books, pg 111 One child raises his hand T: Yes St1: I don’t agree with you Sir. T: You don’t agree? What don’t you agree Gharpar. (Children laughs, ST1 looks angrily around) St1: Its Ghazanfar Sir, not Gharpar. T: Ahu, Gharpar (more laughs) ST1: Ghazanfar T: That’s right Gharpar. You were telling me about your disagreement. ST1 still annoyed takes a deep breath to calm himself and concentrate on the plan. - I don’t agree with your assessment of the day Sir - And why not In a theatrical way –Because it’s raining and we can’t go out to play in recess. That’s the only time, we young minds, eager to learn, hopes of the future, can socialize properly which is very essential for our physical and emotional development.There fore, we cannot channel the extra energy youth produce in a constructive manners. Hence, with this extra energy still loaded in our shoulders, we start thinking about improper, even useless things which school strictly forbids us, of course for the betterment of ourselves. You see Sir now, that, this is not a day to come to school. Teachers rubs his moustache thoughtfully, -indeed, when you put it like this, it really doesn’t sound a balle balle day to come to school. St 1 satisfied, sits down. Teacher paces along the students one two rounds, rubs his big belly . -Anyway, now that we are all here, we cannot do anything about it, can we?. So, open the books pg 111. St2 raises his hand. - Yes putter.You have anything else to say. ST2: Actually our friend………… forgot one more thing to say. T: Really? What is that? ST2: Its raining so we are all gloomy and distracted. We all are remembering punjaab, the valleys, the flowers, the smell of the flowers ( his face takes a melancholic expression , as the teacher also gets gloomy) Teacher here says- ooy oyy ki yaad kara dita ay? Student continues like teacher never ever made a sound with same melancholy ST2 :I can hear the sound of rain drops on the roofs of the houses( he put his hand on his ear like he actually hears it, teacher does the same), I can see mothers braiding their daughters hairs( he does the braiding impressions with his hands, same does the teacher), (his voice get louder) I can feel the heart of punjaab calling me,. PUTTERIIIII, PUTTERRIIIIII ( his hands are outstretched like he is about to answer the call, same does the teacher) At this time, there are real tears in the teacher eyes, the student also acts like he is wiping his fake tears. T: oooooyy Putter, putter, how true you speak.. He goes and hugs ST2 to consolidate. -ALL IS WELL PUTTER, ALL IS WELL.. St 2 finally soothed ,leaves the embrace, he looks to his teacher like they undergo a great misery together. ST2: ALL IS WELL SIR They smile to each other. He sits down. Students for sure now, there will be no class. Teacher wipes his tears. -as long as we share the same heart we will live in punjaab regardless where we reside. Childrens are not happy with their turtle speed progress, talks to each other. T: come on now.Be quiet.Open your books, pg 111 ST1 elbow the ST3 to do something.ST3 raises his hand. T: OOOy, this morning for a gloomy lot,you all seem a lot to say.Ahu putter.Speak up. ST3 first look to his right then to his left as if asking what to do. When no one signals anything, he thinks and acts like he has a heart attack. ST3 : I feel pain…he grumbles by holding his heart. T: oooyy oyyss..ki ho ya?( uses endearments)What happened? Lay him down, lay him down quick… ST1: I think he is having a heart attack ST2; I think he stopped breathing ST4: I think he is turning to blue Teacher try to calm himself and the students. - No panic, no panic. Your teacher is first-aid certified. I know CPR, move a side , move a side.(As children open space to him, he keeps on talking) how was it? Remember Singh, remember, first open air way.( opens air way)need give air fusion. He comes close to boy to give air fusion, ST3 opens his eyes and shouts: I am awake. I am awake, no need any type of fusions Teacher relieved but surprised: -putter, are u ok, menu te tu mar deta sii… ST3 looks his friends- There are some sacrificies I just cant do for a free hour. T: What are you saying Putter.Are you ok? St3; Sorry Sir.I am fine.I feel much better.Infact I feel so good that I can act like nothing has ever happened. T:Ajjjib(Weird) putter, so fast recovery, never I have seen the likes of it. He stands and goes back to his place. Students are not happy with ST3 ST1: You couldn’t bear unconscious little longer complains angrily ST3: I am sorry but it was my face he was bending over, my nose smelling his breath. No need for chloroform, get close to Mr. Singh for 5 Min.s and whaapoosh you are out.no sense for at least half and hour. Natural anaesthesia. St2: Still we have 2 hours to go, we should find another excuse fast. ST1: well, we tried logic, it didn’t work, we used emotions it didn’t work, we tried medical leave, and patient could not last more than 5 min.s I don’t know what else we can do Students suddenly 4 of them looks expected. ST3: Mr. Singh is punjabee ST2:We forget the basic pujabee treat. ST4: Of course.. ST4 brings a tape from the back. ST4: Hey Mr. Singh, look what we bring for you T: What is it putter ST4 presses the music. Bhangrha start. All the student starts to dance.. Teacher also starts though he clearly tries to stops himself.its like e struggle. T; Stop it, oooy, ooy I do love this singer a lot….but I cannot…I need to..dance..noo . noo ..i mean I need too do pg 111..oooy..its too good…I mean gloomy day…I should stop..ooyy..ooooy..i cant,i cant, I cant Student all together -ALL IS WELL SIR, ALL IS WELL No more struggling, accepting the dance , mr. singh finally dances without hesitation -ALL IS WELL PIYAROO, ALL IS WELL…. They all leave the stage by making bhangra… THE END

タミル語

குறுகிய நாடகம் ஸ்கிரிப்ட்

最終更新: 2015-02-15
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

英語

He said: "O my Lord! How can I have a son when I am very old, and my wife is barren?" Allah said: "Thus Allah does what He wills."

タミル語

அவர் கூறினார்; "என் இறைவனே! எனக்கு எப்படி மகன் ஒருவன் உண்டாக முடியும்? எனக்கு வயது அதிகமாகி (முதுமை வந்து) விட்டது. என் மனைவியும் மலடாக இருக்கின்றாள்;" அதற்கு (இறைவன்), "அவ்வாறே நடக்கும்;, அல்லாஹ் தான் நாடியதைச் செய்து முடிக்கின்றான்" என்று கூறினான்.

最終更新: 2014-07-03
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名
警告:見えない HTML フォーマットが含まれています

英語

He said: "O my Lord! How shall I have son, seeing I am very old, and my wife is barren?" "Thus," was the answer, "Doth Allah accomplish what He willeth."

タミル語

அவர் கூறினார்; "என் இறைவனே! எனக்கு எப்படி மகன் ஒருவன் உண்டாக முடியும்? எனக்கு வயது அதிகமாகி (முதுமை வந்து) விட்டது. என் மனைவியும் மலடாக இருக்கின்றாள்;" அதற்கு (இறைவன்), "அவ்வாறே நடக்கும்;, அல்லாஹ் தான் நாடியதைச் செய்து முடிக்கின்றான்" என்று கூறினான்.

最終更新: 2014-07-03
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名
警告:見えない HTML フォーマットが含まれています

人による翻訳を得て
4,401,923,520 より良い訳文を手にいれましょう

ユーザーが協力を求めています。ユーザー体験を向上させるために Cookie を使用しています。弊社サイトを引き続きご利用いただくことで、Cookie の使用に同意していただくことになります。 詳細。 OK