구글 검색

검색어: πολυσέλιδος (그리스어 - 영어)

인적 기여

전문 번역가, 번역 회사, 웹 페이지 및 자유롭게 사용할 수 있는 번역 저장소 등을 활용합니다.

번역 추가

그리스어

영어

정보

그리스어

<link xref=\"printing-setup\">τοπική διαμόρφωση</link>, <link xref=\"printing-order\">σειρά και συρραφή</link>, <link xref=\"printing-2sided\">διπλή όψη και πολυσέλιδο</link>…

영어

<link xref=\"printing-setup\">Local setup</link>, <link xref=\"printing-order\">order and collate</link>, <link xref=\"printing-2sided\">two-sided and multi-page</link>…

마지막 업데이트: 2020-04-20
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Aterentes
경고: 보이지 않는 HTML 형식이 포함되어 있습니다

그리스어

Πώς να εκτυπώσετε ένα διπλωμένο πολυσέλιδο φυλλάδιο χρησιμοποιώντας Α4 ή χαρτί μεγέθους γράμματος.

영어

How to print a folded, multi-page booklet using A4 or Letter-sized paper.

마지막 업데이트: 2020-04-20
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Aterentes

그리스어

Διαφωνούν με την ερμηνεία των όρων "επαναλαμβανόμενη αίτηση" και "πολυσέλιδα έγγραφα" που περιέχονται στο άρθρο 3 παρ.

영어

They disagree with the interpretation given to the terms "repeat application" and "very large documents" contained in Article 3(2) of Council Decision 93/731/EC.

마지막 업데이트: 2017-04-26
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Aterentes
경고: 보이지 않는 HTML 형식이 포함되어 있습니다

그리스어

" Η αυστριακή, η βελγική, η γαλλική, η γερμανική, η ιταλική, η λουξεμβουργιανή, η πορτογαλική και η ισπανική αντιπροσωπία συμφωνούν με το σχέδιο απάντησης και την ερμηνεία που δίδεται στους όρους "επαναλαμβανόμενες αιτήσεις" και "πολυσέλιδα έγγραφα".

영어

"The Austrian, Belgian, French, German, Italian, Luxembourg, Portuguese and Spanish delegations support the draft reply and the interpretation contained therein of the concept of "repeat applications" and "very large documents".

마지막 업데이트: 2017-04-26
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Aterentes
경고: 보이지 않는 HTML 형식이 포함되어 있습니다

그리스어

Η Επιτροπή έλαβε περισσότερες από 100 απαντήσεις, από απλές ερωτήσεις έως πολυσέλιδα έγγραφα συζήτησης, οι οποίες κάλυπταν όλα τα ζητήματα που τέθηκαν με το Έγγραφο Διαβούλευσης.

영어

The Commission received over 100 replies, ranging from simple enquiries to lengthy discussion papers covering all the issues raised in the Consultation Paper.

마지막 업데이트: 2017-04-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Aterentes

그리스어

Η Λευκή Βίβλος στηρίζεται σε έρευνα που έγινε σε πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις και στην αξιολόγηση πολυσέλιδης μελέτης που περατώθηκε στα τέλη του 1991 (σημείο 16).

영어

The White Paper is based on a survey among banks and firms and on a vast study of several thousand pages which was completed at the end of 1991 (§16).

마지막 업데이트: 2017-04-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Aterentes

그리스어

Η υπό εξέταση πολυσέλιδη έκθεση περιέχει περίπου δύο σελίδες σχετικές με το κυνήγι.

영어

Hunting can be used as a method of con trolling wildlife in some agricultural areas.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 2
품질:

추천인: Aterentes

그리스어

Στη χώρα μου, κ. Πρόεδρε, οι πολυσέλιδες κυριακάτιες εφημερίδες όπως οι Synday Times και η Synday Telegraph καταχωρίζουν μεγάλες αγγελίες για καλοπ­ληρωμένες θέσεις στη βιομηχανία και στο εμπόριο, που σχεδόν όλες τους έχουν ένα μέγιστο όριο ηλικίας.

영어

I would therefore like to ask the Commissioner, when she replies to this debate, to be specific as to when the Commission proposes to end discrimination on age grounds in the institutions of the Community themselves as an example to employers elsewhere.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 2
품질:

추천인: Aterentes

그리스어

Η διαφορά αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι η υπηρεσία μεσοπρό­θεσμων και μακροπρόθεσμων μεταφράσεων ανέλαβε, κατά το 1984, τη με­τάφραση συντομότερων, γενικά, συνεδριάσεων, τα πλήρη πρακτικά των οποίων ήταν κατά συνέπεια λιγότερο πολυσέλιδα από εκείνα του 1983.

영어

This decrease is explained by the fact that during 1984 the MLTTS was generally responsible for translating the shorter sittings and, consequently, less voluminous verbatim reports of proceedings than was the case in 1983.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 2
품질:

추천인: Aterentes

그리스어

ΑΠΟΦΑΣΗ 93/731 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ «ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ» ΚΑΙ ΤΩΝ «ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ»

영어

COUNCIL DECISION 93/731: MEANING OF "REPEAT APPLICATIONS" AND "VERY LARGE DOCUMENTS"

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 2
품질:

추천인: Aterentes
경고: 보이지 않는 HTML 형식이 포함되어 있습니다

그리스어

Δεν έχω το χρόνο για να επανέλθω στον απολογισμό της Ολλανδικής Προεδρίας, αλλά έχω ένα έγγραφο πολυσέλιδο που δείχνει πόσο ενεργή ήταν αυτή η Προεδρία.

영어

There are, however, compromise solutions which, while taking into account the sensitivities of the various Member States, avoid the dangers referred to and will ensure the political credibility of the process of European integration'.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 2
품질:

추천인: Aterentes

그리스어

Ο καταγγέλλων αμφισβήτησε τη νομιμότητα αυτής της απόφασης, ισχυριζόμενος ότι το άρθρο 3 (2) δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε μεγάλο αριθμό εγγράφων, αλλά μόνον σε σχέση με ξεχωριστά έγγραφα τα οποία είναι «πολυσέλιδα».

영어

The com plainant contested the legality of that decision, arguing that Article 3 (2)

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 2
품질:

추천인: Aterentes

그리스어

Πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα : 93/731/ΕΚ που αφορούν επαναλαμβανόμενες αιτήσεις ή/και στις αιτήσεις πολυσέλιδα έγγραφα.

영어

The relevant departments of the General Secretariat shall endeavour to find a fair solution to deal with repeat applications and/or those which relate to very large documents.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 2
품질:

추천인: Aterentes

그리스어

Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας προσπαθούν να βρουν μια δίκαιη λύση για τη συνέχεια που πρέπει να δοθεί στις επαναλαμβανόμενες αιτήσεις ή/και στις αιτήσεις που αφορούν πολυσέλιδα έγγραφα.

영어

The relevant departments of the General Secretariat shall endeavour to find a fair solution to deal with repeat applications and/or those which relate to verv large documents.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 2
품질:

추천인: Aterentes

그리스어

Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας προσπαθούν να βρουν μια δίκαιη λύση για τη συνέχεια που πρέπει να δοθεί στις επαναλαμβανόμενες αιτήσεις ή/και στις αιτήσεις που αφορούν πολυσέλιδα έγγραφα.

영어

The relevant departments of the General Secretariat shall endeavour to find a fair solution to deal with repeat applications and/or those which relate to very large documents.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 4
품질:

추천인: Aterentes

그리스어

Και τι απόγινε; Η Επιτροπή Γεωργίας με τις πάνω από 300 τροπολογίες της την άλλαξε ολοσχερώς, έτσι που να γίνει η έκθεση που συζη­τάμε σήμερα μια έκθεση πολυσέλιδη δίχως προφανή ειρμό, καρυκευμένη με ιδιαίτερα συμφέροντα που δύσκολα κρύβονται, μια έκθεση από την οποία απουσιά­ζει εντελώς η θέληση να αντιμετωπιστούν τα προβλή­ματα.

영어

Their organizations are thus justifiably demand ing, an increase in the prices for their products of at least 10% in ECU terms for 1986-87, income supplements on an acreage basis removal of constraints on production (quotas, guarantee thresholds, coresponsibility levies), especially on products in which the EEC has a shortfall and which Greece produces, financial support and subsidies in respect of cultivation machinery and supplies so as bring down costs and improve the competitiveness of the products, financial support for processing and juice extraction rather than com pensation for the dumping of products, and also strict implementation of Community preference, retention of the intervention and storage mechanisms for agri cultural products, an increase in export restitutions for sales to third countries, direct and adequate subsidies for infrastructural projects, special support for sheep and goat farming and for fisheries and forestry, finan cial aid to help cooperatives withstand the merciless competition from big commercial and industrial moguls.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 2
품질:

추천인: Aterentes

그리스어

3 Η έννοια των όρων «επαναλαμβανόμενες αιτήσεις» και «πολυσέλιδα έγγραφα»

영어

3 The meaning of the terms "repeat applications" and "very large documents"

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 2
품질:

추천인: Aterentes
경고: 보이지 않는 HTML 형식이 포함되어 있습니다

그리스어

— την εκ μέρους του Συμβουλίου εφαρμογή της δίκαιας λύ­σης που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 της απόφασης 93/731/ΕΚ προκειμένου να δοθεί συνέχεια στις επαναλαμβανόμενες αιτήσεις ή/και στις αιτήσεις που αφο­ρούν πολυσέλιδα έγγραφα,

영어

— the application by the Council of the fair solution referred to in Article 3(2) of Decision 93/731/EC to deal with repeat applications and/or those which relate to very large documents;

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 2
품질:

추천인: Aterentes

그리스어

Φαίνεται συνεπώς ότι το αμφισβητούμενο θέμα μεταξύ του καταγγέλλοντος και του Συμβουλίου είναι η ερμηνεία των όρων «επαναλαμβανόμενες αιτήσεις» και «πολυσέλιδα έγγραφα», όπως χρησιμοποιούνται στο άρθρο 3 (2) της απόφασης 93/731.

영어

It appears therefore that the issue in dispute between the com­plainant and the Council is the interpretation of the terms "repeat applications" and "very large documents" as used in Article 3 (2) of Decision 93/731.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 2
품질:

추천인: Aterentes
경고: 보이지 않는 HTML 형식이 포함되어 있습니다

그리스어

(1) Μπορεί να προτιμάται ακριβής αναφορά στην εν λόγω επιστολή και να μην επαναλαμβάνεται άσκοπα όλος ο τίτλος της, ιδίως αν είναι μεγάλος και περιλαμβάνει πολυσέλιδα παραρτήματα.

영어

(1) A simple and exact reference to the letter in question could suffice, thus avoiding the needless repetition of the contents, particularly when the letter is long and contains Annexes several pages in length.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 2
품질:

추천인: Aterentes

인적 기여로
4,401,923,520 더 나은 번역을 얻을 수 있습니다

사용자가 도움을 필요로 합니다:당사는 사용자 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 귀하께서 본 사이트를 계속 방문하시는 것은 당사의 쿠키 사용에 동의하시는 것으로 간주됩니다. 자세히 보기. 확인